Rs — показ рефлектометра, що визначає характеристику дзеркального і частково дифузного відбиття на екрані, отриманий за процедурою, описаною в розділі 7 цього стандарту. Він являє собою відношення яскравості дзеркального і частково дифузного відбиття певної частини відбитого віртуального зображення до освітленості джерела відбиттів, отримане в зазначених умовах вимірювання (див. 3.1.8). (Одиниця вимірювання:1).

3.2.2 Правила індексації

У цьому стандарті використовують яскравості, що у підсумку складаються з декількох ідентифікованих компонентів. Яскравість позначають символом L, за яким зазначають індекси, що показують його компоненти. Наприклад, LFSD являє собою загальну яскравість, складену з яскравості переднього плану, дзеркально відбитої яскравості і дифузно відбитої яскравості. Основними індексами є:

В — яскравість, випромінювана заднім планом екрана дисплея;

F — яскравість, випромінювана переднім планом екрана дисплея;

D — дифузно відбита складова яскравості;

S — дзеркально відбита складова яскравості;

А — яскравість області (розширеної або малої), що е джерелом дзеркального відбиття.

0° і 15° — кут, за яким проводять вимірювання відбитої і (або) випромінюваної яскравості, чи за яким використовують відповідні коефіцієнти дифузного чи дзеркального відображення. 15° — кут вимірювання, що становить 15° до нормалі до екрана.

REF — еталонна величина, використовувана при розрахунках. Ці величини не призначені для відтворення під час випробовування.

STD — кількісний показник, що являє собою градуювання вимірювального приладу.

Модифікації індексів:

max — максимальне значення кількісного показника (зазвичай яскравість джерела дзеркаль­ного відбиття LA(max)), яке ще дозволяє відеотерміналу відповідати вимогам цього стандарту.

ЕХТ i SML — указує на те, що дзеркально відбита яскравість і характеристики відбиття визначені з використовуванням розширеного чи малого джерела світла. їх використовують тільки для уточнення індексу S, наприклад, Ls (Fi SMLi 15°) означає дзеркально відбиту яскравість в зоні екрана, віднесену до переднього плану, від малого джерела, обмірювану за 15°.

Складові яскравості:

1 — LFSD = яскравість зображення на передньому плані + дзеркальне відбиття + дифузне відбиття,
2 — LBSD = яскравість зображення на задньому плані + дзеркальне відбиття + дифузне відбиття;
3 — LFD = яскравість зображення на передньому плані + дифузне відбиття;
4 — LBD = яскравість зображення на задньому плані + дифузне відбиття.

Відбиті яскравості:
LS = яскравість дзеркального відбиття = Rs LA; Rs = показ приладу для дзеркального відбиття (эалежно від методики випробовування); LA = яскравість області, що створює дзеркальне відбиття, LD = яскравість дифузного відбиття = RDE, RD= показ приладу для дифузного відбиття (залежно від методики випробовування); Е = освітленість навколишнього простору.
Рисунок 2 — Яскравість екрана

3.2.3 Вторинні буквені позначення

LF, Lв _— усереднені за площею яскравості, випромінювані ділянкою пікселів в центрі екрана. Випромінювана яскравість повинна бути виміряна за можливо найнижчого і найвищого рівнів яскравості, прийнятної для відображення тексту чи його тла на дисплеї, відповідно до програми перевіряння.

LD, Ls— відбиті яскравості, значення яких використовують у разі вирішення питання про відповідність вимогам цього стандарту, являють собою приблизні величини, розраховані на основі показів рефлектометра щодо екрана відеотермінала і прийнятих умов навколишнього середовища,

LD ≈ RD E — яскравість дифузного відбиття,

дt RD — покази рефлектометра для характеристики дифузного відбиття екрана;

E — освітленість, що потрапляє на площину екрана;

Ls ≈ Rs · LA — яскравість дзеркального відображення,

де Rs —покази рефлектометра для характеристик дзеркального і частково дифузного відбиття екрана;

LA — яскравість однорідного розширеного чи малого джерела світла, розміщеного під кутом дзеркального відбиття від точки вимірювань. Значення La використовують для одержання відповідності вимогам цього стандарту, як це зазначено в розділі 6.

Яскравості дзеркального відбиття і коефіцієнти відбиття поділяють на отримані з використанням розширеного чи малого джерела світла.

