Допускається обладнання металевих ґратчастих дверей при наявності додаткових суцільних дверей, які при пожежі в камері повинні закриватися автоматично або вручну. Таке ж обладнання повинні мати вентиляційні вікна камер.

359. В камерах підстанцій підземної частини тракту довжиною більше 10 м повинно бути два виходи, розташовані в найбільш віддалених між собою частинах камери.

Стіни і стелі машинних і трансформаторних камер повинні бути закріплені відповідно до проекту і побілені. В камерах не повинно бути капежу.

360. Забороняється обладнання спеціальних маслозбірних ям в камерах, устаткованих апаратами і трансформаторами, що містять масло. Перед виходом з камери повинен бути улаштований пологий вал на висоту не менше 0,1 м над рівнем підлоги камери.

361. Прокладання кабелів по конструкціям конвейєрів, розташованих в галереях, будівлях та інших наземних спорудах, а також в підземних виробках, забороняється, крім кабелів блокіровки, захисту, сигналізації та керування, які повинні прокладатися в захисних коробах або трубах.

362. При розташуванні конвейєрних ліній на відкритому повітрі допускається прокладка кабелів по ставу конвейєра при умові забезпечення їх захисту від механічних пошкоджень.

363. Для передачі та розподілу електричної енергії повинні застосовуватися:

для стаціонарної прокладки — броньовані кабелі;

для живлення пересувних машин і механізмів — гнучкі кабелі;

для контрольних ланцюгів, освітлювальних проводів — неброньовані кабелі в полівинілхлоридній або алюмінієвій оболонках, передбачених діючими нормами і стандартами.

364. Гнучкі кабелі повинні підвішуватися не жорстко, з провисом і розташовуватися на такій висоті, щоб була виключена можливість їх пошкодження.

Найближча до машини частина гнучкого кабеля, який живить пересувні механізми, може бути прокладена по грунту на протязі не більше 15 м, причому кабель повинен бути укладений так, щоб була виключена можливість пошкодження його машиною, що рухається.

365. Все технологічне устаткування, в процесі експлуатації якого утворюється пил, повинно бути оснащено справно діючими пилоподавлюючими пристроями.

366. Всі похилі стволи повинні мати штучну вентиляцію.

367. Всі похилі конвейєрні стволи повинні провітрюватися за допомогою вентиляторів головного провітрювання (ГВУ), які установ-люються в усті ствола або на концентраційному горизонті кар'єра. В усіх випадках необхідно забезпечувати забор вентиляційного повітря, що відповідає вимогам діючих норм і стандартів. Кожна ГВУ повинна обслуговуватися машиністом, який пройшов спеціальне навчання і стажування протягом не менше 5 днів під керівництвом досвідченого машиніста.

Дозволяється робота вентиляторної установки без машиніста при умові:

а) обладнання вентиляторної установки самописними приладами, які постійно реєструють продуктивність вентилятора і створену ним депресію, а також пристроями, сигналізуючими на пульт дистанційного керування про відхилення роботи установки від заданих параметрів (продуктивність, депресія, температура підшипників електродвигунів вентилятора);

б) забезпечення дистанційного пуску і зупинки електродвигуна вентилятора і дистанційного реверсування вентиляційного струменя;

в) розміщення пульта дистанційного керування та контролю роботи вентиляторної установки в диспетчерському пункті, а у випадку його відсутності — в приміщенні одної з постійно обслуговуємих стаціонарних установок на поверхні кар'єру, що має телефонний зв'язок, де забезпечено постійне (цілодобове) спостереження за діями сигналізуючої аппаратури і реєстрація в журналі усіх сигналів, що надходять;

г) проведення попередньої промислової перевірки (не менше 720 годин) апаратури дистанційного керування та контролю роботи вентиляторів, з оформленням акту, затвердженням його технічним керівником підприємства.

Допускається робота автоматизованих вентиляторних установок,крім установок головного провітрювання, без самописних приладів,вказаних в п. "а" при умові забезпечення дистанційного контролю за всіма змінами в роботі вентиляторної установки на пульті керування.

368. Відносна швидкість руху вентиляційного потоку в похилому стволі (по відношенню до швидкості руху конвейєрної стрічки) не повинна перевищувати 6,5 м/с.

369. На час виконання масових вибухів в кар'єрі люди, які знаходяться на підземному тракті ЦПТ, повинні виводитися на поверхню. Роботи можуть бути відновлені після ретельного провітрення тракту та відповідності складу вентиляційного повітря санітарним нормам, що встановлюється після обстеження тракту представниками ВГРС.

