Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість працівників в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах2а машиністи скреперних лебідок


2а машиністи сушильних установок


2а машиністи трубоукладачів, зайняті в хвостосховищах


2а машиністи установок збагачення та брикетування


2а монтажники дробильно-розмельного устаткування та

устаткування для сортування й збагачення


2а монтажники технологічних трубопроводів, зайняті

ремонтом та обслуговуванням устаткування


2а монтажники устаткування металургійних заводів


2а монтери колій, зайняті на під'їзних коліях


2а обпалювачі стінових та в'яжучих матеріалів, зайняті

випалюванням брикетів із відходів вуглезбагачення


2а оператори з обслуговування установок для

пилогазоуловлювання


2а оператори пульта керування, зайняті у виробництві

обважнювачів брикетів, препаратів і концентратів


2а пробовідбірники


2а пробуторники малолітражних драг


2а просівачі порошків на механічних ситах


2а регулювальники хвостового господарства


2а розчиняльники реагентів


2а- садчики, зайняті у виробництві брикетів із відходів

вуглезбагачення


2а сепараторники, зайняті в мокрому циклі збагачення


2а скруберники-насосники


2а слюсарі-ремонтники


2а сортувальники


2а стрічкові прибиральники, зайняті прибиранням пилу


2а сушильники


2а теслярі, зайняті влаштуванням дерев'яних

трубопроводів на хвостосховищах


2а трактористи, зайняті в хвостосховищах


2а транспортувальники (обслуговування механізмів)


2а укладальники-пакувальники


2а фільтрувальники


2а флотатори


2а форсунники


2а центрифугувальники


2а чистильники, зайняті очищенням барабанів, бункерів,

рамп, контраційних столів та аспіраційних систем


2а шихтувальники


2а шламівники-басейники


2а шліхівники


2а шлюзівники


2б б) керівники та фахівці


2б головні електрики фабрик на правах цехів


2б головні енергетики фабрик на правах цехів


2б головні інженери фабрик на правах цехів


2б головні механіки фабрик на правах цехів


2б електрики дільниць (відділень)


2б електрики цехів


2б електромеханіки


2б енергетики


2б енергетики цехів


2б енергетики, енергетики дільниць (відділень)


2б майстри виробничих дільниць


2б майстри, старші майстри


2б майстри, старші майстри з ремонту устаткування


2б механіки


2б механіки дільниць (відділень)


