| | | естакад, | колії | колії | дороги | підошви |------------------------|

| | | опор |1520 мм, | 750 мм |(краю |насипу | до 1 кВ |понад|понад|

| | | контактної | але не |і трамвая|проїзної |дороги |зовнішнього |1 кВ |35 кВ|

| | | мережі і | менше | |частини, | | освітлення |до 35| до |

| | | зв'язку, | глибини | |укріпленої| | контактної | кВ | 110 |

| | | залізниць | траншеї | |смуги | | мережі | |кВ і |

| | | | до | |узбіччя) | | трамваїв і | |вище |

| | | | підошви | | | |тролейбусів | | |

| | | |насипу і | | | | | | |

| | | | брівки | | | | | | |

| | | | виїмки | | | | | | |

|-------------+-----------+------------+---------+---------+----------+----------+------------+-----+-----|

|Водопровід і | 5 | 3 | 4 | 2,8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |

|напірна | | | | | | | | | |

|каналізація | | | | | | | | | |

|-------------+-----------+------------+---------+---------+----------+----------+------------+-----+-----|

|Самопливна | 3 | 1,5 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |

|каналізація | | | | | | | | | |

|(побутова і | | | | | | | | | |

|дощова) | | | | | | | | | |

|-------------+-----------+------------+---------+---------+----------+----------+------------+-----+-----|

|Дренаж | 3 | 1 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |

|-------------+-----------+------------+---------+---------+----------+----------+------------+-----+-----|

|Супутній | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0,4 | - | - | - | - |

|дренаж | | | | | | | | | |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Газопроводи горючих газів тиску, МПа (кгс/кв.см): |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|низького до | 2 | 1 | 3,8 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 5 | 10 |

|0,005 (0,05) | | | | | | | | | |

|-------------+-----------+------------+---------+---------+----------+----------+------------+-----+-----|

|середнього | 4 | 1 | 4,8 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 5 | 10 |

|понад 0,005 | | | | | | | | | |

|(0,05) до 0,3| | | | | | | | | |

|(3) | | | | | | | | | |

|-------------+-----------+------------+---------+---------+----------+----------+------------+-----+-----|

|високого | 7 | 1 | 7,8 | 3,8 | 2,5 | 1 | 1 | 5 | 10 |

|понад 0,3 (3)| | | | | | | | | |

|до 0,6 (6) | | | | | | | | | |

|-------------+-----------+------------+---------+---------+----------+----------+------------+-----+-----|

|високого | 10 | 1 | 10,8 | 3,8 | 2,5 | 2 | 1 | 5 | 10 |

|понад 0,6 (6)| | | | | | | | | |

|до 1,2 (12) | | | | | | | | | |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Теплові мережі: |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|від | 2 | 1,5 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |

|зовнішньої |(див. прим.| | | | | | | | |

|стінки | 3) | | | | | | | | |

|каналу, | | | | | | | | | |

|тунелю | | | | | | | | | |

|-------------+-----------+------------+---------+---------+----------+----------+------------+-----+-----|

|оболонки | 5 | 1,5 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |

|безканальної | | | | | | | | | |

|прокладки | | | | | | | | | |

|-------------+-----------+------------+---------+---------+----------+----------+------------+-----+-----|

|Кабелі силові| 0,6 | 0,5 | 3,2 | 2,8 | 1,5 | 1 | 0,5*) |5*) |10*) |

|всіх напруг і| | | | | | | | | |

|кабелі | | | | | | | | | |

|зв'язку | | | | | | | | | |

|-------------+-----------+------------+---------+---------+----------+----------+------------+-----+-----|

|Комунікаційні| 2 | 1,5 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 |3*) |

|тунелі | | | | | | | | | |

|-------------+-----------+------------+---------+---------+----------+----------+------------+-----+-----|

|Зовнішні | 2 | 1 | 3,8 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 3 | 5 |

|пневмо- | | | | | | | | | |

|сміттєпроводи| | | | | | | | | |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|--------------- |

