_______________________________________________________________

(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ № ________

при експлуатації апаратів і судин

під тиском

(компресорних установках).________________

(місце видання)______________________________________________________________

(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)


ЗАТВЕРДЖЕНО


Наказ _______________________

(посада роботодавця і


_____________________________

найменування підприємства)


_________________ № _________

(число, місяць, рік)


ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ № ________

при експлуатації апаратів і судин

під тиском

(компресорних установках).


 1. Загальні вимоги..

1.1 До робіт у компресорних допускаються особи, що досягли 18 років і пройшли медичний огляд, вступний інструктаж, інструктаж і навчання на робочому місці, перевірку знань по охороні праці й інструктаж з безпечного обслуговування судин.

1.2. Працівники компресорних зобов'язані:

 • 3нати і дотримувати правила по охороні праці при роботах на підприємстві в обсязі виконуваних обов'язків .
 • 3нати порядок перевірки і користування ручним механічним і електричним інструментом, пристосуваннями по забезпеченню безпечного провадження робіт (драбини сходи й ін.). засобами захисту (діелектричні коврики і рукавички, інструмент з ізольованими ручками. індикатори напруги захисні окуляри);
 • Виконувати тільки ту роботу, що визначена інструкцією з експлуатації устаткування чи посадовими інструкціями, затвердженими адміністрацією підприємства і за умови що безпечні способи виконання добре відомі;
 • Знати і вміти робити першу медичну допомогу потерпілим від електричного струму і при інших нещасних випадках;
 • Дотримувати інструкції пожежної безпеки.

1.3. При обслуговуванні компресорних установок (судин) можливі впливи наступних небезпечних і шкідливих виробничих факторів:

 • небезпечної напруги в електричному ланцюзі, замикання якого може пройти через тіло людини, електричного удару, опіку електродугою;
 • виникнення шкідливих речовин (пари бензину, аерозолі свинцю);
 • зниженої вологості повітря і підвищеної температури, недостатньої освітленості робочої зони;
 • небезпеки виникнення пожежі;
 • падіння персоналу при роботах на драбинах і сходах
 • падіння предметів з висоти (інструменту, елементів устаткування).

1.4. Про кожен нещасний випадок потерпілий чи очевидець негайно сповіщає безпосереднього керівника.

1.5. За невиконання даної інструкції винні притягуються до відповідальності відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку чи стягненням, визначеному КЗпП.


 1. Вимоги безпеки перед початком робіт.

2.1. Перевірити справність інструмента, засобів індивідуального захисту, засобів пожежегасіння

2.2. Перевірити стан освітлення.

2.3. Про всі недоліки і несправності, виявлених при огляді на робочому місці, докласти старшому зміни.

2.4. Розташувати інструмент на робочому місці, не допускаючи наявності зайвих предметів.

 1. Вимоги безпеки під час роботи.

3.1. Ремонт судини і його елементів під час роботи не допускається.

3.2. Судина повинна бути зупинена у випадку:

 • при підвищенні тиску в судині понад дозволений, незважаючи на дотримання вимог, зазначених в інструкції;
 • при несправності запобіжних клапанів;
 • при виявленні в основних елементах судини тріщин, випучин, значного стоншення стінок, пропусків чи потіння в зварних швах, течі в заклепувальних і болтових з'єднаннях, розриву прокладок;
 • при виникненні пожежі, що безпосередньо загрожує судині під тиском;
 • при несправності манометра і неможливості визначити тиск по інших приладах;
 • при зниженні рівня рідини нижче припустимого в судинах з вогневим обігрівом;
 • при несправності чи неповній кількості кріпильних деталей кришок і люків;
 • при несправності покажчиків рівня рідини;
 • при несправності запобіжних блокувальних пристроїв;
 • при несправності контрольно-вимірювальних приладів і засобів автоматики;

3.3. При роботі компресора забороняється перевищувати граничне значення тиску ( червона риска на шкалі кожного манометра).

3.4. Балони з газом у приміщеннях повинні знаходитися від радіаторів опалення на відстані не менш 1 м., а від джерел тепла з відкритим вогнем не менш 5 м.

3.5. Випуск газів з балонів у ємності з меншим тиском виробляється через редуктор, призначений винятково для даного газу і пофарбований у відповідний колір.

4. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

4.1. Кожен працівник, що знайшов порушення вимог даної інструкції і правил по охороні праці чи замітив несправність, небезпеку для людей, зобов'язаний сповістити про це безпосередньому керівнику.

У тих випадках, коли несправність становить загрозливу небезпеку для людей чи самого устаткування, працівник зобов'язаний ужити заходів по припиненню дії устаткування а потім сповістити керівника.

4.2. Якщо під час роботи стався нещасний випадок, необхідно негайно зробити першу медичну допомогу, доповісти про те, що трапилося, своєму начальнику і вжити заходів для збереження обстановки нещасного випадку якщо це не сполучено з небезпекою для життя і здоров'я людей.

4.3. При поразці електричним струмом необхідно якомога швидше звільнити потерпілого від струму, дотримуючи техніку безпеки.

4.4. При пожежі в технічному приміщенні варто негайно приступити до його гасіння наявними засобами і викликати пожежну частину.

4.5. При виявленні сторонньої напруги на робочому місці необхідно негайно припинити роботу і доповісти старшому зміни.

5. Вимоги безпеки по закінченні робіт.

5.1. Упорядкувати робоче місце, інструмент.

5.2. Повідомити зміннику (старшому зміни) про всі несправності, замічених під час роботи.

5.3. Спецодяг забрати в спеціально відведене місце.

_____________________ _____________________ _____________________

(посада керівника (особистий підпис) (прізвище, ініціали)

- розробника)

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)

служби охорони праці

підприємства __________________ ________________________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Юрисконсульт __________________ ________________________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)