в) навантаження в кузов автомобіля (поїзда) повинно проводитися тільки збоку або ззаду, перенесення екскаваторного ковша над кабіною автомобіля або трактора забороняється;

г) завантажений автомобіль (автопоїзд) повинен їхати до пункту розвантаження тільки після дозволяючого сигналу машиніста екскаватора.

325. Кабіна кар'єрного автосамоскида повинна бути перекрита спеціальним захисним козирком, що забезпечує безпеку водія при навантаженні. При відсутності захисного козирка водій автомобіля зобов'язаний вийти при навантаженні з кабіни і перебувати за межами радіуса дії ковша екскаватора.

326. При роботі автомобіля в кар'єрі забороняється:

а) рух автомобіля з піднятим кузовом, ремонт, розвантаження під лініями електропередачі;

б) рух заднім ходом до місця навантаження (розвантаження) на відстані більше З0 м (за виключенням випадків проведення траншей);

в) переїжджати через кабелі, прокладені по землі, без спеціальних запобіжних укрить;

г) перевозити сторонніх людей в кабіні. Дозволяється проїзд в кабінах технологічних автомобілів працівникам технічного нагляду та окремим робітникам при наявності в них письмового дозволу адміністрації і місця в кабіні;

д) залишати автомобіль на похилах і підйомах.

В випадках зупинки автомобіля на підйомі або похилі внаслідок технічної несправності водій зобов'язаний прийняти заходи, що виключають самовільний рух автомобіля: вимкнути двигун; загальмувати машину, підкласти під колеса підпори (башмаки) і т.п.;

е) проводити запуск двигуна, використовуючи рух автомобіля під похил;

ж) залишати автомобіль з працюючим двигуном.

В усіх випадках при русі автомобіля заднім ходом повинен подаватися безперервний звуковий сигнал, а при русі заднім ходом автомобіля вантажопідйомністю 10т і більше повинен автоматично включатися звуковий сигнал.

327. Перевезення людей в кар'єрі допускається тільки в автобусах або в спеціально обладнаних для перевезення людей автомашинах з швидкістю і за маршрутами, затвердженими керівництвом підприємства.

Площадки для посадки людей повинні бути горизонтальними.

Забороняється обладнання площадок для посадок на проїжджій частині шляху.

328. Навантажувально-розвантажувальні пункти повинні мати необхідний фронт для маневрових операцій автомобілів, бульдозерів, тракторів і автопоїздів з урахуванням вимог п. 266-271 цих Правил. Площадки для навантаження і розвантаження автомобілів (автопоїздів) повинні бути горизонтальними; допускається похил не більше 0,01.

Для обмеження руху машин заднім ходом розвантажувальні площадки повинні мати надійну запобіжну стінку (вал) висотою не менше 0,7 м для автомобілей вантажопідйомністю до 10 т і не менше 1 м для автомобілей вантажопідйомністю вище 10т.

При відсутності запобіжної стінки забороняється під'їжджати до бровки розвантажувальної площадки ближче ніж на 3 м машинам вантажопідйомністю до 10т і ближче ніж 5 м вантажопідйомністю вище 10т.


8.3. Стрічкові конвейєри


329. Конвейєрні лінії та установки повинні мати:

а) пристрій для аварійної зупинки конвейєра з будь-якої точки вздовж його довжини;

б) сигналізацію про початок запуска;

в) блокуючі пристрої, що виключають можливість дистанційного пуску після спрацювання захисту конвейєра;

г) пристрій, що вимикає конвейєр у випадку зупинки стрічки при ввімкненому приводі;

д) пристрої, що перешкоджають бічному сходу стрічки і датчики від бічного сходу стрічки, вимикаючі привід конвейєра при сході стрічки на бік більше 10% її ширини;

е) місцеву блокіровку, що запобігає пуску конвейєра з пульта керування;

ж) перехідні містки, огороджені поручнями, відстань між якими повинна бути не більше 500 м;

з) захисні пристрої в місцях проходу людей під конвейєрами для захисту їх від падаючих кусків матеріалу, що транспортується.

і) пристрої, що вловлюють вантажну вітку при її розриві, або пристрої, що контролюють цілісність тросів стрічки при встановленні конвейєра з кутом нахилу більше 10 градусів.

В темні години доби всі робочі місця та проходи повинні бути освітлені. Затемнені місця галерей обов'язково освітлюються і в денні години.

330. В конвейєрних галереях між конвейєром і стіною необхідно залишати прохід для людей не менше 0,7 м, а між двома конвейєрами — не менше 1 м. Зазор між конвейєром і стіною на ділянках, де відсутній рух людей, повинен бути не менш 0,4 м, а між найбільш високою частиною конвейєра і стелею — не менше 0,6 м.

