Книга 5 

Номер позиції 

Виробництва, роботи, цехи, професії та посади 

Максимальна тривалість щорічної додаткової відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці, календарних днів 

144. 

Клеєвар, зайнятий приготуванням синтетичних клеїв, що містять фенол, формалін, формальдегід та сечовину 

145. 

Контролер деревообробного виробництва, зайнятий міжопераційним контролем деталей та виробів, покритих лаками та фарбами, що містять стирол, бензол, метанол, ацетон та їхні похідні (толуол, ксилол та складні спирти), а також контролем та прийманням деталей у фанерувально-клеїльних цехах 

146. 

Кочегар технологічних печей, що працюють на деревному паливі та відходах деревини 

147. 

Личкувальник деталей меблів, зайнятий на роботах із застосуванням синтетичних клеїв, що містять фенол, формалін, формальдегід та сечовину 

148. 

Опоряджувальник виробів з деревини, зайнятий на роботах із застосуванням: 

  

лаків та фарб, що містять бензол, метанол, ацетон та їхні похідні (толуол, ксилол та складні спирти), стирол та формальдегід 

нітрошпаклівки, нітролаків; очищенням фарбувальних кабін 

149. 

Оператор на автоматичних та напівавтоматичних лініях у деревообробленні, зайнятий на лініях лакування, полірування, фанерування та шліфування деталей та виробів із застосуванням лаків та фарб, що містять бензол, метанол, ацетон та їхні похідні (толуол, ксилол та складні спирти), стирол та формальдегід, а також із застосуванням синтетичних клеїв, що містять фенол, формалін, формальдегід та сечовину 

150. 

Підсобний робітник та прибиральник виробничих приміщень, зайняті на дільницях, де застосовуються синтетичні клеї, що містять фенол, формалін, формальдегід та сечовину, а також лаки та фарби, що містять бензол, метанол, ацетон та їхні похідні (толуол, ксилол та складні спирти), стирол та формальдегід 

151. 

Пресувальник виробів з деревини, зайнятий на гарячому та холодному клеєнні із застосуванням синтетичних клеїв, що містять фенол, формалін, формальдегід та сечовину 

152. 

Пропарювач-проварювач деревини 

152а. 
 
 
 

Просочувальник пиломатеріалів та виробів з деревини, який: 

 

працює із застосуванням антисептиків; 

зайнятий приготуванням антисептичних паст, гідроізоляційних та консистентних мастил; 

зайнятий обслуговуванням деревопросочувальної установки 

4

153. 

Складальник, зайнятий на роботах із застосуванням синтетичних клеїв, що містять фенол, формалін, формальдегід та сечовину 

154. 

Склеювач блоків, заготовок та будівельних конструкцій, зайнятий на роботах із застосуванням синтетичних смол та клеїв, що містять фенол, формалін, формальдегід та сечовину 

155. 

Слюсар-ремонтник, зайнятий ремонтом, налагодженням та обслуговуванням устаткування в обробних (складально-обробних) цехах, а також у цехах, де застосовуються синтетичні клеї, що містять фенол, формалін, формальдегід та сечовину 

156. 

Столяр, зайнятий склеюванням та складанням деталей із застосуванням синтетичних клеїв, що містять фенол, формалін, формальдегід та сечовину, у ваймах та апаратах з обігріванням струмом високої частоти 

157. 

Столяр, зайнятий шліфуванням деталей та виробів за допомогою абразивної шкурки сухим способом, а також зайнятий технологічним ремонтом деталей та виробів у фанерувально-клеїльних та обробних (складально-обробних) цехах 

158. 

Оператор сушильних установок, зайнятий намазуванням та сушінням шпону із застосуванням синтетичних клеїв, що містять фенол, формалін, формальдегід та сечовину 

159. 

Транспортувальник та підсобний робітник, безпосередньо зайняті транспортуванням і укладанням деталей та виробів в обробних (складально-обробних) та фанерувально-клеїльних цехах 

160. 

Шліфувальник по дереву, зайнятий шліфуванням за допомогою абразивної шкурки сухим способом 

Керівники і фахівці 

161. 

Керівники і фахівці цеху, де застосовуються синтетичні клеї, що містять фенол, формалін, формальдегід та сечовину 

162. 

Майстер, безпосередньо зайнятий в обробних цехах та дільницях із застосуванням лаків та фарб, що містять бензол, метанол, ацетон та їхні похідні (толуол, ксилол та складні спирти), стирол 

163. 

Майстер, безпосередньо зайнятий у графітних, стержньових та ґрунтообробних цехах олівцевого виробництва 

XVIII. ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

ВИРОБНИЦТВО ПАПЕРОВОЇ МАСИ

Робітники 

1. 

Апаратник приготування хімічних розчинів 

2. 

Апаратник скипидарної установки 

3. 

