15.3. Дозволяється підключення до ліфтових установок обладнання, яке призначене для контролю за їх роботою і технічним станом. Підключення цього обладнання проводиться відповідно зі схемою підприємства-виробника або схемою, розробленою спеціалізованою організацією і узгодженою з органом Держнаглядохоронпраці.

15.4. Дозволяється за узгодженням між власником ліфтів і спеціалізованою організацією, яка обслуговує ці ліфти, встановлювати обладнання для дистанційного вмикання і вимикання ліфтів з диспетчерського пункту, відключати ланцюги управління або силові ланцюги.


16. Електричні багатокабінні пасажирські підйомники безперервної дії


16.1. Загальні вимоги.


16.1.1. На підйомники поширюються вимоги розділу 4 цих Правил, крім пунктів 4.13, 4,16, 4,20.

16.1.2. Номінальна швидкість руху кабіни повинна бути не більше 0,3 м/с.

16.1.3. Максимальна величина уповільнення кабіни під час зупинення кнопкою “Стоп” або спрацювання іншого вимикача безпеки - не більше 3 м/с2.

16.1.4. В одній кабіні дозволяється перебування одного або двох пасажирів залежно від площі підлоги кабіни у відповідності з пунктом 16.4.7.

Транспортування в підйомнику вантажів не дозволяється.

16.1.5. Відстань між суміжними кабінами повинна бути такою, щоб на дільницях, де відбувається зміна напряму руху, кабіна, яка йде попереду, входила в напрямну до того, як наступна за нею кабіна досягне кінця внутрішньої напрямної.

16.1.6. Підйомник повинен бути обладнаний пристроєм, який виключає можливість руху кабіни в зворотному напрямі під час вмикання електродвигуна лебідки.

16.1.7. Підприємство-виробник забезпечує кожний виготовлений підйомник табличкою, в якій зазначається:

- назва або товарний знак підприємства-виробника;

- місткість однієї кабіни;

- заводський номер і рік виготовлення підйомника.

Табличка встановлюється підприємством-виробником на рамі лебідки так, щоб її було видно після монтажу підйомника.


16.2. Будівельна частина і розміщення обладнання.


16.2.1. Будівельна частина повинна відповідати вимогам підрозділу 6.1.

16.2.2. Всі підходи до підйомника повинні бути вільними і мати освітлення у відповідності з вимогами пункту 16.6.23.

Підлога посадочної (завантажувальної) площадки на відстані не менше 750 мм перед входом в кабіну повинна бути рівною і не повинна допускати ковзання ніг.

16.2.3. Шахта обгороджується з усіх сторін і на всю висоту. Улаштування перекриття, яке відокремлює шахту від машинного приміщення і від приміщення натяжних пристроїв, не вимагається.

В шахті не вимагається встановлення перегородки, що відокремлює кабіни, які підіймаються, від кабін, які опускаються.

16.2.4. Огорожа шахти, яка зроблена з металевого листа або скла, повинна відповідати вимогам пункту 6.2.2.

Застосування сітки для огорожі шахти і застосування скла для огорожі шахти збоку входу в кабіну не дозволяється.

Шахта, для часткової огорожі якої застосовується скло, з боку прилеглих до неї площадок і сходів, на яких можуть перебувати люди, повинна мати огорожу або грати, відповідно до вимог пункту 6.2.3.

16.2.5. В огорожі шахти для проходу в кабіну повинні бути зроблені вхідні прорізи, які не мають дверей.

Ширина вхідного прорізу шахти дорівнює ширині вхідного прорізу кабіни, а його висота - не менше 2600 мм і не більше 3000 мм.

16.2.6. Вхідні прорізи шахти не розміщуються на дільницях, де відбувається зміна напряму руху кабіни, як вверху, так і внизу шахти.

16.2.7. В огорожі шахти дозволяється робити прорізи для вентиляції і обслуговування обладнання, відповідно до вимог пунктів 6.2.7 і 6.2.8.

