Таблиця 2 — Фізико-хімічні показники пива


° Продовження таблиці 2


Масова частка сухих речовин у початковому суслі, % .

Масова частка спирту, но менше, %

Кислотність, см’ 1 моль/дм* розчину гідроксиду натрію на 100 см3пива

Колір, см’ 0,1 моль/дм* розчину йоду .. ЛП ...

Масопл частка ДІоксиду вуглецю, не менше, %

Стійкість, но менше, діб

фільтровано

'* і

нефільтролане

і VV

поди

Пастеризовано

нсчиїсторизовано

освітлено

неоспітлоне

18,0

5,0

2,5—-5,0

0,4-

1.8

0,35

ЗО

10

5

. ■ I

3

18,5

5.0

2.5—5,0

0,4-

18

0.35

ЗО

12

5

3

19,0

5.5

2,5—5,0

0.4-

1.6

0.35

ЗО

12

5

3

19,5

5.5

2,5-5,0

0.4-

1.8

0.35

зо

12

5

3

20,0

6,0

2,5-5,0

0.4-

1,8

0.35

зо

12

5

3


Нлпкітомно пиво


10,0

2.6

1,3-2.8

1,9--

3.9

0,30

зо

7

5

3

10,5

2.6

t ,3—2,8

1.9-

3.9

0,30

зо

7

5

3

11,0

2,8

1.5—2.8

1.9-

3,9

0,30

зо

7

5

3

11.5

2,8

1.5-2.8

1.9-

3.9

0,30

зо

7

Cj

3

12.0

3.2

1,9—3,2

1,9-

3.9

0,33

зо

8

5

3

12.5

3.2

1.9—3,2

1.9-

3,9

0,33

4

зо

8

5

3

13,0

3.2

із-3,2

1.9-

3.9

0,33

зо

8

5

3

13,5

3,3

1,9—3,2

1.9-

3,9

0,33

зо

8

5

3

14,0

3.7

2,0-3,5

1,9-

3.9

0,35

зо

10

5

3

14,5

3,8

2,0-3,5

1.9-

3.9

0,35

зо

10

5

3

15,0

4.0

2,0-3,5

1.9-

3.9

0,35

зо

10

5

3

15,5

4.1

2,0—3,5

1.9-

3.9

0,35

зо

10

5

3

16,0

4.2

2,5—4,5

1.9-

3.9

0,35

зо

10

5

3

ДСТУ 3888-99


Масова частка сухих речовин у початковому суслі. %

Масова частка спирту, не менше, %

Кислотність, см31 моль/дм3розчину гідроксиду натрію на 100 см3пива

Колір, см30,1 моль/дм3розчину йоду на 100 см3води

Масова частка ді оксиду вуглецю, не менше, %

Стійкість, не менше, діб

фільтроване

нефільтроване
пастеризоване

непасте ризоване

освітлене

меос віт пене

16.5

4.3

2.5-

-4,5

1.9

-3,9

0,35

ЗО

10

5

3

17,0

4,5

2.5-

-4,5

1.9

-3.9

0,35

ЗО

10

5

3

17.5

4,5

2,5-

-4,5

1,9

3,9

0,35

30

10

5

3

18,0

4,5

3,0-

-5,0

1,9

-3.9

0,35

ЗО

10

5

3

18,5

5,0

3,0-

-5,0

1.9

-3,9

0,35

30

10

5

3

19,0

5.5

3,0-5.0

1.9

-3,9

0,35

ЗО

10

5

3

19,5

5,8

3,0-

-5.0

1,9

-3.9

0,35

ЗО

10

5

3

20,0

6 0

3,0-

-5.0

1,9

-3,9

0,35

ЗО

10

5

3Темне пиво

11,0

2,8

1.5-

-2.8

4,0-

-8.0

0,30

ЗО

7

5

3

11,5

2,8

1.5-

-2.8

4,0-8,0

0.30

ЗО

7

5

3

12,0

3,2

2,1-

-3.3

4,0-

-8.0

0,32

ЗО

8

5

3

12.5

3,2

2.1-

-з.з

4,0

-8,0

0,32

зо

8

5

3

13,0

3.2

2,1-

-3,3

4,0

-8.0

0,32

ЗО

8

5

3

13,5

3,3

2.1-

-з.з

4,0-8,0

0,32

зо

8

5

3

14,0

3.7

2,1-

-3,5

4.О-

-8.0

0.32

30

8

5

3

14,5

3.8

2.1-

-3.5

4,0-

-8,0

0,32

зо

8

5

3

15,0

4.0

2.1-

-3.5

4.0-

-8.0

0,33

зо

10

5

3 '

15,5

4.1

2,1-

-3,5

4.0-

-8,0

0,33

зо

10

5

3