2б механіки цехів


2б начальники виробництва (основних корпусів), їх

заступники


2б начальники дільниць (відділень), їх заступники


2б начальники змін


2б начальники фабрик на правах цехів, їх заступники


2б начальники цехів, їх заступники


1. Збагачення руд і пісків

під час видобування кольорових і дорогоцінних

металів, алмазів


2.1а а) робітники


2.1а дозувальники реагентів


2.1а-1 працівники пробірних і пробірно-аналітичних

лабораторій, зайняті на роботах із застосуванням

ціанідів, а також на золотодобувних підприємствах


2.1а сепараторники


2.1а слюсарі контрольно-вимірювальних приладів та

автоматики, зайняті обслуговуванням і ремонтом

контрольно-вимірювальних приладів та автоматики

безпосередньо в місцях їх встановлення на дільницях

(робочих місцях), основні робітники яких

користуються правом на пільгове пенсійне

забезпечення за Списком N 1


III. ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ


1. Доменне виробництво


3.1а а) робітники


3.1а бригадири рудного двору


3.1а вантажники, зайняті на рудному дворі


3.1а вивантажувачі на відвалах


3.1а вогнетривники


3.1а водії автомобілів, зайняті переміщенням шлаку на

гарячих ділянках робіт


3.1а водії електро- та автовізків, зайняті на рудному

дворі


3.1а газорятівники, зайняті на роботах із застосуванням

газозахисної апаратури


3.1а готувачі заправних, вогнетривких матеріалів і

термічних сумішей


3.1а грануляторники доменних шлаків


3.1а дробильники


3.1а електромонтери з ремонту та обслуговування

електроустаткування


3.1а електрослюсарі (слюсарі) чергові та з ремонту

устаткування


3.1а ковшові, зайняті приготуванням вапняного розчину та

оббризкуванням ковшів


3.1а контролери у виробництві чорних металів, зайняті на

гарячих ділянках робіт


3.1а котельники, зайняті ремонтом металургійного

устаткування


3.1а машиністи бульдозерів, зайняті на рудному дворі


3.1а машиністи вагоноперекидачів


3.1а машиністи дробильно-навантажувальних агрегатів,

зайняті на рудому дворі


3.1а машиністи екскаваторів, зайняті на рудному дворі


3.1а машиністи конвеєрів, зайняті на рудному дворі


3.1а машиністи кранів металургійного виробництва


3.1а машиністи скіпових підіймачів


3.1а машиністи шихтоподачі


3.1а монтажники санітарно-технічних систем і

устаткування, зайняті ремонтом доменних печей


3.1а монтажники технологічних трубопроводів, зайняті

ремонтом металургійного устаткування


3.1а монтажники устаткування металургійних заводів,

зайняті ремонтом металургійного устаткування


3.1а монтери колій, зайняті на під'їзних коліях


3.1а оператори поста керування системами шихтоподачі


3.1а прибиральники відходів металургійного виробництва


3.1а-3а робітники грануляційного басейну


3.1а-3б робітники та бригадири, зайняті на шлакових відвалах

та обробленням шлаку


3.1а слюсарі контрольно-вимірювальних приладів та

автоматики, зайняті обслуговуванням і ремонтом

контрольно-вимірювальних приладів та автоматики

безпосередньо в місцях їх встановлення на дільницях

(робочих місцях), основні робітники яких

користуються правом на пільгове пенсійне

забезпечення за Списком N 1


3.1а слюсарі систем випарного охолодження


3.1а слюсарі-ремонтники


3.1а трактористи, зайняті подаванням шихти на рудному

дворі


3.1а шихтувальники


3.1б б) керівники та фахівці


3.1б електрики дільниць


3.1б електрики цехів


3.1б енергетики


3.1б енергетики дільниць


3.1б енергетики цехів


3.1б майстри (старші майстри) з ремонту устаткування


3.1б майстри (старші майстри) контрольні, зайняті на

гарячих ділянках робіт


3.1б майстри, старші майстри


3.1б механіки дільниць


3.1б механіки цехів


3.1б начальники дільниць


3.1б начальники змін


3.1б начальники цехів, їх заступники


2. Виробництво сталі та феросплавів. Підготовка

сполук і копрові роботи. Ремонт металургійних печей.

Випалювання доломіту та вапна


3.2а а) робітники


3.2а бригадири шихтового двору в сталеплавильному та

феросплавному виробництвах


3.2а бункерувальники, зайняті подаванням матеріалів до

конвертера


3.2а бурильники шпурів, зайняті обробленням брухту та

шлаку


3.2а вагарі, зайняті на шихтовому дворі


3.2а вантажники, зайняті на шихтовому дворі та

вантаженням фосфатшлаків


3.2а вибуховики


3.2а вивантажувачі вапна з печей


3.2а вивантажувачі на відвалах


3.2а вогнетривники


3.2а водії транспортних засобів, зайняті транспортуванням

шлаку на гарячих ділянках робіт


3.2а водії навантажувачів, зайняті транспортуванням

вогнетривких матеріалів на гарячих ділянках робіт


3.2а газорятівники, зайняті на роботах із застосуванням

газозахисної апаратури


3.2а готувачі заправних, вогнетривких матеріалів і

термічних сумішей


3.2а дозувальники


3.2а дробильники


3.2а електромонтери з ремонту та обслуговування

електроустаткування


3.2а електрослюсарі (слюсарі) чергові та з ремонту

устаткування


3.2а змішувальники, зайняті приготуванням електродної

маси


3.2а клеймувальники гарячого металу


3.2а контролери у виробництві чорних металів, зайняті на

гарячих ділянках робіт


3.2а копрівники з оброблення брухту та відходів металу


3.2а котельники, зайняті ремонтом металургійного

устаткування


3.2а лебідники


3.2а маркувальники, зайняті маркуванням гарячого металу


3.2а машиністи бульдозерів, зайняті вантаженням шлаку,

ламанням кладки печей


3.2а машиністи вагоноперекидачів


3.2а машиністи дистрибуторів


3.2а машиністи екскаваторів, зайняті вантаженням шлаку та

ламанням кладки печей


3.2а машиністи електровозів металургійних цехів


3.2а машиністи кранів (кранівники)


