5.2.5 Нормативні документи категорії В можуть містити спрощені правила проектування, які ґрунтуються на таких концепціях граничного стану: перевірка обчисленнями; перевірка без обчислень.

5.2.6 Перевірка обчисленнями виконується:

- на підставі спрощених розрахунків граничних станів за втратою несучої здатності та з придатності до нормальної експлуатації;

- тільки на підставі спрощених розрахунків граничних станів з придатності до нормальної експлуатації, коли явно немає сенсу розглядати граничні стани щодо втрати несучої здатності.

5.2.7 Перевірка без обчислень виконується на підставі: визначення певних нормативних документів; практичного досвіду визначенням певних специфічних умов для простих будівельних об'єктів.

5.3 Положення, що стосуються будівельних виробів

5.3.1 З метою підготовки технічних завдань щодо опрацювання нормативних документів категорії В у додатку наведено перелік будівельних виробів, що входять до складу груп, які можуть бути запропоновані на ринку і які суттєво впливають на здатність будівельних об'єктів або їх окремих елементів відповідати основній вимозі. Наведений перелік не є вичерпним.

5.3.2 Для кожного виробу чи групи виробів у переліку наведені характеристики, які є істотними для дотримання основної вимоги і які необхідно брати до уваги при підготовці технічних завдань на нормативні документи категорії В. Ця інформація також є корисною в частині характеристик, які необхідно врахувати в технічних завданнях на вироби, що не внесені до переліку.

5.3.3 Для характеристик, наведених у додатку, застосовується таке:

- у випадках, коли визначені допуски на розміри, їх слід брати до уваги в технічних вимогах до проекту в цілому або як вимоги до виконання;

- у випадках, коли це необхідно (наприклад, для пластмас), повинен зазначатись температурний діапазон, для якого дійсні визначені характеристики;

- навіть у тих випадках, у яких це не обумовлено, можна зазначити усталений термін служби і періодичність випробувань;

- під довговічністю значень характеристик приймається та межа, до якої числові значення характеристик зберігаються протягом терміну служби за умови їх природної зміни без урахування результатів дії агресивних зовнішніх впливів;

- ці норми застосовуються до тих виробів, експлуатаційні властивості яких впливають на конструктивну цілісність будівельних об'єктів як в цілому, так і їх окремих елементів.

5.3.4 У нормативних документах категорії В характеристики виробів повинні, наскільки це можливо, описуватись у термінах експлуатаційних властивостей. Методи розрахунку, вимірювань та випробувань (там, де це можливо) повинні наводитись у нормативних документах разом із критеріями відповідності текстуально або у формі посилань.

5.3.5 Експлуатаційні характеристики будівельних виробів слід виражати так, щоб вони були сумісними з базовими вимогами за нормативними документами категорії А.

5.3.6 Перевірка відповідності (сертифікація) будівельних виробів означає дотримання положень і методик, які мають на меті гарантувати, що будівельний виріб має з прийнятою імовірністю такі експлуатаційні характеристики, які визначені відповідними регламентними технічними умовами.

5.3.7 У текст технічного завдання на розроблення нормативних документів категорії В мають бути включені вказівки щодо процедури підтвердження відповідності (сертифікації) будівельного виробу.

6 ТЕРМІН СЛУЖБИ, ДОВГОВІЧНІСТЬ

6.1 Держава, коли це необхідно, повинна вжити заходів для того, щоб визначити, який термін служби можна вважати обґрунтованим для кожного типу будівельних об'єктів або для деяких з них, чи їх елементів у зв'язку з дотриманням основної вимоги.

6.2 У випадках, коли у зв'язку з дотриманням основної вимоги довговічність будівельних об'єкти, пов'язана з характеристиками виробів, технічне завдання щодо підготовки нормативних документів для підтвердження відповідності таких виробів повинно включати аспекти довговічності.

6.3 При передбачуваному використанні нормативні документи категорії В повинні містити вимоги щодо довговічності будівельних виробів і методи її оцінювання.

6.4 Вимоги стосовно довговічності будівельних виробів не можна інтерпретувати як гарантії виробника, їх слід розцінювати як допоміжний засіб для вибору будівельного виробу відповідно до економічно обґрунтованого терміну служби будівельних об'єктів.

