ВИСНОВОК ПРО УМОВИ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКА ВІДПОВІДНО ДО ГІГІЄНІЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ПРАЦІ

13. Медико-санітарне забезпечення

13.1. Медичне забезпечення

Назва установи, що здійснює медзабезпечення 

Дати проходження медоглядів за останні 5 років 

  

попередні/результат 

періодичні/результат 

  

  

  

13.2. Санітарно-побутове забезпечення

13.3. Забезпеченість та застосування засобів колективного та індивідуального захисту

14. Професійна захворюваність та захворюваність з тимчасовою втратою працездатності (за наявності даних на підприємстві)

Роки 

Усього зареєстровано профзахворювань 

Роки 

Усього зареєстровано випадків ЗТВП на 100 працівників 

  

на підприємстві 

у цеху 

на дільниці 

  

на підприємстві 

у цеху 

на дільниці 

  

  

  

  

  

  

  

  

Примітка. У санітарно-гігієнічну характеристику вносяться ті шкідливі та небезпечні фактори на робочому місці працівника, які можуть спричинити виникнення і розвиток професійного захворювання працівника.

Лікар з гігієни праці 

_____________
(підпис) 

_____________________
(ініціали, прізвище9) 

 

Заступник директора
Департаменту державного
санітарно-епідеміологічного
нагляду 

 
 
 
М. А. Ситенко 

Додаток 5
до Порядку складання та вимог до санітарно-гігієнічних характеристик умов праці 

Журнал реєстрації санітарно-гігієнічних характеристик


з/п 

Назва установи, що надала запит 

Дата і № надходження запиту 

Прізвище, ім'я та по батькові хворого 

Назва підприємства, на якому працює (працював) хворий, професія 

Дата і № відправлення санітарно-гігієнічної характеристики  

Заступник директора
Департаменту державного
санітарно-епідеміологічного
нагляду 

 
 
 
М. А. Ситенко  


** Зазначаються тільки професійно значущі показники.

** Якщо до складання Інформаційної довідки залучаються інші лікарі закладу державної санітарно-епідеміологічної служби, то документ підписується всіма лікарями.

** Результати лабораторних та інструментальних вимірювань (досліджень) подаються у вигляді таблиць відповідно до санітарно-гігієнічної характеристики умов праці.

** Указати діапазон робочої частоти

** Визначаються показники важкості і напруженості ті, що притаманні конкретній професії

** Зовнішнє опромінення:

- радіаційна обстановка на робочому місці;

- контрольні рівні, що регламентують зовнішнє опромінення на робочому місці.

*** Внутрішнє опромінення:

- радіаційна характеристика на робочому місці (склад радіоактивних аерозолів, надходження радіонуклідів до організму);

- контрольні рівні, що регламентують внутрішнє опромінення.

**** У разі перевищення DLE наводяться значення індивідуальних річних доз, отриманих працівниками за останні 4 роки (незалежно від місця роботи).

** Якщо до складання висновку залучаються інші лікарі закладу державної санітарно-епідеміологічної служби, то документ підписується всіма фахівцями.