C.44 ДБНВ.2.6-22-2001

Г.3 Наявність і стан механізмів та інструментів, що застосовуються при виконанні опоряджувальних робіт, перевіряють візуально, а також відповідно до методів, зазначених у нормативних документах на ці механізми й інструменти.

Г.4 Кількість виконаних операцій з підготовки та обробки основи, якість виконання цих операцій і відповідність основи вимогам 4.2 даних Норм контролюють візуально, а також із застосуванням методів, інструментів і приладів, наведених у табл. Г. 1.

Г.5 Перелік параметрів, які потрібно контролювати під час виконання опоряджувальних робіт із застосуванням сухих сумішей, а також рекомендовані методи й засоби контролю наведені в табл. Г.2.

Таблиця Г.2

Контрольовані параметри

Метод контролю

Засоби контролю

1. Температура навколишнього середовища

Вимірювання температури в процесі виконання робіт і до набору розчином проектної міцності

Термометри з межами вимірювання температури від –30 до +50°С

2. Швидкість вітру

Вимірювання швидкості вітру в процесі виконання робіт

Анемометр (ГОСТ 6376)

3. Співвідношення сухої суміші та води

Візуально - при об'ємному дозуванні сухої суміші та води згідно з паспортом на суху суміш

-

4. Тривалість перемішування сухої суміші та води

Вимірювання часу, що витрачається на перемішування

Годинник (ГОСТ 3145 і ГОСТ 10733); двострілковий секундомір

5. Рухливість робочої (розчи-нової) суміші

Вимірювання рухливості

Конус (ГОСТ 5802)

6. Технологічна послідовність і відповідність кількості операцій кожного виду опорядження відповідно до розділу 4 даних Норм

Візуально - в процесі виконання робіт з опорядження

-

Г.6 Методи контролю виконуваних робіт з окремих видів опорядження, а також використовувані засоби контролю наведені в табл. Г.3.

Таблиця Г.3

Вид опорядження

Контрольований

параметр

Метод контролю

Засоби контролю

1

2

3

4

1. Фарбування конструкцій сухими фарбами

Якість підготовки поверхні

Відповідно до табл. Г.1, поз.3-10

Відповідно до табл. Г.1, поз. 3-10

Витрата ґрунтовки

Вимірювання об'єму ґрунтовки, що витрачається на одиницю площі

Об'ємомір; ваги для статичного зважування (ГОСТ 29329)

Товщина фарбувального шару

Вимірювання об'єму фарбувальної суміші, що витрачається на одиницю площі; у разі потреби - вимірювання товщини фарбувального шару щупом

Об'ємомір; ваги для статичного зважування (ГОСТ 29329); набір щупів (ТУ 22-034-0221197-011)

Якість пофарбованої поверхні, у тому числі наявність плям, смуг, дутиків, розводів, волосяних тріщин, нашаруваннь, різно-тональності

Візуально - порівнянням зі зразками-еталонами, погодженими з замовниками та затвердженими проектною організацією

-

Місцеві викривлення ліній

Вимірювання викривлень

Металева лінійка (ГОСТ 427);

лекала; кутоміри (ГОСТ 3749)

Різнотонове накладення фарб у з'єднаннях поверхонь

Візуально

-

Крейдування при натисненні за один раз

Візуально - після натиснення на поверхню диском (крізь тканину)

Тканина темних тонів; металевий диск діаметром 10 мм

ДБН В. 2.6-22-2001 С.45

Продовження табл. Г. 3

1

2

3

4

Міцність зчеплення фарбувального шару з основою

Легке простукування пофарбованої поверхні дерев'яним молотком

Дерев'яний молоток; киянка (ТУ 22.5865)

Вимірювання міцності зчеплення фарбувальної суміші з основою (за контрольними зразками)

Пристрої для визначення міцності зчеплення (ГОСТ 28089)

2. Опорядження декоративними штукатурками

Якість підготовки поверхні

Відповідно до табл.Г.1, поз. 3-10

Відповідно до табл. Г.1, поз. 3-10

Товщина шару декоративної штукатурки

Вимірювання товщини в процесі нанесення штукатурки

Набір щупів (ТУ 22-034- 0221197-011); металева лінійка (ГОСТ 427)

Визначення маси декоративної суміші, що витрачається на одиницю площі

Ваги для статичного зважування (ГОСТ 29329)

Вертикальність (горизонтальність) поверхні штукатурки

Вимірювання відхилень від вертикалі (горизонталі) - не менше п'яти вимірювань на 50-70 м2 площі або на окремій ділянці меншої площі в місцях, виявлених під час су-цільного візуального контролю