331. Приводні, натяжні, відхиляючі та кінцеві станції стрічкових конвейєрів повинні мати огородження, що виключають можливість проводити ручне прибирання розсипаного матеріалу біля барабанів під час роботи конвейєрів. Огородження повинні бути зблоковані з приводним двигуном конвейєра таким чином, щоб виключити можливість пуску його в роботу при знятих огородженнях. На конвейєрах необхідно встановлювати пристрої для очищення стрічки, справність яких перевіряється працівником змінного технічного нагляду щозмінно. Робота на заштибованих конвейєрах не дозволяється.

332. Ремонтні роботи, ручне змащування і очищення конвейєра повинні проводитися тільки при зупиненому конвейєрі та заблокованому пусковому пристрої.

333. Стрічкові конвейєри, встановлені з нахилом більше 6 градусів, повинні бути обладнані надійним автоматично діючим гальмовим пристроєм, який спрацьовує при вимкненні двигуна.

334. Забороняється:

а) перевозити людей на необладнаних для цієї мети конвейєрах;

б) транспортувати на стрічці обладнання;

в) підсипати на приводний барабан каніфоль або інші матеріали з метою усунення пробуксування стрічки;

г) направляти стрічку, що рухається, рукою;

д) проводити ручне прибирання матеріалу, що просипався з-під конвейєрів під час їх роботи.

335. Спуск людей в бункери дозволяється по сходам після зупинки завантажуючих конвейєрів і живильників. Спуск в бункери і робота в них проводиться за нарядом під спостереженням працівника технічного нагляду.

На рукоятках вимкнутої пускової апаратури навантажуючих кон-вейєрів повинні вивішуватися плакати "Не вмикати — працюють люди".

Люди, які спускаються в бункер, повинні бути проінструктовані і забезпечені запобіжними поясами і канатами, закріпленими у верхній частині бункера.

Для ліквідації зависів і "пробок" в бункерах останні повинні бути обладнані спеціальними пристроями.

Для освітлення бункера необхідно застосовувати світильники в рудниковому виконанні.

336. Перед спуском людей в бункер, що містить гірничу масу, виділяючу газоподібні речовини, необхідно провести аналіз проб повітря з бункера.

337. Швидкість руху конвейєрної стрічки при ручному породовідбиранню не повинна перевищувати 0,5 м/с. В місці породовідбирання стрічка повинна бути огороджена.

338. Експлуатація вантажних підвісних канатних доріг проводиться з урахуванням вимог діючих "Правил обладнання та безпечної експлуатації вантажних підвісних канатних доріг".


8.4. Об'єкти циклічно-потокової технології (ЦПТ)


339. На об'єкти ЦПТ поширюються вимоги діючих Правил безпеки при розробці рудних, нерудних родовищ корисних копалин підземним способом (на підземних об'єктах ЦПТ), Єдиних правил безпеки при подрібненні, сортуванні, збагаченні корисних копалин та окускуванні руд і концентратів (на дробильних комплексах ЦПТ) в тій частині, в якій вони не суперечать цим Правилам.

340. В підземних камерах і будівлях грохотильного, подрібнюючого устаткування, грохотильно-подрібнюючих перевантажувальних пунктів, розташованих в кар'єрі або на борту кар'єру, мінімальна відстань між габаритами суміжних машин і апаратів і від стін до устаткування повинна бути визначена з розрахунку забезпечення транспортування машин і апаратів при їх ремонті або заміні, але не менше:

а) 1,5 м — на основних проходах;

б)1 м — на робочих площадках між машинами;

в) 0,7 м — на робочих проходах між стіною і машиною.

341. Отвори бункерів повинні огороджуватись з неробочих боків поручнями висотою не менше 1 м з обшивкою їх по низу смугою на висоту 0,14 м.

Розвантажувальні площадки для залізничного транспорту та автосамоскидів огороджуються поручнями висотою не менше 1 м в місцях можливого проходу людей.

342. Робочі площадки приймальних і розвантажувальних пристроїв і бункерів обов'язково обладнюються звуковою сигналізацією, призначеною для повідомлення обслуговуючого персоналу про прибуття залізничного составу. Сигнали подаються за півтори-дві хвилини до моменту прибуття транспортних засобів.

На приймальних бункерах повинен бути встановлений світлофор, який дозволяє або забороняє в'їзд автомобіля на площадку бункера під розвантаження.

343. Ремонт технологічного устаткування повинен здійснюватися з дотриманням вимог Положення про бірочну систему.

344. В підземних виробках, камерах, тунелях, будівлях, галереях і естакадах з боку проходу по всій довжині конвейєра повинні бути огороджені ролики робочої і холостої віток. З боку монтажного проходу ролики робочої і холостої віток можуть не огороджуватися при умові обладнання хвірток, які виключають доступ людей при роботі конвейєра.

Конструкція огородження роликів повинна бути такою, щоб усунення або переміщення огородження, у випадку необхідності (при ремонтах), було можливим лише за допомогою інструменту.