Дозволяється збільшення розмірів прорізу, призначеного для обслуговування обладнання, до 600 х 2000 мм (ширина х висота).

16.2.8. Для зручності обслуговування підйомника, огорожу шахти в межах нижнього поверху дозволяється виконувати знімними щитами. Кріплення щитів повинне виключати можливість їх знімання без застосування інструменту.

16.2.9. Внутрішня поверхня стіни шахти збоку входу в кабіну на всю ширину дверного прорізу повинна бути без виступів і виїмок, крім виступів, створених площадками, які розміщені над і під вхідними прорізами у відповідності з пунктом 16.2.14.

На цій поверхні дозволяються виступи не більше 25 мм за умови обладнання зверху і знизу скосів під кутом не менше 750 по горизонталі. Ці скоси повинні бути обладнаними на всю ширину виступу.

16.2.10. Розміщення підлоги і даху машинного приміщення і приміщення натяжних пристроїв повинне бути таким, щоб за граничних верхнього і нижнього положень кабіни, які досягаються в разі зміни напрямів їх руху, залишалась відстань не менша 500 мм між частиною, яка найбільш виступає і підлогою (стелею).

16.2.11. Розміщення шахти над проходами і приміщеннями, в яких можуть перебувати люди, крім машинного приміщення і приміщення натяжних пристроїв, не дозволяється.

16.2.12. На дільницях, де відбувається зміна напряму руху кабіни (зверху і знизу шахти), збоку входу в кабіну повинні бути установлені вертикальні суцільні гладенькі щити, які повністю перекривають вхідний проріз кабіни, яка рухається. Ці щити повинні також перекривати приводні (натяжні) зірочки, що відгороджують їх від прорізу кабіни.

Дозволяється на цих щитах робити прорізи шириною не більше 150 мм для проходження через них елементів, за допомогою яких кабіна з’єднується з ланцюгом.

Зазор між щитами і порогом кабіни повинен бути не більше 20 мм.

Знизу від щита, розміщеного в верхній частині шахти збоку, з якого підіймаються кабіни, повинен бути обладнаний скіс під кутом не менше 600 до горизонталі і шириною, що дорівнює ширині вхідного прорізу шахти. Цей скіс дозволяється не доводити до стіни шахти на 50 мм і менше.

16.2.13. Дія з кабіни на щити, зазначені в пункті 16.2.12, перпендикулярно до їх поверхні навантаженням 200 Н і більше повинна контролюватись вимикачами.

Навантаження повинне прикладатись до нижньої кромки щита, розміщеного в верхній частині шахти з того боку, з якого підіймаються кабіни, і до верхньої кромки щита, розміщеного в нижній частині шахти з того боку, з якого опускаються кабіни.

16.2.14. На рівні верха і низу вхідного прорізу шахти на всю його ширину слід обладнувати горизонтальні площадки, які прилягають до стіни шахти і виступають в шахту.

Між площадками і стіною шахти дозволяється зазор не більше 20 мм.

Розмір площадки в напрямі, перпендикулярному до стіни, де розміщені вхідні прорізи, повинен бути не менше 230 мм.

Відстань між цими площадками і порогом кабіни повинна бути не менше 10 мм і не більше 20 мм.

16.2.15. Площадки за пунктом 16.2.14, розміщені в тій частині шахти, в якій кабіна рухається вверх, повинні мати можливість від зусилля 100 Н і більше повертатись вверх на кут не менше 750 і не більше 900. Зусилля повинне бути прикладене до краю площадки збоку кабіни перпендикулярно до площини площадки. У разі припинення силової дії на площадку вона повинна самостійно повертатись у початкове положення. Відстань в світлі між площадками в піднятому положенні і порогом кабіни повинна бути не більше 250 мм.

Підйом площадок повинен контролюватись вимикачами.

