427. Ремонт кабеля повинен проводитися після від'єднання його від живильного пункта і розрядки від залишкових електричних зарядів.

428. В місцях перетину з залізничними коліями і автомобільними шляхами кабелі з метою захисту від пошкоджень необхідно прокладати в трубах, коробах, жолобах та ін. Розміри укриття повинні перевищувати ширину залізничних колій або доріг не менше ніж на 2 м в кожний бік.

429. З'єднання гнучких кабелів напругою до 1000 В, які потребують в процесі роботи частих роз'єднань, повинні виконуватися при допомозі спеціальних штепсельних муфт. Розетка повинна монтуватися на боці джерела живлення.

430. З'єднання багатодротових проводів з однорідного металу пересувних ліній електропередачі напругою вище 1000 В повинно проводитися за допомогою спеціальних затискувачів або скруткою за способом "ялинка", або комбінованим способом. При застосуванні багатодротових проводів або тросів з різнорідних металів необхідно застосовувати спеціальні з'єднувальні затискувачі.

В кожному прогоні на один провід або трос допускається не більше трьох з'єднань.

431. Не допускається більше одного приєднання або відводу від затискувачів пускача, трансформаторів і т.п., якщо це не передбачено конструкцією затискувачів або приєднувальної арматури.


9.5. Електрична тяга


432. Обладнання контактної мережі повинно відповідати діючим нормам і стандартам.

Висота підвіски контактного проводу над головкою рейки на постійних коліях повинна бути не менше 6250 мм на станціях і 5750 мм на перегонах.

433. Для живлення контактних мереж електрофікованої залізниці Допускається застосування системи з заземленням одної фази або середньої точки тягового трансформатора. При цьому заземлення тягового трансформатора повинно виконуватися за межами контура захисного заземлення підстанції.

434. Висота підвіски контактного проводу над рівнем головки рейок на пересувних залізничних коліях при бічній підвісці повинна бути не менше 4400 мм.

435. Відстань від осі крайньої колії до опор контактної мережі на постійних коліях повинна бути не менше: на прямих перегонах 2750 мм і на станціях 2450 мм, для електрифікованих колій, які вводяться вперше в експлуатацію — 3100 мм.

На криволінійних ділянках колії ці відстані у всіх випадках необхідно збільшувати відповідно до габаритів наближення споруд. Взаємне розташування опор контактної мережі та сигналів повинно забезпечувати видимість останніх. На пересувних коліях при навантажуванні состава думкарів багатоковшевими портальними екскаваторами відстань між рухомим составом і проводом (у світлі) повинна бути не менше 800 мм; якщо ця відстань менше 800 мм, на бічних вікнах електровоза необхідно обладнувати захисне огородження.

436. В межах штучних споруд відстань від пантографа і частин контактної мережі, що перебуває під напругою, до заземлених частин споруд повинна бути не менше: при номінальній напрузі до 1 кВ — 150 мм, до 4 кВ — 200 мм, до 10 кВ — 250 мм і вище 10 кВ — 350 мм.

437. Ізолятор анкеровки контактного проводу, несучих і фіксуючих тросів повинен бути розташований не ближче 1,5 м від опори.

438. Всі рейкові колії, які не застосовуються для руху електровозів, повинні бути відокремлені від електрифікованих колій улаштуванням ізольованих стиків.

439. Робота на контактній мережі, що перебуває під напругою, дозволяється особам, які мають на це право і тільки з спеціальних вишок, змонтованих на автодрезині або на спеціальній платформі, або з пересувних східців з ізольованими площадками.

Роботи під напругою проводяться за нарядами. Не допускається проведення будь-яких робіт на контактній мережі під час дощу, туману, мокрого снігу та грози.

440. В кожній групі працюючих на контактній мережі повинен бути керівник, відповідальний за безпеку робіт, який має не менше ніж IV групу з електробезпеки.

441. Металеві конструкції (мости, шляхопроводи, світлофори, гідроколонки і т.п,), розташовані на відстані менше 5 м від частин контактної мережі, що перебуває під напругою, металеві опори контактної мережі та деталі кріплення ізоляторів контактної мережі на залізобетонних і кам'яних штучних спорудах і залізобетонних опорах, а також приводи секційних роз'єднувачів, неробочі анкеровочні вітки та вантажі комплексаторів, встановлені на дерев'яних опорах, повинні бути заземлені.