Контрольна 2-метрова лінійка РН-4; набір щупів (ТУ 22- 034-0221197-011); металева лінійка (ГОСТ 427)

Відхилення віконних і дверних косяків від вертикалі та горизонталі

Візуально - суцільний контроль; вимірювання відхилень, виявлених під час суцільного візуального контролю

Металева лінійка (ГОСТ 427);

контрольна лінійка РН-4; набір щупів (ТУ 22-034-0221197-011)

3. Утеплення фасадів

Товщина клейового шару

Вимірювання товщини клейового шару

Металева лінійка (ГОСТ 427);

набір щупів (ТУ 22-034-0221197-011)

Ширина стиків між плитами

Вимірювання ширини стиків

Те саме

Наявність, кількість і площа дефектів у плитах утеплювача

Виявлення кількості дефектів і визначення їх розмірів

Металева лінійка (ГОСТ 427);

штангенциркуль (ГОСТ 166)

Порядок розміщення плит утеплювача на фасаді

Візуально - в процесі вико-нання робіт

Відхилення товщини ізоляційного шару від проектного значення

Вимірювання товщини ізоляційного шару

Металева лінійка (ГОСТ 427)

Наявність нерівностей на поверхні плит утеплювача після їх приклеювання

Визначення кількості та розмірів виступів і западин

Дерев'яна рейка завдовжки 2 м; набір щупів (ТУ 22-034-0221197-011)

Правильність з'єднання теплоізоляційного матеріалу з плоским і похилим дахом, вікнами та дверима

Візуально

-

Товщина армувального шару

Вимірювання товщини армувального шару відразу після його влаштування

Набір щупів (ТУ 22-034-0221197-011); металева лінійка (ГОСТ 427); рулетка (ГОСТ 7502

Товщина штукатурного шару

Вимірювання товщини штукатурного шару відразу після його нанесення

Набір щупів (ТУ 22-034-0221197-011); металева лінійка (ГОСТ 427)

Якість штукатурного покриття

Візуально - відповідність кольору та фактури виконаної штукатурки вимогам проекту

-

C.46 ДБН В. 2.6-22-2001

Продовження табл. Г. 3

1

2

3

4

Міцність зчеплення клею та захисного шару з утеплювачем

Вимірювання міцності зчеплення (за контрольними зразками)

Пристрої для визначення міцності зчеплення (ГОСТ 28089)

Тривалість витримування клейового та захисного шарів армування

Визначення тривалості витримування кожного шару до нанесення наступного

Годинник (ГОСТ 3145 і ГОСТ 10733)

Якість улаштування деформаційних швів

Візуально - за повнотою заповнення шва герметизуваль-ною мастикою

-

Якість теплоізоляції ого-роджувальних конструкцій

Контроль за ГОСТ 26629

Тепловізор марки АТП-44; аспіраційнний психрометр М-34; метеорологічний термограф М-164 (ГОСТ 6416); рулетка (ГОСТ 7502); посудина Дьюара місткістю від 1 до 10 дм3

Густина теплових потоків, що проходять крізь ого-роджувальні конструкції

Вимірювання густини теплових потоків за ГОСТ 25380

Прилад ИТП-11; переносний потенціометр ПП-63 (ГОСТ 9245); цифрові вольтамперметри В7-21 та Ф-30; перетворювачі теплового потоку (ГОСТ 7076); установка для визначення теплопровідності (ГОСТ 7076)

Теплостійкість огороджу-вальних конструкцій

Вимірювання теплостійкості за ГОСТ 26253

Термоелектричні перетворювачі температури з електродами термопари хромель-копель; низькоомний потенціометр класу точності 0,05 (ГОСТ 9245); електронний потенціометр КСП-4 (ГОСТ 12997); універсальний пірометр М-80м; стрілковий гальванометр ГСА-1М; рулетка (ГОСТ 7502); секундомір

4. Облицювання конструкцій будинків і споруд

Товщина клейового шару

Вимірювання товщини клейового шару - не менше п'яти вимірювань на 70-100 м2 площі

Металева лінійка (ГОСТ 427); набір щупів (ТУ 22-034- 221197-011)

Відхилення від вертикалі

Вимірювання відхилень - не менше п'яти вимірювань на 50-70 м2 площі

Рівень (ГОСТ 9392); висок (ГОСТ 7948); штангенциркуль (ГОСТ 166); набір щупів (ТУ 22-034-0221197-011); нівелір (ГОСТ 10528)

