8.3.2 Максимальна яскравість джерела дзеркального відбиття, обмежена LRBDSBD

Максимальні відношення яскравостей дзеркального відбиття, встановлені в розділі 6 для екранів з позитивною і негативною полярністю, визначають відповідний максимум яскравості джерела дзеркального відбиття LA(max BDS/BD), що залежить від Е. Див. рисунок. В.1. У вигляді рівняння прямої:

а) позитивна полярність;

b) негативна полярність:

Рисунок В.1 — Граничив відношення яскравості дзеркального відбиття

В.3.3 Максимальна яскравість джерела дзеркального відбиття, обмежена LRBDS/FDS чи LRFDS/BDS

Мінімально прийнятне відношення яскравості зображення, встановлене в розділі б, визначає відповідний максимум яскравості джерела дзеркального відбиття LA(max, FDS/BDS) чи LA(mаx, BDS/FDS).

Див. рисунок В.2. У вигляді рівняння прямої: а) позитивна полярність:

b) негативна полярність:


рисунок В.2 — Граничне зменшення відношення яскравості

В.4 Графіки

3 вищенаведених формул і даних, отриманих під час випробовування за методом розділу 7, повинні бути побудовані графіки значень LA(max BDS/BDS) i одного з LA(max FDS/BDS) чи LA(max BDS/FDS) залежно від полярності. Область, що лежить нижче обох графіків, вважають прийнятною для реалізації. Лінії повинні бути обрізані над їх перетином. Результувальний графічний звіт поданий на рисунку В.З.

рисунок В.З — Графічний звіт

У цифрових прикладах було прийнято такі значення:

вищі [LF, LB] = 100 кд/м2;

нижчі [LF, LB] = 10 кд/м2;

RD = 0,035 01 (11% дифузної відбивної здатності);

Rs = 0,04 (скляна ЕПТ, розширене джерело світла).

Примітка, Освітленість екрана Е зазвичай дорівнює половині освітленості приміщення.

ДОДАТОК С
(ДОВІДКОВИЙ)

ПРИКЛАД 3 РОЗВ'ЯЗАННЯМ

С.1 Загальні положення

Додаток С ґрунтується на методі випробовування розділу 7 та наводить гіпотетичні значення вимірювання. Ці гіпотетичні значення використовують для розраховування. По можливості, нумерація розділів у цьому додатку відповідна нумерації розділу 7.

С.2 Устаткування і схема розміщення

Устаткування для випробовування — згідно з розділом 7.

Розширене джерело дзеркального відбиття являє собою світловимірювальну кулю з вихідною апертурою 200 мм, з яскравістю 2000 кд/м2 під час роботи за температури 2856К, що еквівалентно освітленню А згідно з СІЕ, що падає на ідеально відбивний дифузор. Мале джерело дзеркальних відбиттів являє собою тонку пластинку з апертурою 9 мм, розміщену на вихідній апертурі одного з розширених сферичних джерел. Яскравість кулі з встановленою 9-міліметровою апертурою також 2000 кд/м2, Розмір джерел дзеркальних відбиттів визначає те, що, коли їх використо­вують у парі, вони повинні розміщуватися на відстані 600 мм від випробовуваного екрана. Коли одне з них використовують як мале джерело дзеркальних відбиттів, воно може розташовуватися на відстані 500 мм від екрана. Джерела оснащені внутрішніми заслінками, які дозволяють швидко знизити їхню яскравість практично до нуля.

Відбивна здатність еталона дифузного відбиття складає 98 %. Отже, qSTD=0,98/π=0,31194.

Точковий фотометр має виборні апертури 2° і 0,2° і робочу відстань не менше ніж 500 мм,

У випробовуваному відеотерміналі використано електронно-променеву трубку (ЕПТ). Передбачається, що він відповідає класу I цього стандарту, Екран призначено для експлуатації з нахилом назад під кутом 15°.

Структура поверхні екрана сприяє появі дифузного відбиття, а сірий світлофільтр допомагає знизити його вплив.

С.3 Вимірювання

С.3.1 Загальні положення

Установку для випробовування описано в розділі 7. Випробовувальне приміщення — темне, за винятком освітленості 0,1 лк в області екрана випробовуваного відеотермінала, що її створюють світловимірювальні кулі і лампочка сигналу безпеки.

С.3.2 Вимірювання яскравості джерела

Точковий фотометр вирівнюють із джерелом(-ами) дзеркального відбиття і фокусують на центр площини апертури джерела. Для вимірювання малого джерела робочу відстань фотометра обирають досить короткою, щоб апертура фотометра була менше половини розміру апертури 9-міліметрового джерела,

С.3.2.1 Яскравість розширеного джерела

Використовуючи 2° апертуру точкового фотометра, вимірюють яскравість LA(ехт) центральної ділянки розширеної зони одного з джерел рівномірного світла за 2000 кд/м2.

С.3.2.2 Яскравість малого джерела

Використовуючи апертуру 0,2° точкового фотометра, вимірюють яскравість LA(SML) малого джерела за 2000 кд/м2.

С.3.3 Вимірювання перпендикулярно до екрана відеотермінала (0°)

Відеотермінал, джерела з розширеною зоною і фотометр установлюють для вимірювання перпендикулярно до центру екрана,

Обидва джерела світла відкриті. Вимірюють дифузно відбиту яскравість:

LD(0°)=9,62 кд/м2.

