(абзац перший пункту 4.17 із змінами, внесеними згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 20.08.2007 р. № 497)

Другий примірник чи копія довідки зберігається в реєстраційній частині облікової справи платника податків з поміткою "Копія до облікової справи".

(пункт 4.17 у редакції наказу Державної

 податкової адміністрації України від 03.04.2002 р. № 149,

 із змінами, внесеними згідно з наказом Державної

 податкової адміністрації України від 24.11.2004 р. № 669,

 в редакції наказів Державної податкової адміністрації

 України від 08.08.2005 р. № 317,

 від 24.07.2006 р. № 427)

4.18. Про видачу довідки за ф. № 4-ОПП робиться запис у журналі реєстрації довідок про взяття на облік платників податків за ф. № 14-ОПП. Довідка про взяття на облік не потребує додаткової реєстрації у загальному відділі чи канцелярії органу державної податкової служби.

Довідка про взяття на облік платника податків за ф. № 4-ОПП є єдиним документом, який підтверджує взяття платника податків на облік в органі державної податкової служби.

(пункт 4.18 із змінами, внесеними згідно з наказами Державної

 податкової адміністрації України від 03.04.2002 р. № 149,

 від 24.11.2004 р. № 669,

 у редакції наказу Державної податкової адміністрації

 України від 08.08.2005 р. № 317)

Якщо платник податків створений на визначений строк чи перебуває на обліку в органі державної податкової служби до визначеного терміну, у лівій верхній частині довідки за формою № 4-ОПП робиться спеціальний запис "Довідка дійсна до" і зазначається відповідна дата.

(пункт 4.18 доповнено абзацом третім згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 24.07.2006 р. № 428)

4.19. Повернення до органу податкової служби листа з довідкою про взяття на облік платника податків за ф. № 4-ОПП є підставою для проведення заходів щодо встановлення місцезнаходження (місця проживання) платника податків згідно з розділом 11 цього Порядку.

(пункт 4.19 із змінами, внесеними згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 24.11.2004 р. № 669,

 у редакції наказів Державної податкової адміністрації

 України від 08.08.2005 р. № 317,

 від 24.07.2006 р. № 427,

із змінами, внесеними згідно з наказом Державної

 податкової адміністрації України від 20.08.2007 р. № 497)

4.20. Якщо за результатами звірки з даними Єдиного державного реєстру встановлено, що юридична особа за даними Єдиного державного реєстру має стан такої, що здійснює діяльність та при цьому не перебуває на обліку чи знята з обліку у відповідному органі державної податкової служби, то цим органом проводяться заходи щодо отримання відповідних відомостей від державного реєстратора та постановки на облік такої юридичної особи згідно з цим Порядком.

У такому самому порядку здійснюється взяття на облік і відокремлених підрозділів юридичних осіб, виявлених за результатами звірки з даними Єдиного державного реєстру.

(пункт 4.20 у редакції наказу Державної

 податкової адміністрації України від 24.07.2006 р. № 427)

4.21. Підрозділи обліку платників податків після взяття на облік платника податків формують його облікову справу (реєстраційну частину) з переліків документів, визначених цим Порядком, яка зберігається до ліквідації платника податків або зняття його з обліку в одному органі державної податкової служби і взяття на облік в іншому, тобто у випадку зміни місцезнаходження платника податків (зі зміною адміністративного району), у підрозділі обліку платників податків.

(пункт 4.21 із змінами, внесеними згідно з наказами Державної

 податкової адміністрації України від 03.04.2002 р. № 149,

 від 24.11.2004 р. № 669,

 від 20.08.2007 р. № 497)

4.22. Підрозділ, який веде облік платників податків, не пізніше наступного дня після взяття платника податків на облік друкує та передає списки платників податків, узятих на облік, до підрозділів з питань оподаткування юридичних осіб для подальшого контролю за поданням ними податкової звітності. Підрозділи з питань оподаткування формують облікову справу (звітну частину) на кожного платника.

Наступного робочого дня після взяття на облік платників податків підрозділ з обліку платників податків передає список платників податків, узятих на облік за попередній день, до підрозділу податкової міліції для підтвердження місцезнаходження платників податків та реалізації покладених законом повноважень.

