ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент

ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ

БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН

ДБН В.2.8-14-2000

Видання офіційне

Держбуд України

Київ 2000

РОЗРОБЛЕНІ

ВНЕСЕНІ

ЗАТВЕРДЖЕНІ ТА

ВВЕДЕНІ В ДІЮ

Науково-дослідним інститутом будівельного виробництва Держбуду України (Вернигора В.О., к.т.н.; Ковальський А.Ф. Ліхницький B.I.)

Відділом будіндустрії, промисловості будматеріалів і механізації Держбуду України (Демідас В.А.)

Наказом Держбуду України № 142 від 30 червня 2000 p. і набирають чинності з 1 січня 2001 p.

Ці норми не можуть бути повністю або частково відтворені, тиражовані і розповсюджені як офіційне видання без дозволу Держбуду України

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент ДБН В.2.8-14-2000

Правила зберігання будівельних машин Вводяться вперше

Ці норми встановлюють загальні правила зберігання будівельних машин (далі - машин) та їх складових частин.

Вимоги цих норм є обов'язковими для юридичних та фізичних осіб, які експлуатують машини, незалежно від форм власності та відомчої належності.

Перелік нормативних документів, на які є посилання в цих нормах, наведений у додатку А.

У даних нормах використовуються терміни та визначення згідно з додатком Б.

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Зберігання машин повинно здійснюватися у відповідності з вимогами нормативної, експлуатаційної і ремонтної документації, ГОСТ 2.601 і ГОСТ 2.602, цих ДБН, з обов'язковим виконанням відповідних статей Закону України "Про охорону праці".

1.2 Безпека проведення робіт з підготування до зберігання, обслуговування в період зберігання і розконсервації повинна забезпечуватись дотримуванням вимог техніки безпеки і виробничої санітарії, регламентованих ГОСТ 12.2.011 і СНіП ІІІ-4.

1.3 Пожежна безпека забезпечується системами запобігання пожежі та пожежного захисту відповідно до вимог ГОСТ 12.1.004 і "Правил пожежної безпеки в Україні".

1.4 Забезпечення захисту людей від ураження електричним струмом при проведенні робіт з підготування до зберігання, обслуговування в період зберігання і розконсервації повинне здійснюватись згідно з вимогами ГОСТ 12.1.019.

1.5 Машини на міжзмінне і короткочасне зберігання ставлять безпосередньо після закінчення робіт, а на тривале - не пізніше як за 10 днів після закінчення робіт.

1.6 Матеріально-технічна база зберігання в загальному вигляді може включати:

- закриті приміщення, навіси, відкриті майданчики для зберігання машин;

- майданчики для збирання та регулювання машин і комплектування агрегатів;

- склад для зберігання складових частин, що знімаються з машин;

- майданчики для списаних машин і машин, що підлягають списанню;

- загороди;

- пост очищення і миття машин;

- закритий або під навісом пост для нанесення антикорозійних покрить (захисних мастил та речовин, а також лакофарбових покрить);

- вантажопідіймальне обладнання, механізми, пристрої і підставки для встановлення машин і зняття їх зі зберігання;

- протипожежне обладнання і інвентар;

- освітлення;

- приміщення для оформлення і зберігання документації.

Примітка. В секторах зберігання при пунктах технічного обслуговування допускається не мати закритих приміщень для зберігання машин, майданчиків для списаних машин і машин, що підлягають списанню, освітлення.

1.7 Відкриті майданчики для зберігання машин повинні знаходитися на місцях, що не затоплюються, і мати по периметру водовідвідні канави. Поверхня майданчиків повинна бути рівною, з уклоном 2-3 градуси для стоку води, мати тверде суцільне покриття.

1.8 Місця відкритого зберігання машин повинні бути захищені від снігових заметів з боку вітрів, що переважають у цій місцевості.

ДБН В.2.8-14-2000 С.2

1.9 Міжзмінне і короткочасне зберігання машин здійснюється на місцях їх використання, а тривале - на спеціально відведених майданчиках або в приміщеннях.

1.10 Справні машини, складальні одиниці і деталі повинні зберігатись окремо від ремонтного фонду.

1.11 Тривале зберігання машин і їх складових частин здійснюють на відзначених місцях за групами, видами і марками з дотриманням відстаней між ними для проведення технічних дій, що забезпечують утримання в працездатному стані. Відстань між рядами повинна забезпечувати установлення, огляд і зняття машин і їх складових частин зі зберігання.

1.11.1 На відкритих майданчиках, що обслуговуються автокранами, автонавантажувачами, мінімальна відстань між машинами в ряду повинна бути не менше 0,7 м, а відстань між рядами машин - не менше 6 м.