Відхилення розташування швів від вертикалі та горизонталі

Вимірювання відхилень - не менше п'яти вимірювань на 50-70 м2 площі

Правило (ГОСТ 25782); рівень (ГОСТ 9416); металева лінійка (ГОСТ 427)

Розбіжності профілю на стиках архітектурних деталей і швів

Вимірювання розбіжностей профілю - не менше п'яти ви-мірювань на 70-100 м2 площі

Металева лінійка (ГОСТ 427);

косинець (ГОСТ 3749); скла-даний метр

Нерівності площини облицювання

Контроль за кількістю нерівностей і вимірювання просвіту під рейкою - не менше п'яти вимірювань на 50-70 м2 площі

2-метрова рейка РН-4; металева лінійка (ГОСТ 427); набір щупів (ТУ 22-034-0221197-011)

Відхилення ширини швів облицювання

Вимірювання ширини швів -не менше п'яти вимірювань на 50-70 м2 площі

Штангенциркуль (ГОСТ 166);

металева лінійка (ГОСТ 427)

ДБН В. 2.6-22-2001 С.47

Продовження табл. Г. 3

1

2

3

4

Міцність зчеплення плитки з основою

Визначення міцності зчеплення за ГОСТ 28089

Металева лінійка (ГОСТ 427);

пристрій для визначення міцності зчеплення (ГОСТ 28089)

5. Штукатурні роботи

Якість встановлення та закріплення дверних і віконних коробок та заповнення проміжків між коробками та поверхнею прорізу;

якість закріплення перего-родок і закладних деталей

Візуально

-

Допустима товщина одношарової штукатурки

Вимірювання товщини одношарової штукатурки - не менше п'яти вимірювань на 70-100 м2 площі покриття або в одному приміщенні меншої площі в місіїях, виявлених су-цільним візуальним контролем

Набір щупів (ТУ 22-034-0221197-011); металева лінійка (ГОСТ 427)

Допустима товщина кожного шару при влаштуванні багатошарової шту-катурки

Те саме

Те саме

Кількість шарів багато-шарової штукатурки

Візуально - в процесі вико-нання робіт

-

Тривалість витримування кожного шару до на-несення наступного

Визначення тривалості витримування

Годинник (ГОСТ 3145 та ГОСТ 10733)

Рівність поверхні штукатурки

Визначення рівності поверхні - не менше п'яти вимірювань контрольною рейкою чи правилом на 50-70 м2 площі або на окремій ділянці меншої площі в місцях, виявлених суцільним візуальним контролем

Правило (ГОСТ 25782); набір щупів (ТУ 22-034-0221197-011);

2-метрова рейка РК-1; теодоліт Т30

Вертикальність (горизонтальність) обштукатуреної поверхні

Те саме

Висок (ГОСТ 7948); рівень (ГОСТ 9416); 2-метрова рейка РК-1; металева лінійка (ГОСТ 427)

Вертикальність лузг, усен-ків, віконних і дверних косяків, пілястр і стовпів

Висок (ГОСТ 7948); рівень (ГОСТ 9416); рейка з виском; металева лінійка (ГОСТ 427)

Ширина обштукатуреного косяка

Вимірювання ширини косяка

Складаний метр; шаблон

Радіус лекальних криво-лінійних поверхонь

Вимірювання радіуса поверхонь

Складаний метр; лекала; циркуль;

металева лінійка (ГОСТ 427)

6. Улаштування підлог

Товщина елементів підлоги; відхилення товщини елементів від проектного значення

Перевірка товщини елементів підлоги в процесі її влаштування за відповідністю з висотою встановлених реперів

Репери; металева лінійка (ГОСТ 427); набір щупів (ТУ 22-034-0221197-011)

Рівність поверхні елементів підлоги

Визначення рівності поверхні елементів

2-метрова рейка РК-1; набір щупів (ТУ 22-034-0221197-011);

шаблон; рівень (ГОСТ 9416);

нівелір (ГОСТ 10528)

Відхилення поверхні елементів підлоги від горизонталі або від заданого ухилу

Вимірювання відхилень - не менше дев'яти вимірювань на кожні 50-70 м2 площі

2-метрова рейка РК-1; набір щупів (ТУ 22-034-0221197-011);

шаблон; рівень (ГОСТ 9416);

лазерний контрольно-технологічний прилад ЛКТ; теодоліт (ГОСТ 10529)