(пункт 4.22 доповнено абзацом другим згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 24.07.2006 р. № 428)

4.23. Взяття на облік великого платника податків здійснюється державною податковою інспекцією в місті (структурним підрозділом у складі державного податкового органу), на яку (який) покладено функції обслуговування та контролю за великими платниками податків [далі - інспекція (підрозділ)], протягом двох робочих днів після прийняття рішення податковим органом за попереднім місцем обліку платника податків про зарахування його до категорії великих.

Податковий орган за попереднім місцем обліку платника податків протягом одного робочого дня після прийняття зазначеного рішення передає документи, передбачені пунктом 8.10, до інспекції (підрозділу).

Дані про зняття з обліку та про взяття на облік великих платників податків заносяться до журналів за формами № 6-ОПП і № 2-ОПП (додатки 6, 2), а також до відповідних рівнів Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб.

(абзац третій пункту 4.23 у редакції наказу Державної

 податкової адміністрації України від 14.05.2001 р. № 195)

(розділ 4 доповнено пунктом 4.23 згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 14.04.2000 р. № 170)

4.24. Перелік взятих на облік великих платників податків не пізніше наступного дня після взяття їх на облік передається до підрозділів податкового супроводження для подальшого контролю за поданням ними податкової звітності. Зазначені підрозділи формують облікову справу (звітну частину) на кожного великого платника податків.

(розділ 4 доповнено пунктом 4.24 згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 14.04.2000 р. № 170)

4.25. Узяття на облік платника податків за новим місцем обліку здійснюється органом державної податкової служби протягом двох робочих днів після прийняття рішення про виключення такого платника податків з категорії великих або про зміну місця його обліку у випадках, передбачених підпунктами 3.5.1 та 3.5.2 пункту 3.5 цього Порядку.

До органу державної податкової служби за новим місцем обліку платника податків орган державної податкової служби, у якому платник податків перебував на обліку, передає протягом одного робочого дня після прийняття відповідного рішення про виключення його з категорії великих платників або про зміну місця обліку платника податків документи, передбачені пунктом 8.11 цього Порядку.

Дані про зняття з обліку та взяття на облік платників податків, стосовно яких змінилося місце їх обліку, заносяться до журналів за формами № 6-ОПП (додаток 6) і № 2-ОПП або № 7-ОПП (додатки 2, 7), а також до відповідних рівнів Єдиного банку даних юридичних осіб чи Реєстру фізичних осіб.

(розділ 4 доповнено пунктом 4.25 згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 14.04.2000 р. № 170,

 пункт 4.25 із змінами, внесеними згідно з наказом 

Державної податкової адміністрації України від 14.05.2001 р. № 195,

 у редакції наказу Державної

 податкової адміністрації України від 24.07.2006 р. № 427)

4.26. Перелік взятих на облік платників податків, що виключені з категорії великих або стосовно яких змінилося місце їх обліку, не пізніше наступного дня після взяття їх на облік передається до підрозділів з питань оподаткування юридичних осіб (фізичних осіб) для подальшого контролю за поданням ними податкових декларацій, розрахунків, звітів та сплатою податків, зборів (обов'язкових платежів).

(розділ 4 доповнено пунктом 4.26 згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 14.04.2000 р. № 170,

 пункт 4.26 у редакції наказу Державної

 податкової адміністрації України від 24.07.2006 р. № 427)

4.27. Для забезпечення повноти обліку платників податків, якщо юридична особа, що має відокремлений підрозділ, перебуває на обліку в іншому органі державної податкової служби, після взяття відокремленого підрозділу на облік орган державної податкової служби в 10-денний термін надсилає повідомлення про взяття на облік, створення, унесення змін до відомостей, закриття відокремленого підрозділу платника податків за ф. № 17-ОПП (додаток 3) до того органу державної податкової служби, де зазначена юридична особа перебуває на обліку. Таке повідомлення надсилається й у разі зміни місцезнаходження, що пов'язане зі зміною адміністративного району або включенням/виключенням відокремленого підрозділу до/із категорії великих платників податків, при цьому в повідомленні вказується причина зміни місця перебування відокремленого підрозділу на обліку в органі державної податкової служби. Копія повідомлення підшивається до облікової справи відокремленого підрозділу. Таке повідомлення може бути направлене у паперовому вигляді або засобами електронної пошти органів державної податкової служби.