Апаратник талової установки 

4. 

Варник бавовни 

5. 

Варник ганчір'я 

6. 

Варник хімічної деревної маси 

7. 

Варник целюлози, зайнятий варінням целюлози та сульфітної целюлози 

8. 

Вибілювальник 

9. 

Випарювальник луговини 

10. 

Деревопар 

11. 

Дифузорник целюлози 

12. 

Дробильник колчедану 

13. 

Дробильник целюлози, зайнятий дробленням сухим способом 

14. 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, зайнятий у цехах та на дільницях варильних, кислотних, хлорних, вибільних, регенераційних, хімічних, сульфітно-спиртових 

15. 

Завантажувач колчеданових, сірчаних печей та турм 

16. 

Завантажувач сульфату 

17. 

Кислотник 

18. 

Кочегар технологічних печей 

19. 

Мастильник, зайнятий у цехах та на дільницях варильних, кислотних, хлорних, вибільних, регенераційних, сульфітно-спиртових і хімічних 

20. 

Машиніст термодисперсної установки 

21. 

Міксівник 

22. 

Обмурівник кислотних резервуарів 

23. 

Оператор очисного устаткування, зайнятий очищенням целюлози у цехах та на дільницях сульфітно-варильних і вибільних 

24. 

Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий у цехах та на дільницях кислотних, регенераційних, варильних, хлорних 

25. 

Промивальник целюлози 

26. 

Регенераторник сірчистої кислоти 

27. 

Слюсар-ремонтник, слюсар контрольно-вимірювальних приладів і автоматики, зайняті в цехах та на дільницях варильних, хлорних, вибільних, регенераційних, хімічних, сульфітно-спиртових, кислотних та сульфітно-варильних 

28. 

Содівник 

29. 

Хлорник 

Керівники 

30. 

Майстер цеху (дільниці) змінний, який працює у цехах та на дільницях варильних, хлорних, вибільних, регенераційних, хімічних, сульфітно-спиртових, гідролізних, кислотних, сульфітно-варильних 

ВИРОБНИЦТВО ДІОКСИДУ ХЛОРУ  

Робітники 

31. 

Апаратник виробництва діоксиду хлору 

11 

32. 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 

33. 

Кислотник 

34. 

Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 

35. 

Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 

36. 

Слюсар-ремонтник 

37. 

Хлорник 

11 

Керівники і фахівці 

38. 

Начальник зміни 

39. 

Механік цеху 

40. 

Технік-лаборант 

ВИРОБНИЦТВО ПАПЕРУ, КАРТОНУ ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНОГО ПАПЕРУ З МАКУЛАТУРИ (80 - 100 ВІДСОТКІВ) 

41. 

Виробник форм, який працює у виробництві цінних паперів 

42. 

Зволожувальник паперу та картону, зайнятий зволожуванням пергаменту 

43. 

Машиніст агрегату штучного оксамиту 

44. 

Машиніст машини для покриття паперу поліетиленовою плівкою; накатник машини для покриття паперу поліетиленовою плівкою 

45. 

Машиніст папероробної (картоноробної) машини (сіткар), сушильник папероробної (картоноробної) машини, пресувальник папероробної (картоноробної) машини, накатник папероробної (картоноробної) машини, що працюють із швидкістю: 

  

до 400 метрів на хвилину 

від 400 до 600 метрів на хвилину 

46. 

Машиніст пергаментної машини, пресувальник пергаментної машини 

47. 

Накатник пергаментної машини 

48. 

Різальник паперу, картону та целюлози, зайнятий на поздовжньо-різальному верстаті, що працює із швидкістю 1800 метрів на хвилину та більше 

49. 

Розмелювач, зайнятий завантаженням паперового браку. целюлози, деревної маси, ганчір'я, сучків та макулатури у розмелювальні відкриті апарати 

50. 

Сортувальник паперового виробництва та машиніст рубальної машини, зайняті сортуванням та рубанням ганчір'я та макулатури 

51. 

Сушильник пергаментної машини 

ВИРОБНИЦТВО ВИРОБІВ З ПАПЕРУ ТА КАРТОНУ 

Виробництво гофрованого паперу, картону та шпалер 

52. 

Друкар високого друку 

53. 

Готувач емульсій, зайнятий у виробництві світлочутливого паперу та ротаплівки 

54. 

Комплектувальник деталей та виробів з паперу 

55. 

Контролер целюлозно-паперового виробництва, зайнятий прийманням копіювальних, технічних паперів та ротаплівки на дільницях фарбування 

56. 

Машиніст гофрувального агрегату 

57. 

Машиніст катальної машини 

58. 

Машиніст машини довговолокнистих паперів 

59. 

Машиніст мийних машин, зайнятий промиванням машин від анілінових барвників 

60. 

Машиніст паперофарбувальної машини (фарбувальник) 

61. 