У місці вимірювання встановлюють еталон дифузної відбивної здатності та вимірюють:

LD(STD, 0°)=94,3 кд/м2.

Розраховують:

С.3.4 Вимірювання під кутом 15° до екрана відеотермінала

С.3.4.1 Випромінювання світла під кутом 15°

Вихід світла з джерела знижують практично до нуля, а точку вимірювання випробовуваного відеотермінала встановлюють під кутом 15° до фотометра.

За негативної полярності:

LF(15°)=150,00 кд/м2

LВ (15°)=5,00 кд/м2.

За позитивної полярності:

LВ (15°)=100,00 кд/м2

LF(15°)=10,00 кд/м2.

С.3.4.2 Вимірювання відбиття розширеного джерела під кутом 15° За відкритої заслінки джерела світла I за вимкненого живлення відеотермінала вимірюють:

LDS(EXT. 15°)=106.93 кд/м2

LD(STD, 15°)=67,90 кд/м2.

Розраховують:

С.3.4.3 Вимірювання відбиття малого джерела під кутом 15°

За відкритої заслінки джерела світла і за вимкненого живлення відеотермінала вимірюють:

LDS(SML, 15°)=22,93 кд/м2

LDS(STD, 15°)= 67,90 кд/м2.

Розраховують;

С.4 Розрахункова частина протоколу оцінювання відповідності

С.4.1 Відношення яскравості зображення

Вимоги залежать від полярності.

а) Позитивна полярність:

Розкладене:

Для розширених джерел:

Відповідає вимогам. Для малих джерел:

Відповідає вимогам.

b) Негативна полярність:

Розкладене;

Для розширених джерел:

Для малих джерел:

Відповідає вимогам.

С.4.2 Відношення яскравості дзеркального відбиття

Вимоги залежать від полярності.

а) За позитивної полярності:

Розкладене:

Для розширених джерел:

Відповідає вимогам.

Для малих джерел;

Відповідає вимогам.

b) За негативної полярності:

Розкладене:

Для розширених джерел:

Відповідає вимогам.

Для малих джерел:

Не відповідає вимогам.

С.4.3 Розшифрування результатів випробовування

Розраховування, наведені вище, можна представити у вигляді такої матриці:

Умови випробовування

Позитивна полярність

Негативна полярність

Розширене джерело дзеркальних відбиттів

Проходить як клас I

Проходить як клас I

Мале джерело дзеркальних відбиттів

Проходить як клас I

Не проходить як клас I

Рішення щодо відповідності

Відповідає класу I

Відповідає класу II

ДОДАТОК D (довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

1. ISO 9241-6:1995 Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) — Part 6: Environmental requirements

2. ISO 8995:1989 Principes of visual ergonomics — The lighting of indoor work systems

3. ISO 13406-21, Ergonomic requirements for work with visual display units employing flat panel technology — Part 2: Requirements for flat panel displays

4. CIE 29/2:1986 Guide on Interior Lighting

5. CIE 44:1979 Absolute Methods for Reflection Measurements

6. CIE 69:1987 Methods of characterizing illuminance meters and luminance meters. Chapter 4: Properties of photometers for which a numerical assessment is recommended

7. DIN 5035-7:1988 Innenraumbeleuchtung mit Kuenstlichem Licht. DIN, Berlin, 1988.

НАЦЮНАЛЫНЕ ПОЯСНЕНИЯ

1. ISO 9241-6:1995 Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 6. Вимоги до робочого середовища

2. ISO 8995:1989 Принципи візуальної ергономіки. Освітлення робочих систем у приміщеннях

3. ISO 13406-2 Ергономічні вимоги до роботи з дисплеями з плоскими екранами. Частина 2. Вимоги до зображень на плоскому екрані

4. CIE 29/2:1986 Настанови щодо внутрішнього освітлення

5. CIE 44:1979 Абсолютні методи для вимірювання відбиття

6. СІЕ 69:1987 Методики визначання характеристик приладів вимірювання освітленості та яскравості, Розділ 4. Властивості фотометрів, для яких рекомендують числове оцінювання

7. DIN 5035-7:1988 Штучне освітлення приміщень. DIN, Berlin, 1988.

8. Ford L. В., and Ranieri D. Glare Evaluation Calculations Applied to Visual Displays Terminals. J. Ilium. Eng. Soc. (of North America), Summer, 1990

9. Kokoschka S. Acceptability ofspecular reflection contrast, ISO/ТС 159/SC 4WG 2 N-248, 1992-05-25, 20 February, 1992

10. Kubota S. Effects of surface reflection properties of VDT screens on subjective ratings of the reflected glare disturbances. ISO/ТС 159/SC 4 N-289, 1994-01-04

11. Kubota S., and Takahashi M, Permissible Luminance of Disturbing Reflections of Light Sources on CRT Displays. Jap. Ilium. Eng. Soc. J., June, 1989, pp. 314-318

12. Pawlak U. and Roll K-F. VDTs: Setting Levels for Reflected Luminance. Siemens Rev., 4/90

13. Sheedy J. and Bailey I. Using visual acuity to measure display legibility. In press

14. Sheedy J. and McCarthy M. Reading performance and visual comfort with scale-to-gray compared to black and white print. Displays, 1994.


УКНД 13.180; 35.180

Ключові слова: ергономіка, офісні машини, периферійне устаткування комп'ютера, редагування тексту, термінал для вводу даних, дисплеї, технічні умови, експлуатація, правила (інструкції).


1 На стадії опублікування