7 ПРАВИЛА ЗАСТОСОВУВАННЯ

7.1 Світлофори типу 1, виконання Т1.1 — Т1.3, Т1.16, Т1.17, треба застосовувати для одночасного пропускання транспортних засобів в усіх дозволених напрямках на даному підході до перехрестя.

Можна застосовувати світлофори зазначених виконань і в особливих випадках — на залізничних переїздах, перехрещенні з трамвайною колією, в місцях звуження проїзної частини, дорожньо-ремонтними роботами та ін.

7.1.1 Світлофори виконань Т1.4 — Т1.15 треба застосовувати для відокремленого пропускання транспортних потоків у визначених напрямках з одного підходу до перехрестя у виняткових випадках, якщо в конкретних умовах із технічних та економічних міркувань неможливо використати світлофори типу 2.

Світлофори виконань Т1.13 — Т1.15 можна компонувати однією з додаткових секцій залежно від схеми організації дорожнього руху на перехресті.

7.2 Транспортні світлофори типу 2 треба застосовувати для регулювання руху у визначених напрямках у тих випадках, коли транспортний потік, що рухається на їхній дозволяючий сигнал, не перетинається (злиття можливе) в межах перехрестя з транспортними потоками інших напрямків руху, а також не перетинається з пішохідними потоками (безконфліктне регулювання). У цьому випадку кожному напрямкові руху транспортних засобів повинен відповідати свій світлофор.

Застосовуючи світлофори виконань Т2.10 — Т2.12, Т2.16 — Т2.18 можливе одночасне вмикання зеленого сигналу з початком руху пішоходів, що переходять проїзну частину вулиці праворуч.

Впроваджуючи світлофорне регулювання перевагу треба віддавати транспортним світлофорам типу 2.

7.3 Транспортні світлофори типів 1 і 2, виконань Т1.3, Т1.6, Т1.9, Т1.12, Т1.15, Т1.17, Т2.3, Т2.6, Т2.9, Т2.12, Т2.15, Т2.18 з сигналами діаметром 300 мм треба застосовувати:

 • на магістральних дорогах та площах;

 • на дорогах з максимально допустимою швидкістю руху більше ніж 60 км/год;

 • у несприятливих умовах видимості.

Світлофори виконань Т1.2, Т1.5, Т1.8, Т1.11, Т1.14, Т2.2, Т2.5, Т2.8, Т2.11, Т2.14, Т2.17 треба встановлювати з боку другорядних доріг перед перехрестями у вищезазначених умовах. Світлофори типів 1 і 2 решти виконань треба застосовувати в усіх інших випадках.

7.4 Транспортні світлофори типу 3 треба застосовувати як повторювачі сигналів світлофорів типу 1 у разі, якщо їх видимість ускладнена для водія першого транспортного засобу, що зупинився біля стоп-лінії на крайній смузі проїзної частини даного напрямку.

Можна застосовувати ці світлофори для регулювання руху велосипедистів у місцях перетинання дороги велосипедною доріжкою.

7.5 Транспортні світлофори типу 4 треба застосовувати для регулювання в'їзду на окремі смуги проїзної частини.

7.6 Транспортні світлофори типу 5 треба застосовувати тільки для безконфліктного регулювання руху трамваїв, а також маршрутних автобусів і тролейбусів, що рухаються спеціально виділеною смугою. В інших випадках для регулювання руху цих видів транспортних засобів треба використову вати транспортні світлофори типу 1 або 2.

7.7 Транспортні світлофори типу 6 треба застосовувати для регулювання дорожнього руху через залізничні переїзди, розвідні мости, причали поромних переправ, у місцях виїжджання на дорогу спеціальних транспортних засобів (оперативних, дорожньо-експлуатаційних і комунальних служб).

7.8 Транспортні світлофори типу 7 треба застосовувати для позначання нерегульованих перехресть чи пішохідних переходів.

