Порядок обліку платників податків, зборів (обов'язкових платежів)


(потрібне підкреслити)


Назва органу державної податкової служби, до якого переводиться платник податків:Назва органу державної податкової служби, з якого переводиться платник податків:
Інформація про платника податків:
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ платника податків)Назва та місцезнаходження:
Інформація про переведення з органу державної податкової служби:


Номер та дата рішення про переведення платника податківПереведення здійснено:


(прізвище, ім'я та по батькові інспектора, посада, підпис)


Посадова особа органу державної податкової служби

(підпис)


(П.І.Б.)


Керівник органу державної податкової служби


(підпис)


(П.І.Б.)


М.П.

Заборгованість з податків і зборів (обов'язкових платежів) перед бюджетом:

(прізвище, ім'я та по батькові інспектора, посада, підпис)
Одержав дане повідомлення: ______________ "__"__________20____р.


Відповідальна особа

(підпис)


(П.І.Б.)

Керівник

(підпис)


(П.І.Б.)

М.П.

__________________

* Це повідомлення виконується у двох примірниках (один підшивається до облікової справи платника податків, другий -платнику податків), копії надсилаються банківським установам, що обслуговують платника податків.


{Доповнено Додатком 14 згідно з Наказом Державної податкової адміністрації

N 170 від 14.04.2000;

із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації

N 427 від 24.07.2006}Додаток 15

до Порядку обліку

платників податків,

зборів (обов'язкових

платежів)
Форма N 16-ОПП

(у редакції наказу ДПА

України

від 08.08.2005 N 317

"____" _________ 200__ р.


N _______________

ПОВІДОМЛЕННЯ

про включення платника податків

до категорії платників окремих податків


Платник податків


Код за ЄДРПОУ/номер ДРФО (потрібне підкреслити)

Повне найменування або прізвище, ім'я, по батькові для фізичної особи
включений до категорії платників окремих податків у(назва органу державної податкової служби)


у зв'язку з наявністю підрозділу (об'єкта)(назва підрозділу, об'єкта)


що знаходиться(місцезнаходження підрозділу, об'єкта)


Це повідомлення є доповненням до довідки про взяття на облік платника податків за формою N 4-ОПП і дійсне тільки разом із такою довідкою до:


"_______" ________________ 200____ року

(указати строк дії повідомлення, який

обмежується бюджетним роком)


Начальник відділу (підрозділу) з обліку

платників податків органу державної

податкової служби

(підпис)


(П.І.Б.)

М.П.


(Доповнено додатком 15 згідно з Наказом Державної податкової

адміністрації N 317 від 08.08.2005)Додаток 16

до Порядку обліку платників

податків, зборів

(обов'язкових платежів)
Форма N 22-ОПП

N _______ "___"__________ 20__ року


(номер та дата реєстрації довідки)

ДОВІДКА

про відсутність заборгованості по податках,

зборах (обов'язкових платежах)(назва органу державної податкової служби, в якому платник

податків перебуває на обліку)


повідомляє, що у зв'язку з прийняттям рішення про


(ліквідацію, реорганізацію юридичної особи, припинення

підприємницької діяльності фізичною особою /потрібне вказати/)

про що до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців внесено запис "___"___________ 20__ року за N ______________________,


платником податків(код ЄДРПОУ / реєстраційний (обліковий) номер платника податків / номер ДРФО /потрібне підкреслити/)(повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)(місцезнаходження, місце проживання)проведені остаточні розрахунки щодо податків і зборів (обов'язкових платежів), які справляються до бюджетів та державних цільових фондів та стосовно яких контролюючими органами є органи державної податкової служби.


Станом на дату реєстрації цієї довідки у платника податків відсутня заборгованість по податках, зборах (обов'язкових платежах).


Довідка видана для проведення державної реєстрації припинення платника податків та дійсна протягом тридцяти календарних днів від дати її реєстрації.


Керівник органу державної

податкової служби

(підпис)


(П.І.Б.)

М.П.
{Доповнено Додатком 16 згідно з Наказом Державної податкової

адміністрації N 427 від 24.07.2006}
Додаток 17

до Порядку обліку платників

податків, зборів

(обов'язкових платежів)
Форма N 18-ОПП

N _____ "___"__________ 20__ року

ПОВІДОМЛЕННЯ

про відсутність платника податків

за місцезнаходженням (місцем проживання)(назва органу державної податкової служби, у якому платник

податків перебуває на обліку)


повідомляє, що стосовно платника податків
код ЄДРПОУ / номер ДРФО (потрібне підкреслити)(повна назва або прізвище, ім'я, по батькові для фізичної особи)(місцезнаходження, місце проживання)


проведено заходи щодо встановлення фактичного місцезнаходження (місця проживання). За результатами проведених заходів встановлено:

1) відсутність платника податків за зареєстрованим місцезнаходженням (місцем проживання);

2) фактичне місцезнаходження (місце проживання) платника податків або адреса, за якою здійснюється зв'язок.


(вказати слова "не встановлено" або конкретну адресу)


Повідомлення надсилається для проведення заходів згідно з частиною восьмою статті 19 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".


Керівник органу державної

податкової служби

(підпис)


(П.І.Б.)

Начальник підрозділу з обліку

платників податків органу

державної податкової служби

(підпис)


(П.І.Б.)

М.П.

{Доповнено Додатком 17 згідно з Наказом Державної податкової

адміністрації N 427 від 24.07.2006}


(Порядок (Інструкція) в редакції Наказу Державної податкової

адміністрації N 552 від 17.11.98)