Паспорт: серія ________________ номер __________________ ким виданий __________________________________________

дата видачі ___________ 


Телефон: службовий 


     


домашній 


     


Додаткові телефони    факс          факс  

                                                           


ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР (бухгалтер чи інша особа, на яку покладено обов'язки з ведення бухгалтерського обліку платника податків): прізвище, ім'я, по батькові та ідентифікаційний номер      

  


Паспорт : серія ________________ номер __________________ ким виданий __________________________________________

дата видачі ___________ 


Телефон: службовий 


     


домашній 


     

 

Додаткові телефони    факс          факс  

                                                           


10 


       Кількість працюючих згідно зі штатним розкладом на момент взяття на облік 


 


___________________________

(П.І.Б. керівника) 


___________________________

(підпис) 


___________________________

(дата) 


М. П.

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або реєстраційний (обліковий) номер 


 


 


Аркуш 2 


(аркуш 2 додатка 1 із змінами, внесеними згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 03.04.2002 р. № 149)

  


Продовження додатка 1

до


Порядку обліку платників податків, зборів (обов'язкових платежів)

 

Форма № 1-ОПП

 


ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАСНОВНИКІВ

(для юридичних осіб)

 

Ідентифікаційний код засновника - ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ за ЄДРПОУ 


 


 


 


 


 


 


 


     НАЗВА 


 


      Місцезнаходження 

          Поштовий індекс 


 


 


 


 


 


 


                          Країна 


 


              Область 


 

              Район 

 

              Місто 

 

         Район міста 

 

              Вулиця 

 

            Будинок 


 


 


 


Корпус 


 


Офіс/квартира 


 


            Телефон службовий 


 


 


 


 


 


 


 


Факс 


 


  

                     Назва ДПІ 


 


Назва органу  державної 

 реєстрації 


 


                  Дата

 реєстрації 


//  


Номер рішення

про реєстрацію 


 Внесок у статутний

фонд (сума) 


 


Назва валюти 


 Ідентифікаційний код засновника - ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ за ЄДРПОУ 


 


 


 


 


 


 


 


 


    НАЗВА 


 


      Місцезнаходження 

          Поштовий індекс 


 


 


 


 


 


 


                          Країна 


 


              Область 

 

              Район 

 

              Місто 

 

         Район міста 

 

              Вулиця 

 

            Будинок 


 

 


 

Корпус 


 

Офіс/квартира 


 


            Телефон службовий 


 


 


 


 


 


 


 


Факс 


 


  

                     Назва ДПІ 


 


Назва органу  державної 

 реєстрації 


 


                  Дата

 реєстрації 


//  


Номер рішення

про реєстрацію 


 
Внесок у статутний

фонд (сума) 


 


Назва валюти 


 відокремлені підрозділи надають інформацію тільки щодо платників податків, відокремленим підрозділом яких вони є;

щодо платників податків, які перебувають у державній або комунальній власності, зазначається орган державної влади, об'єднання, установа, заклад, якому такий платник податків безпосередньо підпорядкований, підзвітний та/або який здійснює управління таким платником податків.

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або реєстраційний (обліковий) номер 


 


 


Аркуш 3


(аркуш 3 додатка 1 із змінами, внесеними згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 03.04.2002 р. № 149)

  


Продовження додатка 1

до Порядку обліку платників податків, зборів (обов'язкових платежів)

 

Форма № 1-ОПП

 


ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАСНОВНИКІВ*

(для фізичних осіб)

Ідентифікаційний номер  засновника - ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ за ДРФО 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я, ПО БАТЬКОВІ

 Місце проживання 


 


Поштовий індекс 


 


 


 


 


 


 


Країна 


 


Область 


 


Район 


 


Місто 


 


Район міста 


 


Вулиця 


 


Будинок 


  


Корпус 


 


Офіс/квартира 


 


Телефон службовий 


 


 


 


 


 


 


 


Факс 


 


Домашній 


 


 


 


 


 


 


 


Факс  


 Паспортні дані 


Серія 


 


 


 


 


 


 


 


 


Номер 


 


 


 


 


 


 


Ким виданий

Внесок у статутний

фонд (сума) 


 


 


Коли виданий

Назва валюти 


 


 


Ідентифікаційний номер засновника - ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ за ДРФО 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я, ПО БАТЬКОВІ

 Місце проживання 


 


Поштовий індекс 


 


 


 


 


 


 


Країна 


 


Область 


 


Район 


 


Місто 


 


Район міста 


 


Вулиця 


 


Будинок 


  


Корпус 


 


Офіс/квартира 


 


Телефон службовий 


 


 


 


 


 


 


 


Факс 


 


Домашній 


 


 


 


 


 


 


 


Факс  


 Паспортні дані 


Серія 


 


 


 


 


 


 


 


 


Номер 


 


 


 


 


 


 


Ким виданий

Внесок у статутний

фонд (сума) 


 


 


Коли виданий

Назва валюти