7.9 Пішохідні світлофори типів 1 і 2 треба застосовувати для регулювання руху пішоходів через проїзну частину доріг.

На пішохідних переходах, якими регулярно користуються сліпі, окрім світлофорної сигналізації можна застосовувати звукову сигналізацію, що працює в узгодженому режимі з пішохідними світлофорами.

7.10 Транспортні світлофори типів 1, 2 і пішохідні світлофори треба встановлювати за наявності хоча б однієї із таких п'яти умов.

УМОВА 1. Протягом 8 год робочого дня середньогодинна інтенсивність руху транспортних засобів не менша зазначеної в таблиці 9.

Таблиця 9

Кількість смуг руху в одному напрямку

Інтенсивність руху транспортних засобів, од./год

головна (більш завантажена) дорога

другорядна (менш завантажена) дорога

головною дорогою в двох напрямках

другорядною дорогою в одному, найбільш завантаженому напрямку

1

1

750
670
580
500
410
380

75
100
125
150
175
190

2 або більше

1

900
800
700
600
500
400

75
100
125
150
175
200

2 або більше

2 або більше

900
825
750
675
600
525
480

100
125
150
175
200
225
240

УМОВА 2. Протягом 8 год робочого дня середньогодинна інтенсивність руху транспортних засобів не менша:

 • 600 од./год (для доріг з розділовою смугою — 1000 од./год) головною дорогою в двох напрямках;

 • 150 пішоходів переходять проїзну частину в одному найбільш завантаженому напрямку в кожну із тих же 8 год.

Для населених пунктів із чисельністю мешканців менше ніж 10 тис. чол. нормативи за умовами 1 та 2 становлять 70 % зазначених.

УМОВА 3. Існує проміжок часу в 1-ну годину, протягом якого виконується умова 2.

УМОВА 4. Умови 1 та 2 одночасно виконуються за кожним окремим нормативом не менше ніж на 80%.

УМОВА 5. За останні 12 місяців на перехресті скоєно не менше трьох дорожньо-транспортних пригод, яких можна було б запобігти за наявності світлофорної сигналізації (наприклад, зіткнення транспортних засобів, що рухаються з поперечних напрямків, наїзди транспортних засобів на пішоходів, що переходять дорогу, зіткнення між транспортними засобами, що рухаються в прямому напрямку та тих, що повертають ліворуч із зустрічного напрямку). До того ж умови 1 або 2 повинні виконуватись не менше ніж на 80%.

7.11 Вводити світлофорне регулювання, яке здійснюється світлофорами типів 1 та 2 в місці перетинання дороги й велосипедної доріжки, треба у випадку, коли велосипедний рух має постійний характер, а його інтенсивність перевищує 50 велосипедистів на годину.

7.12 Транспортні світлофори типів 1, 2 та пішохідні світлофори можна застосовувати і в випадках, не передбачених 7.10 й 7.11, за відповідного техніко-економічного обґрунтування та за узгодженням з Департаментом Державтоінспекції МВС України.

7.13 Вводити реверсивне регулювання з використанням транспортних світлофорів типу 4 треба за наявності одночасно таких умов:

 • інтенсивність руху транспортних засобів у години пік становить більше ніж 500 од./год на смугу руху в більш завантаженому напрямку;

 • сумарна інтенсивність руху транспортних засобів у більш завантаженому напрямку перевищує інтенсивність зустрічного руху більше ніж на 500 од./год;

 • зазначена нерівномірність руху систематично змінюється за напрямками протягом доби або по днях тижня;

 • проїзна частина дороги має три та більше смуг руху в обох напрямках.

7.14 Транспортні світлофори типу 7 треба застосовувати за таких умов:

 • не забезпечено видимість небезпечної ділянки на відстані, достатній щоб транспортний засіб міг зупинитися рухаючись зі швидкістю, допустимою на попередній ділянці дороги;

 • умови 1 або 2 пункту 7.10 виконуються від 50% до 100% (за винятком граничних значень), або одночасно від 50% до 80% (за винятком граничних значень).