16.2.16. На всій висоті шахти, перпендикулярно і примикаючи до стіни, на якій розміщені вхідні прорізи, повинна бути установлена суцільна гладенька вертикальна огорожа.

Огорожа повинна бути розміщена з обох сторін площадок, зазначених в пункті 16.2.14, і впритул до них.

Між огорожею і площадками, а також між огорожею і стіною шахти дозволяється зазор не більше 20 мм.

Зазор між огорожею і стінками кабіни на всьому шляху її руху повинен бути не менше 10 мм і не більше 20 мм.

В верхній і нижній частині шахти огорожа повинна бути доведена до щитів, зазначених у пункті 16.2.12. За наявності на щиті скосу, огорожа повинна бути доведена до вертикальної частини щита.

16.2.17. З обох сторін кожного вхідного прорізу шахти на огорожі, вказаній у пункті 16.2.16, повинні бути влаштовані гладенькі поручні такої форми, щоб за них неможливо було зачепитись одягом. Довжина поручня повинна бути не менше 275 мм. Поручні повинні бути розміщені на висоті 1100 мм ± 20 мм від рівня підлоги посадочної (завантажувальної) площадки до середини поручня.

Поручень повинен витримувати горизонтальне навантаження не менше 300 Н.

16.2.18. Всі вхідні прорізи повинні бути обладнані пристроєм, який перекриває вхід до кабіни недіючого підйомника. Для цієї мети дозволяється використовувати зйомні ланцюги, шнури і т.ін.

16.2.19. Відстані між кабіною і елементами шахти або обладнанням, розміщеним в шахті, повинні відповідати, зазначеним у таблиці 7.


Таблиця 7


Назва відстані

Значення, мм

не менше

не більше

Від виступаючих елементів кабіни до виступаючих елементів огорожі шахти і до поверхні огорожі з боку, до якого не звернений вхідний проріз кабіни


25


-

Від зовнішньої поверхні стінок кабіни до найближчої внутрішньої поверхні огорожі шахти


-


350

Між виступаючими деталями кабіни і деталями кріплення напрямних кабіни (стикові планки, притискачі, болти і т.ін.)


10


-

Між виступаючими деталями кабіни і конструкціями, призначеними для установки напрямних кабін (кронштейни, балки і т.ін.)


20


-


16.2.20. Установлення обладнання і прокладення в шахті комунікацій, які не стосуються підйомника забороняється.

16.2.21. Шахта повинна мати освітлення, яке повинне відповідати вимогам пунктів 16.6.23 і 16.6.25.

16.2.22. Лебідка з приводними зірочками, НКП, трансформатори, ввідний пристрій і т.ін. повинні розміщуватись у спеціальному приміщенні (машинному). Розміщення ввідного пристрою повинне відповідати вимогам пункту 6.3.1.

16.2.23. Натяжні пристрої тягових ланцюгів повинні розміщуватись у спеціальному приміщенні (приміщення натяжних пристроїв).

16.2.24. Машинне приміщення (приміщення натяжних пристроїв) повинне мати суцільну огорожу з усіх боків і на всю висоту, а також мати верхнє перекриття і підлогу.

У разі розміщення над шахтою машинного приміщення (приміщення натяжних пристроїв) не потрібно обладнувати підлогу на дільниці, розміщеній безпосередньо над шахтою.

16.2.25. Машинне приміщення і розміщене в ньому обладнання повинні відповідати вимогам пунктів 6.3.9, 6.3.10, 6.3.12, 6.3.13, 6.3.16, 6.3.18, 6.3.19, 6.3.21, 6.3.22, 6.3.27.

16.2.26. У машинному приміщенні слід забезпечувати проходи для обслуговування лебідки з усіх сторін з шириною проходу не менше 500 мм.

16.2.27. Приміщення натяжних пристроїв повинне відповідати вимогам пунктів 6.3.10, 6.3.12, 6.3.13, 6.3.21, 6.3.26.