Заземлення повинно виконуватися приєднанням заземлюємої конструкції до тягових рейок. Заземлюючі провода та місця їх приєднання до рейок і пристроїв, що заземляються, повинні бути доступні для контролю.

442. Приводи секційних роз'єднувачів повинні бути під замком. Кожний привод повинен мати присвоєний номер, чітко написаний на його кришці.

443. Роботи на контактній мережі повинні проводитися в присутності другої особи, яка повинна знаходитися в безпосередній близькості від місця роботи.

444. Електровози повинні бути обладнані блокіровками, які виключають вхід у високовольтну камеру та вихід на кришу електровоза при піднятому і невідключеному струмоприймачеві.

445. Ремонт і огляд устаткування, розташованого на криші електровоза, повинні проводитися в депо або на спеціально виділеній колії (ділянці колії) з обов'язковим зняттям напруги і заземленням контактної мережі.

446. Огляд і ремонт устаткування, допоміжних машин, тягових двигунів і апаратури на електровозах поза депо повинні проводитися з дотриманям таких умов:

електровоз зупинений і загальмований ручним гальмом;

допоміжні машини і апаратура вимкнеш;

струмозйомники опущені і заземлені;

реверсивна рукоятка і ключ щитка керування зняті;

щитки допоміжних машин і струмозйомників заблоковані;

швидкодіючий вимикач вимкнений.

Після повної зупинки допоміжних машин головний роз'єднувач і роз'єднувач допоміжних кіл повинні бути відключені роз'єднувальною штангою, на дизель-електровозах дизель повинен бути зупинений.

Ключ від щитків керування і рукоятка реверсивного механізму перед початком робіт повинні передаватися особі, що проводить роботу.

Машиніст електровоза навіть при нульовому показанні вольтметрів повинен упевнитися в тому, що струмозйомники опущені. Ремонтні роботи повинні проводитися у відповідності з затвердженим переліком робіт по розпорядженню або в порядку поточної експлуатації.

447. На всіх перетинах електрифікованих колій з автомобільними шляхами і в пунктах, де проводяться вантажно-розвантажувальні роботи, повинні бути встановлені попереджувальні освітлені, або які світяться плакати "Стережись контактного проводу", а біля переїздів з обох боків також габаритні ворота, висота яких повинна бути меншою висоти підвіски контактного проводу не менше ніж на 0,5 м.

448. На мостах, шляхопроводах і пішоходних містках, які прохо-дять над електрифікованими коліями, повинні встановлюватися суцільні захисні щити висотою не менше 2 м і шириною не менше 1 м по обидва боки від контактного проводу.


9.6. Освітлення


449. Для освітлювальних мереж в кар'єрі, а також світильників на пересувних машинах, механізмах і агрегатах повинна застосовуватися електрична система з ізольованою нейтраллю при лінійній напрузі не вище 220 В.

При застосуванні спеціальних видів освітлення допускається напруга вище 220 В.

Для живлення ручних переносних ламп повинна застосовуватися лінійна напруга не вище 36 В змінного струму і до 48 В постійного струму. При застосуванні тепловозної тяги допускається використання для цієї мети постійного струму напругою до 75 В.

450. Всі місця робіт на підприємстві повинні бути освітлені згідно з нормами, наведеними в табл. 4.


Таблиця 4


Об'єкта кар'єру

Найменша освітленість, лк

Площина, в якій нормується освітленість

Примітка

1

2

3

4

Територія в районі ведення робіт

0,2

На рівні поверхні, що освітлюється

Район робіт, що підлягає освітлюванню, встановлюється технічним керівником підприємства

Місця роботи машин в кар'єрі

5

Горизонтальна

Освітленість повинна бути забезпечена по всій глибині і висоті дії робочого устаткування машин

На породних відвалах та інших ділянках

8

Вертикальна

 

Місця ручних робіт

5

10

Горизонтальна

Вертикальна

 

Місця розвантаження залізничних составів, автомобілів і поїздів на відвалах, приймальні перевантажувальні пункти

