Дитячий садок – дошкільний навчальний заклад для дітей віком від трьох до шести (семи) років, де забезпечуються їх розвиток, виховання і навчання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти (Закон України "Про дошкільну освіту" / № 2628-III від 11.07.2001).

Житловий осередок – блок взаємозв'язаних приміщень для проживання однієї групи дітей у будинках дитини або дитячих будинках (роздягальня, ігрова, спальня, туалетна, буфетна, комора, кімната персоналу, а також приміщення для сушіння одягу, зберігання колясок, зберігання сезонних речей; у складі житлового осередку дитячих будинків додатково передбачаються їдальня та ванно-душова, а будинків дитини – веранда для сну на свіжому повітрі).

Комплекс ясел-садків – дошкільний навчальний заклад великої місткості (як правило, більше 350 місць), що створюється у вигляді окремо розташованих або зблокованих будинків ясел (не більше ніж на 8 груп кожний), будинків дитячих садків (не більше ніж на 10 груп кожний) і службово-побутового будинку, а також може формуватися шляхом об'єднання двох-трьох будинків ясел-садків з розвинутим за складом приміщень службово-побутовим блоком.

Навчально-виховний комплекс "дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад", "загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад" – навчальний заклад, що забезпечує реалізацію права громадян на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти. Навчально-виховний комплекс складається з двох підрозділів – дошкільного та шкільного, може мати спеціалізацію (художньо-естетичну, вивчення іноземних мов, спортивно-оздоровчу тощо) (Положення про навчально-виховний комплекс "дошкільний навчальний заклад — загальноосвітній навчальний заклад", "загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад"/ Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 306).

Рекуперація – процес теплопередачі від витяжного повітря до припливного.

Центр розвитку дитини – дошкільний навчальний заклад, в якому забезпечується фізичний, розумовий і психологічний розвиток, корекція психологічного та фізичного розвитку, оздоровлення дітей, які відвідують інші навчальні заклади або виховуються вдома (Закон України "Про дошкільну освіту" / № 2628-III від 11.07.2001).

Ясла – дошкільний навчальний заклад для дітей віком від двох місяців до трьох років, де забезпечуються догляд за ними, а також їх розвиток і виховання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти (Закон України "Про дошкільну освіту" / № 2628-ІII від 11.07.2001).

Ясла-садок – дошкільний навчальний заклад для дітей віком від двох місяців до шести (семи) років, де забезпечуються догляд за ними, розвиток, виховання і навчання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти (Закон України "Про дошкільну освіту" / № 2628-ІII від 11.07.2001)".

Страниц 10

Здания и сооружения

Здания и сооружения детских дошкольных учреждений

1 РАЗРАБОТАНО:

Открытое акционерное общество "Украинский зональный научно-исследовательский и проектный институт по гражданскому строительству" (ОАО "КиевЗНИИЭП")

при участии

ГУ "Институт гигиены и медицинской экологии им. А.Н.Марзеева"

АМН Украины;

УкрНИИ пожарной безопасности МЧС Украины

2 УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ:

приказ Министерства регионального развития и строительства Украины от 18.03.2008 г. № 130, дата введения с 2008-10-01

ТЕКСТ ИЗМЕНЕНИЯ

По всему тексту государственных строительных норм заменить:

  • словосочетания: "детских дошкольных учреждений", "дошкольных учреждений" (Название нормативного документа, вступление, 1.2, 1.5, 1.7, 2.1, 2.2, 2.4-2.6, 2.11, 2.14, 3.1, 3.3-3.14, 3.16, 3.18, 3.39, 3.54, 3.64, 3.70, 3.75, 3.77, 4.1-4.3, 4.7, 4.9, 4.12, 4.15-4.17, 4.21, приложения 2, 3, 5-7, содержание) на: "дошкольных учебных учреждений";
  • словосочетания: "дошкольных учреждений общего типа", "учреждений общего типа", "яслей- садов общего типа" (1.1, 1.3, 2.2, 2.15, 3.5, 3,19, 3.21, 3.26, 3.27, 3.28, 3.34, 3.41-3.43, 3.52, 3.53, 3,55, 3.59, 3.61, 3.63, 3.65-3.68, 3.76, приложение 4) на: "яслей, детских садов и яслей-садов";
  • словосочетания: "дошкольных детских домов" (1.3, 2.3, 2.14, 2.15, 2.16, 3.8, 3.19, 3.21, 3.27, 3.28, 3.33, 3.35, 3.41, 3.42, 3.56-3.59, 3.65, 3.66, примечание приложения 2) на: "детских домов";
  • ссылку на приложение 7 с указанной позицией нормативного документа: "п.1" на: "ДБН 360"; "п.2" на: "ДБН В.2.2-9"; "п.3" на: "СНиП 2.01.01"; "п.4" на: "ДБН В.1.1-7" "п.5" на: "ДБН В.2.6-31"; "п.6" на: "ДБН В.2.5-28"; "п.7" на: "ДБН В.1.1-12"; "п.8" на: "СНиП II-12"; "п.9" на: "ДБН В.1.2-2"; "п.10" на: "СН 429"; "п.11" на: "ДБН В.1.1-5"; "п.12" на: "СНиП 2.01.15"; "п.14" на: "СНиП 2.04.01"; "п.15" на: "СНиП 2.04.05"; "п.16" на: "ДБН В.2.5-13"; "п.17" на: "СНиП 3.05.06"; "п.18" на: "СНиП 3.05.07"; "п.20" на: "ПУЭ"; "п.21" на: "ДБН В.2.2-13", "п.22" на: "ВСН 52"; "п.23" на: "ДБН В.2.5-23".

