Якщо пожежа продовжується, а також за відсутності системи обмивання, слід відкрити люки і подати піну від піногенератора.


8.3. Заходи безпеки під час роботи з вогнестійкими мастилами

8.3.1. У разі застосування в системах регулювання турбін з метою підви­щення пожежобезпеки замість турбінного мастила вогнестійких синтетичних мастил "Иввиоль-3" і ОМТИ слід дотримуватись вимог спеціальних інструкцій заводів-виробників і "Типовой инструкции по приемке, хранению и эксплуата-ции огнестойкого турбинного масла ОМТИ", затвердженої Міненерго СРСР 18.12.90.

Вогнестійке мастило "Иввиоль-3" - токсична речовина, яка у разі попадан­ня в шлунково-кишковий тракт людини, проникнення крізь шкіру, вдихання пари і аерозолів діє паралітично. За ступенем дії на організм людини - це помі­рно небезпечна речовина: клас небезпеки - 3, ГДК у повітрі робочої зони 1,5 мг/м3.

Вогнестійке мастило ОМТИ має ступінь небезпеки того самого класу, що й мінеральне мастило, не діє паралітично і має ГДК у повітрі робочої зони 5 мг/м3.

8.3.2. Система регулювання, що працює на вогнестійкому мастилі, повинна задовольняти підвищеним вимогам щодо контролю за щільністю фланців і вен­тилів під час монтажу і експлуатації.

Трубопроводи, по яких здійснюється транспортування вогнестійкого мас­тила, повинні мати коричневе забарвлення з трьома жовтими кільцями.

8.3.3. Мастилобаки системи регулювання і змащування та картери підшип­ників повинні мати витяжну вентиляцію, - щоб запобігти викиданню аерозолів у приміщення турбінного відділення. Викид після ексгаустера повинен бути ви­ведений на 1 м вище покрівлі турбінного відділення.

8.3.4. Тиск охолоджувальної води у мастилоохолоджувачах повинен пере­вищувати тиск мастила на 0,1 МПа (1 кгс/см2 ) або схема охолодження повинна бути двоконтурною.

8.3.5. Одночасно з пуском мастилонасосів повинен вводитись в дію ексгау­стер, а у разі його зупинення - резервний ексгаустер.

Ексгаустер повинен бути зупинений не раніше ніж через 15 хв після зупинення мастилонасоса, і тільки після зупинення ексгаустера дозволяється роз­кривати вузли мастилосистеми.

8.3.6. Оперативні і виробничі працівники повинні мати на робочих місцях фільтрувальні протигази, які вони повинні надіти у разі попадання вогнестійко­го мастила на гарячі поверхні і виділення диму.

8.3.7. Працівники, які виконують роботу із застосуванням вогнестійкого мастила типу "Иввиоль-3", зобов'язані суворо дотримуватись правил особистої гігієни:

- приходячи на роботу, зняти особистий одяг і взуття і одягнути спецодяг і взути спецвзуття (комбінезон або брюки з курткою з бавовняної тканини, наті­льну білизну, шкарпетки, черевики на гумовій монолітній підошві або гумові чоботи), а у випадку проведення робіт, під час виконання яких можливий пря­мий контакт з вогнестійким мастилом, - надягнути також нарукавники, фарту­хи, гумові рукавиці на основі натурального каучуку або квалітексу і взути гу­мові чоботи;

- споживати їжу і палити — лише після ретельного миття рук теплою водою з милом; їсти на робочому місці заборонено;

- після закінчення зміни зняти і повісити спецодяг у шафу для робочого спецодягу і прийняти душ; чистий одяг слід зберігати в окремій шафі.

- щотижня замінювати робочий одяг, а спецодяг - зразу після ліквідації наслідків аварійного викидання або витікання мастила, - якщо таке трапляється;

- рукавиці слід вимити перед зніманням їх, а підошви взуття - протерти виходячи з робочого місця.

Під час перерв у роботі і після закінчення їх забруднені засоби індивідуа­льного захисту слід ретельно вимити гарячою водою з милом або тринатрійфосфатом.

У разі попадання вогнестійкого мастила на шкіру це місце слід витерти серветкою, а потім вимити кілька разів теплою водою з милом.

8.3.8. Працівники, які виконують роботи із застосуванням вогнестійкого мастила ОМТИ, повинні працювати у спецодязі (комбінезоні або брюках з кур­ткою з бавовняної тканини) і спецвзутті (черевиках).

Під час розбирання окремих дуже забруднених мастилом вузлів слід пра­цювати у фартухах з текстовініту.

Працівники, які зачищають баки з мастилом і прибирають велику кількість мастила, яке витекло внаслідок порушення герметичності мастилосистеми, по­винні працювати в гумових чоботях і рукавицях.