3

Горизонтальна

Освітленість забезпечується на рівні поверхні, що освітлюється

Район роботи бульдозера або іншої тракторної машини

10

На рівні поверхні гусениць трактора

 

Місце роботи гідромоніторноі установки

5

10

Горизонтальна

Вертикальна

Освітленість забезпечується на всій висоті уступу, що розроблюється в радіусі дії гідромоніторного струменя

Місце укладки породи в гідровідвал

Територія - свіженамитих гідровідвалів

5

0,2

Горизонтальна

Горизонтальна

 

Місце проведення бурових робіт

10

Вертикальна

Освітленість забезпечується на висоту станка

Кабіни машин і механізмів

З0

Горизонтальна

На висоті 0,8 м від підлоги

Приміщення землесосної установки і район землесосних зумпфів

10

Горизонтальна

В приміщеннях землесосної установки на висоті 0,8 м від підлоги

Зона маневрування роторного екскаватора і відвалоутворювача

10

15

Горизонтальна

Вертикальна

Район, що підлягає освітлюванню, встановлюється згідно з паспортом гірничих робіт

Ремонтні площадки роторних екскаваторів Конвейєрні потокові лінії

20

25

5

Горизонтальна

Вертикальна 

На поверхні конвейєра

 

Зона обслуговування кон-вейєрних барабанів конвейєрів

10

Горизонтальна

 

Конвейєрні стрічки в місцях ручного відбирання порід

50

На поверхні конвейєрної стрічки

На відстані не менше 1 ,5 м від породовідбірника проти руху конвейєрної стрічки

Приміщення на дільницях для обігріву працюючих

10

Горизонтальна

 

Сходи, спуски з уступа на уступ в кар'єрі

3

 

 

Постійні шляхи руху працюючих в кар'єрі

1

Горизонтальна

 

Автошляхи в межах кар'єру в залежності від інтенсивності

руху

0,5-3

Горизонтальна

Освітленість забезпечується на рівні руху автомашини

Залізничні колії в межах

кар'єру

0,5

Горизонтальна

Освітленість забезпечується на рівні верхньої будови колії


451. Для освітлення відвалів і автошляхів поза межами кар'єру при живленні від окремих трансформаторних підстанцій дозволяється застосування напруги 380/220 В в мережі з заземленою нейтраллю.

452. На стаціонарних і пересувних опорах контактної мережі постійного струму напругою до 1650 В включно допускається підвіска проводів електричного освітлення та світильників, що установлюються вище контактного проводу на протилежному від нього боці опори.

Відстань від контактного проводу до проводів освітлення по вертикалі повинна бути не менше 1,5 м. Ізолятори освітлювальної мережі приймаються на вищу напругу (1650 В). Відстань від контактного проводу до опори при бічній підвісці повинна бути не меншою 1 м.

Спільна підвіска на опорах контактного проводу і лінії зв'язку не допускається. Заміна ламп і світильників, розташованих нижче освітлювальних проводів на дерев'яних опорах, повинна проводитися при знятій з контактного проводу напрузі. Ремонт освітлювальної мережі (заміна крюків, штирів і ізоляторів, перетяжка проводів та інше) повинен проводитись при знятій напрузі як з контактної, так і з освітлювальної мережі.

Всі роботи виконуються з дотриманням заходів безпеки, передба чених Правилами техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів та Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів.


9.7. Зв'язок і сигналізація


453. Кар'єр повинен бути обладнаний комплексом технічних засобів, які забезпечують контроль і керування технологічними процесами і безпеку робіт, в тому числі телефонним зв'язком (радіозв'язком) з комутатором або АТС підприємства, диспетчером. Живлення пристроїв зв'язку і сигналізації, за винятком спеціальних транспортних пристроїв, повинно проводитись лінійною напругою не вище 220 В від освітлювальної мережі, акумуляторних батарей або випрямляючих установок. Для сигнальних пристроїв, крім СЦБ, які живляться напругою не вище 24 В, допускається виконання ліній голими проводами.

Підстанції кар'єру, в залежності від їх значення, повинні мати телефонний або радіотелефонний зв'язок з енергодиспетчером (оперативним персоналом енергопостачальної організації) або з комутатором кар'єру.

454. Всі телефонні лінії кар'єрів повинні бути не менше ніж двопровідними.