| *) Стосується тільки відстаней від силових кабелів. |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Зменшення відстаней можливе за умови виконання вимог п.п. 4.12-4.25 ДБН В.2.5-20 "Газопостачання". |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Примітка 1. Допускається передбачати прокладання підземних інженерних мереж у межах фундаментів опор|

|і естакад трубопроводів, контактної мережі за умови вживання заходів, які виключають можливість|

|пошкодження мереж при осіданні фундаментів, а також пошкодження фундаментів під час аварії на цих|

|мережах. При розміщенні інженерних мереж, які слід прокладати із застосуванням будівельного|

|водопониження, відстані їх до будинків і споруд слід встановлювати з урахуванням зони можливого порушення|

|міцності ґрунтів основ. |

| Примітка 2. Відстані від теплових мереж при безканальному прокладанні до будинків і споруд слід|

|приймати як для водопроводу. |

| Примітка 3. Відстані від кабелів силових напругою 110-220 кВ до фундаментів огорож підприємств,|

|естакад, опор контактної мережі і ліній зв'язку слід приймати 1,5 м. |

| Примітка 4. Відстані по горизонталі від обробок із чавунних тюбінгів, а також від обробок із|

|залізобетону й бетону з обклеювальною гідроізоляцією підземних споруд метрополітену, розміщених на|

|глибині не менше 20 м (від верху конструкції до поверхні землі), слід приймати до мереж водопроводу,|

|каналізації, теплових мереж - 5 м, до кабелів напругою до 10 кВ - 1 м, а напругою понад 10 кВ - 3 м, при|

|застосуванні обробок без обклеювальної гідроізоляції відстані від вказаних споруд - до 8, а до мереж|

|каналізації - до 6 м. |

| Примітка 5. У зрошуваних районах при неосідальних ґрунтах відстань від підземних інженерних мереж до|

|зрошувальних каналів слід приймати (до брівки каналів): 1 м - від газопроводів низького і середнього|

|тиску, а також від водопроводів, каналізації водостоків і трубопроводів горючих рідин; 2 м - від|

|газопроводів високого тиску (до 6 кгс/кв.см), теплопроводів, господарсько-побутової і дощової|

|каналізації; 1,5 м - від силових кабелів і кабелів зв'язку. Відстань від зрошувальних каналів вуличної|

|мережі до фундаментів будинків і споруд - 5 м. |

| Примітка 6. При укладанні мереж у захисних футлярах відстань між футляром та іншими мережами і|

|спорудами визначається умовами провадження робіт. |

| Примітка 7. Відстані від газопроводів до бортового каменю, зовнішньої брівки кювету або підошви|

|насипу доріг можуть бути змінені при погодженні з організаціями, які експлуатують газопроводи і|

|автодороги. |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Таблиця 2 - Відстані між сусідніми інженерними підземними мережами

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Інженерні | Відстань, м, по горизонталі (у світлі) до |

| мережі |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | водо- | кана- | дре- | газопроводів тиску, МПа | кабе- |кабелів | теплових мереж |каналів,| зов- |

| |проводу |лізації| нажу і | (кгс/кв.см) | лів |зв'язку |-----------------|тунелів |нішніх |

| | | побу- | дощо- |---------------------------------| сило- | |зовнішня|оболонка| |пневмо-|

| | |тової | вої |низького|серед-|високого|високого| вих | | стінка | безка- | |сміт- |

| | | | кана- | 0,005 |нього | понад | понад | усіх | | каналу |нальної | |тєпро- |

| | | |лізації |(0,05) |понад |0,3 (3) | 0,6 до |напруг | |тунелю |проклад-| |водів |

| | | | | |0,005 | до 0,6 | 1,2 | | | | ки | | |

| | | | | |(0,05)| (6) | (12) | | | | | | |

| | | | | |до 0,3| | | | | | | | |

| | | | | | (3) | | | | | | | | |

|------------+--------+-------+--------+--------+------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+-------|

|Водопровід | див. | див. | 1,5 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 |

| | прим. 1|прим. 2| | | | | | | | | | | |

|------------+--------+-------+--------+--------+------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+-------|

|Каналізація | див. | 0,4 | 0,4 | 1 | 1,5 | 2 | 5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |

|побутова | прим. 2| | | | | | | | | | | | |

|------------+--------+-------+--------+--------+------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+-------|

|Дощова | 1,5 | 0,4 | 0,4 | 1 | 1,5 | 2 | 5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |

|каналізація | | | | | | | | | | | | | |

|------------+--------+-------+--------+--------+------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+-------|

|Газопроводи | | | | | | | | | | | | | |

|тиску: | | | | | | | | | | | | | |

|------------+--------+-------+--------+--------+------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+-------|

|низького до | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |

|0,005 | | | | | | | | | | | | | |

|(0,05) | | | | | | | | | | | | | |

|------------+--------+-------+--------+--------+------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+-------|

|середнього | 1 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,5 |

|понад 0,005 | | | | | | | | | | | | | |

|(0,05) до | | | | | | | | | | | | | |

|0,3 (0) | | | | | | | | | | | | | |

|------------+--------+-------+--------+--------+------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+-------|

|високого | 1,5 | 2 | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 2 | 2 |

|понад 0,03 | | | | | | | | | | | | | |

|(3) до 0,6 | | | | | | | | | | | | | |

|(6) | | | | | | | | | | | | | |

|------------+--------+-------+--------+--------+------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+-------|

|високого | 2 | 5 | 5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 |

|понад 0,6 | | | | | | | | | | | | | |

|(6) до 1,2 | | | | | | | | | | | | | |

|(12) | | | | | | | | | | | | | |

|------------+--------+-------+--------+--------+------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+-------|

|Кабелі | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |

|зв'язку | | | | | | | | | | | | | |

|------------+--------+-------+--------+--------+------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+-------|

|Кабелі | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0,1 - | 0,5 | 2 | 2 | 2 | 1,5 |

|силові всіх | | | | | | | | 0,5 | | | | | |

|напруг | | | | | | | | | | | | | |

|------------+--------+-------+--------+--------+------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+-------|

|Теплові | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | | | 2 | 1 |

|мережі, | | | | | | | | | | | | | |

|зовнішня | | | | | | | | | | | | | |

|стінка | | | | | | | | | | | | | |

|каналу, | | | | | | | | | | | | | |

|тунелю | | | | | | | | | | | | | |

|------------+--------+-------+--------+--------+------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+-------|

|Оболонка | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 1 | | | 2 | 1 |

|безканальної| | | | | | | | | | | | | |

|прокладки | | | | | | | | | | | | | |

|------------+--------+-------+--------+--------+------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+-------|

|Канали, | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 1 |

|тунелі | | | | | | | | | | | | | |

|------------+--------+-------+--------+--------+------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+-------|

|Зовнішні | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |

|пневмо- | | | | | | | | | | | | | |

|сміттєпро- | | | | | | | | | | | | | |

|води | | | | | | | | | | | | | |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Примітка 1. При паралельному прокладанні декількох ліній водопроводів відстань між ними слід приймати залежно від|

|технічних та інженерно-геологічних умов відповідно до норм з водопостачання. |

| Примітка 2. Відстані від побутової каналізації до господарсько-питного водопроводу слід приймати: до водопроводу із|

|залізобетонних і азбестоцементних труб - 5 м; до водопроводу з чавунних труб діаметром до 200 мм - 1,5 м, діаметром понад|

|200 мм - 3 м; до водопроводу із пластмасових труб - 1,5 м. Відстань між мережами каналізації і виробничого водопроводу|

|залежно від матеріалу і діаметра труб, а також від номенклатури і характеристики ґрунтів повинна бути 1,5 м. |

| Примітка 3. При паралельному прокладанні газопроводів для труб діаметром до 300 мм відстань між ними (у світлі)|

|допускається приймати 0,4 м і понад 300 мм - 0,5 м при спільному розміщенні в одній траншеї двох і більше газопроводів. |

| Примітка 4. У таблиці вказані відстані до сталевих газопроводів. Розміщення газопроводів із неметалевих труб слід|

|передбачати відповідно до норм з газопостачання. |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 8.2 (обов'язковий)

Таблиця 1 - Мінімально допустиме заглиблення підземних трубопроводів під кабелі зв'язку

