№ ______ "___" ____________ 20__ року


ЗАЯВА ПРО ЗНЯТТЯ З ОБЛІКУ

у зв'язку із зміною місцезнаходження (місця проживання)

до

______________________________________________________________________________________

                                               (назва органу державної податкової служби, до якого подається заява)

Цим повідомляється, що стосовно платника податків 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


код ЄДРПОУ / номер із ТРДПАУ / номер ДРФО

(потрібне підкреслити)


______________________________________________________________________________________

(повна назва або прізвище, ім'я, по батькові для фізичної особи) проведені процедури зміни місцезнаходження / місця проживання.(непотрібне закреслити)


Попереднє місцезнаходження / місце проживання

Поштовий індекс 


 


 


 


 


 


 

  


Область 


 


Район 


 


Місто (село) 


 


Район міста 


 


Вулиця 


 


Будинок 


 


/


 


  


Корпус 


 


  


Квартира 


 Нове місцезнаходження / місце проживання

Поштовий індекс 


 


 


 


 


 


 


  


Область 


 


Район 


 


Місто (село) 


 


Район міста 


 


Вулиця 


 


Будинок 


 


/


 


  


Корпус 


 


  


Квартира 


 


Контактні телефони 


 


 


  


 


 


 


  


Факс 


 


  


 


 


 
 


 


 


 


 Реквізити свідоцтва про державну реєстрацію чи іншого документа, яким підтверджується факт зміни місцезнаходження (місця проживання)

 

від "    "                      20   року №  


До Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців унесено запис про реєстрацію зміни місцезнаходження / місця проживання (для платників податків, які включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців)

 

від "    "                    20   року №  


У зв'язку з цим прошу провести заходи, визначені Порядком, та перевести на обслуговування до органу державної податкової служби за новим місцезнаходженням (місцем проживання)

_____________________________________________________________________________________

                                                                                                         (назва ДПІ)

Посадова особа платника податків 


__________________________

(посада) 


__________________________

(підпис) 


__________________________

(прізвище, ім'я, по батькові) 


  


М. П. (для фізичних осіб - за наявності) 


  


(додаток 9 у редакції наказів Державної податкової

 адміністрації України від 14.05.2001 р. № 195,

 від 20.08.2007 р. № 497)

 


Додаток 10

до Порядку обліку платників податків, зборів (обов'язкових платежів)

Форма № 10-ОПП 


Лицевий бік

№ ___ "___" ____________ 20__ року 


_________________________________________

(орган, до якого подається повідомлення)

_________________________________________

(адреса) 


ПОВІДОМЛЕННЯ

про податкові зобов'язання та несплачені податки

У зв'язку з ____________________________________________________________________________

                                                                                                           (причина)

платника податків 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


  


                 код ЄДРПОУ/ номер із ТРДПАУ / номер ДРФО

                                                  (потрібне підкреслити) 


_____________________________________________________________________________________

                                                 (повне найменування або прізвище, ім'я, по батькові для фізичної особи)

_____________________________________________________________________________________

                                                                                (місцезнаходження (місце проживання))

Державна податкова інспекція ___________________________________________________________

                                                                                                           (назва органу державної податкової служби)

повідомляє, що на території, яка обслуговується ДПІ, платник податків має такі податкові зобов'язання та несплачені податки (грн.). 


1. Податковий борг* - вимога органу державної податкової служби щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) 


з/п 


Вид податку 


Усього  


У тому числі 


Борг за платежами, що контролюються органами державної податкової служби 


У тому числі 


Залишок несплаченої пені та відсотки за користування розстроченням (відстроченням) податкових зобов'язань 


Штрафні санкції 


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


Усього  


  


  


  


  


____________

* У зв'язку з несвоєчасним погашенням узгодженого податкового зобов'язання, окрім податкового боргу, підлягає сплаті до бюджету пеня, яка нараховується на суму податкового боргу (без урахування залишку несплаченої пені) згідно із статтею 16 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами".

Зворотний бік

2. Податкові зобов'язання, щодо яких проводиться апеляційне узгодження 


з/п 


Вид податку 


Усього  


У тому числі 


За основним платежем  


За штрафними (фінансовими) санкціями  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


Усього  


  


  


  3. Не сплачено до бюджету податку з доходів фізичних осіб із сум доходів, нарахованих (виплачених) найманим працівникам

______________________________________________________________________________________ Керівник органу державної податкової служби 


____________

(підпис) 


___________________

(прізвище, ім'я, по батькові) 


  


М. П. 


  

Візи керівників структурних підрозділів органу державної податкової служби

(проставляються тільки на примірнику, що залишається в органі державної податкової служби) 
Керівник підрозділу погашення прострочених податкових зобов'язань 


____________

(підпис) 


___________________

(прізвище, ім'я, по батькові) 
Керівник підрозділу, який здійснював перевірку 


____________

(підпис) 


__________________

(прізвище, ім'я, по батькові) 
Керівник підрозділу обліку та звітності 


____________

(підпис) 


__________________

(прізвище, ім'я, по батькові)