| |які не увійшли у вищенаведені |функціональної |

| | |належності |

|----------------------------------------------------------------|

| 4. Неозеленювані території |

|----------------------------------------------------------------|

|Сільсько- |Поля, луки, городи | |

|господарські | | |

|землі | | |

|--------------+-------------------------------+-----------------|

|Водойми |Річки, озера, ставки, | |

| |водосховища, канали, крім тих, | |

| |які увійшли в об'єкти і ділянки| |

| |зеленого будівництва і | |

| |господарства | |

|--------------+-------------------------------+-----------------|

|Інші території|Непридатні землі, непридатні | |

| |для озеленення землі | |

| |спецпризначення | |

------------------------------------------------------------------

Додаток 5.2 (рекомендований)

НОРМАТИВНІ ПОКАЗНИКИ

рівня озеленення різних структурних елементів у межах міста, %

------------------------------------------------------------------

| Структурні елементи | Рівень озеленення, % |

|----------------------------------------------------------------|

| 1. Озеленені території загального користування |

|----------------------------------------------------------------|

|Міські парки | 65 - 80 |

|-------------------------------+--------------------------------|

|Дитячі парки | 40 - 55 |

|-------------------------------+--------------------------------|

|Спортивні парки | 15 - 30 |

|-------------------------------+--------------------------------|

|Меморіальні парки | 30 - 65 |

|-------------------------------+--------------------------------|

|Зоологічні сади | 15 - 40 |

|-------------------------------+--------------------------------|

|Ботанічні сади | 40 - 70 |

|-------------------------------+--------------------------------|

|Сквери | 75 - 85 |

|-------------------------------+--------------------------------|

|Бульвари | 60 - 75 |

|----------------------------------------------------------------|

| 2. Озеленені території обмеженого користування |

|----------------------------------------------------------------|

|Житлові райони | Не менше 25 |

|-------------------------------+--------------------------------|

|Ділянки шкіл | 45 - 50 |

|-------------------------------+--------------------------------|

|Ділянки дитячих установ | 45 - 55 |

|-------------------------------+--------------------------------|

|Ділянки громадських будинків | Не менше 40 |

|-------------------------------+--------------------------------|

|Ділянки навчальних закладів | Близько 50 |

|-------------------------------+--------------------------------|

|Ділянки культурно-освітніх | 40 - 60 |

|установ | |

|-------------------------------+--------------------------------|

|Ділянки спортивних пристроїв і | 30 - 50 |

|споруд | |

|-------------------------------+--------------------------------|

|Ділянки установ охорони | 55 - 65 |

|здоров'я | |

|-------------------------------+--------------------------------|

|Озеленені території | Не менше 25 60 - 80 |

|спеціального призначення: на | |

|вулицях біля санітарно-захисних| |

|і охоронних зон | |

------------------------------------------------------------------

Додаток 6.1 (рекомендований)

ОРІЄНТОВНІ НОРМИ

додаткової місткості установ і підприємств культурно-побутового обслуговування, які враховують населення прилеглого району