1.11.2 На відкритих майданчиках, що обслуговуються козловими і мостовими кранами, відстань між машинами в ряду повинна бути не менше 0,7 м, а відстань між рядами машин - 0,7 - 1,0 м.

1.11.3 При зберіганні машин у закритих приміщеннях і під навісами відстань між машинами в ряду і від машин до стіни приміщення повинна бути не менше 0,7 м, а між рядами - більше 1,0 м.

1.12 Вміст шкідливих газів, парів і пилу у повітрі робочої зони (в закритих приміщеннях) не повинен перевищувати допустимих концентрацій за ГОСТ 12.1.005.

1.13 Машини та їх складові частини, що очікують ремонту, зберігаються у відповідності з вимогами ГОСТ 24408.

1.14 Зберігання машин, складальних одиниць і деталей, що очікують ремонту, здійснюється у відповідності з вимогами встановленими для короткочасного зберігання. За необхідності зберігання більше двох місяців діють вимоги тривалого зберігання.

1.15 Перед поставленням машин на тривале зберігання перевіряють їх технічний стан із застосуванням, за необхідності, засобів технічного діагностування.

1.16 Підготовку і поставлення машин на тривале зберігання здійснюють у відповідності з експлуатаційною документацією ГОСТ 9.014.

2 ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ПРИ ЗБЕРІГАННІ МАШИН

2.1 При зберіганні машин повинні виконуватися вимоги Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища".

2.2 До зберігання допускаються машини при безумовному дотриманні екологічних норм.

2.3 Не допускаються до зберігання машини, що забруднюють навколишнє природне середовище витіканнями палива, масел і технічних рідин.

2.4 Збирання відпрацьованих нафтопродуктів і вимоги безпеки при роботі з ними регламентуються ГОСТ 21046. Категорично забороняється зливати відпрацьовані нафтопродукти на землю, в каналізаційну мережу та водоймища.

2.5 Забороняється в місцях зберігання машин здійснювати їх очищення і миття. Ці роботи слід виконувати на спеціально відведених майданчиках. На них забезпечується збір, зберігання нафтопродуктів та інших шкідливих речовин, виключається можливість попадання їх у каналізаційну мережу та водоймища, а також здійснюється нейтралізація стічних вод.

З ПІДГОТОВКА МАШИН ДО ЗБЕРІГАННЯ

3.1 Роботи, що пов'язані з підготовкою машин, вузлів і деталей до тривалого зберігання, повинні виконуватись під керівництвом особи, відповідальної за зберігання.

3.2 Підготовка машин до тривалого зберігання полягає в проведенні таких робіт:

- очищення і миття машин;

ДБН В.2.8-14-2000 С.З

- виконання чергового технічного обслуговування;

- транспортування машин до визначених місць зберігання;

- зняття з машин і підготовка до зберігання складових частин, що підлягають зберіганню в спеціально обладнаних приміщеннях;

- герметизація отворів (після зняття складових частин), щілин, порожнин з метою захисту від проникнення вологи і пилу;

- консервація машин та їх складових частин;

- установлення машин на підставки (підкладки).

3.3 Поверхні машини і елементів, що демонтувалися, повинні бути очищені від слідів корозії, масел та інших видів забруднення і висушені.

3.4 Для очищення і обезжирювання поверхонь застосовуються засоби, що забезпечують необхідну ступінь очищення і не зашкодять машині. Вибір засобів залежить від конструктивних особливостей машини, міри забруднення поверхонь, а також наявності і типу постійних покрить.

3.5 Складові частини, на які неприпустиме попадання води і миючих розчинів (генератори, магнето пускового двигуна, реле та ін.) захищають захисними чохлами.

3.6 Після очищення і миття поверхні повинні бути ретельно просушені (в тому числі і приховані порожнини).

3.7 Машина повинна надходити на консервацію без корозійних ушкоджень металу, пошкоджень лакофарбових, металевих та інших видів постійних покриттів. Пошкодження повинні бути усунені.

3.8 Складові частини, які вимагають складських умов зберігання, повинні бути зняті з машини і з ярликом, де вказано номер машини, здані на склад. Інші - на відповідні місця для зберігання.

3.9 Деталі для кріплення складових частин, що знімаються з машини, повинні бути законсервовані і, для попередження втрати, встановлені на свої місця.

3.10 Закриті приміщення для зберігання складових частин повинні відповідати чинним нормам пожежної безпеки, мати блискавковідвід і протипожежний інвентар. Склади повинні мати три ізольованих приміщення для зберігання: агрегатів, вузлів і деталей; акумуляторних батарей; вузлів і деталей з гуми і текстилю. В складських приміщеннях не допускається різких коливань температури. Температура повітря в складах не повинна бути нижче мінус 5°С при відносній вологості 40-75%.

