(пункт 8.9 у редакції наказу Державної

 податкової адміністрації України від 14.05.2001 р. № 195)

8.10. Зняття з обліку платника податків, у разі зарахування його до категорії великих, здійснюється в такому порядку:

Податковий орган за попереднім місцем обліку платника податків передає до інспекції (підрозділу):

роздруковану облікову картку платника податків (повні реєстраційні відомості) із районного рівня Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб чи Реєстру фізичних осіб, дані про контрольно-перевірочну роботу в електронному вигляді;

(пункт 8.10 доповнено абзацом третім згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 03.04.2002 р. № 149,

 у зв'язку з цим абзаци третій - шостий вважати абзацами четвертим - сьомим)

облікову справу великого платника податків (реєстраційну та звітну частини) разом з оригіналом повідомлення за формою № 15-ОПП (додаток 14);

особові картки великого платника податків за поточний рік в електронному вигляді;

довідку про недоїмку і переплату великого платника податків за станом на дату зняття його з обліку;

копію акта останньої документальної перевірки великого платника податків.

Крім цього податковий орган за попереднім місцем обліку платника податків надсилає другий примірник повідомлення за формою № 15-ОПП до платника податків, зарахованого до категорії великих. Копії повідомлення за формою № 15-ОПП надсилаються до банківських установ, у яких відкриті рахунки зазначеного платника податків.

(розділ 8 доповнено пунктом 8.10 згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 14.04.2000 р. № 170)

8.11. Зняття з обліку платника податків у разі виключення його з категорії великих або прийняття рішення про зміну місця обліку у випадках, передбачених підпунктами 3.5.1 та 3.5.2 пункту 3.5 цього Порядку, здійснюється у такому порядку.

Орган державної податкової служби, з якого переводиться платник податків, передає до органу державної податкової служби за новим місцем обліку платника податків такі документи:

роздруковану облікову картку платника податків (повні реєстраційні відомості) з районного рівня Єдиного банку даних юридичних осіб чи Реєстру фізичних осіб, дані про контрольно-перевірочну роботу в електронному вигляді;

облікову справу платника податків (реєстраційну та звітну частини) разом з оригіналом повідомлення за формою № 15-ОПП (додаток 14);

особові картки платника податків за поточний рік в електронному вигляді;

довідку про недоїмку і переплату платника податків за станом на дату зняття його з обліку;

копію акта останньої документальної перевірки платника податків;

електронні копії податкових декларацій, розрахунків, звітів платника податків за три звітні роки, включаючи поточний.

Крім цього, орган державної податкової служби за попереднім місцем обліку платника податків надсилає другий примірник повідомлення за формою № 15-ОПП до платника податків, виключеного з категорії великих або стосовно якого змінено місце його обліку. Копії повідомлення за формою № 15-ОПП надсилаються до фінансових установ, у яких відкриті рахунки зазначеного платника податків.

(розділ 8 доповнено пунктом 8.11 згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 14.04.2000 р. № 170,

 пункт 8.11 із змінами, внесеними згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 03.04.2002 р. № 149,

 у редакції наказу Державної податкової

 адміністрації України від 24.07.2006 р. № 427)

8.12. У разі зміни місцезнаходження, пов'язаної із зміною адміністративного району, платника податків, який зарахований до категорії великих платників податків, процедура зняття з обліку / взяття на облік такого платника податків:

не проводиться, якщо при зміні місцезнаходження платника податків не змінилось місто (область) чи територія, які обслуговуються органом державної податкової служби, де такий платник податків перебував на обліку на момент державної реєстрації зміни місцезнаходження;

проводиться, якщо змінилось місто (область) чи територія, які обслуговуються органом державної податкової служби, де такий платник податків перебував на обліку на момент державної реєстрації зміни місцезнаходження.

У другому випадку зняття з обліку / взяття на облік великого платника податків здійснюється за загальними процедурами, визначеними цим Порядком. При цьому взяття на облік такого платника податків здійснюється в органі державної податкової служби, на який покладено функції обслуговування та контролю за великими платниками податків, якщо на території, що відповідає новому місцезнаходженню платника податків, створений такий орган та якщо щодо такого платника податків прийняте рішення про зарахування його до категорії великих платників податків на території, що відповідає новому місцезнаходженню платника податків, про що направлені повідомлення за формою № 15-ОПП згідно з цим Порядком до дати зняття з обліку платника податків. В інших випадках узяття на облік такого платника податків здійснюється в органі державної податкової служби за новим місцезнаходженням.