370. В місцях виходу похилого ствола в надшахтну будівлю необхідно передбачувати перекриваючий пристрій устя ствола для виключення обмерзання устя ствола і попадання відпрацьованого забрудненого повітря в надшахтну будівлю.

371. Робітники, які зайняті обслуговуванням технологічного устаткування в похилому стволі, повинні бути ознайомлені з головним та запасним виходами з похилого ствола шляхом безпосереднього проходу від місця роботи на поверхню у супроводі працівників нагляду з обов'язковим записом в журнал реєстрації ознайомлення робітників з запасними виходами. На всіх виробках і на їх перетинах необхідно встановлювати показчики напряму руху до виходів на поверхню з вказівкою відстані до них. Показчики повинні бути покриті самосвітною фарбою або, при наявності освітлювальної системи, освітлені.

372. На підземних конвейєрах ЦПТ, як правило, повинні застосовуватися стрічки у вогнестійкому виконанні.

373. Будівельні конструкції галерей повинні виконуватися з негорючих матеріалів. При цьому на приводних станціях і перевантажних пунктах, а також через кожні 100-150 м вздовж конвейєра повинні бути встановлені засоби автоматичного пожежогасіння. Сигнал про спрацювання цих засобів повинен надходити на диспетчерський пункт. По всій довжині похилого ствола, крім того, повинні встановлюватися засоби автоматичної пожежної сигналізації та прокладатися протипожежні трубопроводи діаметром не менше 100 мм, на яких через кожні 50 м повинні бути встановлені пожежні крани діаметром не менше 63 мм (вентилі та гайки).

374. Біля приводних і натяжних станцій (з боку надходження повітря) в 3-5 м від станцій і через кожні 100 м вздовж конвейєра в спеціальних нішах повинні бути встановлені по два ручних вогнегасника і ящик з піском або інертним пилом.

375. Приміщення підземних маслостанцій необхідно обладнувати установками автоматичного пожежогасіння і засобами автоматичної пожежної сигналізації. Забороняється стороннім особам знаходитись в приміщеннях маслостанції, двері їх повинні бути постійно закриті на замки.

376. Конвейєри ЦПТ повинні бути укомплектовані ефективними пристроями для різання стрічки. Різання стрічки з застосуванням відкритого вогню забороняється.

377. Зварочні та газополум'яні роботи на об'єктах ЦПТ повинні проводитися у суворій відповідності до вимог Інструкції по виконанню зварочних і газополум'яних робіт в підземних виробках і надшахтних будівлях, правил безпеки при розробці рудних і нерудних родовищ корисних копалин підземним способом.

378. Для об'єктів ЦПТ (стволів, тунелей та ін.) повинен бути складений план ліквідації аварій (ПЛА), який узгоджується з ВГРС і затверджується технічним керівником підприємства.

Вивчення ПЛА технічним наглядом повинно проводитися під керівництвом технічного керівника дробильної фабрики (кар'єру) до початку півріччя.

Ознайомлення робітників з правилами особистої поведінки під час аварії відповідно ПЛА повинно проводитися начальником участку під розпис у Журналі реєстрації ознайомлення робітників з запасними виходами. Повторне ознайомлення їх з ПЛА проводиться перед початком кожного півріччя. 

Забороняється допускати до роботи осіб, не ознайомлених з ПЛА і які не знають його в частині, що відноситься до місця їх роботи.

379. Всі підземні працівники і особи технічного нагляду повинні мати індивідуально закріплені ізолюючі саморятувальники і бути навчені правилам користування ними. Перевірка знань робітниками правил користування саморятувальниками повинна проводитись начальниками дільниць або їх заступниками не менше одного разу в шість місяців.

Кількість саморятувальників повинна бути на 10% більше списочного складу підземних робітників.

380. Для оповіщення робітників на підземних роботах про виникнення аварій, крім телефонної, повинна бути обладнана спеціальна сигналізація (світлова, гучномовна та інша).

381. Підземні похилі стволи, устатковані стрічковими конвейєрами, в яких різниця відміток кінцевих точок більше 40 м , повинні бути обладнані для доставки людей механічними підйомними установками, що мають дозвіл Держнаглядохоронпраці України на застосування їх на гірничорудних підприємствах.

382. Кожна підйомна установка, яка служить для спуску і підйому людей по похилому стволу, повинна щодобово оглядатися спеціально призначеною наказом по підприємству особою, а парашутні пристрої випробуватися шляхом включення ручного приводу. Результати огляду записуються в спеціальну книгу по затвердженій формі.

