Таблиця 2

Характеристика зорової роботи

Найменший або еквівалентний розмір об'екта

розрізнення, мм

Розряд зорової роботи

Підрозряд зорової роботи

Відносна

тривалість

зоровоїроботи

в напрямку

зору на робочу

поверхню, %

Штучне освітлення

Природне освітлення

освітленість на робочій поверхні від

системи

загального

освітлення, лк

Циліндрична освітленість, лк

показник дискомфорту, М

коефіцієнт

пульсацп

освітленості

К„, %

КПО, еи, % при

Верхньому або верхньому і боковому

боковому

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Розрізнення об'єктів

при фіксованій

та нефіксованій лінії зору:- дуже високої точності

від 0,15 до 0,30

А

1

2

Не менше 70 Менше 70

500 400

1501> 1001)

40

152)

40

152)

10 10

4,0 3,5

1,5 1,2

- високої точності

понад 0,30 до 0,50

Б

1 2

Не менше 70 Менше 70

300 200

1001) 751)

40 152) 60 252)

15

20

153)

3,0 2,5

1,0 0,7

- середньої точності

більше 0,5

В

1 2

Не менше 70 Менше 70

150 100

501)

Не норму

ється

60 252) 60 252)

20 153) 20 153)

2,0 2,0

0,5 0,5

Огляд оточуючого просто-ру при дуже короткочас-ному епізодичному розрізненні об'єктів:- при високій насиченості приміщень світлом

Незалежно від

розміру об'єкта

розрізнення

Г


Незалежно від тривалості зорової роботи

300

100

60

Не норму

ється

3,0

1,0

- при нормальній насиченості приміщень світлом

"

Д


200

75

90


2,5

0,7

- при низький насиченості приміщень світлом


Е


150

50

90


2,0

0,5

Загальне орієнтування в просторі інтер'єру:- при великому скупченні людей

Незалежно від

розміру об'єкта

розрізнення

ж

1

Незалежно від тривалості зорової роботи

75

Не норму

ється

Не норму

ється

Не норму

ється

Не норму

ється

Не норму-ється

- при малому скупченні людей2


50


Загальне орієнтування в зонах пересування:

- при великому скупченні людей

Те саме

3

1

Те саме

30

Те саме

Те саме

Те саме

Те саме

Те саме

- при малому скупченні людей2


20


1) Додатково регламентується у випадках спеціальних архітектурно-художніх вимог.

2) Нормоване значення показника дискомфорту у приміщеннях при спрямуванні лінії зору переважно вгору під кутом 45° і більше до горизонту і в приміщеннях з підвищеними вимогами до якості освітлення (спальні кімнати в дитячих садках, яслах, санаторіях, дисплейні класи в школах, середніх спеціальних навчальних закладах тощо).

3) Нормоване значення коефіцієнта Кп пульсації для дитячих, лікувальних приміщень із підвищеними вимогами до якості освітлення.

Примітка 1. Освітленість слід приймати, враховуючи пункти 4.22, 4.23 даних Норм.

Примітка 2. Найменші розміри об'єкта розрізнення та відповідні їм розряди зорових робіт установлюються при розташуванні об'єктів розрізнення на відстані не більше 0,5 м від працюючого при середньому контрасті об'єкта розрізнення з фоном та світловим фоном. При зменшенні (збільшенні) контрасту допускається збільшення (зменшення) освітленості на один ступінь за шкалою освітленості з 1.1 даних Норм.


Таблиця 3

Приміщення та території

Приклади приміщень

Штучне освітлення

Природне освітлення

Коефіцієнт запасу К3

Коефіцієнт запасу К3

Кількість чищень світильників за рік

Кількість чищень скла світлових отворів зарік

Експлуатаційна група світильників за додатком Г

Кут нахилу світлопропускного матеріалу до горизонту, град

1-4

5-6

7

0-15

16-45

46-75

76-90

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Виробничі приміщення з повітря-ним середовищем, які містять в робочій зоні:

а) більше ніж 5 мг/м3 пилу, диму, кіптяви

Агломераційні фабрики, цементні заводи і обрубувальні відділення ливарних цехів

23

18

6

13

4

23

4

18

4

12

4

15

4

б) від 1 до 5 мг/м3 пилу, диму, кіптяви

Цехи ковальські, ливарні, мартенівські, збірного залізобетону

18

6

13

4

16

2

16

3

16

3

15

3

14

3

в) менше ніж 1 мг/м3 пилу, диму, кіптяви

Цехи інструментальні, складальні, механічні, механоскладальні, пошивні

15

4

2

14

1

16

2

15

2

14

2

13

2

г) великі концентрації пару, кислоти, лугів, газів, спроможних при зіткненні з вологою утворювати слабкі розчини кислот, лугів, а також які мають велику корозійну спроможність

