ДБН 360-92**. Містобудування планування і забудова міських і сільських поселень


Якщо пасажиропотоки до аеровокзалу не перевищують 1500 люд./год, доцільно створювати один, а при пасажиропотоці більше 1500 люд./год. - не менше двох міських аеровокзалів.

Міські аеровокзали й агентства слід розміщувати на основних магістралях, які з'єднують аеропорт з містом, поблизу пересікання транспортних магістралей у місцях, зручно зв'язаних міським транспортом з центром міста і його основними житловими масивами (біля станцій метрополітену або зупинок інших видів швидкісного транспорту), об'єднуючи з автобусними станціями, залізничними, річковими або морськими вокзалами.

7.20 У значних прирічних містах річковий вокзал слід розміщувати за можливості ближче до центральної частини міста, поблизу залізничних станцій і автовокзалів, великих сельбищних районів, центрів культурно-побутового обслуговування, у представницьких місцях у зоні пішохідних площ і бульварів, розкритих на акваторію, із створенням виразних архітектурних ансамблів і мати зручний надійний і швидкий транспортний зв'язок з усіма поселеннями, а також пасажирськими пристроями зовнішнього залізничного і автомобільного транспорту (у великих містах можливе суміщення річкових вокзалів із залізничними і автобусними).

По берегах річок поблизу окремих великих пасажироутворюючих поглинаючих пунктів, а також міських і сільських поселень, місць масового відпочинку трудящих, повинна бути створена мережа пасажирських причалів відповідної пропускної здатності з необхідними пристроями для обслуговування внутрішньоміських і міжселищних потоків, пов'язана із зупинками громадського транспорту.

7.21 Перевалочні райони, де здійснюється взаємодія переважно річкового і залізничного транспорту, доцільно розміщувати на межі або на віддаленні від міської забудови, за можливості ближче до сортувальних і великих вантажних залізничних станцій. Причали промислових підприємств рекомендується розміщувати поблизу обслуговуваних підприємств і за можливості передбачати їхній технологічний зв'язок з причалами загального користування. При цьому під'їзні залізнично- і автодорожні підходи не повинні проходити по густонаселених ділянках прилеглого району і відрізати місто від річки. Район курних вантажів треба розміщувати з розривом від сельбищних територій не менше 300 м.

7.22 Пристрої для технічного обслуговування, ремонту й зимового відстою флоту слід розміщувати за межами сельбищних територій нижче за течією річки на віддаленні від водозаборів і місць відпочинку населення. На морському узбережжі такі пристрої треба розміщувати з протилежного боку тієї частини узбережжя, де знаходяться кращі пляжі й курорти.

7.23 Райони річкового порту, призначені для розміщення складів легкозаймистих і горючих рідин, треба розташовувати нижче за течією річки на відстані не менше 500 м від житлової забудови, місць масового відпочинку населення, пристаней, річкових вокзалів, рейдів відстою суден, гідроелектростанцій, промислових підприємств і мостів. Допускається їхнє розміщення вище за течією річки від перелічених об'єктів на відстані, м, не менше, для складів категорій: I - 5000, II і III - 3000.

7.24 Між портом і сельбищною територією міста, а також між окремими районами порту передбачаються санітарно-захисні зони і розриви, ширина яких приймається у межах 100-200 м.

Відстані від меж спеціалізованих районів нових морських і річкових портів до житлової забудови слід приймати, м, не менше:

а) від меж районів перевантаження й зберігання курних вантажів – 300 м

б) від резервуарів і зливно-наливних пристроїв легкозаймистих і горючих рідин на складах категорії I – 200 м

в) те саме, на складах категорій II і III – 100 м

г) від меж рибного порту (без рибообробки на місці) – 100 м

7.25 Бази маломірного флоту (малі - до 500, середні - 1000 - 2000 і великі - понад 2000 одиниць зберігання) слід розміщувати у приміських зонах або у місті за наявності достатніх акваторій за сельбищними територіями і за межами зон масового відпочинку, забезпечуючи при цьому зручними транспортними зв'язками з житловими районами міста.

