Експертно-апеляційна рада має право залучати для консультацій та експертизи державних службовців, науковців та інших фахівців на громадських засадах.

Проекти нормативно-правових актів, пропозиції та звернення (апеляції) розглядаються експертно-апеляційною радою протягом двадцяти робочих днів з дня їх реєстрації в спеціально уповноваженому органі з питань ліцензування.

Рішення експертно-апеляційної ради приймається більшістю голосів від загальної кількості членів експертно-апеляційної ради.

За результатами розгляду поданих проектів нормативно-правових актів, пропозицій та звернень (апеляцій) приймається рішення експертно-апеляційної ради, яке оформляється протоколом, що підписується головою та секретарем експертно-апеляційної ради.

Рішення експертно-апеляційної ради з питань звернень (апеляцій) є підставою для видання спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування, допущених органом ліцензування.

Стаття 8. Ліцензійні умови

Ліцензійні умови є нормативно-правовим актом, положення якого встановлюють кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші вимоги для провадження певного виду господарської діяльності.

Суб'єкт господарювання зобов'язаний провадити певний вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відповідно до встановлених для цього виду діяльності ліцензійних умов.

У ліцензійні умови щодо видів господарської діяльності, для провадження яких необхідні спеціальні знання, включаються кваліфікаційні вимоги до працівників суб'єктів господарювання - юридичних осіб та (або) до фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності.

У разі якщо для провадження певних видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, необхідні особливі вимоги щодо будівель, приміщень, обладнання, інших технічних засобів, такі вимоги включаються до ліцензійних умов.

Ліцензійні умови та порядок контролю за їх додержанням затверджуються спільним наказом спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування та органу ліцензування.

Ліцензійні умови провадження видів господарської діяльності, зазначених у пункті 72 статті 9 цього Закону, та порядок контролю за їх додержанням затверджуються Кабінетом Міністрів України. ( Статтю 8 доповнено частиною згідно із Законом № 2340-IV від 13.01.2005 )

У разі якщо суб'єкт господарювання провадить вид господарської діяльності, зазначений в статті 9 цього Закону, не в повному обсязі, а частково або з окремих робіт, операцій, послуг, ліцензійні умови поширюються на суб'єкта господарювання в частині, що встановлює вимоги до провадження господарської діяльності, зазначеної в ліцензії.

Ліцензійні умови та зміни до ліцензійних умов підлягають оприлюдненню у порядку, встановленому законодавством, і набирають чинності через десять днів з дати державної реєстрації нормативно-правового акта, якщо в ньому не передбачений пізніший строк набрання чинності.

Стаття 9. Види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню

Відповідно до цього Закону ліцензуванню підлягають такі види господарської діяльності:

1) пошук (розвідка) корисних копалин;

2) виробництво та ремонт вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівля вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; ( Пункт 2 статті 9 в редакції Закону № 2340-IV від 13.01.2005 )

3) виробництво вибухових матеріалів промислового призначення (за переліком, що затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду); ( Пункт 3 статті 9 в редакції Закону № 2288-IV від 23.12.2004 )

4) виробництво особливо небезпечних хімічних речовин (за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України);

5) видобування корисних копалин із родовищ, що мають загальнодержавне значення та включені до Державного фонду родовищ корисних копалин; {Пункт 5 статті 9 в редакції Закону № 3396-IV від 07.02.2006}

6) видобуток дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;

7) виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;

8) виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівля виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;

9) виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами;

10) виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів, оптова, роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами і препаратами;

11) виробництво пестицидів і агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин), оптова, роздрібна торгівля пестицидами і агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин); ( Пункт 11 статті 9 в редакції Закону № 3370-IV від 19.01.2006 )

12) виробництво спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продаж; ( Пункт 12 статті 9 в редакції Закону № 2247-IV від 16.12.2004 )

13) розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівля спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, іншими засобами негласного отримання інформації;

14) розроблення, виробництво, використання, експлуатація, сертифікаційні випробування, тематичні дослідження, експертиза, ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації, надання послуг в галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису), торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації; ( Пункт 14 статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 852-IV від 22.05.2003 )

15) розроблення, виробництво, впровадження, сертифікаційні випробування, ввезення, вивезення голографічних захисних елементів;

16) розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування, дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг в галузі технічного захисту інформації;

17) виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності;

18) транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, транспортування природного і нафтового газу трубопроводами та його розподіл;

19) постачання природного газу за регульованим, за нерегульованим тарифом;

20) зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, установлюваний ліцензійними умовами;

21) централізоване водопостачання та водовідведення;

22) розроблення, випробування, виробництво, експлуатація ракет-носіїв, космічних апаратів та їх складових частин, наземної космічної інфраструктури та її складових частин, обладнання, що входить до складу космічного сегмента супутникових систем;

23) розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

24) культивування, використання рослин, що містять наркотичні засоби для промислових цілей;

25) проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт;

26) медична практика;

27) переробка донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів;

28) ветеринарна практика;