383. Транспортні засоби, які служать для перевезення людей, необхідно з'єднувати між собою подвійними зчепками або однією зчепкою та запобіжними ланцюгами.

Центровий стержень зчепки, крюки і запобіжні ланцюги повинні мати 13-кратний запас міцності по відношенню до максимального статичного навантаження і замінюватися новими не пізніше ніж через 5 років після навішування.

384. Пересування людей по проходу в похилому стволі і галереї допускається тільки при непрацюючих підйомних установках.

385. В постійних місцях посадки і висадки людей вздовж підйомних установок з боку проходів необхідно передбачувати посадочні площадки шириною не менше 1 м з обладнанням переходів до робочих місць.

386. Кожна підйомна установка в похилому стволі повинна бути обладнана високочастотним зв'язком між підйомною машиною і сосудом, що рухається, який дозволяє здійснювати двосторонній розмовний зв'язок, а також передачу:

кодових сигналів;

виконуючого сигналу;

сигналу аварійної зупинки підйомного сосуда;

сигналу датчика напуску каната;

сигналів "посадка дозволена", "посадка заборонена".

387. Проектування об'єктів ЦПТ повинно здійснюватись у відповідності до Основних вимог з техніки безпеки при проектуванні та експлуатації об'єктів циклічно-потокової технології відкритих гірничих робіт.


9. ЕЛЕКТРОУСТАНОВКИ


9.1. Загальні положення


388. При розробці родовищ відкритим способом до електроустановок пред'являються вимоги діючих Правил обладнання електроустановок, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів і Правил техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів, Правил застосування засобів захисту, що використовуються в електроустановках, Правил безпеки при експлуатації електрообладнання і електромереж на відкритих гірничих роботах, Інструкції з проектування та обладнання захисту від блискавки будівель, відпо-

відних нормативних документів в тій частині, в якій вони не суперечать цим Правилам. 

389. На кожному кар'єрі повинна бути технічна документація, передбачена Правилами безпеки при експлуатації електрообладнання і електромереж на відкритих гірничих роботах, в тому числі:

а) схема електропостачання, нанесена на план гірничих робіт, на якій вказуються силові і електротягові мережі, місця розташування електроустановок (трансформаторних підстанцій, розподільних пристроїв і т.п.);

б) принципіальна однолінійна схема з зазначенням силових мереж, електроустановок (трансформаторних підстанцій, розподільних пристроїв і т.п.), а також виду струму, перерізи проводів і кабелів, їх довжини, марки, напруги і потужності кожної установки, всіх місць заземлення, розмежування захисної і комутаційної апаратури, установок струму максимальних реле і номінальних струмів плавних вставок запобіжників, а також струмів короткого замикання в найбільше віддаленій точці лінії, яка захищається.

Зміни, які відбулись, повинні наноситися на схеми не пізніше ніж на наступний день.

390. На кожному пусковому апараті повинен бути чіткий напис, який вказує установку, що вмикається ним.

391. При роботі на лініях і в електроустановках напругою до і вище 1000 В повинні виконуватися організаційні і технічні заходи, передбачені Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів і Правилами техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів.

392. При обслуговуванні електроустановок необхідно застосовувати захисні засоби (діелектричні рукавиці, боти, килимки, ізолюючі підставки та ін.). Перед застосуванням захисні засоби повинні ретельно оглядатися.

В місцевостях з низькими температурами необхідно застосовувати утеплені діелектричні рукавиці. Допускається застосування діелектричних рукавиць сумісно з теплими (вовняними або іншими) рукавицями.

393. Захисні засоби, які застосовують при обслуговуванні електроустановок, повинні підлягати обов'язковим періодичним електричним випробуванням у встановлені строки.

394. Всі особи, які працюють в кар'єрі, повинні бути навчені способам надання першої допомоги потерпілим від електричного струму і при інших нещасних випадках.

395. Голі струмоведучі частини електричного обладнання, голі провода і шини, контакти рубильників і запобіжників, затискачі електричних машин і апаратури і т.п., доступні випадковим дотикам, повинні бути захищені надійними огорожами.

Електрозварювальні апарати змінного струму, які встановлені на гірничих машинах (екскаваторах, бурових станках і інше), повинні бути обладнані пристроями зниження напруги холостого ходу.

Застосування вказаних пристроїв на зварювальних апаратах постійного струму напругою до 110 В не потрібно.

Недіючі ділянки електромережі повинні бути роз'єднані з живильною мережею.

396. Для живлення пересувних електроустановок допускається застосування напруги не вище 35 кВ.