--------------------------------------------------------------------

| Установи, |Одиниця виміру | Типи центрів |Норми на 1000 |

| підприємства, | | міжселищного | жителів зони |

| споруди | |обслуговування | впливу |

|------------------------------------------------------------------|

| Установи народної освіти |

|------------------------------------------------------------------|

|Вищі навчальні |Студентів |Обласний, | 4 - 9 |

|заклади | |міжобласний | |

| | |центри | |

| | |----------------+--------------|

| | |Міжрайонний | 3,0 |

| | |центр (з | |

| | |населенням, як | |

| | |правило, не | |

| | |менше | |

| | |100 тис.чол.) | |

|------------------+---------------+----------------+--------------|

|Середні спеціальні|Учнів |Міжобласний, | 3 - 6 |

|навчальні заклади | |обласний і | |

| | |міжрайонні | |

| | |центри | |

|------------------+---------------+----------------+--------------|

|Загальноосвітні |Те саме |Центр сільської |Див. примітку |

|школи | |первинної | 1 |

| | |системи | |

| | |розселення, | |

| | |міжгосподарський| |

| | |центр | |

|------------------+---------------+----------------+--------------|

|Пришкільні | - " - |Міжгосподарський|Див. примітку |

|інтернати | |центр | 2 |

|------------------+---------------+----------------+--------------|

|Міжшкільні центри |Місць |Міжгосподарський| 80 |

|комп'ютерного і | |і районний | |

|виробничого | |центри | |

|навчання | | | |

|------------------------------------------------------------------|

| Позашкільні установи |

|------------------------------------------------------------------|

|Будинок школярів |Те саме |Центр сільської | 3 (20) |

| | |первинної |Див. примітку |

| | |системи | 3 |

| | |розселення | |

| | |----------------+--------------|

| | |Райцентр або | 2 (10) |

| | |міжгосподарський| |

| | |центр | |

|------------------+---------------+----------------+--------------|

|Школи мистецтв | - " - |Центр сільської | 1 (10) |

| | |первинної | |

| | |системи | |

| | |розселення | |

| | |----------------+--------------|

| | |Райцентр або | 0,3 (5) |

| | |міжгосподарський| |

| | |центр | |

|------------------------------------------------------------------|

| Установи охорони здоров'я, соціального забезпечення, спортивні і |

| фізкультурно-оздоровчі установи |

|------------------------------------------------------------------|

|Для старих | - " - |Районний або | 6 - 8 |

| | |міжгосподарський| |

| | |центри | |

| | |----------------+--------------|

| | |Міжрайонний | 2 - 4 |

| | |центр | |

|------------------+---------------+----------------+--------------|

|Будинки-інтернати | - " - |Районний або | 3,0 |

|для дорослих і | |міжрайонний | |

|дітей-інвалідів з | |центр | |

|фізичними | | | |

|порушеннями | | | |

|------------------+---------------+----------------+--------------|

|Психоневрологічні | - " - |Міжрайонний | 3,0 |

|інтернати | |центр | |

|------------------------------------------------------------------|

| Установи охорони здоров'я |

|------------------------------------------------------------------|

|Лікарські |Відвідувань за |Центр сільської | 13,0 |

|амбулаторії |зміну |первинної | |

| | |системи | |

| | |розселення | |

|----------------+-----------------+----------------+--------------|

|Дільнича лікарня|Ліжок/відвідувань|Міжгосподарський|4,0 - 6,0/2,3 |

|з поліклінікою |за зміну |центр | |

|----------------+-----------------+----------------+--------------|

|Центральна |Те саме |Районний центр |1,0 - 3,6/6,5 |

|районна лікарня | | | |

|з поліклінікою | | | |

|----------------+-----------------+----------------+--------------|

|Спеціалізовані |Ліжок |Міжрайонний | 2,0 - 2,85 |

|лікарні і | |центр | |

|диспансери | |----------------+--------------|

| | |Обласний центр | 2,15 - 3,0 |

| | |----------------+--------------|

| | |Міжобласний і | 1,0 |

| | |республіканський| |

| | |центри | |

|----------------+-----------------+----------------+--------------|

|Консультативні |Відвідувань за |Міжрайонний | 1,0 |

|поліклініки |зміну |центр | |

| | |----------------+--------------|

| | |Обласний центр | 0,7 |

| | |----------------+--------------|