8.3.9. У процесі експлуатації системи регулювання турбіни, що працює на вогнестійкому мастилі, слід дотримуватись таких вимог:

- щодня протирати підлогу мийними розчинами з використанням волося­них щіток на відмітці обслуговування і нульовій відмітці всередині огороджен­ня мастилобака системи;

- щотижня протирати мийним розчином поручні, штурвали засувок, а та­кож проміжні площадки і сходові переходи турбінного відділення;

- періодично, не рідше одного разу на місяць, у приміщенні турбінного відділення проводити контроль повітряного середовища на вміст вогнестійкого мастила;

- деталі, вузли, контрольно-вимірювальні прилади і пристрої автоматики, що передаються для ремонтних і налагоджувальних робіт в інші цехи або для зберігання, слід ретельно відмивати від вогнестійкого мастила;

- ремонтувати, налагоджувати і перевіряти в лабораторії контрольно-вимірювальних приладів прилади контролю параметрів вогнестійкого мастила слід окремо від інших приладі. Ці роботи повинні виконувати спеціально про­інструктовані працівники із застосуванням окремого від спільного інструмен­тального господарства комплекту необхідних інструментів, який після закін­чення роботи слід відмити від мастила.

8.3.10. Відмивати деталі та інструмент від вогнестійкого мастила слід 5 %-ним розчином тринатрійфосфату або емульгатором ОП-7.


9. Вимоги безпечного обслуговування систем водопостачання


9.1. Обслуговування споруд та систем технічного водопостачання


9.1.1. На приводах і пускових пристроях насосних агрегатів, що перебува­ють у ремонті, слід вивішувати плакати про заборону подавання напруги і опе­рування запірною арматурою.

Електрична схема електроприводів повинна бути розібрана.

Працівники повинні спускатись у водоприймальні камери з дотриманням вимог підрозділу 4.10 цих Правил. Перед спусканням в камеру слід перекона­тись у тому, що вхідні затвори щільно закриті і застопорені, в камері немає во­ди, а у повітрі відсутні шкідливі речовини і достатньо кисню (вміст кисню по­винен бути понад 20 % від об'єму).

Працівники, які спускаються у камеру, повинні бути забезпечені рятува­льними поясами.

9.1.2. Ремонтувати всмоктувальну лінію насосів за наявності на дні водо­ймища мулу завтовшки понад 30 см слід із засобів підмощування.

9.1.3. Обігрівання замерзлих трубопроводів і приймачів насосів та вида­лення намерзлого льоду за допомогою гарячої води слід проводити з дотриман­ням необхідних заходів безпеки праці, - щоб уникнути опіків працівників.

Якщо намерзлий лід розчищають на низовому боці затворів, роботу слід проводити з підвісної люльки, що спускається у нижній б'єф, з використанням запобіжного пояса.

9.1.4. Під час прибирання сміття на обертових сітках або очищення їх від льоду працівники, які виконують цю роботу, повинні перебувати на відстані не менше 1 м від цих сіток.

9.1.5. Внутрішній огляд трубопроводу дозволяється проводити за умови відокремлення ділянки, яку оглядають, повного спорожнення її і відкривання повітряних клапанів у верхніх точках трубопроводу.

9.1.6. Не дозволяється використовувати підвідні канали водозабірних спо­руд для розміщення плавних засобів, що не призначені для обслуговуванням цих споруд, а також скидати забруднені стічні води у ці канали.

9.1.7. Галереї напірних трубопроводів повинні бути освітлені. Проходи між трубопроводами не повинні бути захаращені.

9.1.8. Зону скидання відпрацьованої води у річку (водоймище) необхідно відгородити до урізу річки (водоймища), а схили закріпити - вимощенням, дер­ном тощо.


9.2. Експлуатація водоймищ-охолодників, бризкальних установок та

градирень


9.2.1. Поблизу місць забирання води з водоймищ-охолодників і її скидання слід вивішувати застережні знаки безпеки про заборону купання.

9.2.2. По периметру градирень слід улаштувати огородження заввишки не менше 1 м. На поручнях слід вивішувати застережні знаки безпеки про заборо­ну купання в градирнях.

9.2.3. Для забезпечення проходу працівників через кювети, що відводять воду з території градирень і бризкальних установок, слід передбачати містки з поручнями.

9.2.4. Вентилятори градирень слід обгородити.

На період проведення огляду і поточного ремонту градирень вентилятори необхідно вимкнути і застопорити. Дозволяється входити у дифузор тільки ви­мкненого вентилятора.

9.2.5. Проходи через бризкальну установку між секціями повинні бути чи­стими.

Звільняти від льоду замерзлі сопла слід лише після того, як вимкнено лінію живлення.

9.2.6. Очищати сопла бризкальних установок слід з містків, переносних драбин або плотів.

9.2.7. Працівники, які очищують бризкальні установки, повинні бути за­безпечені рукавицями і гумовими чоботами.

9.2.8. Внутрішній огляд водорозподільної системи або зрошувача градирні повинні проводити не менше двох працівників.

9.2.9. Для очищення від утворених мулу, шламу, накипу та інших відкла­день зливні насади, тарілочки і розбризкувальні сопла градирень слід зняти, за­нурити у 10 - 15 %-ний розчин соляної або сірчаної кислоти, а потім промити чистою водою:

Виконувати ці роботи необхідно в одязі з кислотозахисної тканини, в про­гумованих фартухах, гумових чоботях, гумових кислото- і лугостійких рукави­цях і захисних окулярах.