При будівництві одного типового елінгу з двоярусним зберіганням човнів площа ділянки бази на 500 суден становитиме 1,7 га, при будівництві двох елінгів на 250 суден кожний з двоярусним зберіганням - близько 2 га. Розмір ділянки при одноярусному стелажному зберіганні суден слід приймати (на одне місце) для прогулянкового флоту 27 кв.м, для спортивного - 75 кв.м.

Мережа вулиць і доріг

7.26* Мережу вулиць і доріг населених пунктів треба проектувати у вигляді єдиної системи з урахуванням функціонального призначення окремих вулиць і доріг, інтенсивності транспортного, пішохідного і велосипедного руху, архітектурно-планувальної організації території і характеру забудови, вимог охорони навколишнього середовища.

У складі вулично-дорожньої мережі треба виділяти вулиці й дороги магістрального й місцевого значення. Категорії вулиць і доріг треба призначати відповідно до класифікації, наведеної у додатку 7.1.

Територія вулиць і доріг всіх категорій, відокремлюються від інших функціональних територій поселень геодезичне за фіксованими границями - червоними лініями. Розбивочні креслення червоних ліній призначаються для забезпечення регулювання і містобудівного контролю при забудові, реконструкції і благоустрої поселень, при відведенні земельних ділянок, встановленні умов їх використання.

7.27 Розрахункові параметри вулиць і доріг міст слід приймати за таблицею 7.1.

