Начальник департаменту

Державтоінспекції МВС України

полковник міліції 

 

 

Г. В. Георгієнко 


Додаток 5

до пункту 6.2.5.2 Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів  


ПРИКЛАДИ ЗАХИСТУ ЕЛЕКТРОПРОВОДІВ  


  Начальник департаменту

Державтоінспекції МВС України

полковник міліції 


 

 

Г. В. Георгієнко 


Додаток 6

до пунктів 7.1.5 та 9.1 Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів 


1

ДОПНВ-СВІДОЦТВО ПРО ПІДГОТОВКУ ВОДІЇВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ, ЩО ПЕРЕВОЗЯТЬ НЕБЕЗПЕЧНІ ВАНТАЖІ

ADR - TRAI№I№G CERTIFICATE FOR DRIVERS OF VEHICLES CARRYI№G DA№GEROUS GOODS


у цистернах1)        окрім цистерн1)

i№ ta№ks1)                other tha№ i№ ta№ks1)

 

Свідоцтво № _____________________________

Certificate №

 

Розпізнавальний знак держави, яка

видала свідоцтво

Disti№guishi№g sig№ of issui№g State

 

Дійсне для речовин класу (класів)1) 2)

Valid for class(es)1) 2)

у цистернах          окрім цистерн

i№ ta№ks                   other tha№ i№ ta№ks

1                            1

2                            2

3                            3

4.1, 4.2, 4.3           4.1, 4.2, 4.3

5.1, 5.2                  5.1, 5.2

6.1, 6.2                  6.1, 6.2

7                            7

8                            8

9                            9

До (дата)3) _____________________________

u№til (date)3)

____________

1) Непотрібне закреслити.

     Strike out what does №ot apply.

2) Стосовно дійсності для речовин інших класів див. стор. 3.

     For exte№sio№ to other classes, see page 3.

3) Стосовно поновлення див. стор. 2.

     For re№ewal, see page 2. 

2


 

 

Прізвище ____________________________________

Sur№ame

 

Ім'я та по батькові ____________________________

First №ame(s)

 

Дата народження _____________________________

Date of birth

 

Громадянство _______________________________

№atio№ality

 

Підпис власника _____________________________

Sig№ature of holder

 

Видане ____________________________________

Issued by

      Дата ___________________________________

      Date

      Підпис4) _______________________________

      Sig№ature4)

 

Подовжено до _________________________________

Re№ewed u№til

       Ким ___________________________________

       By

      Дата ____________________________________

      Date

 

Підпис4) ___________________________________

Sig№ature4)

____________

4) Та (або) печатка або штамп органу, який видав свідоцтво.

    A№d/or seal (or stamp) of issui№g authority. 

3


ДІЙСНЕ ДЛЯ РЕЧОВИН ІНШИХ КЛАСІВ5)

EXTE№DED TO CLASS(ES)5)

 

у цистернах

i№ ta№ks

1

2                 Дата __________________________

3                 Date

4.1, 4.2, 4.3

5.1, 5.2       Підпис та (або) печатка або штамп


6.1, 6.2       Sig№ature a№d/or seal or stamp

7                 ______________________________

8

9

___________________________________

окрім цистерн

other tha№ i№ ta№ks

1

2                 Дата __________________________________

3                 Date

4.1, 4.2, 4.3

5.1, 5.2       Підпис та (або) печатка або штамп


6.1, 6.2       Sig№ature a№d/or seal or stamp

7                 ______________________________

8

9

____________

5) Непотрібне закреслити. 

4


Лише для національних правил

For №atio№al regulatio№s Начальник департаменту

Державтоінспекції МВС України

полковник міліції 


 

 

Г. В. Георгієнко 


Додаток 7

до пункту 8.4 Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів 


ЗВІТ ПРО АВАРІЮ


1. Дата аварії: ________________________________________________________________

2. Час, коли сталась аварія: ____________________________________________________

3. Місце аварії (дорога, вулиця, кілометр дороги, перехрестя, номер будинку або інша конкретна прив'язка): __________________________________________________________

4. Небезпечні вантажі (вантаж), що перевозились: _________________________________

5. Номер(и) ООН: ___________________________ та

6. Відповідне відвантажувальне найменування вантажів (вантажу): ___________________

_____________________________________________________________________________


7. Тип тари (великогабаритної тари, контейнера середньої вантажопідйомності для масових вантажів), в якій містились вантажі: _____________________________________


8. Тара (великогабаритна тара, контейнери середньої вантажопідйомності для масових вантажів) пройшла належні випробування та затвердження зразків типу:

        ( ) так,

        ( ) ні.