LS(EXT), LS(SML)— яскравості дзеркального відбиття, спричинені розширеним і малим джерелом відповідно;

RS(EXT), RS(SML) — покази рефлектометра для дзеркального i частково дифузного відбиття на екрані, спричинені розширеним і малим джерелом відповідно;

LRBDS/FDS— відношення яскравостей зображення на екрані (переднього і заднього плану) та дифузного і дзеркального відбиття. Воно являє собою відношення між найвищою і найнижчою усередненою за площею яскравістю зображення, коли на кожну з них накладаються яскравості дзеркального і дифузного відбиття. Див. рисунок 3. Визначання відношень яскравостей зображення залежить від полярності.

IRBDS/FDS за позитивно) полярності;

Розкладене:

LRFDS/BDS за негативної полярності;

Розкладене:

1 — за негативно! полярності; 2— за позитивної полярності.
Рисунок 3 — Відношення яскравості зображення за наявності дзеркального

І дифузного відбиття

LRBDS/BD — відношення яскравості дзеркального відбиття. Воно являє собою відношення між яскравістю ділянки поверхні екрана у стані заднього плану з накладеними яскравостями дзеркального і дифузного відбиття і освітленістю тієї самої ділянки поверхні екрана без дзеркального відбиття. Див. рисунок 4. Визначання не залежить від полярності.

Розкладене:

Примітка 1. Хоча з математичної точки зору відношення яскравості дзеркального відбиття не залежить від полярности практично і з точки зору сприйняття полярність створює дуже велику відмінність. У разі негативної полярності темний задній план спричиняє набагато більші відношення яскравості дзеркального відбиття. У разі позитивної полярності світлий задній план різко зменшує відношення яскравості дзеркального відбиття. Це робить відеотермінали з позитивною полярністю стійкішими до впливу відбиття, ніж термінали з негативною полярністю за тих самих найвищих і найнижчих рівнів яскравості.

Примітка 2. У разі негативної полярності полярність дзеркального відбиття така сама, як й інформації на екрані дисплея Це призводить під час сприйняття до необхідності розрізнення між відбиттям і корисним зображенням Для отримання прийнятної якості зображення необхідно підтримувати відношення яскравості зображення LRFDS/BDS на значно вищому рівні, ніж відношення дзеркального відбиття LRBDS/BD

1 — за будь-якої полярності.
Рисунок 4 — Відношення яскравості дзеркального відбиття на задньому плані екрана

LRFD/BD— відношення яскравостей переднього і заднього плану екрана тільки з дифузним відбиттям. Воно являє собою відношення між найвищою і найнижчою усередненою за площею яскравістю зображення, коли на кожну з них накладається освітленість дифузного відбиття. Див. рисунок 5, Максимальне прийнятне відношення яскравості дзеркального відбиття залежне від відношення яскравості зображення без дзеркального відбиття в умовах негативно] полярності. Розраховування залежить від полярності. У цьому стандарт! використовують розраховування тільки для негативної полярності.

За негативно] полярності:

Розкладене:

1 — за негативної полярності.
Рисунок 5 — Відношення яскравості зображення тільки э дифузним відбиттям

4 НАСТАНОВЧІ ПРИНЦИПИ

Робочі системи в цілому являють собою комплекс, що містить робоче місце з дисплеєм, середовище, структуру завдання, організаційні і соціологічні чинники. Характеристики відеотерміналів треба розглядати щодо кожної з зазначених складових робочої системи, а не як ізольовану сукупність візуальних вимог

У цьому стандарт! дані рекомендації щодо якості зображення. Якість зображення відеотермінала робочого місця повинна відповідати вимогам виконуваного завдання і бути прийнятною для користувача в звичайних умовах наявного навколишнього середовища. Такі конструктивні характеристики робочого місця з дисплеєм, як яскравість, полярність, відбивна здатність і противідбивне оброблення екрана впливають на його здатність підтримувати належну якість зобра­ження і на його прийнятність в змінюваних умовах освітлення навколишнього простору.

Примітка. Між окремими показниками повинен бути досягнутий компроміс. Наприклад, позитивна полярність знижує контрастність дзеркальних відбиттів на фоні заднього плану екрана. Дисплеї з різко вираженою позитивною полярністю вимагають значно меншого противідбивного оброблення поверхні екрана, ніж такі самі дисплеї з негативною полярністю Такі конструктивні характеристики, як відбивні, повинні бути враховані, тому що вони впливають на якість зображення в цілому.

Потрібна загальна відповідальність усіх сторін, зайнятих постачанням, установленням і використанням відеотермінала, робочого місця і робочого приміщення, для досягнення потрібної відповідності між відеотерміналом та умовами його навколишнього середовища.