Машиніст шпалерно-друкарської машини 

62. 

Набивальник малюнків на шпалери 

63. 

Підсобний робітник, зайнятий у виробництві технічних паперів, шпалер та ротаплівки 

64. 

Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий у виробництві світлочутливого паперу, шпалер та ротаплівки 

65. 

Просочувальник паперу та паперових виробів 

66. 

Різальник паперу, картону та целюлози, зайнятий різанням копіювального паперу та ротаплівки 

67. 

Робітники, зайняті виготовленням виробів хімічного захисту 

68. 

Розкатник-сортувальник паперу, зайнятий у виробництві копіювального паперу, технічних паперів та ротаплівки 

69. 

Розмалювальник шпалер 

70. 

Розмотувач стрічок 

71. 

Слюсар-ремонтник, зайнятий у виробництві технічних, копіювальних паперів, стрічок та ротаплівки 

72. 

Слюсар-ремонтник, зайнятий у друкарському, ґрунтувальному та фарбувальному цехах та на дільницях 

73. 

Сортувальник паперового виробництва, зайнятий сортуванням копіювального паперу та ротаплівки 

74. 

Укладальник-пакувальник, зайнятий пакуванням стрічок у фольгу, технічних паперів та ротаплівки 

75. 

Фарбоукладач 

Виробництво паперових мішків і пакетів 

76. 

Варник бітуму, зайнятий на роботах у закритих приміщеннях 

77. 

Випробувач паперових мішків, який працює з токсичними матеріалами, що здіймають пил 

78. 

Машиніст бітумувальної машини 

Виробництво литих паперових виробів 

79. 

Обробник литих паперових виробів 

80. 

Пресувальник литих паперових виробів 

81. 

Просочувальник паперу та паперових виробів 

82. 

Різальник паперу, картону та целюлози, зайнятий обрізанням литих паперових виробів 

83. 

Робітники, зайняті у виробництві литих паперових виробів на роботах, пов'язаних із застосуванням клею ВІАМ БЗ 

84. 

Складальник паперових виробів, зайнятий складанням литих паперових виробів 

85. 

Сушильник паперу, картону та виробів з них, зайнятий сушінням литих паперових виробів 

86. 

Укладальник-пакувальник, зайнятий фасуванням фарб 

Виробництво пакувальної паперової тари 

87. 

Відливальник 

88. 

Гравер друкованих форм 

89. 

Друкар флексографського друку 

90. 

Клеїльник паперу, картону та виробів з них, зайнятий склеюванням коробок та наклеюванням кришок 

91. 

Пресувальник литих паперових виробів 

92. 

Пресувальник відходів (виробництво целюлози, паперу, картону і виробів з них) 

93. 

Робітник з подавання силікатної глиби, машиніст гофрувального агрегату та робітник з обслуговування гофрувального агрегату, закрійного відділення, давильно-різальних машин; машиніст зшивальної машини, зайнятий зшиванням полегшених коробок 

94. 

Шліфувальник літоофсетних форм 

Виробництво котушок, шпульок 

95. 

Варник воскової, клейової маси та просочувальної суміші, зайнятий варінням просочувальної суміші 

96. 

Клеєвар 

97. 

Накатник полірувальних кругів 

98. 

Пресувальник відходів, зайнятий пресуванням паперового пилу 

99. 

Просочувальник паперу та паперових виробів, зайнятий на роботах із застосуванням лаків 

100. 

Робітники, зайняті очищенням фільтрів типу "Бета" 

101. 

Сушильник паперу, картону, фібри та виробів з них, зайнятий обслуговуванням камерних сушарок із завантаженням та вивантаженням ручним способом 

ІНШІ ПРОФЕСІЇ РОБІТНИКІВ ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

102. 

Апаратник гашення вапна 

103. 

Бункерувальник, що обслуговує бункери варильного цеху 

104. 

Муляр, пічник, футерувальник (кислотозахисник), зайнятий на гарячих роботах при футеруванні технологічного устаткування 

105. 

Рубач дроту 

106. 

Чистильник 

XIX. ПОЛІГРАФІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО 

ВИРОБНИЦТВО ДРУКАРСЬКИХ ФОРМ 

Робітники 

1. 

Відливальник, зайнятий відливанням шрифту та складального матеріалу з друкарського сплаву, що містить свинець 

2. 

Вулканізаторник друкарських форм 

3. 

Гальванотипіст, зайнятий: 

  

оксидуванням та виготовленням біметалевих форм та форм глибокого друку 

виготовленням інших форм гальванічним способом 

4. 

Комірник, зайнятий на роботах із шрифтом та формами з друкарського сплаву, що містить свинець 

5. 

Копіювальник друкованих форм 

6. 

Коректор (коригування текстів) 

7. 

