ДБН В.1.2-7-2008. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА


Експозиція/дія: кліматичні умови навколишнього середовища всередині приміщення.

Критерії експлуатаційних характеристик: здатність до приведення в дію вручну або автоматично і подавати розраховану кількість (кг) вогнегасного порошку на задану площу (м2) або у заданий об'єм (м3) протягом заданого часу;

8) ручний пожежний сповіщувач

За допомогою ручного пожежного сповіщувача людина може ініціювати (і отже передавати) сигнал оповіщення про пожежу на центральний диспетчерський пункт для надання можливості проведення різних дій, наприклад, евакуації людей.

Експозиція/дія: кліматичні умови навколишнього середовища для застосування відповідно до призначення (використання всередині приміщення/назовні).

Критерії експлуатаційних характеристик: здатність до приведення в дію вручну і, за необхідності, передавання сигналу на центральний диспетчерський пункт;

9) автоматичні системи пожежної сигналізації

Автоматична система пожежної сигналізації призначена для виявлення пожежі на якомога ранній стадії і передавання сигналу до диспетчерського пункту для оповіщення і відповідних дій (наприклад, евакуації людей, виклику пожежно-рятувальних підрозділів, автоматичного пожежогасіння). Система оповіщення включає сигнал "пожежа".

Ця система призначена для виявлення будь-яких ознак пожежі, таких як газ, дим, полум'я, тепло і перетворює результат цього виявлення на сигнал, що відображається на приймально-контрольному пожежному приладі.

Блок виявлення.

Експозиція/дія: кліматичні умови навколишнього середовища.

Задані модельні вогнища (типу - "поодинокий предмет, що горить").

Критерії експлуатаційних характеристик: здатність автоматичного виявлення диму, полум'я та/або тепла (відповідно до встановлених розмірів можливого вогнища пожежі або його моделі) і передавання сигналу на центральний диспетчерський пункт.

Блок оповіщення.

Експозиція/дія: кліматичні умови навколишнього середовища.

Критерії експлуатаційних характеристик: здатність приведення в дію автоматично або вручну і подавання звукового та/або візуального сигналу про аварію/пожежу;

10) системи димо-та тепловидалення (газодимозахисту)

Система призначена для видалення диму і тепла з місця пожежі в будівельному об'єкті з використанням пристроїв природної або примусової вентиляції або їх комбінації (якщо вони не використовуються в тому самому димовому відсіку) з ручним чи автоматичним керуванням, разом зі шторами для обмеження горизонтального поширення диму і створення зони, вільної від диму під завислим димовим шаром.

Ця система може сприяти досягненню будь-якої з наведених нижче цілей:

- утримання шляхів евакуації вільними від диму;

- сприяння діям із пожежогасіння шляхом створення зони, вільної від диму;

- затримування або запобігання швидкому охопленню вогнем всієї поверхні горючих матеріалів у межах замкнутого простору так, щоб запобігти повному розвитку пожежі;

- зменшення пошкоджень, спричинених димом і теплом;

- зменшення навантаження, якого зазнають елементи конструкції під час пожежі.

6.2.3.4 Обмеження поширення вогню і диму за межі приміщення, де виникла пожежа.

6.2.3.4.1 Загальні положення

Обмеження поширення вогню і диму можна досягти одним з наведених нижче способів або їх комбінацією:

- встановленням протипожежних перешкод (стін, перекриттів тощо) відповідно до призначення об'єкта (тобто до очікуваної термічної дії на будівельному об'єкті);

- закриванням прорізів у протипожежних перешкодах;

- відповідною конструкцією фасадів, що стримує поширення вогню на прилеглі частини того самого об'єкта;

- застосуванням систем пожежогасіння;

- застосуванням систем димо- і тепловидалення;

- встановленням протидимних перешкод (наприклад, димонепроникних дверей);

- влаштуванням вогнестійких вентиляційних повітропроводів та/або установленням протипожежних клапанів із привідними пристроями;

- застосуванням систем підпору повітря для створенням перепадів тиску повітря між зонами в межах будівельного об'єкта для обмеження проходження між ними диму.

Примітка. На шляхах евакуації не повинні створюватись критичні умови, небезпечні для життя людей, які там перебувають. Поширення тепла і диму (зниження видимості - токсичність) за межі приміщення, в якому виникла пожежа, може призвести до зменшення тривалості досягнення критичних умов.

На практиці границі між протидимними відсіками часто, але не завжди, збігаються з границями протипожежних відсіків і тоді обидві функції можуть виконуватись тими ж самими огороджувальними конструкціями.