16.2.28. У приміщенні натяжних пристроїв, розміщених над шахтою, а також у машинному приміщенні зона, в якій переміщуються кабіни, повинна мати стаціонарну або зйомну огорожу висотою не менше 1800 мм.

16.2.29. Двері машинного приміщення і приміщення натяжних пристроїв повинні відповідати вимогам пункту 6.3.5.

Розміри полотна дверей повинні бути не менше 800ммх1800 мм (ширина х висота).

Вхід в ці приміщення через люк не дозволяється.

16.2.30. В підлозі і верхньому перекритті машинного приміщення і приміщення натяжних пристроїв дозволяється робити люк для виконання ремонтних робіт.

Люк повинен відповідати вимогам пункту 6.3.8.

16.2.31. Підходи до машинного приміщення і приміщення натяжних пристроїв повинні відповідати вимогам пунктів 6.3.22 і 6.3.23.

16.2.32. Машинне приміщення, приміщення для натяжних пристроїв і підходи до них повинні мати освітлення, яке повинно відповідати вимогам пункту 8.6.7.


16.3. Напрямні.


16.3.1. Рух кабіни повинен здійснюватись по жорстких напрямних, прямолінійна частина яких повинна бути вертикальною.

16.3.2. Після проходження кабіною тієї дільниці шахти, на якій вона змінює напрям руху, башмаки кабіни або пристрої, які їх замінюють, повинні входити в свої напрямні.

16.3.3. Положення кабіни відносно напрямних на дільниці шахти, де кабіна змінює напрям руху контролюється вимикачем.

16.3.4. В місці стику кінців суміжних відрізків напрямних повинна виключатися можливість їх взаємного зміщення.

16.3.5. Тягові ланцюги, на яких підвішені кабіни, переміщуються в жорстких напрямних. Ці напрямні влаштовуються так, щоб у разі розриву ланцюга він не міг вийти з напрямних, створюючи жорстку опору для підвішених на ній кабін.

16.3.6. Зазор між напрямними для тягових ланцюгів і зубцями зірочок (вверху і внизу) повинен бути не більше 100 мм.

16.3.7. Напрямні для тягових ланцюгів та їх кріплення розраховані на навантаження, які виникають у випадку обривання ланцюгів під час завантаження кожної з кабін вантажем масою 80 або 160 кг, залежно від площі підлоги кабіни у відповідності з вимогами пункту 16.4.7.


16.4. Кабіна.


16.4.1. Кабіна підйомника повинна бути розрахованою на ті навантаження, які виникають у робочому режимі підйомника, під час його випробування у відповідності з вимогами пункту 16.9.2, а також у разі обриву тягових ланцюгів (ланцюга).

16.4.2. Кабіна підйомника з задньої і бокових сторін повинна мати суцільну огорожу на всю висоту, а також верхнє перекриття і підлогу.

В нижній частині огорожі кабіни дозволяється влаштовувати люк, який замикається, висотою не більше 500 мм для обслуговування обладнання, розміщеного в шахті. Кришка люка відчиняється всередину кабіни.

Відмикання кабіни здійснюється з середини кабіни спеціальним ключем.

Кабіна не повинна мати дверей.

16.4.3. Міцність огорожі кабіни повинна відповідати вимогам пункту 7.5.22.

16.4.4. Верхнє перекриття кабіни повинне витримувати навантаження не менше 1000 Н, прикладене на площі 300мм х 250 мм у будь-якому місці.

16.4.5. Для виключення можливості проникнення пасажира на дах кабіни, верхнє перекриття з передньої сторони повинне мати виріз на всю ширину кабіни. Глибина вирізу повинна бути не менше 250 мм.

16.4.6. Висота кабіни повинна бути не менше 2000 мм від рівня її підлоги до даху.

16.4.7. Розміри підлоги кабіни повинні бути:

800±20х800±20 мм - для одного пасажира;

1000±20х1000±20 мм - для двох пасажирів.