Порядок обліку платників податків, зборів (обов'язкових платежів)_______________

* Заповнюється після зняття з обліку.


(Додаток 9 в редакції Наказу ДПА N 195 від

14.05.2001)Додаток 10

до Порядку обліку

платників податків,

зборів (обов'язкових

платежів)

Форма N 10-ОПП
N ______ "___"_________ 20__ року


(орган, до якого подається повідомлення)


Повідомлення

про наявність заборгованості з

податків і зборів (обов'язкових платежів)

Платник податків


код за ЄДРПОУ/реєстраційний (обліковий) номер платника податків / номер ДРФО


(потрібне підкреслити)

(повна назва або прізвище, ім'я, по батькові для фізичної особи)
(місцезнаходження (місце проживання)
має заборгованість із сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)


Керівник підрозділу погашення

прострочених податкових

зобов'язань органу державної

податкової служби


(підпис)


(П. І. Б.)


Керівник підрозділу обліку

та звітності органу державної

податкової служби


(підпис)


(П. І. Б.)


Керівник органу державної

податкової служби


(підпис)


(П. І. Б.)


М.П.
{Додаток 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної

податкової адміністрації N 428 від 24.07.2006}Додаток 11

до Порядку обліку

платників податків,

зборів (обов'язкових

платежів)

N _________


"___"____________ 20__ р.Форма N 11-ОПП

(у редакції наказу ДПА України

від 14.05.2001 N 195


(адреса органу державної

податкової служби, якому

видається повідомлення)


(адреса органу державної

податкової служби, який

видав повідомлення)


ПОВІДОМЛЕННЯ *

про зняття з обліку платника податків у зв'язку

зі зміною місцезнаходження (місця проживання)


Назва органу державної податкової служби, у який платник податків стає (зобов'язаний стати) на облік
Назва органу державної податкової служби, з якого повинен вибути платник податків
Інформація про платника податків:


Код ЄДРПОУ / номер із ТРДПАУ / номер ДРФО (потрібне підкреслити)


Найменування або прізвище, ім'я та по батькові, місцезнаходження (місце проживання)Посадова особа органу державної податкової служби

(підпис)


(прізвище, ім'я, по батькові


Керівник органу державної податкової служби

(підпис)


(прізвище, ім'я, по батькові)


М.П.


Заборгованість з податків і зборів (обов'язкових платежів) перед бюджетом
Остання документальна перевірка проведена за станом на

"___"______________ 20__ р.

Інформація про зняття з обліку в органі державної податкової служби
Зняття з обліку здійснено


(прізвище, ім'я та по батькові інспектора, посада, підпис)


Одержав дане повідомлення _________________"___"________ 20__ р


Посадова особа органу державної податкової служби

(підпис)


(прізвище, ім'я, по батьковіКерівник органу державної податкової служби

(підпис)

М.П.


(прізвище, ім'я, по батькові
____________________

* Це повідомлення виконується у двох примірниках, один з яких підшивається до облікової справи платника податків.


(Додаток 11 в редакції Наказу ДПА N 195 від 14.05.2001; із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 317 від 08.08.2005 )Додаток 12

до Порядку обліку

платників податків,

зборів (обов'язкових

платежів)

N _________


"___"____________ 20__ р.Форма N 12-ОПП

(у редакції наказу ДПА України

від 14.05.2001 N 195(орган, до якого подається довідка)
ДОВІДКА

про зняття з обліку платника податків

ДПІ/ДПА у
повідомляє, що платник податків
Код ЄДРПОУ / номер із ТРДПАУ / номер ДРФО

(потрібне підкреслити)Код за ЄДРПОУ/ номер із ТРДПАУ/ номер ДРФО (потрібне підкреслити)


(повне найменування або прізвище, ім'я, по батькові для фізичної особи)(місцезнаходження або місце проживання для фізичної особи)

не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів).


У зв'язку з(ліквідація, реорганізація, злиття та ін.)

за рішенням(суду, господарського суду, власника, засновників, міністерства та ін.)

від "___"____________ 20__ р. N ____________________


знятий з податкового обліку "___"_____________ 20__ р.


Довідка видана для проведення державної реєстрації припинення платника податків та дійсна протягом тридцяти календарних днів від дати її реєстрації.


Посадова особа

органу державної

податкової служби

(підпис)


(прізвище, ім'я, по батькові)

Керівник

органу державної

податкової служби

(підпис)


(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

{Додаток 12 в редакції Наказу ДПА

N 195 від 14.05.2001;

із змінами, внесеними згідно з Наказами ДПА N 347

від 05.09.2001; N 427 від 24.07.2006}Додаток 13

до Порядку обліку

платників податків,

зборів (обов'язкових

платежів)

Форма N 14-ОПП

(у редакції наказу ДПА

України

від 3 квітня 2002 р. N 149


Журнал

реєстрації довідок про взяття на облік платника податків


N

з/п

Дата

видачі довідки

за ф. N 4-ОПП,

вихідний

реєстраційний

номер довідки

Код за

ЄДРПОУ,

реєстраційний

номер

із ТРДПАУ,

ідентифікаційний

номер ізДРФО

платника

податків

Найменування

платника податків

(прізвище, ім'я та

по батькові)

Місцезнаходження (місце

проживання)

Кількість

виданих

копій

Дата та

підпис

керівника

в одержанні

довідки та

копій

1

2

3

4

5

6

7


(Додаток 13 в редакції Наказу ДПА

N 149 від 03.04.2002)Додаток 14

до Порядку обліку

платників податків,

зборів (обов'язкових

платежів)

N______


"___"___________ 20__рокуФорма N 15-ОПП

(адреса органу державної податкової служби, якому дається повідомлення/адреса

платника податків/адреса банківської установи, в якій відкриті рахунки платника податків)


(адреса органу державної податкової служби, який дає повідомлення)

Повідомлення *

про зарахування / виключення платника податків

до / з категорії великих платників або

про зміну місця обліку платника податків