Монтажист, зайнятий виготовленням форм для плоского, високого та глибокого друку 

8. 

Нотографік 

9. 

Оброблювач кліше 

10. 

Перебивач форм глибокого друку 

11. 

Полірувальник формних циліндрів глибокого друку, зайнятий поліруванням із застосуванням хромової пасти 

12. 

Пробіст високого друку, зайнятий на роботах: 

  

з формами, що містять свинець 

з іншими формами 

13. 

Пробіст плоского друку 

14. 

Ретушер, зайнятий ретушуванням негативів та діапозитивів для високого, плоского та глибокого друку 

15. 

Складач ручним способом, набирач на складально-рядковідливних машинах, складач на складально-друкарських машинах, зайнятий брайлівським набором 

16. 

Складач, зайнятий на складально-перфорувальних та фотоскладальних машинах 

17. 

Стереотипер, зайнятий обробкою стереотипів та зніманням матриць 

18. 

Стереотипер, зайнятий відливанням стереотипів із свинцевих сплавів 

19. 

Травильник форм глибокого друку, травильник кліше, травильник, зайнятий травленням крейдорельєфного приладження 

20. 

Фотоцинкограф 

21. 

Фотограф, зайнятий виготовленням негативів (позитивів) для високого, плоского та глибокого друку 

22. 

Хромолітограф 

23. 

Шліфувальник літоофсетних форм 

ДРУКАРСЬКІ ПРОЦЕСИ 

24. 

Друкар металографських відбитків 

25. 

Друкар флексографського друку 

26. 

Друкар брайлівського друку 

27. 

Друкар високого друку 

28. 

Друкар глибокого друку 

29. 

Друкар плоского друку 

30. 

Друкар друкарсько-висікального автомата 

31. 

Друкар трафаретного друку 

32. 

Накладальник на друкарських машинах та приймальник на машинах та агрегатах, зайняті в процесі анілінового, брайлівського, високого, глибокого, плоского, трафаретного друку та на друкарсько-висікальних автоматах 

БРОШУРУВАЛЬНО-ПОЛІТУРНО-ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ ПРОЦЕСИ 

33. 

Бронзувальник, приймальник на машинах та агрегатах, які працюють на бронзувальних машинах 

34. 

Брошурувальник, зайнятий наклеюванням та сушінням географічних карт на полотні із застосуванням клею, що містить дивінілстирол або хромпік 

35. 

Брошурувальник, зайнятий прийманням продукції з лакувально-гумувальних, лініювальних машин та зошитових агрегатів 

36. 

Брошурувальник, зайнятий фальцюванням друкованих листів 

37. 

Друкар-тиснильник 

38. 

Машиніст лакувально-гумувальної машини 

39. 

Машиніст лініювальної машини 

40. 

Машиніст зошитових агрегатів 

41. 

Машиніст фальцювальних машин та брошурувальник, зайняті прийманням продукції та фальцюванням під час роботи в друкарських цехах 

42. 

Машиніст різальних машин, зайнятий на одноножових, триножових машинах, листорізальних та картонорізальних машинах 

ВИРОБНИЦТВО ШРИФТІВ 

43. 

Комплектувальник шрифтової продукції, зайнятий на роботах з продукцією із сплаву, що містить свинець 

44. 

Контролер напівфабрикатів і готової продукції, зайнятий на роботах з продукцією із сплаву, що містить свинець 

45. 

Обробник, зайнятий на роботах з продукцією із сплаву, що містить свинець 

46. 

Приймальник на машинах та агрегатах, зайнятий виготовленням шрифтової продукції із сплаву, що містить свинець 

47. 

Укладальник-пакувальник, зайнятий на роботах із шрифтовою продукцією із сплаву, що містить свинець 

48. 

Юстирувальник, зайнятий на роботах із шрифтовою продукцією із сплаву, що містить свинець 

ІНШІ ПРОФЕСІЇ ПОЛІГРАФІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА 

49. 

Акліматизатор, зайнятий акліматизацією паперу безпосередньо у цехах плоского, високого та глибокого друку 

50. 

Відливальник валиків 

51. 

Гравірувальник друкованих форм, гравірувальник шрифту, нотогравірувальник, зайняті: 

  

на роботах із сплавами, що містять свинець; обслуговуванням машин глибокого друку; на діапозитивах та формних пластинах топографічних, географічних, геологічних, морських та спеціальних планів та карт, виготовленням пуансонів 

на всіх інших роботах 

52. 

Комірник, зайнятий зберіганням формних циліндрів у цехах глибокого друку 

53. 

Клеєвар, зайнятий приготуванням клеїв на основі латексів або з добавлянням хромпіку 

54. 

Колорист та фарботерник, зайняті на роботах: 

  

із свинцевими, аніліновими, бензольними та толуольними фарбами 

з іншими фарбами 

55. 