7.15 За наявності на дорозі декількох проїзних частин, призначених для руху в одному напрямку й відокремлених одна від одної розділювальними смугами, для регулювання руху по кожній із них треба застосовувати окремий світлофор (див. рисунок 2).

Рисунок 2

7.16 Розташованість дорожніх світлофорів (окрім транспортних типу 3 та пішохідних) повинна забезпечувати видимість їх сигналів на відстані не меншій ніж 100 м з будь-якої смуги руху, на яку поширюється їх дія, за будь-яких погодних умов. У іншому випадку треба попередньо встановити дорожні знаки 1.24 "Світлофорне регулювання".

Мінімальну відстань видимості сигналів світлофора розраховують за формулою:

L ≥ LP+ LГ+ LС , (1)

де L — відстань видимості світлофора (м);

LP — шлях що проїде автомобіль за час реакції водія (м);

LГ — шлях, що проїде автомобіль за час гальмування (м);

LC — відстань від світлофора до розмітки 1.12 "Стоп-лінія".

LP= VДx t , (2)

LГ= VД/ 2 х g x ( i) , (3)

де VД, — максимальна дозволена швидкість руху на дорозі (м/с);

t — тривалість часу усвідомлювання водієм необхідності гальмування й приведення в дію гальмівної системи (с);

g — пришвидшення сили тяжіння (м/с2);

 — коефіцієнт зчеплення;

i — повздовжній нахил (‰).

Розташованість транспортних світлофорів типу 3 повинна забезпечувати видимість їх сигналів водієм першого транспортного засобу, що зупинився перед дорожнім знаком 5.62 "Місце зупинки" згідно з ДСТУ 4100 чи дорожньою розміткою 1.12 “Стоп-лінія” згідно з ДСТУ 2587 на крайній смузі, найближчій до цього світлофора.

Розташованість пішохідних світлофорів повинна забезпечувати видимість їх сигналів пішоходам з протилежного боку проїзної частини дороги яку перетинає пішохід.

7.17 Світлофори треба встановлювати на спеціальних колонках, кронштейнах, прикріплюваних до існуючих опор або стін будинків, на консольних чи рамних опорах, на стояках, а також підвішувати на тросах-розтяжках.

Спеціальні колонки та опорні елементи консольних або рамних опор треба розташовувати поза проїзною частиною дороги.

7.18 Висота встановлених світлофорів від нижньої точки корпусу до поверхні проїзної частини (див. рисунок 2) повинна становити:

а) для транспортних світлофорів (окрім типу 3):

 • у разі розташування над проїзною частиною — від 5,0 до 6,0 м;

 • у разі розташування збоку від проїзної частини — від 2,0 до 3,0 м;

б)для транспортних світлофорів типу 3 — від 1,5 до 2,0 м;

в)для пішохідних світлофорів — від 2,0 до 2,5 м.

Розташовувати на одній опорі транспортні світлофори типів 1 або 2 не можна нижче пішохідних світлофорів.

Уздовж однієї дороги висота встановлених світлофорів та їх віддаленість від проїзної частини повинна бути за можливості однакова.

7.19 Відстань від краю проїзної частини до світлофора, встановленого збоку від проїзної частини, повинна становити від 0,5 до 2,0 м (див. рисунок 2).

7.20 Розташованість світлофорів відносно розмітки 1.12 "Стоп-лінія" повинна забезпечувати розпізнаваність їхніх сигналів водіями перших транспортних засобів, що стоять біля неї (див. рисунок 3).

Рекомендована відстань у горизонтальній площині від транспортних світлофорів до розмітки 1.12 "Стоп-лінія" на підході до регульованої ділянки повинна бути не менша ніж 5,0 м у разі встановлення їх над проїзною частиною й не менша ніж 3,0 м у разі встановлення збоку від проїзної частини. Використовуючи світлофори типу 3 відстань у горизонтальній площині від транспортного світлофору, встановленого збоку від проїзної частини, до стоп-лінії на підході до регульованої ділянки можна зменшувати до 1,0 м.