Вступление. Первый абзац изложить в новой редакции:

"Государственные строительные нормы "Здания и сооружения дошкольных учебных учреждений" распространяются на проектирование новых и реконструкцию существующих зданий дошкольных учебных учреждений: яслей, детских садов и яслей-садов (функционирующих автономно и в составе комплексов яслей-садов или учебно-воспитательных комплексов), центров развития ребенка, домов ребенка, детских домов, а также помещений для групп кратковременного пребывания детей, которые входят в состав зданий иного назначения".

Пункт 1.4. Изложить в новой редакции:

"Дошкольные учебные учреждения вместительностью до 160 мест допускается объединять с общеобразовательными учебными заведениями, образуя тем самым учебно-воспитательные комплексы, а в поселках городского типа и сельских поселениях при вместимости до 120 мест – с квартирой для обслуживающего персонала".

Пункт 1.6. В первом предложении заменить слова в скобках: "до 3 часов" на: "до 4-х часов".

Пункт 2.3. Первый абзац изложить в новой редакции:

"Площади земельных участков дошкольных учебных учреждений, которые размещаются в жилой застройке, следует принимать из расчета на одно место: в учреждениях вместимостью до 80 мест – яслях, детских садах, яслях-садах, детских домах – не менее , домах ребенка – не менее ; в учреждениях вместимостью свыше 80 мест – яслях, детских садах, яслях-садах, домах ребенка, детских домах – не менее ; в комплексах яслей-садов вместимостью более 350 мест – не менее ; в учебно-воспитательных комплексах, включающих дошкольное и общеобразовательное учебные учреждения, принимать не менее указанных в ДБН 360".

Пункт 3.7. Дополнить пятым абзацем:

"При разработке объемно-планировочных и конструктивных решений зданий дошкольных учебных учреждений для строительства в различных природно-климатических и горно-геологических условиях необходимо учитывать требования ДБН В.1.1-5, ДБН В.1.1-12, ДБН В.2.6-31, ДБН В.1.2-2, СНиП 2.01.01, СНиП 2.01.15, СНиП II-12, СН 429, РБН 356".

Пункт 3.18. Дополнить предложением:

"Размещение и оборудование помещений разных функциональных групп должны отвечать гигиеническим требованиям СанПиН 3231".

Пункт 3.19. Первый абзац изложить в новой редакции:

"Каждая возрастная группа детей в дошкольных учебных учреждениях должна размещаться в помещениях групповой ячейки (ясли, детские сады, ясли-сады) или в помещениях жилой ячейки (дома ребенка и детские дома). Групповая (жилая) ячейка, предназначенная для детей определенного возраста, должна быть изолированной от остальных групповых ячеек и иметь удобные связи с другими функциональными группами помещений".

Пункт 3.25. Изложить в новой редакции:

"Минимальный состав помещений для групп кратковременного пребывания детей должен включать: раздевальную, игровую, туалетную, гардеробную с туалетом и душевой для персонала, подсобное помещение. Расчетная площадь помещений должна быть не менее на одно место".

Пункт 3.26. Второй и третий абзацы объединить и изложить в новой редакции:

"В жилых ячейках домов ребенка и детских домов, кроме раздевальной, игровой, спальни, туалетной и буфетной, следует предусматривать кладовую, комнату персонала, помещения для сушки одежды, хранения колясок, хранения сезонных вещей. Дополнительно в состав помещений жилых ячеек домов ребенка включают веранду, а детских домов – столовую и ванно-душевое помещение".

Пункт 3.27. Первое предложение изложить в новой редакции:

"Площади помещений детских ячеек дошкольных учебных учреждений следует принимать не менее указанных в таблице 4".

Пункт 3.30. Заменить слова: "детских учреждений общего типа" на: "детских садов и яслей-садов".

Пункт 3.42. Первый абзац дополнить предложением:

"При проектировании помещений с компьютерной техникой для детей (игротека, компьютерный класс) следует учитывать требования ДСанПіН 5.5.6.009".

Второй абзац изложить в новой редакции:

"Комнату ручного труда (изобразительного искусства) площадью не менее и логопедический кабинет площадью не менее допускается предусматривать в детских садах и яслях-садах вместительностью свыше 100 мест и детских домах вместительностью 90 и более мест".

Пункт 3.43. В первом пункте перечня после слов: "для домов ребенка" дополнить:", центров развития ребенка;".