Контролер напівфабрикатів та готової продукції, обліковець, приймальник-відправник, зайняті контролем, прийманням, відбракуванням, сортуванням, рахуванням та зв'язуванням друкованої продукції: 

  

у цехах глибокого друку 

у формних цехах та цехах плоского та високого друку 

56. 

Машиніст адресувальної машини 

57. 

Машиніст на припресуванні плівки 

58. 

Налагоджувальник поліграфічного устаткування, зайнятий обслуговуванням: 

  

цехів та дільниць високого, глибокого та анілінового друку, складального, стереотипного, шрифтоливарного та нотодрукарського виробництва 

інших цехів 

59. 

Плавильник металу та сплавів, зайнятий плавленням друкарського сплаву, що містить свинець 

60. 

Підсобний робітник, який працює з металевою фольгою, зайнятий на роботах з відливання та оброблення стереотипів; плавлення друкарського сплаву, що містить свинець; транспортування набору та очищення складальних кас від свинцевого пилу; знімання матриць; очищення матриць та складальних машин; змивання друкарських форм та валиків; прокладання та вибирання прокладного паперу у цехах високого та глибокого друку; доставлення паперу та напівфабрикатів у цехах глибокого друку; у словолитному та шрифтоливарному виробництвах 

61. 

Препаратор, зайнятий приготуванням розчинів у формних та друкарських цехах 

62. 

Прибиральник виробничих приміщень, безпосередньо зайнятий прибиранням у цехах: 

  

глибокого друку 

високого та плоского друку, складальному, стереотипному, цинкографічному цехах, на дільницях змивання форм та валиків у травильному та гальванічному відділеннях, формному та фарботерному цехах, шрифтоливарному виробництві 

63. 

Підсобний робітник, зайнятий у друкарських цехах прибиранням та перевезенням важких речей 

64. 

Слюсар-ремонтник та електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування у цехах: 

  

глибокого друку 

інших 

65. 

Травильник скла плавиковою кислотою 

Керівники 

66. 

Майстер та майстер старший цехів: 

  

складального, стереотипного, високого та глибокого друку, шрифтоливарного та нотодрукарського виробництва, фарботерного, формного 

плоского друку, штемпельно-граверного та металографського 

ВИРОБНИЦТВО ЦІННИХ ПАПЕРІВ (ДЕРЖЗНАК) 

67. 

Вулканізаторник, зайнятий виготовленням гумових валиків у парових вулканізаційних котлах 

68. 

Вибірник та обліковець, зайняті біля друкарської машини 

69. 

Гільйоширник 

70. 

Друкар металографського друку, друкар орловського друку, накладальник на друкарських машинах, приймальник на машинах та агрегатах, зайняті на металографських друкарських машинах та на машинах орловського друку під час роботи на формах із свинцевими основами 

71. 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, зайнятий у друкарських, формних та фарботерних цехах 

72. 

Контролер напівфабрикатів і готової продукції, зайнятий у формному та друкарських цехах 

73. 

Копіювальник друкованих форм, зайнятий одночасно травленням 

74. 

Машиніст різальних машин; обліковець; сушильник паперу, картону, фібри та виробів з них; комірник та підсобний робітник, зайняті на роботах у камері акліматизації 

75. 

Машиніст мийної машини, зайнятий миттям тари у цеху виготовлення фарб 

76. 

Нумерувальник 

77. 

Оператор пральних машин (після вживання їх у металографському друку) 

78. 

Пошивник лимарно-сідельних виробів, зайнятий обшиванням валиків під час роботи у друкарських цехах 

79. 

Препаратор, зайнятий на роботах з фарбами, розчинами, аналізом сплавів, що містять свинець 

80. 

Препаратор, зайнятий виготовленням синтетичної оліфи із штучних смол 

81. 

Пробіст плоского друку, пробіст високого друку, зайняті на роботах із свинцевими та аніліновими фарбами 

82. 

Робітники, які обслуговують клеїльно-сушильні машини у виробництві цінних паперів 

83. 

Розважувач хімічної сировини, зайнятий на роботах із сировиною, що містить свинець та анілін 

84. 

Слюсар з механоскладальних робіт, зайнятий на роботах біля друкарських машин 

XX. МІКРОБІОЛОГІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

ВИРОБНИЦТВО ФУРФУРОЛУ 

1. 

Працівники, зайняті у виробництві фурфуролу 

ВИРОБНИЦТВО АНТИБІОТИКІВ НЕМЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ДОБРИВ ТА ІНСЕКТИЦИДНИХ ПРЕПАРАТІВ,ОДЕРЖУВАНИХ МЕТОДОМ БІОЛОГІЧНОГО СИНТЕЗУ 

2. 

Працівники, безпосередньо зайняті в зазначених виробництвах 

ВИРОБНИЦТВО ПРЕМІКСІВ 

3. 