Працівники, які виконують цю роботу, повинні знати властивості основних хімічних речовин, що застосовуються у виробничих процесах під час експлуа­тації ТМО і теплових мереж і заходи безпечної роботи з ними, згідно з додат­ком 4 до цих Правил.

9.2.10. Замінювати дерев'яні щити і азбестоцементні листи обшивки витяжної башти градирні необхідно з допомогою вантажопідіймального крана або лебідки.

Приймання дерев'яних щитів або азбестоцементних листів, що розбира­ються, і складування нових слід проводити на дерев'яному настилі, установле­ному в площині верхньої відмітки водорозподільної системи.

Щити обшивки витяжної башти слід установлювати знизу догори.

9.2.11. Елементи зрошувача і дерев'яні щити обшивки, що замінюються під час проведення ремонту, повинні оброблятись антисептиками, які не вимива­ються (кислим хроматом міді, хромат-арсенатом або аміачним арсенатом міді).

Антисептування деревини повинно проводитись на спеціалізованих заво­дах під тиском в автоклавах.

9.2.12. Під час просочування азбестоцементних листів, що використову­ються для виготовлення щитів, кам'яновугільним пеком, попередньо розігрітим до температури плюс 95 °С, необхідно дотримуватись вимог "Санитарных пра­вил при транспортировании и работе с пеками", затверджених МОЗ СРСР у 1973р. за № 1131.

9.2.13. Працівники, які обробляють воду мідним купоросом, повинні знати його властивості; вони повинні бути забезпечені засобами індивідуального за­хисту: закритими захисними окулярами, гумовими рукавицями, респіраторами типу ШБ-1 "Лепесток", "Астра-2" та ін., головними уборами.

Після закінчення роботи з мідним купоросом слід прийняти душ.


10. Вимоги безпечного обслуговування хлораторних установок


10.1. Загальні вимоги


10.1.1. Для запобігання біологічному обростанню водоводів, градирень, трубок конденсаторів турбін та інших теплообмінників системи водопостачан­ня циркуляційну воду необхідно хлорувати. Хлорування слід проводити з пода­ванням хлорного розчину по черзі в охолоджувальну воду, яка надходить в один-два конденсатори, - щоб запобігти присутності активного хлору у воді каналів та в водоймищах-охолодниках.

Залежно від схем, що застосовуються для хлорування води, найчастіше ви­користовують рідкий хлор і хлорне вапно.

10.1.2. У випадку попадання хлорного розчину на тіло працівника цю діля­нку шкіри слід негайно промити водою з милом.


10.2. Робота з рідким хлором


10.2.1. Рідкий хлор, що надходить в залізничних цистернах, контейнерах-бочках та балонах, повинен задовольняти вимогам Правил безпеки при вироб­ництві, зберіганні, транспортуванні та застосуванні хлору (ПБХ-93), затвердже­них наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.10.93 № 105, зі змінами та доповненнями, затвердженими наказом Держнаглядохоронпраці України від 08.02.95 №14.

10.2.2. За порядком отримання, зберігання, транспортування і експлуатації балонів з хлором необхідно встановити суворий контроль.

10.2.3. Схеми приєднання балонів слід регулярно контролювати, щоб за­побігти попаданню хлору у балони, що призначені для аміаку, і тим самим уни­кнути утворення сполук хлору і аміаку, - що може спричинити вибух балонів.

10.2.4. Усі роботи, пов'язані із приєднанням арматури і подаванням хлору, зніманням заглушок з обладнання ємкостей та трубопроводів, слід виконувати із застосуванням засобів захисту органів дихання.

Працівники, які проводять зливання рідкого хлору, повинні проходити спеціальний інструктаж; вони повинні бути забезпечені фільтрувальними про­тигазами (на випадок аварії), захисними герметичними окулярами, гумовими рукавицями і прогумованими фартухами.

10.2.5. Для захисту органів дихання від хлору слід використовувати про­мислові фільтрувальні протигази за умови, що концентрація пари хлору у по­вітрі буде менше 0,5 % від об'єму, а у випадку більш високої або неконтрольованої концентрації хлору ізолювальні дихальні апарати, саморятівники та ізо­лювальні костюми.

10.2.6. На дверях приміщень складу хлору і хлораторної установки слід вивішувати застережні знаки безпеки "Обережно! Отруйні речовини" і "Працю­вати з використанням засобів захисту органів дихання!".

Ці приміщення необхідно оснастити автоматичними системами виявлення хлору відповідно до вимог пункту 4.11 Правила безпеки при виробництві, збе­ріганні, транспортуванні та застосуванні хлору (ПБХ-93).

Перед тим, як працівники увійдуть у приміщення, необхідно увімкнути ве­нтиляцію.

10.2.7. У приміщенні складу хлору і хлораторної установки виконувати ро­боти, не пов'язані з обслуговуванням цієї установки, а також роботи із застосу­ванням відкритого вогню заборонено; в таких приміщеннях заборонено також палити оскільки під час паління зменшується чутливість до хлору та збільшу­ється можливість отруєння ним.