ДОДАТОК В

(обов'язковий)

ВИМОГИ ДОСТУПНОСТІ ДЛЯ ІНВАЛІДІВ ТА ІНШИХ МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ В ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧУВАННЯ (ЗАКЛАДАХ РГ)

В.1 Для особистого транспорту інвалідів із загальної кількості місць на автостоянках при підприємствах харчування (закладах РГ) слід виділяти за їх місткості: менше 100 місць - не менше 1 місця; від 100 до 200 місць - не менше 15 % місць; більше 250 місць - не менше 10 % місць.

В.2 У доступних інвалідам підприємствах харчування (закладах РГ) при обслуговуванні офіціантами не менше 5 % кількості місць в залах повинно бути пристосовано для обслуговування відвідувачів на кріслах-колясках.

В.3 Обладнання місць, пристосованих для маломобільних груп населення, розміщених на основному поверсі (переважно першому), повинно відповідати аналогічному обладнанню місць, розміщених на антресольних поверхах, лоджіях і подіумах. Комунікаційні шляхи руху і проходи між столиками повинні забезпечувати можливість проходу маломобільних груп населення, у тому числі і тих, що пересуваються на кріслах-колясках, до призначених для них місць обслуговування.

В.4 У підприємствах харчування (закладах РГ) і їх зонах, призначених для спеціалізованого обслуговування маломобільних відвідувачів, рекомендується передбачати обслуговування офіціантами. Обідні зали слід розміщувати тільки на першому поверсі (за відсутності в будівлі пасажирських ліфтів). Площа таких обідніх залів визначається виходячи з нормативу площі не менше 3 м2 на місце.

В.5 У підприємствах харчування (закладах РГ) з самообслуговуванням рекомендується відводити до 10 % місць, але не менш одного для осіб, що пересуваються на кріслах-колясках, і сліпих з площею не менше 3 м2 на кожне місце.

В.6 У підприємствах харчування (закладах РГ), пов'язаних з тривалим перебуванням відвідувачів (ресторани, їдальні), гардеробні стойки в місцях обслуговування маломобільних груп населення слід влаштовувати відповідно до вимог 7.2.4 ДБН В.2.2-17.

В.7 Вестибюлі, холи, аванзали, туалети, умивальні і інші допоміжні приміщення для маломобільних груп населення слід проектувати з урахуванням вимог розділів 6.5 і 6.6 ДБН В.2.2-17.

В.8 Інформація про підприємство харчування (заклад РГ) - тип, клас, форму обслуговування, доступність для маломобільних груп населення, а також меню повинні бути легко визначувані і доступні для інвалідів на кріслі-колясці і з вадами зору.

В.9 Специфічні засоби інформації для маломобільних груп населення повинні вирішуватися у контексті з основною дизайнерською концепцією інтер'єру.

ДОДАТОК Г

(довідковий)

Таблиця Г.1 - Мінімально необхідні площі груп приміщень для відвідувачів (м2)

Підприємства харчування

(заклади РГ)

Група приміщень для відвідувачів

Підприємства харчування (заклади РГ) з самообслуговуванням

Підприємства харчування (заклади РГ) з обслуговуванням офіціантами

Всього

У тому числі зала з роздавальною

Всього

У тому числі зала без роздавальної

1

2

3

4

5

1 Ресторани:

а) на 50 місць

-

-

163

141

б) на 75 місць (розрахункова площа)

-

-

175

135

в) на 100 місць (розрахункова площа)

-

-

254

180

г) на подальше місце понад 100

-

-

2,2

1,8

2 Кафе, закусочні, кафе молодіжні, кафе-молочні, кафе-дитячі:

а) на 50 місць (розрахункова площа)

96

60

91

70

б) на подальше місце понад 50 до 200

1,96

1,6

1,75

1,4

в) на 200 місць (розрахункова площа)

390

320

353

280

г) на подальше місце понад 200

1,91

1,6

1,75

1,4

3 Кафе-автомати:

а) на 75 місць (розрахункова площа)

168

150

-

-

б) на подальше місце понад 75

2,08

2,0

-

-

4 Кафе-морозиво:

а) на 50 місць (розрахункова площа)

96

70

-

-

б) на подальше місце понад 50

1,68

1,4

-

-

5 Кафе-кондитерські:

а) на 50 місць (розрахункова площа)

100

80

-

-

б) на подальше місце понад 50

1,84

1,6

-

-

6 Пивні бари:

а) на 50 місць (розрахункова площа)

106

80

96

70

б) на подальше місце понад 50

1,88

1,6

1,68

1,4

7 Спеціалізовані закусочні:

а) на 50 місць (розрахункова площа)

100

80

-

-

б)на подальше місце понад 50

1,8

1,6

-

-

7 Підприємства швидкого обслуговування:

а) на 50 місць (розрахункова площа)

84

70

-

-

б) на подальше місце понад 50

1,64

1,4

-

-

8 Їдальні загальнодоступної мережі:

а) на 50 місць (розрахункова площа)

118

90

-

-

б) на подальше місце понад 50

2,12

1,8

-

-

Кінець таблиці Г.1

Підприємства харчування

(заклади РГ)

Група приміщень для відвідувачів

Підприємства харчування (заклади РГ) з самообслуговуванням

Підприємства харчування (заклади РГ) з обслуговуванням офіціантами

Всього

У тому числі зала з роздавальною

Всього

У тому числі зала без роздавальної

1

2

3

4

5

10 Їдальні вузів:

а) на 100 місць (розрахункова площа)

214

80

-

-

6) на подальше місце понад 100

2,08

1,8

-

-

в) на 200 місць (розрахункова площа)

422

360

-

-

г) на подальше місце понад 200

2,08

1,8

-

-

11 Їдальні-раздавальні:

а) на 25 місць (розрахункова площа)

47

45

-

-

б) на подальше місце понад 25

1,84

1,8

-

-

Примітка 1. Для визначення площ груп приміщень підприємств харчування (закладів РГ) менше вказаної місткості застосовується один і той же нормативний показник, але за принципом віднімання.

Примітка 2. Для зали кафетерію з роздавальною за кількості місць 8, 12 і 16 розрахункова площа відповідно (м2) - 18, 22 і 28.

ДОДАТОК Д

(довідковий)

Таблиця Д.1 - Перелік виробничих приміщень

Приміщення

Типи підприємств харчування (закладів РГ)

Ресторан

Кафе

Їдальня

Закусочна

загального типу

молодіжні, дитячі

кафе-морозиво

кафе-молочне, кафе-кондитерська

загального типу, пельмена, сосискова

пиріжкова, блина, пончикова

шашлична,чебуречна, пивний бар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 Буфет

+

+3)

-

-

-

-

-

-

2 Гарячий цех

+

+

+

-

+

+

+

+

+

3 Холодний цех

+

+

+

-

+

+

+

+

+

4 Приміщення для різання хліба

+

+

+

-

+4)

+

+

+

+

5 Доготівельний цех

+1)

+

-

-

-

+1)

-

-

+1)

6 Цех обробки зелені

+1)

+

-

-

-

+1)

-

-

-

7 М'ясний цех

+2)

-

-

-

-

+2)

-

-

-

8 Рибний цех

+2)

-

-

-

-

+2)

-

-

-

9 Птицегольєвий цех

+2)

-

-

-

-

-

-

-

-

10 Приміщення завідуючого виробництвом

+

+

+

-

+

+

-

-

-

11 Мийна столового посуду

+

+

+

+

-

+

+

+

+

12 Сервізна

+

+3)

-

-

-

-

-

-

-

13 Мийна кухонного посуду

+

+

+

+

+

+

+

+

+

14 Мийна і комора тари

+1)

+

+

+

+

+

+

-

+

15 Роздавальна

+

-

+3)

+

+

-

-

-

+

16 Кондитерський цех

+

+

-

-

+5)

-

-

-

-

17 Приміщення для борошняних виробів

-

+

-

-

-

+

-

+

+

18 Овочевий цех

-

-

-

-

-

+2)

-

-

-

19 Приміщення для готування морозива

-

-

-

+

-

-

-

-

-

20 Цех приготування пельменів

-

-

-

-

-

-

+6)

-

-

21 Харчова технологічна лабораторія

+7)

-

-

-

-

+7)

-

-

-

22 Заготівельний цех

-

-

-

-

-

-

-

-

+2)

1) Для підприємств харчування (закладів РГ) на напівфабрикатах

2) Для підприємств харчування (закладів РГ) на сировині

3) При обслуговуванні офіціантами

4) Для кафе- молочної

5) Для кафе-кондитерської

6) Для пельменної на сировині

7) При виробництві більше 5000 страв на добу