3.11 У машин, що знаходяться на зберіганні, повинні бути зачинені і опломбовані двері кабіни, капот двигуна, пробки заливних горловин.

3.12 Пружини в натяжних механізмах і пристроях розвантажують і змащують захисним мастилом або фарбують.

3.13 Ослабити натягнення ременів приводу генератора, компресора тощо.

3.14 Машини, що мають електропривод, відключають від електромережі.

3.15 Слід перевірити затягнення всіх зажимів і клем системи електрообладнання і змастити тонким шаром консерваційного мастила не допускаючи при цьому попадання його на ізоляцію проводів.

3.16 Акумуляторні батареї повинні бути відключені. Рівень і щільність електроліту повинні відповідати вказівкам виготовлювача. При зберіганні машин більше місяця акумуляторні батареї повинні бути зняті і поставлені на зберігання в спеціальне приміщення.

3.17 Зовнішні поверхні рукавів гідравлічної системи очищають від бруду і робочої рідини. Допускається зберігати їх на машині. При цьому їх покривають захисною плівкою або обмотують ізолюючим матеріалом (парафінованим папером, поліетиленовою плівкою і т.ін.).

3.18 Троси очищають, покривають захисним мастилом і звертають у мотки.

3.19 Важелі і педалі механізмів керування повинні бути встановлені в положення, що виключають випадкове переміщення чи включення в роботу машини і її складових частин.

ДБН В.2.8-14-2000 С.4

3.20 Машини на пневмоколісному ходу повинні бути встановлені на підставки в горизонтальному положенні для запобігання перекосу рами і деформації пневматичних коліс. Відстань між шинами і опорною поверхнею повинна бути не менше 80 мм. При цьому ресори машин повинні бути повністю розвантажені.

3.21 Допускається відкрите зберігання пневматичних шин у розвантаженому стані на машинах, які встановлені на підставках. Поверхні шин покривають захисним матеріалом.

Тиск у шинах при закритому і відкритому зберіганні знижують до 70 % нормального.

3.22 Гусеничні машини в зимових умовах слід установити на дерев'яні підкладки.

3.23 Навісне обладнання повинне бути надійно закріплене і розміщене на спеціальних підставках, що забезпечують надійність при зберіганні і зручність при встановленні на базову машину.

3.24 Всі отвори, щілини, порожнини (оглядові отвори, заливні горловини баків і редукторів, вихлопні труби двигунів внутрішнього згоряння, отвори сапунів та ін.), через які можуть проникати атмосферні опади і волога у внутрішні порожнини машин, повинні бути щільно закриті кришками, пробками або іншими спеціальними пристроями.

3.25 Консервацію проводять у відповідності з вимогами ГОСТ 9.014, стандартами або технічними умовами на машину конкретної марки.

3.26 Консервацію слід здійснювати з використанням відповідних матеріалів, що забезпечують необхідну якість робіт. Треба звертати особливу увагу на безпеку обслуговуючого персоналу і захист навколишнього середовища.

3.27 У більшості випадків роботи з консервації або переконсервації машин і їх складових частин повинні виконуватись у закритому приміщенні з температурою навколишнього повітря не нижче плюс 5°С.

При зберіганні на відкритому майданчикові або в неопалюваному приміщенні роботи з консервації або переконсервації слід виконувати тільки в суху погоду при температурі навколишнього повітря не нижче плюс 5°С.

3.28 Матеріали, що використовуються для консервації машини і її складових частин, повинні відповідати вимогам відповідних стандартів або технічної документації і забезпечувати надійний захист протягом всього терміну зберігання.

3.29 Спосіб консервації і вид захисного покриття вибирають залежно від конструктивних особливостей і матеріалу машини, необхідних термінів захисту, умов зберігання і транспортування. При виборі способу консервації слід враховувати трудомісткість наступних робіт з розконсервації і ступінь розповсюдження для цієї мети матеріалів, що рекомендуються.

3.30 Захисні покриття слід наносити на ті металеві поверхні, корозія яких може погіршити експлуатаційні якості або зовнішній товарний вигляд машини.

3.31 Металеві непофарбовані поверхні робочих органів машин (відвали, ножі, шнеки і т.д.), деталі і механізми передач, вузлів тертя, штоки гідроциліндрів, шліцьове з'єднання, карданні передачі, зірочки ланцюгових передач, гвинтові і різьбові поверхні деталей і складальних одиниць, а також зовнішньо спряжувані механічно оброблені поверхні підлягають консервації.