Додаток Р (обов'язковий)

Документація, що оформляється при виявленні дефектів в період експлуатації

Таблиця Р.І

Найменування документа

Зміст документа

Примітка

1. Акт про виявлені дефекти

Найменування і дата монтажу установки; перелік дефектів; висновок комісії, відповідальний виконавець і термін усунення дефектів. Підписи представників замовника, монтажної організації, організації, що здійснює експлуатацію установки; органів державного пожежного нагляду і спеціалізованої організації, що виконує централізоване технічне обслуговування установкиЗміст

1 ПРОЕКТУВАННЯ ПОЖЕЖНОЇ АВТОМАТИКИ 3

1.1 Загальні положення 3

1.2 Установки водяного та пінного пожежегасіння 4

1.3 Установки газового пожежегасіння 11

1.4 Установки порошкового пожежегасіння 14

1.5 Електротехнічна частина 19

1.6 Установки пожежної сигналізації 25

2 МОНТАЖ ПОЖЕЖНОЇ АВТОМАТИКИ 30

2.1 Загальні положення 30

2.2 Монтаж і випробування автоматичних установок пожежегасіння 32

2.3Монтаж і випробування автоматичних установок пожежної сигналізації 35

2.4 Налагодження установок пожежної автоматики 37

2.5 Вимоги техніки безпеки 38

Додаток А (обов'язковий) 41

ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ 41

Додаток Б (рекомендований) 44

Методика розрахунку установок водяного і пінного пожежегасіння 44

Додаток В (обов'язковий) 53

Групи приміщень (виробництв і технологічних процесів) за ступенем небезпеки розвитку пожежі в залежності від їх функціонального призначення і пожежного навантаження горючих матеріалів 53

Додаток Г (обов'язковий) 54

Вимоги до обладнання складів, що мають висоту складування від 5,5 до 25 м 54

Додаток Д (рекомендований) 55

Методика розрахунку установок об'ємного газового пожежегасіння 55

Послідовність розрахунку 55

Послідовність гідравлічного розрахунку 59

Додаток Е (довідковий) 74

Додаток Ж (рекомендований) 75

Методика розрахунку установок порошкового пожежегасіння з розподільною мережею 75

Визначення характеристик пожежної небезпеки об'єкта, що захищається 75

Вибір способу гасіння 75

Вибір способу подавання ВП 75

Вибір типу і марки ВП 76

Визначення основних параметрів установки об'ємного пожежегасіння 76

Визначення основних параметрів установки локального гасіння по площі 77

Додаток К (рекомендований) 80

Вибір автоматичних пожежних сповіщувачів в залежності від призначення приміщень* 80

Додаток Л (обов'язковий) 82

Розміщення автоматичних і ручних пожежних сповіщувачів 82

Автоматичні сповіщувачі 82

Димові пожежні сповіщувачі 82

Теплові пожежні сповіщувачі 83

Пожежні сповіщувачі полум'я 84

Ручні пожежні сповіщувачі 84

Додаток М (рекомендований) 86

Місця встановлення ручних пожежних сповіщувачів в залежності від призначення приміщень 86

Додаток Н (обов'язковий) 87

Виробнича документація, що оформляється при монтажі установок пожежної автоматики 87

Додаток П (обов'язковий) 90

Документація, що оформляється при прийнятті в експлуатацію 90

Додаток Р (обов'язковий) 91

Документація, що оформляється при виявленні дефектів в період експлуатації 91