Зазвичай приймається, що огороджувальні вогнестійкі конструкції без прорізів чи щілин є достатніми перешкодами поширенню диму і нема потреби висувати до них детальні вимоги. Це може не стосуватись інших огороджувальних конструкцій, наприклад, дверей, ущільнень у місцях проходження труб та електричних кабелів тощо, і якщо передбачається виконання ними функції димозатримування, необхідно детальне формулювання вимог щодо протидимних перешкод.

Особливу увагу слід звернути на ризик поширення диму, зумовлений наявністю вентиляційних каналів, каналів і шахт для інженерних комунікацій, у тому числі прорізів для їх технічного обслуговування.

6.2.3.4.2 Частини об'єктів, яких стосуються ці вимоги:

а) поверхні, що зазнають впливу, і використовуються як фасади;

б) частини (з функцією протипожежних перешкод):

- стіни (внутрішні/зовнішні);

- перекриття, підлоги;

- покриття (дахи);

- перегородки і ненесучі зовнішні стіни.

Що стосується зовнішніх стін, поширення вогню з одного протипожежного відсіку в інший може відбуватись через:

- пошкодження протипожежних перешкод між протипожежними відсіками;

- пошкодження з'єднань між стінами/перекриттями і фасадами (зовнішніми стінами);

- поширення вогню в порожнинах всередині фасадів (зовнішніх стін);

- поширення вогню по зовнішній поверхні фасаду (зовнішньої стіни).

Критерії експлуатаційних характеристик:

- характеристика "реакція на вогонь";

- вогнестійкість, яку оцінюють під впливом вогню зсередини та під впливом вогню ззовні;

- стельові мембрани;

- кожухи для конвеєрів і стрічкових транспортних систем;

- фальшпідлоги;

- з'єднання конструкцій;

- канали і шахти для інженерних комунікацій;

- (відповідні вироби: див. 6.3.1.3.5);

в) частини, що підвищують вогнестійкість

Підвісні стелі

Підвісною стелею вважається така стеля, яка тільки сприяє вогнестійкості елемента (наприклад, перекриття або покриття), що знаходиться вище, на відміну від стельової мембрани (6.3.1.3.5.3), яка сама по собі має вогнестійкість незалежно від вищерозташованого елемента.

Необхідно брати до уваги вплив на вогнестійкість прорізів для освітлення, вентиляції і технічного обслуговування, сервісного обладнання і горючих матеріалів у порожнинах перекриття або покриття, пристроїв для підвішування тощо (відповідні вироби: див. 6.3.1.3.4 а);

г) системи:

- вентиляції (повітропроводи і клапани) (див. 6.2.3.2.6);

- автоматичні пожежної сигналізації (див. 6.2.3.3.2 г), 9);

- димо- та тепловидалення (див. 6.2.3.3.2 г), 10);

- підпору повітря.

Обладнання системи підпору повітря для обмеження поширення диму призначено для захисту певних шляхів евакуації та інших зон від проникнення диму шляхом підтримування тиску повітря в їх межах на рівні, вищому ніж у прилеглих частинах об'єкта. Ці вільні від диму зони дають можливість:

- людям, що перебувають на об'єкті, евакуюватись у безпечне місце

та/або

- пожежно-рятувальним підрозділам діяти в будівлі з безпечного місця.

Експозиція/дія: кліматичні умови навколишнього середовища всередині приміщення та ззовні.

Критерії експлуатаційних характеристик: здатність встановлювати запроектований рівень надлишкового тиску у вказаному приміщенні або запроектовану швидкість потоку крізь прорізи в стінах приміщення. Система повинна виконувати свою функцію в разі виходу з ладу основного джерела живлення.

6.2.4 Обмеження поширення вогню на сусідні будівельні об'єкти

6.2.4.1 Формулювання принципів

Обмеження поширення вогню на сусідні будівельні об'єкти необхідне для:

- забезпечення безпеки людей на інших будівельних об'єктах, що розташовані поруч і на деякій відстані від того об'єкта, що горить;

- запобігання великій пожежі і її наслідкам, наприклад, втраті життєво важливих об'єктів, таких як лікарні, обладнання систем зв'язку (комунікацій), втраті ресурсів та широкомасштабному руйнуванню житла й обладнання житлового господарства;

- надання можливості пожежно-рятувальному підрозділу локалізувати пожежу (випромінювання від великих пожеж може перешкоджати доступу пожежно-рятувального підрозділу).

Наразі розглядаються такі дві ситуації:

- поширення вогню між повністю розділеними будівельними об'єктами, як, наприклад, для будівель, розташованих одна навпроти одної через дорогу;

- поширення вогню між різними будівельними об'єктами, об'єднаними разом, але між якими є протипожежна стіна.

