Форма


ПРОТОКОЛ N ______
засідання атестаційної комісії

"___" ____________ 20__ р.  м. Київ 


Атестаційна комісія, (наказ Держгірпромнагляду від _____________ N _______) у складі:

голови _______________________________________________________________

(прізвище, ініціали, посада)

членів комісії: ________________________________________________________

(прізвище, ініціали, посада)

____________________________________________________________________________

(прізвище, ініціали, посада)

____________________________________________________________________________

(прізвище, ініціали, посада)

за оцінкою практичних навичок установила, що

N

з/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Посада

Підприємство

Оцінка практичних навичок (задовільна/

незадовільна) 
Атестаційна комісія вирішила:

1) ___________________________ надати право проводити ________________________;

(прізвище, ім'я та по батькові) (напрям діяльності)

2) ___________________________ надати право проводити ________________________.

(прізвище, ім'я та по батькові) (напрям діяльності) 


Голова комісії __________________ (прізвище)

(підпис)

Члени комісії __________________ (прізвище)

(підпис) 


Начальник управління

науково-технічного забезпечення

державного нагляду

Г. Больман

Додаток 5
до пункту 4.5 Порядку атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки 


Форма

  

 
ЕКСПЕРТ ТЕХНІЧНИЙ
З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ

ПОСВІДЧЕННЯ N 

  

 
Кольорове фото 
 


 
Прізвище
Ім'я
По батькові
 

      Посада
 

      Місце роботи 

  

Пройшов (ла) курс навчання, склав (ла) іспити та рішенням
атестаційної комісії від "___" ____________ 20__ р.,
протокол N _____
надається право на проведення
технічного огляду та/або експертного обстеження:

______________________________________
(напрям діяльності) 


Голова комісії . . . . . . . . . . . .

П. І. Б. 


Директор Головного                           М. П.
навчально-методичного центру . . . . . . . .

П. І. Б. Посвідчення дійсне до "__"______20__р.


Начальник управління
науково-технічного забезпечення
державного нагляду

Г. Больман 


Про затвердження Порядку атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки


Наказ Державного комітету України з промислової

безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

від 20 грудня 2006 року N 16


Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

7 лютого 2007 р. за N 103/13370


Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 N 687 "Про затвердження Порядку проведення оглядів, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки" НАКАЗУЮ:


1. Затвердити Порядок атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки (далі - Порядок), що додається.

2. Начальнику управління нормативно-правового забезпечення державного нагляду Больману Г. О. подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Начальнику Головного навчально-методичного центру Баженову О. К. організувати роботу щодо атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки відповідно до вимог Порядку.

4. Головному редактору журналу "Охорона праці" Яковенку М. Г. опублікувати цей наказ у черговому номері журналу.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника голови Комітету Суслова Г. М.


Голова Держгірпромнагляду

С. СторчакПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету

України з питань регуляторної

політики та підприємництва

А. Дашкевич