А.2 Додатковий простір для отворів

А.2.1 Отвори для горизонтального пересування вперед з випрямленим корпусом (див. 4.1)

До антропометричних розмірів, зазначених у EN 547-3, в разі потреби слід додавати такі допуски;

Припуск по висоті х

 • основний припуск для руху тіла 50 мм
 • швидке ходіння чи біг, часте чи тривале використання 100 мм
 • туфлі чи важке взуття засіб індивідуального захисту, що збільшує розміри тіла, 40 мм

наприклад, шолом 60 мм

Припуск по ширині у

 • основний припуск для руху тіла 50 мм
 • швидке ходіння чи біг, або часте чи тривале використання.... 100 мм
 • робочий одяг 20 мм
 • одяг, що може бути ушкоджений при контакті із стінками проходу 100 мм
 • важкий зимовий одяг або захисний одяг 100 мм
 • транспортування пораненого 200 мм

А.2.2 Отвори для горизонтального переміщення боком на короткі відстані з випрямленим корпусом (див. 4.2)

До антропометричних розмірів, зазначених у EN 547-3, в разі потреби слід додавати такі припуски:

Припуски по висоті х і по ширині у

Якщо наявні будь-які з наведених в А.2.1 умови для допусків х та у, слід застосовувати значення припусків, зазначені там же.

А.2.3 Вертикально пересування через тунель з використанням сходів (див 4,3)

До антропометричних розмірів, зазначених у EN 547-3, в разі потреби спід додавати такі припуски:

Припуски по висоті х і по ширині у

 • основний припуск для руху тіла , , 100 мм
 • робочий одяг 20 мм
 • важкий зимовий одяг або захисний одяг 100 мм
 • засоби індивідуального захисту (за винятком дихального апарата) 100 мм

А.2.4 Люк для швидкого активного пересування вперед (див.4.4)

До антропометричних розмірів, зазначених у EN 547-3, в разі потреби СЛІД додавати такі припуски:

Припуск х

Якщо наявні будь-які з наведених & А.2.3 умов для припусків х та у, слід застосовувати значення допусків, зазначені там же.

А.2.5 Отвір для входу навколішки (див. 4.5)

А.2.5.1 До антропометричних розмірів, зазначених у EN 547-3, слід додати в раз! потреби припуск по висоті х для огляду попереду лід час руху 100 мм

А.2.5.2 Припуск по висоті х і по ширині у

Якщо наявні будь-які э наведених в А.2.3 умов для припусків х та у, слід застосовувати припуски, зазначені в А.2.3.

 • важкий зимовий одяг або захисний одяг 100 мм
 • транспортування пораненого 200 мм

ДОДАТОК В (інформаційний)

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ I ПАРАМЕТРА ТІЛА

Метою цього додатка є пояснення застосування умовних позначень розмірів і антропометричних розмірів тіла в цьому стандарт!'.

Розміри проходів, вхідних отворів, а також інші фізичні розміри розраховуються за формулами, які містять відповідні розміри тіла та один чи кілька допусків.

Фізичні розміри показано на рисунках і позначено великими літерами А, В, С, D. Літери використані на кожному рисунку за абеткою. Значення цих літер від рисунка до рисунка не обов'язково однакове. Якщо необхідно, використано індекси.

Допуски і розміри тіла на рисунках не зазначено.

Антропометричні розміри позначені малими літерами з індексами. Для допусків використовуються малі літери х та у.

Літери для позначення антропометричних вимірювань тіла мають таке загальне значення:

л — зріст людини чи висота частини тіла;

а — ширина тулуба, включаючи руки і плечі, ширина частини тіла;

о — товщина тіла чи частини тіла; в окремих випадках застосовується для позначення досяжності попереду;

с — довжина частини чи елемента тіла.

Індекси (нижні) використовуються по порядку, що не має великого значення, з таким застереженням, Якщо наведено розмір тіла як у положенні стоячи, так і в положенні сидячи, то індекс для розміру тіла в положенні стоячи позначається однією цифрою, а індекс для відповідного розміру в положенні сидячи збільшується на 10.

Якщо розмір тіла наводиться в перцентилях, то його записують після індексу числом процентів i літерою «Р» в дужках, що йому передує. Визначення антропометричних параметрів, наведені в європейському стандарті prEN 979, відповідають міжнародному стандарту ISO/DJS 7250.2. Значення розмірів тіла наведено в EN S47-3.

Позначення антропометричних розмірів, що використовуються в цьому стандарті, наведенні з таблиці В.1. Індекси не охоплюють усіх можливих значень, тому що не всі встановлені антропометричні розміри застосовані в цьому стандарті.

Таблиця В.1 — Умовні позначення I визначення параметрів тіла у цьому державному стандарт!

Позначення

Назва

Визначення, див, пункт prEN 979

Застосування, див. пункт

EN 547-1

Висота тіла

4.1.2

4.1,4.2

Ширина між ліктями

4.2.10

4.1,4.3,4.4,4.6

Товщина тіла

4.1.10

4.2

Досяжність поперед у (досяжність при захваті)

4.4.2

4.5

Довжина стегна

(довжина від сідниці до коліна)

4.4.7

4.3

Довжина ступні

4.37

4.3

У графі «Визначення» зазначено відповідний номер пункту prEN 979 (номер пункту ISO 7250 той самим). У графі «Застосування» зазначено номер пункту, де застосовуються розміри.

ДОДАТОК С

(інформаційний)

Б1БЛЮГРАФ1Я

prEN 979

Basic list of definitions of human body dimensions for technical design

ISO 7250:1996

Basic human body measurements for technological design


Національне пояснення

проект EN 979

Основний перелік визначень розмірів тіла людини для технічного проектування

ISO 7250:1996

Основні розміри тіла людини для технічного проектування

ДОДАТОК ZA (інформаційний)

ЗВ'ЯЗОК МІЖ ЦИМ СТАНДАРТОМ I ДИРЕКТИВОЮ ЄС ЩОДО МАШИН

Вимоги цього стандарту відповідають основним вимогам та іншим положенням директив ЄС. Цей стандарт було розроблено за дорученням, наданим CEN Європейською комісією і Європейською асоціацією вільної торгівлі, і він відповідає основним вимогам таких директив ЄС:

 • Директиви щодо машин 83/392/ЕЕС;
 • зміни до неї 91/368/ЕЕС і 93/44/ЕЕС.

Національна примітка

На заміну Директиви 83/392/ЕЕС, зміненої Директивами 91/368/ЕЕС, 93/44/ЕЕС. і 93/68/ЕЁС, введено Директиву 98/37/ЕЕС.

УВАГА; Для продукції, що входить до сфери застосування цього стандарту, можуть застосовуватися Інші вимоги та інші директиви ЄС.

Вимоги цього стандарту доповнюють вимоги Директиви щодо машин.

Відповідність цьому стандарту дає можливість виконання найважливіших вимог Директиви щодо машин та інструкцій EFTA.

УДК 62.783:331,101.1

13.110

13.180

Ключові слова: тіло людини, робоче місце, розміри, ергономіка.