Код для позначення типу тари (контейнера середньої вантажопідйомності для масових вантажів): _____________________________________________________________________________


9. Тип транспортної одиниці, з якою сталася аварія (наприклад: транспортний засіб, контейнер, автоцистерна, транспортний засіб з цистерною, що знімається, цистерна, що переноситься, контейнер-цистерна тощо):

_____________________________________________________________________________


10. Стислий опис аварії

а) Наслідки аварії (точний опис збитків):

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

б) Імовірні причини аварії (наприклад: технічні, дії людей, погодні умови тощо):

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

в) Пропозиції заходів щодо запобігання подібним аваріям у майбутньому:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________


11. Кількість небезпечних вантажів, що проникли назовні: _________ кг (т) __________ л (м3), якщо це радіоактивні матеріали, - додатково вказати рівень активності: _________ Бк, та хімічний символ ізотопу: ___________________________________________


12. Характер аварії:

        ( ) проникнення небезпечного вантажу назовні,

        ( ) пожежа,

        ( ) вибух,

        ( ) вибух з наступною пожежею.


13. Загиблі (поранені) внаслідок небезпечних вантажів, що проникли назовні:

        ( ) так,

        ( ) ні.


        Кількість поранених: _____________________ Кількість загиблих: _______________


14. Інші відомості:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________


Місце складання звіту: ________________________________________________________

Дата складання звіту: _________________________________________________________

        Підпис: ___________________________________________________________________________ 


Начальник департаменту

Державтоінспекції МВС України

полковник міліції 

 

 

Г. В. Георгієнко 


Додаток 8

до пункту 8.8 Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів 


СВІДОЦТВО ПРО ПІДГОТОВКУ УПОВНОВАЖЕНОГО З ПИТАНЬ БЕЗПЕКИ ПЕРЕВЕЗЕНЬ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ


CERTIFICATE OF TRAINING AS SAFETY ADVISER FOR THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS


Свідоцтво №: __________________________________________________________

Certificate №: 


Розпізнавальний знак держави, яка видала свідоцтво:

Distinguishing sign of the State issuing the certificate: 


  


Прізвище: ____________________________________________________________

Surname:


Ім'я та по батькові: _____________________________________________________

Forename(s):


Дата і місце народження: ________________________________________________

Date and place of birth:


Громадянство: _________________________________________________________

Nationality:


Підпис власника:______________________________________________________

Signature of holder:


Дійсно до "___" ____________ 20__ р. для підприємств, що перевозять небезпечні вантажі, а також для підприємств, що здійснюють вантажно-розвантажувальні операції, пов'язані з таким перевезенням:

Valid until _____________________________ for undertakings which transport dangerous goods and for undertakings which carry out related loading or u№loadi№g:


 по автомобільних дорогах            по залізницях            по внутрішніх водяних шляхах

     by road                                              by rail                             by inland waterway


Видано: _____________________________________________________________

Issued by:

   Дата: __________________________           Підпис: _________________________________________

   Date:                                                                 Signature:

Продовжено до: __________________           Ким: ___________________________________________

Extended until:                                                     By:

   Дата: ___________________________           Підпис: ________________________________________

   Date:                                                                   Signature: 


Начальник департаменту

Державтоінспекції МВС України

полковник міліції 

 

 

Г. В. Георгієнко 


Додаток 9

до пункту 9.1 Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів 

 


 


 

Начальник департаменту

Державтоінспекції МВС України

полковник міліції 


 

 

Г. В. Георгієнко 


 

Додаток 10

до пункту 9.1 Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів 


ФОРМАТ ПИСЬМОВИХ ІНСТРУКЦІЙ НА ВИПАДОК АВАРІЇ АБО НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ


ВАНТАЖ


Указуються належне відвантажувальне найменування вантажу або найменування групи вантажів, що характеризуються однаковими видами небезпеки, клас небезпеки та номер ООН, а для групи вантажів - номери ООН вантажів, яких стосуються ці інструкції.