Цехи хімічних заводів із виготовлення кислот, лугів, їдкиххімічних реактивів, ядохімікатів, добрив, цехи гальванічних покриттів і різних галузей промисловості з застосуванням електролізу

12

6

13

4

16

2

23

3

18

3

12

3

15

3

2. Виробничі приміщення з особливим режимом чистоти повітря при обслуговуванні світильників:

а) з технічного поверху


12 4б) знизу з приміщення


14 2

3. Приміщення громадських та житлових будинків:

а) запилені з високою температурою, високою вологістю;

Гарячі цехи підприємств громадського харчування, охолоджувальні камери, приміщення для приготування розчинів у пральнях, душових тощо

12 2

16 2

16 2

23 3

18 3

12 3

16 3

б) з нормальними умовами середовища

Кабінети та робочі приміщення, житлові кімнати, навчальні приміщення, лабораторії, читальні зали, зали нарад, торговельні зали тощо

1Л 2

1А 1

14 1

15 2

14 2

13 1

12 1

4. Території з повітряним середовищем, яке містить:

а) велику кількість пилу (більше ніж 1 мг/м3)

Території металургійних, хімічних, гірничо-добувних підприємств, шахт, рудників, залізничних станцій та прилеглих до них вулиць та доріг

1,5 4

1,5 4

1,5 4

-

-

-

-

б) невелику кількість пилу (менше ніж 1 мг/м3)

Території промислових підприємств, крім зазначених в пункті "а" і громадських будинків

15 2

1,5 2

15 25. Населені пункти

Вулиці, площі, шляхи, території житлових районів, парки, бульвари, пішохідні тунелі, фасади будинків, пам'ятники

Транспортні тунелі

16 2

15 2

12 2

15 2

17 2

Примітка 1. Значення коефіцієнта запасу, які вказані в гр. 6-9, слід помножити на 1,1 - при застосуванні візерунчастого скла, склопластика, армоплівки та матованого скла, а також при використанні світлових отворів для аерації; на 0,9 - при використанні органічного скла.

Примітка 2. Значення коефіцієнта запасу, які вказані в гр. 3-5, надані для розрядних джерел світла. При використанні ламп розжарювання їх слід множити на 0,85.

Примітка 3. Значення коефіцієнта заласу, які вказані в гр. 3, слід знижувати при однозмінній роботі за поз. 16, 1г - на 0,2; за поз. 1в - на 0,1; при двозмінній роботі - за поз. 16, 1г - на 0,15.

Примітка 4. Значення коефіцієнта запасу і кількості чисток для транспортних тунелів, які вказані в гр. 2, наведені з урахуванням використання тільки світильників конструктивної світлотехнічної схеми IV таблиці П, додатка Г.


2. ПРИРОДНЕ ОСВІТЛЕННЯ

2.1 Приміщення з постійним перебуванням людей повинно мати, як правило, природне освітлення. Без природного освітлення допускається проектування приміщень, які визначені державними будівельними нормами на проектування будинків і споруд, нормативними документами з будівельного проектування будинків і споруд окремих галузей промисловості, затвердженими в установленому порядку, а також приміщення, розміщення яких дозволено в підвальних поверхах будинків.

2.2. Природне освітлення поділяється на бокове, верхнє і комбіноване (верхнє і бокове).

2.3. Нормоване значення КПО, еN, для будинків, розташованих в різних районах, слід визначати за формулою

(1)

де еN - значення КПО за таблицями 1 і 2;

mN - коефіцієнт світлового клімату за таблицею 4;

N- номер групи забезпеченості природним світлом за таблицею 4.

Отримані за формулою (1) значення слід округлити до десятих долей.

2.4. При двосторонньому боковому освітленні приміщень різного призначення нормоване значення КПО повинно бути забезпечено в розрахунковій точці в центрі приміщення на перетині вертикальної площини характерного розрізу і робочої поверхні.

В житлових і громадських будинках при боковому освітленні з однієї сторони нормоване значення КПО повинно бути забезпечено:

а) житлових приміщень у житлових будинках - в розрахунковій точці, розташованій на перетині вертикальної площини характерного розрізу приміщення і площини підлоги на відстані 1 м від стіни, найбільше віддаленої від світлових прорізів;

б) житлових приміщень гуртожитків, віталень і номерів готелів - в розрахунковій точці, розташованій на перетині вертикальної площини характерного розрізу приміщення і площини підлоги на відстані 1 м від стіни, найбільше віддаленої від світлових прорізів;

в) групових і гральних приміщеннях дитячих дошкільних установ, ізоляторах і кімнатах для хворих дітей - в розрахунковій точці, розташованій на перетині вертикальної площини характерного розрізу приміщення і площини підлоги на відстані 1 м від стіни, найбільше віддаленої від світлового прорізу;