3.2а машиністи кранів металургійного виробництва


3.2а машиністи млинів


3.2а машиністи насосних установок, зайняті перекачуванням

смоли та мазуту до мартенівських печей


3.2а машиністи скреперів (скреперисти), зайняті

розбиранням брухту та металу


3.2а монтажники санітарно-технічних систем і

устаткування, зайняті ремонтом металургійного

устаткування


3.2а монтажники технологічних трубопроводів, зайняті

ремонтом і обслуговуванням устаткування


3.2а монтажники устаткування металургійних заводів,

зайняті ремонтом металургійного устаткування


3.2а монтери колій, зайняті на під'їзних коліях та у

шлакових відвалах


3.2а набивальники блоків


3.2а оператори з обслуговування установок для

пилогазоуловлювання, зайняті уловлюванням пилу під

час помелу шлаку та приготування заправних

матеріалів


3.2а оператори завантаження конвертерів, зайняті

подаванням матеріалів до конвертерів


3.2а оператори постів керування системами шихтоподачі


3.2а оператори систем гідравліки та охолодження машин

безперервного лиття заготовок


3.2а підручні сталеварів вакуумних печей


3.2а пультівники електроплавильних печей


3.2а різальники холодного металу


3.2а-3 робітники та бригадири з переміщення сировини,

напівфабрикатів і готової продукції в процесі

виробництва


3.2а-3 робітники та бригадири, зайняті на шлакових відвалах

та обробленням шлаку


3.2а-3 робітники, зайняті випалюванням і вивантаженням

випаленого доломіту та вапна


3.2а розбивальники феросплавів


3.2а роздільники брухту та відходів металу


3.2а сепараторники, зайняті обробленням шлаку


3.2а слюсарі контрольно-вимірювальних приладів та

автоматики, зайняті обслуговуванням і ремонтом

контрольно-вимірювальних приладів та автоматики

безпосередньо в місцях їх встановлення на дільницях

(робочих місцях), основні робітники яких

користуються правом на пільгове пенсійне

забезпечення за Списком N 1


3.2а слюсарі систем випарного охолодження


3.2а слюсарі-ремонтники


3.2а сортувальники, зайняті сортуванням випаленого

доломіту


3.2а сталевари вакуумних печей


3.2а стропальники, зайняті обробленням металобрухту


3.2а сушильники, зайняті сушінням феросплавів


3.2а термісти прокату й труб


3.2а теслярі, зайняті ремонтом металургійних печей


3.2а транспортувальники (такелажні роботи), зайняті на

гарячих ділянках робіт


3.2а формувальники електродної маси


3.2а форсунники


3.2а чистильники феросплавів


3.2а шихтувальники

3.2б б) керівники та фахівці


3.2б електрики дільниць


3.2б електрики цехів


3.2б енергетики дільниць, цехів


3.2б майстри (старші майстри) контрольні, зайняті на

гарячих ділянках робіт


3.2б майстри, старші майстри


3.2б майстри, старші майстри з ремонту устаткування


3.2б механіки дільниць


3.2б механіки цехів


3.2б начальники дільниць


3.2б начальники змін


3.2б начальники цехів, їх заступники


3. Прокатне, колесопрокатне,

бандажопрокатне, вилопрокатне, жерстекатальне,

лудильне, оцинкувальне та освинцювальне

виробництва. Виробництво рейкових скріплень.

Термічна обробка, вирубування та зачищення

гарячого металу. Виробництво

каліброваного металу


3.3а а) робітники


3.3а вальцювальники, зайняті складанням та перевалкою

клітей


3.3а вальцювальники профілевигинальних агрегатів


3.3а вальцювальники станів холодного прокату


3.3а відпальники прецизійних сталей та сплавів


3.3а вогнетривники


3.3а газорятівники


3.3а гартівники


3.3а електромонтери з ремонту та обслуговування

електроустаткування


3.3а електрослюсарі (слюсарі) чергові та з ремонту

устаткування


3.3а кислототривники-гумувальники


3.3а клеймувальники гарячого металу


3.3а контролери у виробництві чорних металів, зайняті на

гарячих ділянках робіт поопераційним контролем на

агрегатах безперервного травлення, лудіння,

оцинкування, алюмооцинкування, освинцювання


3.3а лакувальники жерсті й труб


3.3а маркувальники, зайняті на роботах з гарячим металом


3.3а мастильники


3.3а машиністи ведучих моторів прокатних станів


3.3а машиністи зливколамачів


3.3а машиністи кранів металургійного виробництва


3.3а машиністи парових машин та локомобілів, зайняті на

головних приводах прокатних станів


3.3а монтажники санітарно-технічних систем і

устаткування, зайняті ремонтом металургійного

устаткування


3.3а монтажники технологічних трубопроводів, зайняті

ремонтом та обслуговуванням устаткування


3.3а монтажники устаткування металургійних заводів


3.3а набирачі пакетів листів та труб


3.3а оператори ліній оброблення рейок


3.3а оператори постів керування


3.3а оператори постів керування станами холодного прокату


3.3а оператори профілевигинальних агрегатів


3.3а підручні вальцювальників станів холодного прокату


3.3а плавильники вторинного олова


3.3а полірувальники, зайняті на роботах із застосуванням

оксиду хрому


3.3а правильники прокату й труб