Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість

8

Загальна сума від здійснення операцій з поставки товарів (послуг), у тому

числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, що


підлягають оподаткуванню згідно із Законом, нарахована (сплачена, надана)


такій особі або в рахунок зобов'язань третім особам, протягом останніх


дванадцяти календарних місяців сукупно становить ____________ гривень
Очікувана загальна сума від здійснення операцій з поставки товарів (послуг) протягом звітного податкового періоду (кварталу) ____________________ гривень9

Спосіб отримання Свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану

вартість


-----------------------------------------------------------------

| . безпосередньо у податковому . поштою |

| органі |

| (непотрібне закреслити) |

-----------------------------------------------------------------


----

|10| До заяви додаються:

----

1. __________________________________________________________


2. __________________________________________________________


3. __________________________________________________________


4. __________________________________________________________


___________________ __________ "____"___________ _____ року

(П.І.Б.) (підпис) (дата)


М.П.


----

|11| ДАНІ ПРО РОЗГЛЯД ЗАЯВИ ТА РЕЄСТРАЦІЮ ПЛАТНИКА ПОДАТКУ НА

---- ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

(заповнюються службовими особами податкового органу)


------------------------------------------------------------------

|Результати обробки реєстраційної заяви |

|--- --- --- --- |

|| |Прийнято | | Відмовлено | | Заяву не | | Запропоновано |

|| |рішення про | | в | | прийнято до | | подати |

|| |реєстрацію | | реєстрації | | розгляду | | нову заяву |

|--- --- --- --- |

| |

|Короткий зміст причин, з яких не прийнято рішення про реєстрацію|

| |

|----------------------------------------------------------------|

|| ||

||--------------------------------------------------------------||

|| ||

||--------------------------------------------------------------||

|| ||

|----------------------------------------------------------------|

| |

|----------------------------------------------------------------|

||Прізвище, ім'я та по батькові посадової особи ДПІ (ДПА), ||

||відповідальної за прийняття рішення про реєстрацію (відмову в ||

||реєстрації) платника податку на додану вартість ||

||--------------------------------------------------------------||

|| ||

||--------------------------------------------------------------||

|| ||

||--------------------------------------------------------------||

||Підпис Дата ||

|----------------------------------------------------------------|

| |

| Дані про реєстрацію |

| |

| Номер свідоцтва про реєстрацію Індивідуальний податковий номер |

|------------------- ------------------------- |

|| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|------------------- ------------------------- |

| |

|Дата видачі свідоцтва Дата реєстрації платником |

| податку на додану вартість |

| |

|"___"______________ _____ року "___"_______________ ______ року|

| |

|----------------------------------------------------------------|

||Прізвище, ім'я та по батькові посадової особи ДПІ (ДПА), ||

||відповідальної за внесення даних до електронної бази ||

||--------------------------------------------------------------||

|| ||

||--------------------------------------------------------------||

|| ||

||--------------------------------------------------------------||

||Підпис Дата ||

|----------------------------------------------------------------|

------------------------------------------------------------------


{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА № 117

( z0327-01 ) від 20.03.2001; в редакції Наказу Державної

податкової адміністрації № 17 ( z0078-06 ) від 16.01.2006; із

змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової

адміністрації № 216 ( z0565-06 ) від 25.04.2006 }


Додаток 2

до Положення про реєстрацію

платників податку на додану

вартість


Форма № 2-ПДВ


Державний Герб України


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ


СВІДОЦТВО № _________ НБ № 0000000

про реєстрацію платника податку

на додану вартість


Індивідуальний податковий номер _________________________________


Найменування (для платника, відповідального за утримання та

внесення ПДВ до бюджету під час виконання договору про спільну

діяльність, доповнюється його кодом ЄДРПОУ та словами

"відповідальний за утримання та внесення ПДВ до бюджету під час

виконання договору про спільну діяльність") або прізвище, ім'я та

по батькові платника


__________________________________________________________________


__________________________________________________________________


__________________________________________________________________


Місцезнаходження (місце проживання) платника ____________________


__________________________________________________________________


Найменування податкового органу, що видав


свідоцтво _______________________________________________________


__________________________________________________________________


Дата реєстрації платником податку на додану вартість


"____"_______________ ______ року


Дата видачі свідоцтва "____"_______________ ______ року


_____________________________ ___________________

(керівник податкового органу) (підпис)


М.П.