| | |Міжобласний і | 0,5 |

| | |республіканський| |

| | |центри | |

|----------------+-----------------+----------------+--------------|

|Станції швидкої |Автомашин |Міжгосподарський| 0,1 - 0,2 |

|медичної | |або районний | |

|допомоги | |центри | |

|----------------+-----------------+----------------+--------------|

|Аптеки |Об'єкт |Міжгосподарський| 0,1 |

| | |або районний | |

| | |центр | |

|----------------+-----------------+----------------+--------------|

|Молочні кухні, |Те саме |Районний центр | 1,0 |

|роздавальні | | | |

|пункти молочних | | | |

|кухонь | | | |

|----------------+-----------------+----------------+--------------|

|Спортивні зали |кв.м |Центр сільської | 50,0 |

| |площі підлоги |первинної | |

| | |системи | |

| | |розселення | |

| | |----------------+--------------|

| | |Районний центр | 6 - 10 |

| | |----------------+--------------|

| | |Міжрайонний | 5,0 |

| | |центр | |

|----------------+-----------------+----------------+--------------|

|Басейни |кв.м |Центр сільської | 10 - 20*) |

| |дзеркала води |первинної | |

| | |системи | |

| | |розселення | |

| | |----------------+--------------|

| | |Районний центр | 3 - 5 |

| | | | 2 - 3*) |

| | |----------------+--------------|

| | |Міжрайонний | 1,0*) |

| | |центр | |

|----------------+-----------------+----------------+--------------|

|Стадіони |га |Центр первинної | 0,1 |

| | |системи | |

| | |розселення | |

| | |----------------+--------------|

| | |Міжгосподарський| 0,1 |

| | |або районний | |

| | |центри | |

| | |----------------+--------------|

| | |Обласний центр | 0,05 |

| | |----------------+--------------|

| | |Міжобласний | 0,05 |

| | |центр | |

|----------------+-----------------+----------------+--------------|

|Спортивні |Те саме |Міжрайонний | 0,1 |

|спеціалізовані | |центр | |

|центри | |----------------+--------------|

| | |Обласний центр | 0,1 |

| | |----------------+--------------|

| | |Обласний і | 0,1 |

| | |республіканський| |

| | |центри | |

|----------------+-----------------+----------------+--------------|

|Універсальні |Місць |Обласний, | 0,1 |

|спортивно- | |міжобласний і | |

|видовищні зали | |республіканський| |

| | |центри | |

|------------------------------------------------------------------|

| Установи культури і мистецтва |

|------------------------------------------------------------------|

|Будинок |Те саме |Центр сільської | 30 - 40 |

|культури | |первинної | |

| | |системи | |

| | |розселення | |

| | |----------------+--------------|

| | |Міжгосподарський| 20 - 30 |

| | |або районний | |

| | |центри | |

|----------------+-----------------+----------------+--------------|

|Спеціалізовані | - " - |Міжрайонний | 1,0 |

|клуби | |центр | |

| | |----------------+--------------|

| | |Обласний центр | 0,3 |

| | |----------------+--------------|

| | |Міжобласний | 0,2 |

| | |центр | |

|----------------+-----------------+----------------+--------------|

|Спеціалізовані | - " - |Міжрайонний | 1,0 |

|кінотеатри | |центр | |

| | |----------------+--------------|

| | |Обласний центр | 0,3 |

| | |----------------+--------------|

| | |Міжобласний | 0,2 |

| | |центр | |

|----------------+-----------------+----------------+--------------|

|Театри | - " - |Міжрайонний | 0,5 |

| | |центр | |

| | |----------------+--------------|

| | |Обласний центр | 0,3 |

| | |----------------+--------------|

| | |Міжобласний і | 0,1 |

| | |республіканський| |

| | |центри | |

|----------------+-----------------+----------------+--------------|

|Концертні зали |Місць |Міжрайонний | 0,3 |

| | |центр | |

| | |----------------+--------------|

| | |Обласний центр | 0,2 |

| | |----------------+--------------|

| | |Міжобласний і | 0,1 |

| | |республіканський| |

| | |центри | |

|----------------+-----------------+----------------+--------------|

|Цирки |Те саме |Обласний, | 0,1 |

| | |міжобласний і | |

| | |республіканський| |

| | |центри | |

|----------------+-----------------+----------------+--------------|

|Музеї, |кв.м |Районний центр | 2,0 |

| виставкові | |----------------+--------------|

|зали | |Міжрайонні | 0,5 |

| | |центри | |