Надається опис вантажу, обмежений вказівкою, наприклад, фізичного стану з уточненням кольору та запаху для полегшення виявлення витоку чи висипання.


ХАРАКТЕР НЕБЕЗПЕКИ


Подається стисле перерахування видів небезпеки:

основна небезпека;

види додаткової небезпеки, включаючи ймовірні сповільнені ефекти та види небезпеки для навколишнього середовища;

реакція в результаті впливу вогню чи нагрівання (розкладання, вибух, виділення токсичних газів тощо);

у відповідних випадках належить вказувати, що вантажі, які перевозяться, вступають у небезпечну реакцію з водою.


ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗАХИСТ


Перелічуються засоби індивідуального захисту, призначені для використання водієм.


ЗАХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ, ЩО ВЖИВАЮТЬСЯ ВОДІЄМ


Даються такі інструкції:

виключити двигун;

не використовувати відкриті джерела світла, не курити;

розставити попереджувальні знаки на дорозі та попередити інших учасників дорожнього руху;

сповістити людей, що є поблизу, про небезпеку та рекомендувати їм не заходити з підвітряної сторони;

якомога швидше повідомити Державтоінспекцію МВС України та пожежну охорону.


ДОДАТКОВІ ТА (АБО) СПЕЦІАЛЬНІ ЗАХОДИ, ЩО ВЖИВАЮТЬСЯ ВОДІЄМ


Для водія подаються інструкції щодо дій у разі незначного витоку чи висипання вантажу з метою запобігання їх подальшому поширенню, якщо цього можливо досягти без ризику для водія, а також перелік обладнання, необхідного водію для вжиття заходів для первинної ліквідації наслідків аварії залежно від класу небезпеки (класів) вантажів, що перевозяться (наприклад: совкова лопата, контейнер для зібраних вантажів, що просочились чи просипались, тощо).

У відповідних випадках подаються належні інструкції та перелік обладнання, необхідного для вжиття спеціальних заходів.


ПОЖЕЖА


Для водія подається інформація на випадок пожежі: має бути зазначено, що водій не повинен боротися з пожежею, якщо вогнем охоплено небезпечний вантаж.


ПЕРША ДОПОМОГА


Для водія вказується інформація на випадок контакту з вантажем(-ами), що перевозяться.


ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ __________________________________________________________ 


Начальник департаменту

Державтоінспекції МВС України

полковник міліції 

 

 

Г. В. Георгієнко 


Додаток 11

до пункту 9.1 Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів                        УЗГОДЖЕНО

Начальник відділу (відділення) ДАІ МВС України

___________________________________

  М. П.              Прізвище, ім'я та по батькові і підпис 


"___" ____________ 20__ р.


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

__________________________________________

(назва підрозділу Державтоінспекції МВС України)


 


УЗГОДЖЕННЯ

МАРШРУТ ДОРОЖНЬОГО ПЕРЕВЕЗЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНОГО ВАНТАЖУ № ____


1. ПО МАРШРУТУ: 

  

2. Відповідне відвантажувальне найменування вантажу: 


  

  

4. Клас (підклас) небезпечного вантажу: 

5. Ідентифікаційний номер небезпеки: 

6. Номер ООН: 

7. Маса вантажу: 

8. Особливі умови: 


  

9. Перевізник (юридична адреса, телефон): 


  

10. Вантажовідправник (юридична адреса, телефон): 


  

11. Вантажоодержувач (юридична адреса, телефон): 


  


12. ЗМІНИ МАРШРУТУ РУХУ

Дата внесення зміни 

Дільниця, рух якою дозволено 

Термін дії зміни 

Посада та прізвище працівника ДАІ, який вніс зміни 

Підпис та печатка