345. Стрічкові конвейєри при куті нахилу конвейєрного става більше 10 градусів повинні бути обладнані пристроями (вловлювачами) , які ловлять стрічку при її обриві.


Примітка.

До освоєння серійного випуску вловлювачів експлуатація стрічкових конвейєрів з шириною гумовотросової стрічки 2,0 м і більше дозволяється при умові дефектоскопічного контролю цілісності тросиків гумовотросової стрічки по всій її довжині за допомогою спеціальних приладів, який проводиться не менше одного разу на місяць і періодичного візуального контролю цілісності обкладок гумовотканних стрічок без наявності вантажа на стрічці.

346. Прибирання розсипаного матеріалу з-під стрічкових конвейєрів повинно бути механізоване (гідравлічне прибирання та ін.).

347. При гідравлічному прибиранні просипаного матеріалу конвейєрний ствол повинен бути обладнаний шламозбірником. Камера повинна мати вихід в похилий ствол шириною не менше 2,5 м і висотою 2,2 м. Місце розташування шгамозбірника на кожному етапі експлуатації похилого ствола визначається проектом. Ємкості шламозбірника розраховуються на двогодинний нормальний приплив і повинні систематично очищатися від шламу грейферним краном. Розвантаження шламу необхідно здійснювати тільки на поверхню гірничої маси, яка транспортується конвейєром.

348. Пульповодозбірні установки повинні оглядатися не менше одного разу за добу головним механіком або особою, призначеною ним. Результати огляду фіксуються в Журналі огляду водовідливних установок.

349. Через конвейєри довжиною більше 50 м, що розташовані на висоті не більше 1,2 м від рівня підлоги (землі) до низу найбільш виступаючих частин конвейєра, необхідно обладнувати містки для переходу людей і обслуговуючого персоналу.

Містки через конвейєр повинні розташовуватись на відстані один від одного не більше 50 м в будівлях і підземних камерах; 100 м — в інших випадках, а також огороджуватися поручнями висотою не менше 1,0 м, мати суцільний і неслизький поміст шириною не менше 0,8 м, встановлюватися так, щоб відстань по вертикалі від помосту до низу найбільш виступаючих будівельних конструкцій (комунікаційних систем) була не менше 2,0 м, а від низу найбільш виступаючих конструкцій до матеріалу, що транспортується конвейєром, — не менше 0,3 м.

350. Стрічкові конвейєри, у яких вісі приводних, натяжних і відхиляючих барабанів, приводних станцій, а також машин і устаткування подрібнюючих і грохотильно-подрібнюючих пунктів (незалежно від місця їх розташування) знаходяться вище 1,5 м від рівня підлоги (землі), повинні мати площадки для обслуговування.

Відстань по вертикалі від підлоги площадок до низу найбільш виступаючих будівельних конструкцій (комунікаційних систем) повинна бути не менше 1,8 м. Площадки повинні мати суцільний неслизький поміст і бути огороджені поручнями висотою не менше 1,0 м з і суцільним закриттям не менше 0,14 м від рівня помосту.

351. В місцях завантаження конвейєрів і в місцях, де можливе скочування з робочої вітки кусків матеріалу, що транспортується, необхідно встановлювати запобіжні борти.

352. Вантажі натяжних пристроїв конвейєрів повинні розташовуватися так, щоб у випадку розриву стрічки або канатів виключалась можливість падіння вантажа на людей або устаткування.

353. При виході на поверхню кар'єра підземних виробок і підземно-наземних конвейєрних галерей в них повинні бути передбачені зовнішні входи і встановлені перехідні містки через конвейєр.

354. Для живлення стаціонарних приймачів електричною енергією допускається застосування напруги не вище 10 кВ. Для живлення пересувних приймачів електричною енергією допускається застосування напруги не вище 1140 В.

355. Для живлення підземних освітлювальних установок необхідно застосовувати напругу не вище 127 В.

356. Електроустаткування, розташоване в приміщеннях підземного тракту ЦПТ (електродвигуни, апарати, світильники, пости керування і т.д.) повинно бути в рудниковому виконанні.

357. Електромашинні камери і камери підземних підстанцій повинні бути закріплені вогнетривкими матеріалами (бетон, цегла, і тд.). Всі вентиляційні збійки і входи в камери, а також прилягаючі до них гірничі виробки на відстані не менше 5 м в обидва боки від камер повинні бути закріплені тим же матеріалом, що і камера.

358. Електромашинні камери повинні бути укомплектовані захисними засобами відповідно до Правил технічної експлуатації електроустановок. Камери підземної частини тракту повинні закриватися металевими дверима, які відкриваються назовні і не заважають у відкритому положенні руху по виробці. Суцільні металеві двері обов'язково мають вентиляційні отвори, які закриваються вручну або автоматично, у випадку необхідності, припинення доступу повітря в камеру.