Обмеження поширення вогню на сусідні будівельні об'єкти може досягатись шляхом:

- обмеження випромінювання, що досягається встановленням і виконанням вимог щодо:

• відстані між будівельними об'єктами;

• розмірів незахищених поверхонь, таких як вікна;

• характеристик матеріалів для фасадів за показниками "реакції па вогонь";

• вогнестійкості засклених та незасклених частин фасадів;

• засобів активного захисту, таких як застосування систем водяного пожежогасіння;

- обмеження загоряння і поширення вогню по зовнішній поверхні покрівлі, включаючи вікна верхнього світла;

- обмеження проникнення вогню всередину будівлі;

- обмеження загоряння поверхні покриття даху під дією вогню знизу;

- забезпечення функцій протипожежних перешкод покриття або його частини під впливом повністю розвиненої пожежі знизу;

- використання протипожежних стін, до яких, крім вогнестійкості, можуть висуватись вимоги до таких характеристик, як стійкість до удару.

6.2.4.2 Частини об'єктів, яких стосуються ці вимоги:

а) протипожежні перешкоди:

- протипожежні стіни;

- зовнішні стіни і фасади (див. 6.2.3.4.2 6);

- дахові покриття, в тому числі вікна верхнього світла;

б) автоматичні системи водяного пожежогасіння (див. 6.2.2.6).

6.2.5 Евакуація людей

6.2.5.1 Формулювання принципу

Необхідно забезпечити засоби евакуації людей на будівельному об'єкті та засоби доступу пожежно-рятувальних підрозділів для того, щоб:

- дати можливість людям із будь-якого місця в межах будівельного об'єкта евакуюватись у безпечне місце;

- дати можливість доступу до будівельного об'єкта пожежно-рятувальним підрозділам, проведення пошуку і виходу з об'єкта.

У разі пожежі безпека людей під час евакуації може бути забезпечена:

- плануванням і прокладанням шляхів евакуації для безпечної евакуації людей у безпечне місце;

- відокремленням шляхів евакуації за допомогою протипожежних і протидимних перешкод;

- заходами щодо обмеження поширення диму;

- обмеженням утворення вогню і диму від оздоблення стін і стель та покриттів підлог на шляхахевакуації.

Додатково до заходів, наведених в 6.2.2 і 6.2.3., можуть вживатися такі заходи залежно від об'єкта, його призначення і кількості людей, які в ньому перебувають:

а) встановлення систем пожежної сигналізації та систем оповіщення про пожежу;

б) проектування і прокладання шляхів евакуації та евакуаційних виходів у кількості відповідно до кількості людей та їх здатності пересуватись;

в) облаштування шляхів евакуації, яке може включати:

- аварійне освітлення;

- позначення евакуаційних виходів;

- установки аварійного енергозабезпечення для протипожежного обладнання;

- пристрої безпеки, що встановлюються на дверях (аварійні затвори тощо);

- системи керування в разі аварійної ситуації;

г) забезпечення системами підпору повітря та іншими засобами обмеження задимлення;

д) влаштування безпечних місць порятунку всередині та/або ззовні будівельного об'єкта;

е) забезпечення доступу пожежно-рятувальних підрозділів:

- доступ до будівельного об'єкта;

- доступ для аварійного транспорту та транспорту пожежно-рятувальних підрозділів;

- встановлення ліфтів для транспортування пожежних підрозділів;

ж) аварійні системи зв'язку в межах будівельного об'єкта:

- установки аварійної сигналізації/попередження про пожежу;

- установки аварійного зв'язку (також для пожежно-рятувального підрозділу);

- засоби, що використовуються мешканцями або пожежно-рятувальними підрозділами (для гасіння пожежі на початковій стадії);

к) пожежні кран-комплекти.

6.2.5.2 Частини об'єктів, яких стосуються ці вимоги:

а) поверхні, що зазнають впливу:

- стіни/стелі;

- перекриття, підлоги;

- системи протипожежного захисту для електричних кабелів (у тому числі кабелів з власною вогнестійкістю);

б) частини об'єктів (з функцією протипожежних перешкод):

- стіни і перегородки;

- стелі (у тому числі підвісні стелі);

- перекриття;

в) системи:

1) системи ручної пожежної сигналізації (див. 6.2.3.3.2 г), 8);

2) автоматичні системи пожежної сигналізації (див. 6.2.3.3.2 г), 9);

3) системи димо- та тепловидалення (див. 6.2.3.3.2 г), 10);

4) системи підпору повітря (див. 6.2.3.4.2 г);

5) установки виявлення горючих газів (див. 6.2.3.2.4);

6) системи оповіщення про пожежу та керування евакуацією людей.

Систему оповіщення про пожежу та керування евакуацією людей встановлюють на об'єкті для того, щоб зробити можливим включення звукового та/або візуального сигналу для попередження мешканців або персоналу про виникнення аварійної ситуації і про необхідність розпочати евакуацію.