(розділ 8 доповнено пунктом 8.12 згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 14.05.2001 р. № 195,

 пункт 8.12 у редакції наказу Державної

 податкової адміністрації України від 20.08.2007 р. № 497)

8.13. Неприбуткові організації, які повністю фінансуються з бюджету, обслуговуються централізованими бухгалтеріями в частині розрахунків оплати праці працівників та перерахування до бюджету податків і зборів і не мають власних поточних рахунків в установах банків, можуть бути зняті з податкового обліку в порядку, визначеному пунктами 8.1 - 8.7 цього Порядку. Після зняття з обліку такої установи до органу державної податкової служби, де на обліку перебуває централізована бухгалтерія чи орган, при якому вона створена, надсилається довідка про зняття з обліку платника податків (ф. № 12-ОПП), у якій вказується причина зняття з обліку та зазначається код ЄДРПОУ й назва централізованої бухгалтерії. До довідки додається актуальна копія заяви ф. № 1-ОПП або інформаційний листок, що містить повні дані платника податків, та повідомляється дата останньої документальної перевірки.

(розділ 8 доповнено пунктом 8.13 згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 14.05.2001 р. № 195,

 пункт 8.13 із змінами, внесеними згідно з наказами

 Державної податкової адміністрації України від 24.07.2006 р. № 428,

 від 20.08.2007 р. № 497)

8.14. Відокремлені підрозділи, розміщені на території тієї самої територіальної громади, що й юридична особа, можуть бути зняті з обліку в порядку, визначеному пунктами 8.1 - 8.8 цього розділу, за відсутності рахунків у фінансових установах, відкритих через такі підрозділи, та в разі реорганізації відокремленого підрозділу в такий підрозділ, який не має обов'язків чи повноважень щодо:

(абзац перший пункту 8.14 із змінами, внесеними згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 20.08.2007 р. № 497)

нараховування, утримання або сплати (перерахування) до бюджету жодного податку, збору, обов'язкового платежу від свого імені чи від імені іншого платника податків;

складання та подання податкової звітності податковим органам;

укладання трудових договорів (контрактів) з найманими особами, нараховування або сплати їм заробітної плати;

ведення окремого балансу, бухгалтерського чи податкового обліку;

відкриття рахунків у фінансових установах.

(абзац шостий пункту 8.14 із змінами, внесеними згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 20.08.2007 р. № 497)

До заяви про зняття з обліку повинна бути додана завірена копія рішення юридичної особи про таку реорганізацію відокремленого підрозділу. Після зняття з обліку відокремленого підрозділу облікові справи юридичної особи і відокремленого підрозділу об'єднуються.

(розділ 8 доповнено пунктом 8.14 згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 14.05.2001 р. № 195,

 у редакції наказу Державної податкової адміністрації

 України від 08.08.2005 р. № 317)

8.15. Зняття з податкового обліку угод про розподіл продукції та договорів про спільну діяльність здійснюється після їх припинення, розірвання, закінчення їх строку чи після досягнення мети, для якої вони були укладені, визнання їх недійсними у судовому порядку.

(абзац перший пункту 8.15 із змінами, внесеними згідно з наказами

 Державної податкової адміністрації України від 24.07.2006 р. № 428,

 від 20.08.2007 р. № 497)

Одночасно із зняттям з податкового обліку в одному органі державної податкової служби та взяттям на податковий облік в іншому органі державної податкової служби платника податків, що є інвестором угоди чи відповідальною особою - учасником договору, здійснюється і зміна місця перебування на податковому обліку відповідної угоди про розподіл продукції чи договору про спільну діяльність.

(розділ 8 доповнено пунктом 8.15 згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 14.05.2001 р. № 195)

9. Особливості обліку платників податків у розрізі окремих видів податків

9.1. Як платники того чи іншого виду податку, юридичні особи (відокремлені підрозділи), фізичні особи (в тому числі підприємці) ставляться на облік органами державної податкової служби з урахуванням рекомендацій щодо повноти охоплення обліком платників відповідних податків, які розробляються галузевими управліннями Державної податкової адміністрації України та затверджуються її Головою.