============================ лінія відрізу =======================


Корінець Форма № 2-ПДВ


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ


СВІДОЦТВО № _________ НБ № 0000000

про реєстрацію платника податку

на додану вартість


Індивідуальний податковий номер _________________________________


Найменування (прізвище, ім'я, по батькові) та місцезнаходження


(місце проживання) платника _____________________________________


__________________________________________________________________


__________________________________________________________________


Дата реєстрації платником податку на додану вартість


"____"_______________ ______ року


Дата видачі свідоцтва "____"_______________ ______ року


Спосіб вручення свідоцтва* ______________________________________

(направлено поштою/видано платнику податків)


"___"______________ ______ року


Свідоцтво одержав(-ла)** ______________________________ _________

(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)


---------------

* До цього корінця мають бути додані: у разі отримання

свідоцтва за довіреністю - така довіреність; у разі направлення

свідоцтва поштою - поштове повідомлення про вручення відповідного

листа платнику податків чи Представнику платника

** У разі направлення свідоцтва поштою не заповнюється


( Додаток 2 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації

№ 17 ( z0078-06 ) від 16.01.2006 )


Додаток 3

до Положення про реєстрацію

платників податку на додану

вартість


Форма № 3-ПДВ


ЗАЯВА

про анулювання реєстрації платника

податку на додану вартість


1. Найменування податкового органу, до якого подається заява


------------------------------------------------------------------

| ------------------------------------------------------------ |

| | | |

| |----------------------------------------------------------| |

| | | |

| ------------------------------------------------------------ |

------------------------------------------------------------------


2. Інформація про платника податку на додану вартість


------------------------------------------------------------------

| Індивідуальний податковий Код ЄДРПОУ (для |

| номер платника юридичних осіб, філій) |

| ------------------------- ----------------- |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ------------------------- ----------------- |

| |

| Найменування або прізвище, ім'я та по батькові платника |

| ------------------------------------------------------------ |

| | | |

| |----------------------------------------------------------| |

| | | |

| ------------------------------------------------------------ |

------------------------------------------------------------------


3. Причини анулювання реєстрації (відповідні пункти відмітити

знаками "V" або "+" згідно із Законом)