29) організація та утримання тоталізаторів, гральних закладів, випуск та проведення лотерей, організація діяльності з проведення азартних ігор; ( Пункт 29 статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1969-III від 21.09.2000, № 2505-IV від 25.03.2005) (Запроваджується мораторій на видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей до прийняття закону про державне регулювання діяльності з випуску та проведення лотерей і грошових розіграшів згідно із Законом № 2630-IV від 02.06.2005)

30) будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж); (Пункт 30 статті 9 в редакції Закону № 2257-III від 08.02.2001)

31) надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспортом;

32) надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським транспортом;

33) надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі); (Пункт 33 статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2344-III від 05.04.2001 )

34) надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі; (Статтю 9 доповнено пунктом згідно із Законом № 2344-III від 05.04.2001 )

35) надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом;

36) заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;

37) збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;

38) збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини (за переліками, які визначаються Кабінетом Міністрів України); ( Пункт 38 статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3073-III від 07.03.2002 )

39) операції у сфері поводження з небезпечними відходами;

( Пункт 40 статті 9 виключено на підставі Закону № 2984-III від 17.01.2002 )

41) проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів;

42) проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам;

43) надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян;

44) виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт;

45) виконання авіаційно-хімічних робіт;

46) пересилання поштових переказів, простих та реєстрованих листів, поштових карток, бандеролей та посилок масою до 30 кілограмів; ( Пункт 46 статті 9 в редакції Закону № 2759-III ( 2759-14 ) від 04.10.2001 )

( Пункт 47 статті 9 виключено на підставі Закону № 1280-IV від 18.11.2003 )

( Пункт 48 статті 9 виключено на підставі Закону № 1280-IV від 18.11.2003 )

( Пункт 49 статті 9 виключено на підставі Закону № 1280-IV від 18.11.2003 )

50) туроператорська та турагентська діяльність; ( Пункт 50 статті 9 в редакції Закону № 1282-IV від 18.11.2003 )

51) фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність:

- організація та проведення спортивних занять професіоналів та любителів спорту;

- діяльність з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту, визнаних в Україні;

( Пункт 52 статті 9 виключено як пункт 51 на підставі Закону № 2209-III від 11.01.2001 )

( Пункт 53 статті 9 виключено як пункт 52 на підставі Закону № 2209-III від 11.01.2001 )

( Пункт 54 статті 9 виключено на підставі Закону № 2745-III від 04.10.2001 )

55) діяльність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);

56) посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном;

( Пункт 57 статті 9 виключено на підставі Закону № 2800-IV від 06.09.2005 )

58) проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів; ( Пункт 58 статті 9 в редакції Закону № 1377-IV від 11.12.2003 )

59) проектування, будівництво нових і реконструкція існуючих меліоративних систем; ( Пункт 59 статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3370-IV від 19.01.2006 )

60) діяльність, пов'язана з промисловим виловом риби на промислових ділянках рибогосподарських водойм, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств;

61) посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника;

62) виробництво дисків для лазерних систем зчитування; ( Статтю 9 доповнено пунктом 62 згідно із Законом № 2953-III від 17.01.2002 )

63) експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць; ( Статтю 9 доповнено пунктом 63 згідно із Законом № 2953-III від 17.01.2002; в редакції Закону № 2734-IV від 06.07.2005 )

64) виготовлення парфумерно-косметичної продукції з використанням спирту етилового; ( Статтю 9 доповнено пунктом 64 згідно із Законом № 3077-III від 07.03.2002 )

65) оптова торгівля насінням; ( Статтю 9 доповнено пунктом 65 згідно із Законом № 411-IV від 26.12.2002 )

66) виробництво, зберігання і реалізація племінних (генетичних) ресурсів, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин; ( Статтю 9 доповнено пунктом 66 згідно із Законом № 546-IV від 20.02.2003 )

67) проведення фумігації (знезараження) об'єктів регулювання, що визначені Законом України "Про карантин рослин, які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони; { Статтю 9 доповнено пунктом 67 згідно із Законом № 1804-IV від 17.06.2004; із змінами, внесеними згідно із Законом № 61-V від 02.08.2006}

68) професійна діяльність у сфері надання соціальних послуг; ( Статтю 9 доповнено пунктом 68 згідно із Законом № 1891-IV від 24.06.2004 )

69) розроблення проектів та проведення робіт з консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту, пристосування пам'яток; ( Статтю 9 доповнено пунктом 69 згідно із Законом № 2245-IV від 16.12.2004 )

70) діяльність, пов'язана з виробництвом, торгівлею піротехнічними засобами; (Статтю 9 доповнено пунктом 70 згідно із Законом № 2247-IV від 16.12.2004)

71) діяльність, пов'язана з відкриттям та функціонуванням стрілецьких тирів, стрільбищ невійськового призначення, мисливських стендів; (Статтю 9 доповнено пунктом 71 згідно із Законом № 2247-IV ( 2247-15 ) від 16.12.2004)

72) діяльність, пов'язана з виробництвом автомобілів та автобусів; (Статтю 9 доповнено пунктом 72 згідно із Законом № 2505-IV від 25.03.2005 )