Працівники, зайняті у зазначеному виробництві 

ВИРОБНИЦТВО ФЕРМЕНТНИХ ПРЕПАРАТІВ, ОДЕРЖУВАНИХ МЕТОДОМ БІОЛОГІЧНОГО СИНТЕЗУ 

4. 

Працівники, які працюють безпосередньо із живими мікроорганізмами та готовими ферментними препаратами 

ВИРОБНИЦТВО ЛІЗИНУ МЕТОДОМ МІКРОБІОЛОГІЧНОГО СИНТЕЗУ 

5. 

Працівники, безпосередньо зайняті у зазначеному виробництві 

ВИРОБНИЦТВО КАРБОНІЗОВАНОГО ЛІГНІНУ ТА АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ З ЛІГНІНУ 

6. 

Працівники, безпосередньо зайняті у зазначеному виробництві 

Сушіння та брикетування лігніну 

7. 

Працівники, безпосередньо зайняті у зазначеному виробництві 

ВИРОБНИЦТВО ЮГЛОНУ 

8. 

Працівники, безпосередньо зайняті у зазначеному виробництві 

ВИРОБНИЦТВО АЦЕТОНУ, БЕТАНОЛУ, ЕТАНОЛУ МЕТОДОМ БІОЛОГІЧНОГО СИНТЕЗУ 

Робітники 

9. 

Апаратник ферментації затору 

10. 

Зливальник-розливальник 

11. 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 

12. 

Інокуляторник 

13. 

Оператор приготування затору 

14. 

Прибиральник виробничих приміщень 

15. 

Робітники, зайняті подаванням борошна 

16. 

Робітники ректифікаційного відділення 

17. 

Слюсар-ремонтник 

18. 

Стерилізаторник живильних середовищ 

Керівники і фахівці 

19. 

Керівники і фахівці змінні, зайняті в ацетоно-бутиловому виробництві 

ВИРОБНИЦТВО ПОЛІКАРБОНОВИХ КИСЛОТ ТА ЛІГНОСТИМУЛЮВАЛЬНИХ ДОБРИВ 

20. 

Працівники, безпосередньо зайняті у зазначеному виробництві 

ВИРОБНИЦТВО НІТРОЛІГНІНУ ТА ЙОГО ПОХІДНИХ (СУНІЛ, ІГЕТАН ТА ІНШІ) 

21. 

Працівники, безпосередньо зайняті у зазначеному виробництві 

ІНШІ ПРОФЕСІЇ МІКРОБІОЛОГІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА 

22. 

Працівники, зайняті на роботах у боксах 

23. 

Футерувальник (кислотозахисник), зайнятий на гарячих роботах 

ВИРОБНИЦТВО МЕДИКАМЕНТІВ, ВІТАМІНІВ, МЕДИЧНИХ ТА БІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ ТА МАТЕРІАЛІВ 

Виробництво антибіотиків 

Одержання антибіотиків, виготовлення та фасування їх готових лікарських форм 

24. 

Робітники, керівники і фахівці 

Виробництво алкалоїдів та їх солей 

25. 

Робітники, керівники і фахівці 

Виробництво препаратів вісмуту 

Біохінол, бісмоверол, дерматол, ксероформ, солі вісмуту, пентабісмол 

26. 

Робітники, керівники і фахівці 

Виробництво барбітуратів та їх напівпродуктів 

27. 

Робітники, керівники і фахівці 

Виробництво гваяколових препаратів 

Ванілін, гваякол 

28. 

Робітники, керівники і фахівці 

Виробництво глікозидів та чистих препаратів із рослин 

29. 

Робітники, керівники і фахівці 

Виробництво гормонів та їх напівпродуктів 

30. 

Робітники, керівники і фахівці 

Виробництво препаратів пуринового ряду 

31. 

Робітники, керівники і фахівці 

Виробництво препаратів миш'яку 

32. 

Робітники, керівники і фахівці 

Виробництво ртутних препаратів 

33. 

Робітники, керівники і фахівці 

Виробництво саліцилових препаратів 

34. 

Робітники, керівники і фахівці 

Виробництво препаратів срібла  

Коларгол, протаргол 

35. 

Робітники, керівники і фахівці 

Виробництво сульфаніламідних препаратів та сульфонів 

36. 

Робітники, керівники і фахівці 

Виробництво препаратів амідопірину-фенацетину 

Антипірин, анальгін, амід ацетооцтової кислоти, амідопірин (пірамідон), фенацетин 

37. 