| | |----------------+--------------|

| | |Обласний центр | 0,4 |

| | |----------------+--------------|

| | |Міжобласний і | 0,3 |

| | |республіканський| |

| | |центри | |

|----------------+-----------------+----------------+--------------|

|Масові |Тис. один. |Районний центр | 0,5 - 1,0 |

|бібліотеки | зберіг. |----------------+--------------|

| | |Міжрайонний | 0,5 |

| | |центр | |

|----------------+-----------------+----------------+--------------|

|Спеціалізовані |Те саме |Обласний центр | 0,3 |

|бібліотеки | |----------------+--------------|

| | |Міжобласний і | 0,2 |

| | |республіканський| |

| | |центри | |

|------------------------------------------------------------------|

| Підприємства торгівлі, громадського харчування й побутового |

| обслуговування |

|------------------------------------------------------------------|

|Магазини |кв.м |Центр сільської | |

| |торгової площі |первинної | 8,0 |

| | |системи | |

| | |розселення, | 20 |

| | |у тому числі: | 60 |

| | |продовольчих | |

| | |товарів | |

| | |непродовольчих | |

| | |товарів | |

| | |----------------+--------------|

| | |Міжгосподарський| 50 |

| | |центр, у тому | |

| | |числі: | 10 |

| | |продовольчих | 40 |

| | |товарів | |

| | |непродовольчих | |

| | |товарів | |

| | |----------------+--------------|

| | |Районний центр, | 5 |

| | |у тому числі: | |

| | |продовольчих | 1,0 |

| | |товарів | 4,0 |

| | |непродовольчих | |

| | |товарів | |

|----------------+-----------------+----------------+--------------|

|Універсальні та |Те саме |Районний центр | 15 |

|спеціалізовані | |----------------+--------------|

|магазини | |Міжрайонний | 10 |

| | |центр | |

| | |----------------+--------------|

| | |Обласний центр | 7 |

| | |----------------+--------------|

| | |Міжобласний і | 5 |

| | |республіканський| |

| | |центри | |

|----------------+-----------------+----------------+--------------|

|Спеціалізовані | - " - |Районний центр | 1,5 |

|підприємства | |----------------+--------------|

|громадського | |Міжрайонний | 0,5 |

|харчування | |центр | |

| | |----------------+--------------|

| | |Обласний центр | 0,2 |

| | |----------------+--------------|

| | |Міжобласний і | 0,1 |

| | |республіканський| |

| | |центри | |

|----------------+-----------------+----------------+--------------|

|Підприємства |Робочих місць |Центр сільської | 2-3 |

|побутового | |первинної | |

|обслуговування | |системи | |

| | |розселення | |

| | |----------------+--------------|

| | |Міжгосподарський| 2-3 |

| | |центр | |

| | |----------------+--------------|

| | |Районний центр | 1-3 |

| | |----------------+--------------|

| | |Міжрайонний | 1,0 |

| | |центр | |

|------------------------------------------------------------------|

| Підприємства комунального обслуговування |

|------------------------------------------------------------------|

|Фабрики-пральні |кг білизни за |Районний центр | 40 |

| |зміну | | |

|----------------+-----------------+----------------+--------------|

|Фабрики- |кг речей за |Районний центр | 3,0 |

|хімчистки |зміну |----------------+--------------|

| | |Міжрайонний | 2,6 |

| | |центр | |

|------------------------------------------------------------------|

|--------------- |

| *) Норми для критих басейнів (без *) - відкритих). |

|------------------------------------------------------------------|

| Примітка 1. 50% дітей вікової категорії, що відповідає|

|X-XI класам, які проживають у селах впливу цих центрів і не мають|

|середніх шкіл. Транспортна доступність при цьому не повинна|

|перевищувати 30 хв., а при умові організації пришкільних|

|інтернатів - 60 хв. |

| Примітка 2. Не менше 40% іногородніх учнів, що проживають за|

|межами 30-хвилинної транспортної доступності. |

| Примітка 3. У дужках наведені норми на 1000 школярів. |

--------------------------------------------------------------------

Додаток 6.2 (рекомендований)

ОРІЄНТОВНІ НОРМИ

розрахунку установ і підприємств загальнокурортного обслуговування

--------------------------------------------------------------------

| Установи, | Одиниця виміру | Нормативна величина |

| підприємства, | | з розрахунку на |