Второй пункт перечня изложить в новой редакции:" – 10-12 детей (1 подгруппа) – в составе детского сада, яслей-сада, детского дома, функционирующих автономно, в составе комплекса яслей-садов или учебно-воспитательного комплекса".

Третий пункт перечня изъять.

Пункт 3.45. В первом абзаце после слов: "В отдельно стоящих бассейнах" изъять слова: "с единовременной пропускной способностью 20 детей и более".

Во втором абзаце после слов: "...не менее ," изъять слова: "а в бассейнах с одновременной пропускной способностью 20 детей и более – помещение площадью не менее с кладовой инвентаря ".

Пункт 3.46. Первое предложение первого абзаца изложить в новой редакции:

"Бассейн для обучения дошкольников плаванию должен оборудоваться ванной размером 12,5 ÷ 15 x , допускается уменьшать ванну до размера 10 x ".

Пункт 3.60. Второй абзац изложить в новой редакции:

"Для полов и стен в туалетах, душевых, ванных следует использовать керамическую плитку, при этом стены следует облицовывать глазурованной плиткой на высоту не менее .

Пункт 3.61. После слов: "...методический кабинет," добавить слова: "психологический кабинет", далее – по тексту.

Пункт 3.64. Второе предложение изъять.

Дополнить вторым и третьим абзацами:

"В дошкольных учреждениях вместимостью более 120 мест допускается предусматривать отдельную комнату инструктора по физическому воспитанию площадью не менее с душевой.

"Психологический кабинет в дошкольном учебном учреждении должен иметь два помещения: рабочий кабинет практического психолога (социального педагога) и учебный психологический кабинет. Площади кабинетов следует принимать: рабочего – не менее в учреждениях вместимостью до 160 мест и не менее в учреждениях большей вместимости; учебного – не менее .”

Пункт 3.71. После таблицы 5 дополнить новым абзацем:

"В дошкольных учебных учреждениях допускается устройство общей столовой (обеденного зала) для детей старше 3-х лет при условии приема пищи в 1-2 смены одновременно не более чем 3-4 группами (60-80 посадочных мест). Площадь обеденного зала следует определять из расчета не менее на одно посадочное место. При обеденном зале следует предусматривать раздаточную, моечную столовой посуды, кладовую для хранения уборочного инвентаря и дезинфицирующих средств, камеру временного хранения пищевых отходов, а также умывальную и туалетную для дошкольников. Площади этих помещений определяются заданием на проектирование в зависимости от вместимости обеденного зала. При устройстве общей столовой для дошкольников в составе помещений их групповых ячеек необходимо предусматривать буфетные на случай карантина".

Пункт 4.1. После второго абзаца дополнить новым абзацем:

"На вводе водопровода от внешней сети водоснабжения следует устанавливать счетчик холодной воды. При подключении внутренней системы горячего водоснабжения к внешней сети необходимо устанавливать счетчики горячей воды на подающем и циркуляционном трубопроводах. На вводе водопровода от внешней сети с давлением 0,3 МПа и более следует устанавливать регулятор прямого действия для снижения давления во внутренней системе водоснабжения до нужного уровня."

Пункт 4.4. Изъять второй абзац, третий абзац изложить в новой редакции:

"Бассейны следует проектировать с устройствами вторичного использования тепла воды, которая сбрасывается, применяя рекуперативные теплообменники или, при обосновании, тепловые насосы".

Пункт 4.6. Дополнить словами:" , в помещении теплопункта".

Пункт 4.7. Изложить в новой редакции:

"Здания дошкольных учебных учреждений должны подключаться, как правило, к системам централизованного теплоснабжения с установкой теплосчетчиков.

При невозможности подключения к системам централизованного теплоснабжения следует проектировать соответственно нормам (СНиП II-35) местные теплогенераторы, которые рекомендуется предусматривать, при обосновании, вместе с альтернативными источниками, например, с тепловыми насосами и солнечными коллекторами. При наличии соответствующего разрешения энергоснабжающей организации рекомендуется проектировать электрическую тепло-аккумуляционную кабельную систему отопления с потреблением энергии исключительно ночью по льготному тарифу, выполняя требования ДБН В.2.5-24, в том числе по безопасности эксплуатации.

Мероприятия по энергосбережению необходимо выполнять в соответствии с требованиями ДБН В.2.2-9".

Пункт 4.8. Второй абзац изъять.

Пункт 4.9. Второй и третий абзацы объединить в один. Заменить значение: "23°С" на "23±1°С", "26-28°С" на "27±1°С". Дополнить текстом:

"Системы отопления должны проектироваться с установкой автоматических регуляторов теплового потока, которые обеспечивают погодное регулирование и программное снижение температуры внутреннего воздуха в нерабочее время на абонентском вводе тепловой сети. Кроме того, автоматические терморегуляторы прямого действия должны устанавливаться на подводках к отопительным приборам. В помещениях, где установлены несколько отопительных приборов, рекомендуется устанавливать автоматические терморегуляторы на приборах, общая тепловая мощность которых составляет не менее 50% общей тепловой мощности всех приборов помещения с установкой на других приборах запорной арматуры с соответствующей пропускной способностью".