5 ЦІЛІ

Метою цього стандарту є, щоб відеотермінали були якісні і комфортні у використовуванні. (Для досягнення відповідності з цим стандартом див. розділ 8).

6 ВИМОГИ

6.1 Відношення яскравості зображення з відбиттями

Відношення яскравості зображення, включаючи накладення яскравостей дзеркального і дифузного відбиттів, повинне дорівнювати чи бути більшим ніж 3.

За позитивної полярності LRBDS/FDS ≥ 3.

За негативної полярності LRFDS/BDS ≥ 3. Примітка. Ці вимоги засновані на чіткості зображення (див. додаток D, посилання [10], [11] і (12]).

6.2 Відношення яскравості дзеркального відбиття

Відношення яскравості LRFDS/BD дзеркального відбиття на фоні заднього плану екрана по­винне бути низьке.

Чутливість і прийнятність щодо дзеркального відбиття на фоні заднього плану екрана варіюється зміною полярності екрана.

Для екранів з переважно позитивною полярністю відношення яскравості LRFDS/BD дзеркального відбиття і світлого заднього плану екрана повинне задовольняти відношенню:

Для екранів з переважно негативною полярністю (темний задній план) відношення яскравості LRFDS/BD дзеркального відбиття на темному задньому плані екрана повинне задовольняти відношення:

Для екранів, де застосовуються обидва види полярності, треба виконувати вимоги як до позитивної, так і негативно! полярності.

Примітка. Зазначені вимоги базуються на сприйнятті споживача (див. додаток D, посилання [10], [11] і [12]).

6.3 Метод контролювання відбиття і вплив на якість зображення

Відеотермінали та їхні засоби контролювання відбиття, а також застосовні технологи оброблення екранів повинні задовольняти вимоги відповідних розділів ISO 9241-3 i ISO 9241-8.

6.4 Рекомендації щодо світлових умов навколишнього середовища

Щоб досягти відповідності з цим стандартом під час розраховування, використовують такі значення світлових умов навколишнього середовища.

6.4.1 Рекомендації щодо освітленості

Кут нахилу екрана а повинен бути зазначений постачальником відеотермінала відповідно до випробовування. Рекомендована освітленість EREF, необхідна для визначання відповідності, повинна дорівнювати:

6.4.2 Рекомендації щодо яскравості джерела дзеркальних відбиттів

Щоб встановити загальний тип прийнятного для використовування робочого середовища, для кожного відеотермінала, що повинен відповідати вимогам цього стандарту для умов випробовування класів I, II чи III, обирають з таблиці 1 рекомендовані значення яскравості джерела дзеркального відбиття LA(REF).

Таблиця 1

Умови випробовування для задоволення вимог класів I, II i III

Клас

Вимога

I

LA (REF, EXT) = 200 кд/м2 i LA (REF, SML) = 2000 кд/м2

II

LA (REF, SML) = 200 кд/м2 чи LA (REF, SML) = 2000 кд/м2

III

LA (REF, EXT) = 125 кд/м3 чи LA (REF: SML) = 200 кд/м2

7 ВИМІРЮВАННЯ I РОЗРАХОВУВАННЯ

У цьому розділі наведено методику вимірювань і розрахунків, що стосуються якості зображення з відбиттям, яку варто використовувати разом із розділами 3 і 6 цього стандарту.

Незалежно від вимог до випробовування для визначення відповідності певному класу випробовування кожного відеотермінала повинні бути проведені як з розширеним, так і з малим джерелом світла.

7.1 Загальні положення

На рисунку 6 зазначено розміщення випробовувального устаткування.

а). За 0° (перпендикулярно до екрана відеотермінала) визначають коефіцієнт розсіювання рефлектометра RD (що наближається до коефіцієнта дифузного відбиття q).

b). За кута падіння на екран 15°:

вимірюють яскравість, випромінювану переднім LF і заднім LB планом (за обох видів полярності, якщо необхідно);

визначають для малого і (або) розширеного джерела дзеркальне значення рефлектометра Rs (що наближається до коефіцієнта дзеркального відбиття р).

c) Визначання відповідності відеотермінала вимогам цього стандарту:

розраховують відношення яскравостей, що визначені в розділі 3 цього стандарту, використовуючи виміряні яскравості екрана, дифузні і дзеркальні коефіцієнти рефлектометра та рекомендовані значення освітленостей і яскравості, зазначені в 6.4;

визначають, чи досягнуто відповідність вимогам розділу 6.

Пояснення:
1 — точковий фотометр; 2 — розширене джерело світла; 3— випробовуваний відеотермінал.
Рисунок 6 — Основне розміщення апаратури