Рисунок 3

За відсутності на регульованому переході розмітки 1.14.3 пішохідні світлофори повинні бути установлені так, щоб відносно транспортних засобів, що наближаються до переходу, пішохідний світлофор з правої сторони проїзної частини містився на ближній межі переходу, а з лівої сторони — на дальній. За наявності дорожньої розмітки 1.14.3 дозволяється установлювати пішохідні світлофори на одному перетині дороги.

7.21 Світлофори не можна встановлювати на відстані меншій ніж 1,0 м від контактних дротів трамвая чи тролейбуса до будь-якої точки корпусу світлофора.

7.22 Транспортні світлофори треба розміщувати відповідно до таких варіантів, перевагу у використовуванні яких для різних типів і виконань світлофорів зазначено у таблиці 10:

— перед перехрестям (регульованим пішохідним переходом):

а — праворуч від проїзної частини;

б — над проїзною частиною;

в — ліворуч від проїзної частини на розділовій смузі, напрямовому острівці чи острівці безпеки;

г — ліворуч від проїзної частини. (Варіант можна застосовувати на дорогах з одностороннім рухом транспортних засобів. За двостороннього руху варіант можна застосовувати за наявності не більше трьох смуг зустрічного руху, до того ж світлофори треба розташовувати на консольних опорах (за однієї зустрічної смуги можна встановлювати світлофор на стояку));

— на території перехрестя:

д — ліворуч на розділовій смузі, напрямовому острівці чи острівці безпеки;

е — праворуч на розділовій смузі, напрямовому острівці чи острівці безпеки;

— за перехрестям (регульованим пішохідним переходом):

ж — на розділовій смузі, напрямовому острівці чи острівці безпеки;

з — ліворуч від проїзної частини;

і — праворуч від проїзної частини.

Варіанти ж, з, і можна застосовувати лише у випадках, якщо відстань між стоп-лінією та світлофором не перевищує 25 м.

Таблиця 10

Виконання світлофора

Призначення світлофора

Перевага щодо розміщування світлофора за варіантами

а

б

в

г

д

є

ж

з

і

Т1.1 — Т1.3

Основний
Дублівний

1

2
6


1


2


34


5


Т1.4 — Т1.6

Основний
Дублівний

1

2

1
2

Т1.7 — Т1.9

Основний
Дублівний

6


1

2

3
1


4
2

5
3


Т1.10 — Т1.12

Основний
Дублівний

1

2


1


2


Т1.13 — Т1.15

Основний
Дублівний

1

2


1


2


34


5


Т1.16, Т1.17

Основний
Дублівний


1
1
Т2.1 — Т2.3

Основний
Дублівний

1*

2
1*
Т2.4 — Т2.6, Т2.10 — Т2.12

Основний
Дублівний

1

2
1
Т2.7 — Т2.9, Т2.13 — Т2.15

Основний
Дублівний


3
1**

1

2


Т.2.16 — Т.2.18

Основний
Дублівний

1

2
2


1Т.3.1, Т.3.2, Т.3.4

Основний

1

2

3

Т.3.3

Основний

1

Т.4.1, Т.4.2

Див. 7.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.5.1, Т.5.2

Основний

1***

2

Т.6.1 — Т.6.5 Т.7.1 — Т.7.4

Основний

1****

2

* Варіант використовують за відсутності на даному підході до перехрестя світлофорів виконань Т2.4 — Т2.6.
** Можна застосовувати лише використовуючи варіанти в та г розміщення основного світлофора.
*** Регулюючи рух трамваїв, що їдуть відособленою колією, дозволено розміщувати між коліями.
**** Дозволено встановлювати один світлофор типу 7 на центральному острівці або підвішувати його над центром перехрестя.