Робітники, керівники і фахівці 

Виробництво препаратів брому, йоду, хлору 

Аліл бромистий, аліл хлористий, аліл форміат, білітраст, білігност, брометил, бромізовал (бромурал), бромкамфора (камфора однобромиста), гексахлоран, гексахлоретан, гексахлоранові олівці, діетаноламінова сіль, дийодпіридон-№-оцтової кислоти, діетилкарбаміноїлхлорид, йодоформ, йодоліпол, карбромал (адалін), нітрохлоракридин, кальційодин (сайодин), пропілйодон, сергозин, холінхлорид, хлоретил, хлористий ацетил, хлоробутанолгідрат (хлороетон) 

38. 

Робітники, керівники і фахівці 

Солі йоду 

39. 

Робітники, керівники і фахівці 

Виробництво препаратів фосфору 

Аденазинтрифосфорна кислота, динатрієва сіль, армін, фосфакол, пірофос (фосербин), фітин, "МАП" (м'язово-аденіловий препарат) 

40. 

Робітники, керівники і фахівці 

Гліцерофосфат кальцію, кальцій фосфорнокислий двозаміщений, калій фосфорнокислий однозаміщений, калій фосфорнокислий двозаміщений, натрій фосфорнокислий однозаміщений, натрій фосфорнокислий двозаміщений 

41. 

Робітники, керівники і фахівці 

Виробництво спиртів 

Діетиламіноетанол, 3-диметиламінопропанол-1, спирт вторинний аміловий (пентанол-2), амінопропиловий,1,4-бутадіоловий, октиловий 

42. 

Робітники, керівники і фахівці 

Виробництво ефірів 

Ацетооцтовий ефір, метиловий ефір дихлорооцтової кислоти, метиловий ефір саліцилової кислоти, етилпропіонат, етилацетат, ціанооцтовий ефір 

43. 

Робітники, керівники і фахівці 

Виробництво органічних кислот 

Ізонікотинова, фенілооцтова, феноксиоцтова, нікотинова, пропіонова, трихлорооцтова кислоти 

44. 

Робітники, керівники і фахівці 

Борна (фармакопейна), глютамінова, галова, нуклеїнова кислоти 

45. 

Робітники, керівники і фахівці 

Виробництво препаратів ізонікотинової кислоти 

46. 

Робітники, керівники і фахівці 

Виробництво препаратів акридинового ряду 

Акрихін, аміноакрихін, профлавін, флавакридину гідрохлорид (трипафлавін), етакридин (риванол) 

47. 

Робітники, керівники і фахівці 

Виробництво препаратів групи фенотіазину 

48. 

Робітники, керівники і фахівці 

Виробництво барвників 

Індигокармін для ін'єкцій, метиленовий синій, метиленовий блакитний, трипановий синій, трипановий блакитний, фенолфталеїн 

49. 

Робітники, керівники і фахівці 

Виробництво солей органічних кислот 

Літію бензоат, заліза лактат, натрію бензоат 

50. 

Робітники, керівники і фахівці 

Калію тартрат, сеньєтова сіль, солі глютамінової кислоти 

51. 

Робітники, керівники і фахівці 

Кальцію глюконат, кальцію лактат, натрію нуклеїнат 

52. 

Робітники, керівники і фахівці 

Виробництво препаратів для лікування новоутворень 

Допан, новембіхін, меркаптопурин, сарколізин, тіофосфамід, етимідин та інші 

53. 

Робітники, керівники і фахівці 

11 

Виробництво антикоагулянтів непрямої дії 

Дикумарин, зоокумарин, неодикумарин, фенілін та інші 

54. 

Робітники, керівники і фахівці 

Виробництво препаратів похідних бензольного ряду 

55. 

Робітники, керівники і фахівці 

Виробництво препаратів нафталінового ряду 

56. 

Робітники, керівники і фахівці 

Виробництво препаратів піперазинового ряду 

57. 

Робітники, керівники і фахівці 

Виробництво сірковмісних препаратів 

58. 

Робітники, керівники і фахівці 

Виробництво препаратів фурфуролового ряду 

59. 

Робітники, керівники і фахівці 

Виробництво препаратів хінолінового ряду 

60. 

Робітники, керівники і фахівці 

Виробництво препаратів піперидинового ряду 

61. 

Робітники, керівники і фахівці 

Виробництво інших органічних препаратів 

Рідина Бурова, кальцекс, поліглюкін, резорцин, тиха-аскане, теальбін 

62. 

Робітники, керівники і фахівці 

Ланолін 

63. 