--------------------------------------------------------------------

| Труби | Мінімальна відстань від поверхні покриву |

| | до верхньої труби, м |

| |--------------------------------------------|

| | під пішохідною | під проїжджою |

| | частиною вулиці | частиною вулиці |

|---------------------+---------------------+----------------------|

|Азбестоцементні, | 0,4 | 0,6 |

|поліетиленові, | | |

|полівінілхлоридні, | | |

|піноволокнисті | | |

|---------------------+---------------------+----------------------|

|Бетонні (цементно- | 0,5 | 0,7 |

|піщані), керамічні | | |

|---------------------+---------------------+----------------------|

|Сталеві | 0,2 | 0,4 |

|------------------------------------------------------------------|

| Примітка 1. Під трамвайними і залізничними коліями відстань|

|від підошви рейки до верху труби будь-якого типу повинна становити|

|не менше 1,0 м. |

| Примітка 2. Під ариками і кюветами відстань від їхнього дна|

|до верхньої труби повинна становити не менше 0,5 м. |

| Примітка 3. При імовірності докладання труб мінімальне|

|заглиблення повинне враховувати це докладання. |

--------------------------------------------------------------------

Таблиця 2 - Відстані від кабельної каналізації до будинків, споруд і підземних мереж

--------------------------------------------------------------------

| Інженерні мережі і | Відстань, м |

| споруди |--------------------------------------------|

| | у горизонтальній | у вертикальній |

| | площині | площині (при |

| | | перетинах) |

|---------------------+---------------------+----------------------|

|Водопровід діаметром | 0,5 | 0,15 |

|300 мм | | |

|---------------------+---------------------+----------------------|

|Те саме, понад 300 мм| 1,0 | 0,15 |

|---------------------+---------------------+----------------------|

|Каналізація | 0,5 | 0,15 |

|---------------------+---------------------+----------------------|

|Дренажі і водостоки | 0,5 | 0,15 |

|---------------------+---------------------+----------------------|

|Газопроводи: | | |

|---------------------+---------------------+----------------------|

|низького тиску до | 1,0 | 0,15 |

|4,9 кПа | | |

|(0,05 кГс/кв.см) | | |

|---------------------+---------------------+----------------------|

|високого тиску від | 2,0 | 0,15 |

|294,6 до 588,6 кПа | | |

|(3...6 кГс/кв.см) | | |

|---------------------+---------------------+----------------------|

|середнього тиску від | 1,5 | 0,15 |

|4,9 до 294,3 кПа | | |

|(0,05...3 кГс/кв.см) | | |

|---------------------+---------------------+----------------------|

|при тиску від 586,6 | 3,0 | 0,15 |

|до 1 177,2 кПа | | |

|(6....12 кГс/кв.см) | | |

|---------------------+---------------------+----------------------|

|Теплопроводи | 1,0 | 0,15 |

|---------------------+---------------------+----------------------|

|Кабелі силові | 0,5 | 0,15 - 0,25 |

|---------------------+---------------------+----------------------|

|Обрізи фундаментів | 0,6 | - |

|будинків і споруд | | |

|---------------------+---------------------+----------------------|

|Вісь залізничної | 3,0 | 1,0 |

|неелектрифікованої | | |

|колії | | |

|---------------------+---------------------+----------------------|

|Вісь найближчої рейки| 2,0 | 1,0 |

|трамвайної колії | | |

|---------------------+---------------------+----------------------|

|Щогли і опори мережі | 0,5 | |

|зовнішнього | | |

|освітлення, контактна| | |

|мережа і мережа | | |

|зв'язку | | |

|---------------------+---------------------+----------------------|

|Стіни і опори тунелів| 0,5 | - |

|і шляхопроводи (на | | |

|рівні або нижче від | | |

|основи) | | |

|---------------------+---------------------+----------------------|

|Підошва насипу і | 1,0 | - |

|зовнішня брівка | | |

|каналу | | |

|---------------------+---------------------+----------------------|

|Стовбури дерев | 1,5 | - |

|---------------------+---------------------+----------------------|