6.5 Придатність будівельних виробів для довготривалої експлуатації за нормальних умов не означає автоматично їх довговічність в умовах, пов'язаних з пожежею. І навпаки, вогнестійкість виробів не є показником їх довговічності за нормальних умов експлуатації.

6.6 Методами оцінки терміну служби е, наприклад:

- випробування, які враховують способи миття і чищення;

- довгострокові і короткострокові випробування на атмосферостійкість;

- механічні випробування статичними, динамічними та ударними навантаженнями;

- випробування на корозійну стійкість.

ДОДАТОК

(довідковий)

ВИРОБИ, ЯКІ МАЮТЬ ІСТОТНЕ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ДОТРИМАННЯ БУДІВЕЛЬНИМИ

ОБ'ЄКТАМИ ОСНОВНОЇ ВИМОГИ "МЕХАНІЧНИЙ ОПІР ТА СТІЙКІСТЬ"

Вироби

Характеристики

1. ВИРОБИ ДЛЯ МУРУВАННЯ СТІН

Стінові, виготовлені з різних матеріалів

Глини

Відхилення від встановлених розмірів

(тільки для маркування)

Силікату кальцію

Форма, розміри та розміщення пустот

Густина

Вапна будівельного

Водопоглинання

Міцність при стисканні

Бетону (важкого і легкого)

Міцність при згині (тільки для цегли звичайних розмірів)

Поризованого автоклавного бетону

Міцність зовнішнього шару при ударі

Каменю із гірських порід

Довговічність (щодо значень наведених вище характеристик при дії заморожування та розморожуванні)

Будівельні розчини на основі

Цементу

Після тужавіння і твердіння

Густина

Вапна

Міцність при стисканні і розтяганні

Міцність зчеплення з основою

Полімерних смол

Довговічність (щодо кількісних величин наведених вище характеристик під дією таких факторів):

- заморожування та розморожування;

- хлориди;

- сульфати

Компоненти розчину

Для вапна слід враховувати ті характеристики, які впливають на наведені вище характеристики розчину. Щодо інших компонентів див. розділ 3 цього переліку

Підсилення горизонтальних швів

Для підсилення горизонтальних швів кладки застосовуються:

- армування горизонтальних швів арматурними сітками;

- армування поздовжніми стрижнями, розташованими всередині кладки або в спеціальних пазах

Міцність зчеплення розчину

Міцність при розтяганні

Довговічність (щодо кількісних величин наведених вище характеристик під дією таких факторів):

- корозійні фактори

Комплексні та підсилені обоймою елементи

Комплексні та підсилені обоймою елементи застосовуються в стінах, стовпах, перемичках, рандбалках тощо з метою підсилення кладки розтягувальним зусиллям та забезпечення стійкості окремих частин будівельних об'єктів.

Комплексні елементи являють собою кам'яну кладку з включенням залізобетону, який працює разом з кладкою.

В елементах, підсилених обоймою, кладка працює в умовах всебічного обтискання. Обойми виконуються із застосуванням пластичних мас або металів

Міцність при стисканні

Міцність при розтяганні

Міцність та жорсткість при згинанні, а також (за винятком елементів підсилення стін):

- опір при зсуві;

- жорсткість при зсуві

Довговічність (щодо кількісних величин наведених вище характеристик під дією таких факторів).

- корозійні фактори

Допоміжні компоненти

Стрічки, хомути для балок, кутові опори і кронштейни

Міцність і жорсткість при відповідних навантаженнях Довговічність (щодо кількісних величин наведених вище характеристик під дією таких факторів):

- корозійні фактори

Продовження додатка

Вироби

Характеристики

2. ЛІСОМАТЕРІАЛИ ДЛЯ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

Лісоматеріали для будівельних конструкцій із деревини твердих порід

Деревина може бути круглою, пиляною чи обробленою іншими способами і поклеєна.