(пункт 9.1 розділу 9 із змінами, внесеними згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 08.08.2005 р. № 317)

9.2. Платник податків зараховується органами державної податкової служби до категорії платників окремих податків за місцезнаходженням його підрозділів, земельних ділянок, родовищ корисних копалин, джерел забруднення навколишнього природного середовища, об'єктів рухомого або нерухомого майна, транспортних засобів, гастрольних заходів тощо, розташованих на територіях інших територіальних громад, ніж платник податків.

(розділ 9 доповнено пунктом 9.2 згідно з наказом Державної

 податкової адміністрації України від 08.08.2005 р. № 317,

 пункт 9.2 із змінами, внесеними згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 20.08.2007 р. № 497)

10. Порядок передання реєстраційних відомостей до Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб та Реєстру фізичних осіб

10.1. Державні податкові інспекції в районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонні та об'єднані державні податкові інспекції:

10.1.2. Ведуть облік платників податків.

10.1.3. У день взяття платника на облік дані з заяв заносяться до Єдиного банку про платників податків юридичних осіб та до Реєстру фізичних осіб, передаються до органів державної податкової служби вищих рівнів та фіксуються в журналах за ф. № 2-ОПП і за ф. № 7-ОПП. Після взяття на облік протягом 5 робочих днів формують облікові справи платників податків.

(підпункт 10.1.3 із змінами, внесеними згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 14.05.2001 р. № 195)

10.1.4. Формують і передають "Звіт обліку платників" (терміни встановлюють органи державної податкової служби обласного рівня).

10.2. Державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі та державні податкові інспекції в районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонні та об'єднані державні податкові інспекції:

10.2.1. Ведуть Єдиний банк даних про платників податків - юридичних осіб та Реєстр фізичних осіб.

10.2.2. Забезпечують обмін інформацією між державними податковими органами за місцезнаходженням платника з Державною податковою адміністрацією України.

10.2.3. Накопичують зміни й доповнення та проводять контроль, звірку й аналіз даних щодо платників податків.

10.3. Державна податкова адміністрація України:

10.3.1. Забезпечує ведення Єдиного банку даних про платників податку юридичних осіб та ДРФО.

10.3.2. Накопичує, поновлює, аналізує інформацію, що надходить з податкових органів нижчих рівнів, веде архів щодо платників податків.

10.4. Органи державної податкової служби організовують взаємодію й обмін інформацією з фінансовими органами, органами Державного казначейства, Національним банком, Державним комітетом статистики, Державною митною службою, органами служби безпеки, внутрішніх справ, прокуратури або центральними органами виконавчої влади.

11. Порядок підготовки матеріалів для передачі їх підрозділам податкової міліції для встановлення місцезнаходження юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців, що ухиляються від сплати податків

(У назві та тексті розділу 11 слова "суб'єкт підприємницької діяльності" та слова "суб'єкт підприємництва" в усіх відмінках та числах замінено на слова "юридична особа або фізична особа - підприємець" у відповідних відмінках та числах згідно з  наказом Державної податкової адміністрації України від 24 листопада 2004 року № 669)


11.1. З метою більш повного обліку платників податків - юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців, унеможливлення отримання юридичними особами або фізичними особами - підприємцями неконтрольованих доходів підрозділи органів державної податкової служби з обліку платників податків повинні забезпечувати систематичний контроль за повнотою та своєчасністю взяття на облік юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців органами державної податкової служби після здійснення їх державної реєстрації, перереєстрації, реорганізації та внесення змін до реєстраційних чи статутних документів.

(пункт 11.1 із змінами, внесеними згідно з наказами

 Державної податкової адміністрації України від 14.05.2001 р. № 195,

 від 08.08.2005 р. № 317)

11.2. Пункт 11.2 розділу 11 вилучено

(пункт 11.2 розділу 11 із змінами, внесеними згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 14.05.2001 р. № 195,

 вилучено згідно з наказом Державної податкової