(розділ 4 доповнено пунктом 4.27 згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 03.04.2002 р. № 149,

 пункт 4.27 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з наказами

 Державної податкової адміністрації України від 08.08.2005 р. № 317,

 від 24.07.2006 р. № 428,

 від 20.08.2007 р. № 497)

У разі надходження до органу державної податкової служби за місцезнаходженням юридичної особи відомостей із Єдиного державного реєстру про створення відокремленого підрозділу юридичної особи, про внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ або про закриття відокремленого підрозділу юридичної особи, такий орган державної податкової служби направляє повідомлення за ф. № 17-ОПП та зазначені відомості до органу державної податкової служби за місцезнаходженням відокремленого підрозділу.

(пункт 4.27 доповнено абзацом другим згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 20.08.2007 р. № 497)

5. Узяття на облік фізичних осіб - платників податків

(назва розділу 5 із змінами, внесеними згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 24.11.2004 р. № 669,

 у редакції наказу Державної податкової

 адміністрації України від 25.04.2006 р. № 216)

5.1. Узяття на облік фізичної особи - підприємця здійснюється за місцем проживання такої особи відповідним органом державної податкової служби на підставі відомостей з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця.

(абзац перший пункту 5.1 із змінами, внесеними згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 24.07.2006 р. № 427)

Узяття на облік фізичної особи - підприємця здійснюється органом державної податкової служби також на підставі відповідного повідомлення державного реєстратора про судове рішення щодо відміни державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця та внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру.

(пункт 5.1 у редакції наказу Державної податкової

 адміністрації України від 08.08.2005 р. № 317)

5.2. Про отримання повідомлення від державного реєстратора підрозділом з обліку платників податків органу державної податкової служби стосовно кожної фізичної особи - підприємця робиться запис у журналі обліку платників податків і зборів (обов'язкових платежів) фізичних осіб за ф. № 7-ОПП (додаток 7). Отримані від державного реєстратора відомості обробляються засобами відповідного програмного забезпечення згідно з регламентом такої обробки та вносяться до Реєстру фізичних осіб.

(пункт 5.2 у редакції наказу Державної податкової

 адміністрації України від 08.08.2005 р. № 317)

5.3. На бажання фізичної особи - підприємця, стосовно якої до органу державної податкової служби за її місцем проживання не надійшли відомості від державного реєстратора, узяття такої особи на облік може бути здійснене органом державної податкової служби, якщо така особа подає до органу державної податкової служби:

заяву за формою № 5-ОПП (додаток 5);

копію свідоцтва про державну реєстрацію.

Одночасно з поданням заяви платником податків - фізичною особою - підприємцем пред'являється оригінал такого свідоцтва.

У цьому разі за даними Єдиного державного реєстру та/або через відповідного державного реєстратора підрозділ з обліку платників податків органу державної податкової служби зобов'язаний установити, що така фізична особа - підприємець включена до Єдиного державного реєстру та її підприємницька діяльність не припинена.

(пункт 5.3 у редакції наказів Державної

 податкової адміністрації України від 14.05.2001 р. № 195,

 від 08.08.2005 р. № 317)

5.4. Узяття на облік фізичної особи - підприємця органом державної податкової служби провадиться не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відомостей від державного реєстратора чи заяви від платника податків та здійснюється датою внесення даних до Реєстру фізичних осіб за номером, який відповідає порядковому номеру реєстрації відповідного повідомлення державного реєстратора чи заяви платника податків у журналі за ф. № 7-ОПП.

(пункт 5.4 у редакції наказу Державної

 податкової адміністрації України від 03.04.2002 р. № 149,

 із змінами, внесеними згідно з наказом Державної

 податкової адміністрації України від 24.11.2004 р. № 669,

 у редакції наказу Державної податкової адміністрації

 України від 08.08.2005 р. № 317,

 із змінами, внесеними згідно з наказом Державної

 податкової адміністрації України від 24.07.2006 р. № 427)

5.5. Фізичні особи - підприємці, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття ідентифікаційних номерів, мають у паспортах відмітки про право здійснювати платежі без ідентифікаційного номера та стосовно яких замість ідентифікаційного номера до Єдиного державного реєстру і свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця внесено серію та номер паспорта, після взяття на облік обліковуються в органах державної податкової служби за серією та номером паспорта. В усіх документах, передбачених цим Порядком, стосовно таких фізичних осіб - підприємців замість ідентифікаційних номерів ДРФО вказуються серії та номери паспортів осіб, які внесені до Єдиного державного реєстру.