Деревина може бути необробленою чи просоченою для збільшення довговічності або вогнестійкості

Міцність і модуль пружності

Довговічність (щодо кількісних величин наведених вище характеристик під дією таких факторів):

- біологічне руйнування від дії грибків, комах, морських хробаків – червиць

Клеєна багатошарова деревина

Вироби склеєні горизонтально чи вертикально, лінійні та криволінійні тощо

Ті самі, що і для лісоматеріалу для будівельних конструкцій з деревини твердих порід і, крім того, додатково

Міцність клейового з'єднання шарів:

- при пошаровому сколюванні;

- при відриванні шарів

Інші клеєні вироби з деревини

Міцність клейового з'єднання шарів, як зазначено вище

Дерев'яні стовпи для ліній передавання

Міцність і жорсткість при відповідних навантаженнях Довговічність (щодо кількісних величин наведених вище характеристик під дією таких факторів):

- біологічне руйнування від дії грибків, комах, морських хробаків – червиць

Плити на основі деревини

Фанера, деревностружкові плити (ДСП), деревноволокнисті плити (ДВП), цементностружкові плити, текстуровані жильні плити тощо

Стабільність геометричних розмірів при різній вологості

Міцність при згинанні і розтяганні перпендикулярно до пласті і при різній вологості

Міцність за наявності клейового з'єднання шарів:

- при пошаровому сколюванні шарів;

- при відриві шарів

Довговічність (щодо кількісних величин наведених вище характеристик під дією таких факторів):

- біологічне руйнування від дії грибків, комах;

- вологість

Клеї (для використання на будівельному майданчику)

Фенольний, амінопласт, казеїн тощо

Цілісність клейового шару:

- стійкість до розшарування;

- усадка;

- взаємодія з деревиною (кислотне пошкодження)

Довговічність (щодо кількісних величин наведених вище характеристик)

Механічні кріплення і кріплення штирьового типу

Наприклад: цвяхи, скоби, болти, шурупи

Міцність при розтяганні

Міцність і жорсткість при згинанні

Міцність з'єднання на зрізування

Довговічність (щодо кількісних величин наведених вище характеристик під дією таких факторів):

- корозійні фактори

Продовження додатка

Вироби

Характеристики

З'єднувальні елементи і перфоровані кріплення з листового металу

Сталеві стикові накладки, які кріплять цвяхами, зубцюваті шпонки, розрізні кільцеві шпонки, гладкі кільцеві шпонки тощо

Міцність сполучення на зсування

Жорсткість при зсуванні

Характер роботи при циклічних впливах

Довговічність (щодо кількісних величин наведених вище характеристик під дією таких факторів):

- корозійні фактори

3. БЕТОН І ВИРОБИ БЕТОННІ І ЗАЛІЗОБЕТОННІ

Компоненти бетону

Цемент (для використання на будівельному майданчику)

У тому числі цементи загальнобудівельного призначення, що виготовляються на основі портландцементного клінкеру

На характеристики бетону та розчинів впливають:

- здатність вступати в реакцію з сульфатами;

- вміст лужних оксидів

Заповнювачі (для використання на будівельному майданчику)

Гравій, пісок, щебінь, доменний шлак, легкі заповнювачі тощо

На характеристики затверділого бетону (див. нижче) і розчинів (див. цементні розчини) безпосередньо впливають:

- реакція заповнювачів з лугами;

- гранулометричний склад;

- чистота;

- міцність

Бетон

Свіжоприготовлена бетонна суміш

Рухливість, здатність легко укладатись

Для затверділого бетону

Характеристики затверділого бетону у звичайному віці:

- густина;

- міцність при стисканні;

- міцність при осьовому розтяганні;

- міцність на розтягання при згинанні;

- модуль пружності;

- максимальна деформація при стисканні;

- коефіцієнт усадки;

- кінцевий коефіцієнт повзучості

Довговічність (щодо кількісних величин наведених вище характеристик під дією таких факторів):

- заморожування-разморожування;

- знос (стираність);

- сульфати

Для високоміцного бетону додатково

Здатність до енергопоглинання (відносно крихкості)

- енергія руйнування;

- характер роботи в умовах циклічного навантаження

Інші компоненти бетону

Домішки (для використання на будівельному майданчику)

Мікрокремнезем, зольний пил, доменний шлак

На характеристики затвердлого бетону впливають:

- м'якість помелу;

- вміст кремнезему;

- сульфати;

- хлориди;

- вміст вуглецю;

- відсутність шкідливої взаємодії з іншими компонентами