Таблиця 7.1

--------------------------------------------------------------------

| Група |Категорія |Розраху-|Шири-|Кіль- |Найбі- |Найме-| Ширина |

|поселень| вулиць і | нкова | на |кість |льший | нші |тротуару,|

| | доріг | швид- |смуги| смуг |поздо- |раді- | м |

| | | кість |руху,|проїз-|вжній | уси | |

| | | руху, | м | ної |схил, | кри- | |

| | |км/год. | |части-| %0 | виху | |

| | | | | ни | |плані,| |

| | | | | | | м | |

|------------------------------------------------------------------|

| Магістральні вулиці і дороги |

|------------------------------------------------------------------|

|Найзна- |Загальномі| 100 |3,75 |6 - 8 | 40 | 500 | 4,5 |

|чніші, |ського | | | | | | |

|значні |значення | | | | | | |

|міста |безпере- | | | | | | |

| |рвного | | | | | | |

| |руху | | | | | | |

| |----------+--------+-----+------+-------+------+---------|

| |Те саме | 80 |3,75 |4 - 6 | 50 | 400 | 3,0 |

| |регульо- | | | | | | |

| |ваного | | | | | | |

| |руху | | | | | | |

| |----------+--------+-----+------+-------+------+---------|

| |Районного | 70 |3,75 |4 - 6 | 60 | 250 | 2,25 |

| |значення | | | | | | |

|--------+----------+--------+-----+------+-------+------+---------|

|Великі |Загально- | 80 |3,75 |4 - 6 | 60 | 400 | 3,0 |

|міста |міського | | | | | | |

| |значення | | | | | | |

| |----------+--------+-----+------+-------+------+---------|

| |Районного | 60 |3,75 |2 - 4 | 60 | 250 | 2,25 |

| |значення | | | | | | |

|--------+----------+--------+-----+------+-------+------+---------|

|Середні,|Магістра- | 60 |3,75 |2 - 4 | 60 | 250 | 2,25 |

|малі |льні | | | | | | |

|міста |вулиці | | | | | | |

| |(дороги) | | | | | | |

|------------------------------------------------------------------|

| Вулиці і дороги місцевого значення |

|------------------------------------------------------------------|

|Усі |Житлові | 40 |3,50 | 2 - | 70 | 125 | 1,5 |

|групи |вулиці | | | 3*) | | | |

|поселень|----------+--------+-----+------+-------+------+---------|

| |Дороги у | 40 |3,75 | 2 | 60 | 250 | 1,5 |

| |проми- | | | | | | |

| |слових і | | | | | | |

| |комуна- | | | | | | |

| |льно- | | | | | | |

| |складських| | | | | | |

| |зонах | | | | | | |

| |----------+--------+-----+------+-------+------+---------|

| |Проїзди | 30 |3,0 -|1 - 2 | 80 | 30 | 0,75 |

| | | | 3,5 | | | | |

| |----------+--------+-----+------+-------+------+---------|

| |Пішохідні | 4 |0,75 |2 - 6 | 60 | - | - |

| |вулиці й | | | | | | |

| |дороги | | | | | | |

| |----------+--------+-----+------+-------+------+---------|

| |Велоси- | 30 |1,50 |1 - 2 | 40 | 50 | - |

| |педні | | | | | | |

| |доріжки | | | | | | |

|------------------------------------------------------------------|

|--------------- |

| *) З урахуванням стоянок легкових автомобілів. |

|------------------------------------------------------------------|

| Примітка 1. До житлових будинків заввишки 9 поверхів і більше

|та до громадських будинків і гаражів заввишки 5 поверхів і більше слід

|передбачати проїзди завширшки не менше 3,5 м або смуги завширшки

|6 м, що придатні для проїзду пожежних машин з двох поздовжніх

|сторін багатосекційних житлових будинків та громадських будинків і гаражів

|і з усіх сторін односекційних житлових будинків. До житлових, громадських |будинків, гаражів меншої поверховості допускається влаштування проїздів з однієї |поздовжньої сторони.

| Примітка 2. Велосипедні доріжки слід передбачати за|

|напрямками найбільш інтенсивних транспортних і пішохідних потоків|

|у малих, середніх і великих містах, сільських населених пунктах, а|

|також функціональних зонах найзначніших і значних міст|

|(сельбищних, промислових, ландшафтно-рекреаційних). Прокладати їх|

|необхідно ізольовано від цих потоків. |

| Примітка 3*. Доріжки для проїзду інвалідних колясок слід|

|прокладати за основними напрямками руху інвалідів у межах|

|населених пунктів або їх районів до відповідних установ охорони|

|здоров'я, соціального забезпечення, торгівлі, спорту, фізкультури|

|тощо, передбачаючи при цьому необхідне обладнання перехресть|

|(пандуси-з'їзди, світлофори тощо). Допускається суміщення доріжок|

|для руху інвалідних колясок з велосипедними і пішохідними|

|доріжками. Ширина пішохідних доріжок і тротуарів, які забезпечують|

|рух інвалідів і людей похилого віку на кріслах-колясках, повинна|

|бути не менше 1,8 м при двосторонньому русі та 1,2 м - при|

|односторонньому. Величина схилів пішохідних доріжок і тротуарів не|

|повинна перевищувати: поздовжніх - 40%0, поперечних - 10%0. |

| Примітка 4*. Вздовж пішохідних доріжок для людей похилого|

|віку та інвалідів на кріслах-колясках і людей з фізичними недугами|

|слід влаштовувати майданчики для відпочинку через кожні 300 м.|

|Розміри майданчиків для відпочинку приймати не менше: 150 см х 180|

|см при повороті крісла-коляски на 90 град.; 180 см х 190 см -|

|180 град.; 210 см х 210 см - 360 град. |

| Примітка 5*. При реконструкції магістральних вулиць і доріг, що знаходяться в стиснених умовах капітальної забудови, особливо в центральних історично сформованих районах міст, ширину їх смуг руху при відповідному обґрунтуванні допускається зменшувати до 3,5 м , а житлових вулиць – до 3 м.