Робітники, керівники і фахівці 

Амілнітрит, ацетилхолін-хлорид, препарат АСД ареколін, амінохінол, алацил, апресин, ацефен, амінокапронова кислота, амедин, антифомсилан, бутамід (растинон), бетазин, бальзам Шостаковського, бігумаль, бутадіон, бензацин, бепаск, ветразин, гігроній, гегсерол, гідроперит, гептилрезорцин, гексоній, гемаспоридин, гістидин, гексамідин, гістамін, гемітіамін, діакарб, дибазол, дикаїн, діоцид, димедрол, дифенін, диколін, димеколін, дитилин, дитразин-фосфат, димекарбін, дибензилетилендіамін, ізафенін, ізоверин, іпразид, ізоприн, індопан, карбахолін, кордіамін, коразол, кетон Міхлера, кризанол, карбідин, лінетол, леморан, мієлосан, мезатон, метилтіоурацил, ментол кристалічний, моносепт, мепротан, метацин, мерказоліл, метисазон, метронідазол, мексамін, наганін, нафта нафталанова, нарколан, налорфін (антофін), нітазол, новокаїнамід, оксазил (оксамізил), оксибутират натрію, параланолін, пентоксил, пентамін, протамін, пантоцид, прозерин, піральдин, плазмоцид, пропілнітрит, прегнантол, паранітробромацетофенон, псоріазин, піроксан, пентацин (ЕДТУ), солі оцтовосвинцеві, спазмолітин, солюсурмін, салазодиметоксин, серотонін, триметин, тропацин, трийотраст, тетридин, тибон, терпінгідрат, трихомонацид, тримеказин, тіанід, теброфен, трихлоретилен, танін, тауремізин, триомбрин, уретан, уродан, фенамід, бетафенілізопропіламін, фенатин, фенадон, фліцид, фенакон, фенілацетамід, фламін, фепранон, фурасемід, хлоралгідрат, хлороформ, хлоридин, хінгамін (хлорохін), хлоразин, хлорацизин, циклогексанол, цигерол, циклопропан, циклобутоній, цинхофен (атофан), епілін, етоній, етимізол, целоїдин 

64. 

Робітники, керівники і фахівці 

Виробництво інших неорганічних препаратів  

Азоту закис, магнію окис, калій марганцевокислий 

65. 

Робітники, керівники і фахівці 

Барію гідроокис, кальцій хлористий та вуглекислий, галуни палені, натрію нітрит, натрію тіосульфат 

66. 

Робітники, керівники і фахівці 

Амоній хлористий, глина біла медична, залізо відновлене, магнію карбонат, магнію перекис, натрій хлористий 

67. 

Робітники, керівники і фахівці 

Виробництво екстрактів рідких, густих, сухих та концентратів 

Беладони, глоду, валеріани, горицвіту, левзеї, жовтушника, крушини, кукурудзяних рилець, папороті чоловічої, опію, пасифлори, собачої кропиви, термопсису, чебрецю, філіксану, блювотного горіха, чебрецю та лікарських сумішей, до складу яких вони входять 

68. 

Робітники, керівники і фахівці 

Виробництво настойок та крапель 

Аралії, беладони, глоду, валеріани, "Дента" (зубні краплі), заманихи, лагохілусу, конвалії, нашатирно-анісових, обвійнику, собачої кропиви, полину, софори японської, софорину, стручкового перцю, вовчугу, чемериці, блювотного горіха, лікарських сумішей, що містять зазначені вище рослини 

69. 

Робітники, керівники і фахівці 

Грудний еліксир 

70. 

Робітники, керівники і фахівці 

Виробництво новогаленових препаратів 

71. 

Робітники, керівники і фахівці 

Виробництво препаратів крові, кровозамінників, гідролізатів, різних сироваток 

72. 

Робітники, керівники і фахівці 

Виробництво ферментних та біогенних препаратів 

73. 

Робітники, керівники і фахівці 

Виробництво гематогену 

74, 

Робітники 

Виробництво інших препаратів 

Алілчеп, валідол, дьоготь, рідина Мітрошина, клеол, кислота карболова рідка та її препарати, кислота соляна розведена, лізоформ, розчин перекису водню, розчин Люголя з гліцерином, розчин нітрогліцерину, розчин йоду, спирт мурашиний, спирт нашатирний, тальк, розчин формаліну, мазь борно-цинково-нафталанна, паста Теймурова, скипидарна, сірко-цинково-нафталанна, ундецинова, фториста, цинкова, діахільна 

75. 

Робітники, керівники і фахівці 

Виробництво пластирів та лейкопластирів 

Свинцевий та талієвий 

76. 

Робітники, керівники і фахівці 

Гумозний 

77. 

Робітники, керівники і фахівці 

Бактерицидний 

78. 

Робітники, керівники і фахівці 

Лейкопластир 

79. 

Апаратник приготування медичних мас та мазей; шпредингіст, майстер зміни 

80. 

Інші робітники 

81. 

Керівники і фахівці 

4 - 7 

Примітка. Тривалість щорічної додаткової відпустки керівників і фахівців повинна відповідати тривалості щорічної додаткової відпустки, встановленої для більшості робітників дільниці 

  

Виробництво та фасування готових лікарських форм, що містять медикаменти, вітаміни та галенові препарати (таблетки, драже, свічки, кульки, емульсії, мазі, суспензії, аероз