Додаток 12

до пункту 19.1.4 Правил експлуатації електрозахисних засобів


Норми електричних приймально-здавальних випробувань
засобів захисту

Найменування
засобів захисту

Напруга електроустановок, кВ

Випробна напруга, кВ

Трива-лість випробування, с

Струм, що про­тікає че­рез виріб, не більше, мА

1

2

3

4

5

Ізолювальні штанги
(крім вимірювальних)

До 1

До 35
включно

110 і більше

2

3-кратна лінійна, але не менше 40

3-кратна фазна

300


300

300


Ізолювальна частина штанг переносних заземлень з металевими елементами

110 – 220

330 – 500

750

50

100

150

300

300

300

Ізолювальні гнучкі елементи заземлення безштангової конструкції

500

750

100

150

300

300

Вимірювальні штанги

До 35
включно

110 і більше

3-кратна лінійна, але не менше 40

3-кратна фазна


300

300

Головки вимірювальних штанг

35 – 500

35

300

Поздовжні і поперечні планки повзункових головок та ізолювальний канатик вимірювальних штанг

220 – 500

2,5 на 1 см

300


Ізолювальні кліщі

До 1

6 – 10


35

3

3-кратна лінійна, але не менше 40

3-кратна лінійна

300


300

300


Покажчик напруги понад 1000 В з газорозрядною лампою:

– робоча частина (поздовжня і поперечна ізоляція)


До 10

10 < U < 20

20 < U < 35


12

24

42


60

60

60


– ізолювальна частина

До 10

10 < U < 20

20 < U < 35 110

110 < U < 220

Не менше 40

Не менше 60

Не менше 105

Не менше 190

Не менше 380

60

60

60

60

60

– напруга індикації

2 – 10

6 – 10

10 < U < 20

20 < U < 35 35 < U < 220

Не більше 0,55

Не більше 1,5

Не більше 2,5

Не більше 5,0

Не більше 9,0

Покажчики напруги понад 1000 В безконтактного типу:

– ізолювальна частина

6 – 35

105

300

Покажчики напруги
до 1000 В:

– напруга індикації

До 1

Не більше 0,09

– ізоляція корпусів

До 0,05

0,5 < U < 1

1

2

60

60

– перевірка справності схеми:

а) однополюсні покажчики


До 1


Не менше 1,2 Uроб.макс


60


б) двополюсні покажчики

До 1

Не менше 1,2 Uроб.макс

60

10

Покажчики напруги для перевірки збігу фаз:

– ізолювальна частина


До 10

10 < U < 20 20 < U < 35

110


40

60

105

190


300

300

300

300


– робоча частина (поздовжня і поперечна ізоляція)


До 10

10 < U < 20

20 < U < 35 110


12

24

70

190


60

60

60

60


– напруга індикації:

– за схемою збігу фаз


3 – 6

10

20

35

110


Не менше 7,6

Не менше 12,7

Не менше 28

Не менше 40

Не менше 100– за схемою зустрічного увімкнення фаз


3 – 6


Не більше 1,5
– з'єднувальний провід

10

20

35

110

До 20

35 – 110

Не більше 2,5

Не більше 10

Не більше 20

Не більше 50

20

50

60

60


Електровимірювальні кліщі:

– ізолювальна частина


До 1

1<U<10


3

3-кратна лінійна, але не менше 40


300


300


Рукавички гумові діелектричні

Всі напруги

За технічними
умовамиБоти діелектричні

Всі напруги

За ГОСТ 13385Калоші діелектричні

До 1

За ГОСТ 13385Килими гумові діелектричні

Всі напруги

За ГОСТ 4997Ізолювальні підставки

До 10

36

60


Ізолювальні накладки:

– жорсткі


До 0,5


1


60


– гумові

0,5 < U < 1

1 < U < 10

15

20

До 0,5

0,5 < U < 1

2

20

30

40

1

2

60

300

300

300

60

60

6

6

Ізолювальні ковпаки:

– на жили відімкнених кабелів


До 10


20


120


– на відімкнені ножі роз'єднувачів


До 10


10


120


Ізолювальний інструмент:

– з одношаровою ізоляцією


До 1


6


60


1мА/

20 см

– з багатошаровою ізоляцією,


у тому числі головки торцевих ключів

До 1


До 1

10


6

180


180


1 мА/

20 см

Інші засоби захисту, ізолювальні пристрої для ВРПН в електроустановках 110 кВ і більше

110 – 750

2,5 на 1 см

60

0,5

Iнші засоби захисту для ВРПН в розподільних мережах:

– гнучкі ізолювальні покриття


До 1


6


60


1 мА/

1 дм2

– гнучкі ізолювальні

накладки


До 1


9


60


9

Примітка. Приймально-здавальні і періодичні випробування засобів захисту проводяться тими самими методами, що й експлуатаційні випробування.


Додаток 13

до пункту 42.13.4 Правил експлуатації

лектрозахисних засобів
Протокол
вимірювання напруженості електричного поля

(рекомендована форма)


Назва
електроустановки

Дата проведення вимірювань

Номер і дані
вимірювача

Місце проведення вимірювань

Робоча напруженість електроустановки, кВ

Температура і відносна вологість повітря

Результати
вимірювань

Висновок

Прізвище і посада працівника, який проводив вимірювання

Підпис працівника, який проводив
вимірювання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10