Голова Державного департаменту

промислової безпеки, охорони праці

та гірничого нагляду МНС України 

М. В. Саварин ПОГОДЖЕНО: 


  


Заступник Міністра праці та

соціальної політики України 

В. Тьоткін Додаток 1

до Порядку обліку вибухових матеріалів промислового призначення 


_____________________________________________________________________

Найменування суб'єкта господарювання (кар'єру, рудника, шахти тощо), якому належить склад


КНИГА

ОБЛІКУ НАДХОДЖЕНЬ ТА ВИТРАТ ВИБУХОВИХ МАТЕРІАЛІВ


Розпочата ____________ 200_ р.


Закінчена ____________ 200_ р.

Найменування вибухових матеріалів _________________________________________________ 


Надійшло 

Витрачено 

Підпис перевіряльника складу та зауваження 

Число, місяць 

Залишок на кожне число 

Звідки та

за якими

документами

отримано 

Дата виготовлення

N

партії 

Надходження

за добу 

Усього

з

початку

місяця 

Число,

місяць

Куди та

за якими документами видано

N партії

Витрачено

за добу 

Усього з

початку

місяця 

10 

11 

12 

13Голова Державного департаменту

промислової безпеки, охорони праці

та гірничого нагляду МНС України 

М. В. Саварин Додаток 2

до Порядку обліку вибухових матеріалів промислового призначення 


__________________________________________________________________

Найменування суб'єкта господарювання (кар'єру, рудника, шахти тощо), якому належить склад


КНИГА

ОБЛІКУ ВИДАЧІ ТА ПОВЕРНЕННЯ ВИБУХОВИХ МАТЕРІАЛІВ


Розпочата ____________ 200_ р.


Закінчена ____________ 200_ р.


Дата видачі

Прізвище підривника (майстра-

підривника) 

Дата,

N наряду-

путівки 

Найменування виданих вибухових матеріалів, номери партій, виробів 

Одиниця

виміру 

Кількість виданих вибухових матеріалів 

Підпис

підривника (майстра-

підривника) про отримання вибухових матеріалів 

Кількість витрачених вибухових матеріалів 

Кількість повернутих вибухових матеріалів, номери виробів 

Підпис роздавальника (завідувача складу) про отримання вибухових матеріалів 

Підпис підривника (майстра-

підривника)

про повернення вибухових матеріалів 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Примітка. При використанні різноманітних вибухових матеріалів графи 4, 6, 8 і 9 повинні бути додатково розподілені для запису в кожній графі тільки одного виду вибухових речовин і засобів ініціювання, а також ступінь уповільнення електродетонаторів.


Голова Державного департаменту

промислової безпеки, охорони праці

та гірничого нагляду МНС України 

М. В. Саварин 


Додаток 3

до Порядку обліку вибухових матеріалів промислового призначення Додаток 3

до Порядку обліку вибухових

матеріалів промислового

призначення


КНИГА

ОБЛІКУ НАДХОДЖЕНЬ І ВИТРАТ

ВИБУХОВИХ МАТЕРІАЛІВ


Додаток 4

до Порядку обліку вибухових

матеріалів промислового

призначення


__________________________________________

Найменування суб'єкта господарювання

(кар'єра, рудника, шахти тощо),


НАРЯД-НАКЛАДНА N ________


Складу вибухових матеріалів ______________________________________


Видати для _______________________________________________________


Через ____________________________________________________________


Дата видачі ______________________________________________________


Найменування

вибухових

матеріалів

Одиниці

виміру

Замовлено

Видано

Підпис

того, хто

видав

вибухові

матеріали

Підпис

того, хто

отримав

вибухові

матеріали

Кількість

Завод-

виробник

Дата

Виготовлення

N

партії
Керівник суб'єкта господарювання ________________________________


Головний бухгалтер _____________________________________________


Голова Державного департаменту

промислової безпеки, охорони праці

та гірничого нагляду МНС України М.В.Саварин


Додаток 5

до Порядку обліку вибухових

матеріалів промислового

призначення


Суб'єкт господарювання

(кар'єр, рудник, шахта тощо) ____________________________________

дільниця ______________________ зміна ___________________________


НАРЯД-ПУТІВКА N _______________


на проведення вибухових робіт "__"__________ 200_ р.

підривнику ___________________________________

(прізвище, ініціали, робочий номер)


Місце роботи

(найменуван-

ня блоку,

горизонту,

виробок,

об'єктів)

Підлягає

підриванню

Виписано

Виписано

Заряди

в шпурах

(сверд-

ловинах

тощо),

шт.

Маса

заряду

в шпурі

(сверд-

ловині

тощо),

кг

Вибухових

речовин

за найме-

нуванням,

кг

Електро-

детонато-

рів за

ступенями

уповіль-

нення, шт

капсулів-

детона-

торів,

шт.

вогне-

провід-

ного

шнура,

м

електро-

запальних

патронів,

трубок,

шт.

дето-

нуваль-

ного

шнура,

м

Вибухових

речовин

за найме-

нуванням,

кг

Електро-

детонато-

рів за

ступенями

уповіль-

нення, шт.

капсулів-

детона-

торів,

шт.

вогне-

провід-

ного

шнура,

м

електро-

запальних

патронів,

трубок,

шт.

дето-

нуваль-

ного

шнура,

м


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
Усього

виписаноУсього

видано
Керівник дільниці _______________________________________________________


Керівник вентиляційної служби (*) _________________________________________


Вибухові матеріали видав _________________________________________________

(завідувач складу або роздавальник)


Дата видачі _____________________________________________________________


Вибухові матеріали отримав _______________________________________________


Керівник служби вибухових робіт (*) _______________________________________


Затверджую (*) __________________________________________________________

(керівник суб'єкта господарювання)


Вибухові роботи дозволяю ________________________________________________

(особа технічного нагляду,

керівник вибухових робіт у даній зміні)

_______________

(*) тільки для шахт і рудників, небезпечних через газ чи пил


Зворотний бік


Місце роботи

(найменуван-

ня блоку,

горизонту,

виробок,

об'єктів)

Підірвано

Виписано

Підпис

особи

технічного

нагляду, яка під тверджує

витрати

вибухових

матеріалів

Заряди

в шпурах

(сверд-

ловинах

тощо), шт.

Маса

заряду

в шпурі

(свердловині

тощо), кг

Вибухових

речовин

за найме-

нуванням, кг

Електро-

детонаторів за

ступенями

уповіль-

нення, шт.

капсулів-

детонаторів,

шт.

вогне-

провідного

шнура,

м

електро-

запальних

патронів,

трубок,

шт.

дето-

нувального

шнура,

м
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

131

14Усього

підірвано


Усього

витрачено


Залишок

вибухових

матеріалівУсього витрачено

вибухових матеріалів _____________________________________________

(підпис підривника)


Залишок вибухових матеріалів

повернув ________________________________________________________

(підпис та прізвище підривника)


Залишок вибухових матеріалів

прийняв _________________________________________________________

(підпис та прізвище завідувача складу або роздавальника)


Прізвище особи технічного нагляду -

керівника вибухових робіт у даній зміні _____________________________


Прізвища працівників, залучених

до доставки вибухових матеріалів __________________________________

________________________________________________________________


Дата ___________________________________________________________


Голова Державного департаменту

промислової безпеки, охорони праці

та гірничого нагляду МНС України М.В.Саварин