7.28 При проектуванні мережі магістральних вулиць і доріг слід виходити із вимог організації раціональної системи громадського пасажирського транспорту, нормативної доступності його зупинок, необхідності диференціації трас руху транспортних потоків з екологічних міркувань.

7.29 Вилучений (зміна N 9).

7.30 На першу чергу будівництва магістральних вулиць безперервного руху допускаються окремі пересікання в одному рівні або з неповною розв'язкою руху в різних рівнях при обов'язковому резервуванні території і підземного простору для можливості будівництва у майбутньому повних розв'язок транспортного і пішохідного руху.

7.31 При прокладанні магістральних вулиць безперервного руху в районах житлової забудови необхідно додатково передбачати місцеві проїзди одностороннього руху завширшки 7 м.

7.32* Ширина вулиць і доріг визначається розрахунком залежно від інтенсивності руху транспорту і пішоходів, складу елементів, які розміщуються в межах поперечного профілю (проїзні частини, технічні смуги для прокладання підземних комунікацій, тротуари, зелені насадження тощо), з урахуванням санітарно-гігієнічних вимог і вимог цивільної оборони. Як правило, ширина вулиць і доріг у червоних лініях приймається, м:

а) магістральних вулиць

50-80

б) вулиць і доріг місцевого значення

15-25

Відстань від краю основної проїжджої частини магістральних доріг до лінії регулювання житлової забудови слід приймати не менше 50 м, а при застосуванні шумозахисних пристроїв - не менше 25 м.

7.33, 7.34, 7.35, таблиця 7.2 - вилучені (зміна N 9).

7.36 Класифікацію і параметри вулиць і доріг сільських населених місць треба приймати за таблицею 7.3.

Таблиця 7.3

------------------------------------------------------------------

| Категорія |Ширина смуги | Кількість | Найменша ширина |

|вулиць і доріг | руху, м | смуг руху | тротуару, м |

|---------------+-------------+-------------+--------------------|

|Селищна дорога | 3,5 | 2 - 4 | - |

|---------------+-------------+-------------+--------------------|

|Головна вулиця | 3,5 | 2 - 4 | 1,5 |

|---------------+-------------+-------------+--------------------|

|Житлова вулиця | 3,0 | 2 | 1,0 |

|---------------+-------------+-------------+--------------------|

|Проїзд | 3,5 | 1 - 2 | - |

|---------------+-------------+-------------+--------------------|

|Дорога | 4,5 | 1 | - |

|господарського | | | |

|призначення | | | |

|---------------+-------------+-------------+--------------------|

|Пішохідна | 0,75 | 2 - 4 | - |

|дорога | | | |

------------------------------------------------------------------

7.37 З метою оптимізації дорожнього руху, забезпечення його безпеки і скорочення несприятливого впливу транспорту на навколишнє середовище для міст з населенням понад 50 тис. жителів треба розробляти комплексні схеми організації дорожнього руху, передбачаючи за необхідності впровадження систем автоматизованого управління.

Мережа громадського пасажирського транспорту і пішохідного руху

7.38 Проектування системи пасажирського транспорту здійснюється на підставі прогнозу пасажиропотоків на різні розрахункові терміни.

Організацію громадського транспорту для міст з населенням 250 тис.чол. і більше слід вирішувати на підставі комплексних схем розвитку всіх видів міського пасажирського транспорту. Допускається розроблювати такі схеми за наявності складних транспортних проблем у містах з населенням від 100 до 250 тис.чол. У цьому випадку їх треба суміщувати із схемами організації дорожнього руху.

Види громадського пасажирського транспорту вибираються на підставі розрахункових пасажиропотоків і дальності поїздки пасажирів. Провізна здатність різних видів транспорту, параметри обладнань і споруд (платформи, посадочні майданчики тощо) визначаються при нормі наповнення рухомого складу на розрахунковий термін - 4 люд./кв.м вільної площі підлоги пасажирського салону для звичайних видів наземного транспорту і 3 люд./кв.м - для швидкісного транспорту.