------------------------------------------------------------------

| --- |

| | | Пп. "а" п. 9.8 ст. 9 Закону - платник податку, який до |

| --- місяця, у якому подається заява про анулювання реєстрації, |

| є зареєстрованим згідно з положеннями підпункту 2.3.1 |

| пункту 2.3 статті 2 Закону більше двадцяти чотирьох |

| календарних місяців, уключаючи місяць реєстрації, та має |

| за останні дванадцять поточних календарних місяців обсяги |

| оподатковуваних операцій, менші за визначені зазначеним |

| підпунктом, що становлять за останні 12 місяців в гривнях |

| |

| ___________________ |

| --- |

| | | Пп. "б" п. 9.8 ст. 9 Закону - ліквідаційна комісія |

| --- платника податку, оголошеного банкрутом, закінчує роботу |

| |

| --- |

| | | Пп. "б" п. 9.8 ст. 9 Закону - ліквідація за власним |

| --- бажанням (прийняття рішення фізичною особою про |

| припинення підприємницької діяльності) |

| |

| --- |

| | | Пп. "б" п. 9.8 ст. 9 Закону - ліквідація за рішенням |

| --- суду (позбавлення фізичної особи статусу суб'єкта |

| господарювання) |

| |

| --- |

| | | Пп. "в" п. 9.8 ст. 9 Закону, частина друга ст. 6 Указу - |

| --- особа реєструється як платник єдиного податку |

| |

| --- |

| | | Пп. "в" п. 9.8 ст. 9 Закону - особа стає суб'єктом інших |

| --- спрощених систем оподаткування, які визначають особливий |

| порядок нарахування чи сплати податку на додану |

| вартість, відмінний від тих, що встановлені Законом, чи |

| звільняють таку особу від сплати податку на додану |

| вартість |

| |

| --- |

| | | Пп. "в" п. 9.8 ст. 9 Закону - особа звільняється від |

| --- сплати податку на додану вартість за рішенням суду |

| |

| --- |

| | | Пп. "в" п. 9.8 ст. 9 Закону - особа звільняється від |

| --- сплати податку на додану вартість згідно із законом |

| |

| --- |

| | | П. 81.9 ст. 81 Закону - реєстрація як платника податку |

| --- із спеціальним режимом оподаткування |

| |

| --- |

| | | Пп. "г" п. 9.8 ст. 9 Закону - зареєстрована як платник |

| --- податку особа обирає відповідно до Закону спеціальний |

| режим оподаткування за ставками, іншими, ніж зазначені в |

| статті 6 та статті 81 Закону |

| |

| --- |

| | | Пп. "ґ" п. 9.8 ст. 9 Закону - відсутність |

| --- оподатковуваних поставок протягом 12 послідовних місяців, |

| про що свідчать подані платником податку до податкового |

| органу податкові декларації |

| |

| --- |

| | | Пп. "ґ" п. 9.8 ст. 9 Закону - у випадках, визначених |

| --- законодавством стосовно порядку реєстрації суб'єктів |

| господарювання: державна реєстрація припинення юридичної |

| особи чи підприємницької діяльності фізичної особи; смерть |

| фізичної особи - підприємця або постановлення судового |

| рішення про оголошення фізичної особи - підприємця |

| померлою; постановлення судового рішення про визнання |

| фізичної особи - підприємця безвісно відсутньою, про |

| визнання фізичної особи - підприємця недієздатною або |

| обмеження її цивільної дієздатності (необхідне |

| підкреслити) |

| |

| --- |

| | | Пп. "в" п. 9.8 ст. 9 Закону - звільнення від сплати |

| --- податку у зв'язку із закінченням терміну дії договору про |

| спільну діяльність, терміну дії угоди про розподіл |

| продукції, терміну дії Свідоцтва |

| |

| --- |

| | | Пп. "в" п. 9.8 ст. 9 Закону - звільнення від сплати |

| --- податку з інших причин (указати) |

| |

| ______________________________________________________________ |

------------------------------------------------------------------


4. До заяви додаються:


------------------------------------------------------------------

| Свідоцтво про реєстрацію платника ------------------- |

| податку на додану вартість | | | | | | | | | | |

| ------------------- |

| Копії свідоцтва про реєстрацію ------- |

| в кількості | | | | |

| ------- |

------------------------------------------------------------------


__________________ _________________ "___"_____________ ____ року

(П.І.Б.) (підпис) (дата)


М.П.


5. Дані про розгляд заяви та анулювання реєстрації платника

податку на додану вартість

(заповнюються службовими особами податкового органу)


------------------------------------------------------------------

|--- Прийнято Дата анулювання |

|| | рішення про реєстрації платника |

|--- анулювання податку на додану |

| реєстрації вартість "__"________ ____ року |

| |

|--- --- |

|| | Відмовлено в | | Заяву не прийнято |

|--- анулюванні --- до розгляду |

| реєстрації |

| |

|Короткий зміст причин, з яких не прийнято рішення про анулювання|

|реєстрації |

| |

|----------------------------------------------------------------|

|| ||

||--------------------------------------------------------------||

|| ||

||--------------------------------------------------------------||

|| ||

|----------------------------------------------------------------|

| |

|----------------------------------------------------------------|

||Прізвище, ім'я, по батькові відповідального за прийняття ||

||рішення про анулювання податкової реєстрації платника ||

||--------------------------------------------------------------||

|| ||

||--------------------------------------------------------------||

||Підпис Дата ||

|----------------------------------------------------------------|

| |

|----------------------------------------------------------------|

||Прізвище, ім'я, по батькові працівника, який уводив дані про ||

||анулювання податкової реєстрації платника до автоматизованої ||

||системи ||

||--------------------------------------------------------------||

|| ||

||--------------------------------------------------------------||

||Підпис Дата ||

|----------------------------------------------------------------|

------------------------------------------------------------------


{ Додаток 3 в редакції Наказу ДПА № 117 ( z0327-01 ) від

20.03.2001; із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної

податкової адміністрації № 707 ( z1621-04 ) від 15.12.2004; в

редакції Наказу Державної податкової адміністрації № 17

( z0078-06 ) від 16.01.2006; із змінами, внесеними згідно з

Наказом Державної податкової адміністрації № 216 ( z0565-06 ) від

25.04.2006 }


Додаток 4

до Положення про реєстрацію

платників податку на додану

вартість


№ ______ Форма № 4-Р

"____"___________ 20____ року


______________________________ ______________________________

(адреса органу державної (адреса органу державної

______________________________ ______________________________

податкової служби, якому податкової служби, який видав

видається повідомлення) повідомлення)


ПОВІДОМЛЕННЯ

про видачу Свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану

вартість у зв'язку зі зміною місцезнаходження (місця проживання)

або зарахуванням/виключенням платника податку до/з категорії

великих платників

(потрібне підкреслити)


------------------------------------------------------------------

|1. Назва органу державної податкової служби, в якому платнику|

|видано нове Свідоцтво: |

|----------------------------------------------------------------|

| |

|----------------------------------------------------------------|

|2. Назва органу державної податкової служби, з якого вибув |