7.9 Вихід на пристрої передавання пожежної тривоги (необов'язкова функція з вимогами - див. 8.2.5b) та 9.4.2b))

ППКП може забезпечувати автоматичне передавання сигналів пожежної тривоги на пристрої передавання пожежної тривоги (позиція Е рисунка 1 EN 54-1). У цьому випадку передавання сигналу повинне відображуватися за допомогою окремого світловипромінювального індикатора і (або) на алфавітно-цифровому дисплеї. Ця індикація повинна зберігатися до скидання режиму пожежної тривоги.

7.10 Вихід на засоби протипожежного захисту (необов'язкова функція з вимогами - див. 8.2.4f) та 9.4.1b))

ППКП може забезпечувати передавання сигналів пожежної тривоги на пожежні пристрої керування автоматичними засобами протипожежного захисту (позиція G рисунка 1 EN 54-1).

7.11 Затримки на виходи (необов'язкова функція з вимогами - див. 9.4.2с) та додаток Е)

Національна примітка.

Тут і надалі замість «затримки на виходи» прийнято «затримки активізації виходів».

ППКП може забезпечувати затримки активізування виходів на пожежні оповіщувачі (позиція С рисунка 1 EN 54-1) і (або) на пристрої передавання пожежної тривоги (позиція Е рисунка 1 EN 54-1). У цьому випадку, принаймні, треба виконувати наведене нижче:

a) дію затримок на виходи на С треба обирати за 3-го рівня доступу для:

- пожежних сповіщувачів;

- ручних пожежних сповіщувачів;

- сигналів від визначених зон;

b) дію затримок на вихід на Е треба обирати за 3-го рівня доступу для:

- пожежних сповіщувачів;

- сигналів від визначених зон;

с) величини часу затримки треба задавати за 3-го рівня доступу в діапазоні від 0 хв до 10 хв, із дискретністю не більше ніж 1 хв;

d) треба передбачити можливість скасування затримок та негайного активізування виходів із затримкою за допомогою ручної операції за 1-го рівня доступу і (або) за допомогою сигналу від ручного пожежного сповіщувача;

e) затримка, що встановлена для одного з вихідних сигналів, не повинна впливати на активізування інших виходів.

7.12 Виявляння збігу (необов'язкова функція з вимогами)

Після одержання сигналу від пожежного сповіщувача, до одержання одного чи декількох підтверджувальних сигналів від того самого чи іншого компонентів, ППКП може забезпечувати за борону або індикацію режиму пожежної тривоги, або активізування виходів:

- на пожежні оповіщувачі (позиція С рисунка 1 EN 54-1);

- на пристрої передавання пожежної тривоги (позиція Е рисунка 1 EN 54-1);

- на засоби протипожежного захисту (позиція G рисунка 1 EN 54-1). У цих випадках повинні виконуватися, принаймні, такі вимоги:

а) повинна бути забезпечена можливість обирання цієї функції за 3-го рівня доступу для індивідуальних зон;

b) заборона одного з вихідних сигналів не повинна впливати на активізування інших виходів

7.13 Лічильник пожеж (необов'язкова функція з вимогами)

ППКП може забезпечувати записування кількості переходів ППКП у режим пожежної тривоги. У цьому випадку, принаймні, повинне виконуватися наведене нижче:

a) переініціалізація показів лічильника повинна бути можливою тільки за 4-го рівня доступу;

b) інформація повинна бути доступна за 1-го чи 2-го рівнів доступу;

c) лічильник повинен бути здатний реєструвати, принаймні, 999 подій.


8 РЕЖИМ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО НЕСПРАВНІСТЬ

(див. додаток F)

8.1 Приймання та обробляння сигналів несправності

8.1.1 ППКП повинен переходити в режим попередження про несправність за надходження сигналів, що після будь-якого необхідного обробляння ідентифіковані як несправність.

8.1.2 ППКП повинен розпізнавати одночасно всі несправності, зазначені в 8.2, і, якщо передбачено, в 8.3, за винятком, коли виконанню цієї умови перешкоджає:

- наявність сигналів пожежної тривоги від цієї самої зони;

- вимкнення відповідної зони чи відповідної функції;

- тестування відповідної зони чи функції.

8.1.3 ППКП повинен переходити в режим попередження про несправність за час не більше ніж 100 с із моменту виникнення несправності чи після прийому сигналу про несправність, або за час, зазначений в цьому стандарті чи в інших частинах EN 54.

8.2 Індикація несправностей визначених функцій

8.2.1 Наявність несправностей визначених функцій повинна відображуватися без попереднього ручного втручання. Режим попередження про несправність встановлюється, коли присутнє все нижче наведене:

а) візуальна індикація за допомогою окремого світловипромінювального індикатора (загальний індикатор попередження про несправність);

b) візуальна індикація кожної розпізнаної несправності відповідно до 8.2.4, 8.2.5 та 8.2.6;

c) звуковий сигнал відповідно до 8.6.

8.2.2 Якщо для індикації застосовують світловипромінювальні індикатори, то вони можуть бути ті самі, що їх використовують для відображування вимкнень і (або) тестування відповідних зон або функцій.

8.2.3 Якщо індикація виконується на алфавітно-цифровому дисплеї, що не може одночасно відображувати всі несправності у зв'язку з його обмеженою ємністю, принаймні, повинне виконуватися наведене нижче:

а) повинна відображатись наявність індикацій несправностей, що були пригнічені;

b) повинна бути забезпечена можливість відображування індикацій несправностей, що пригнічені ручною операцією за 1-го чи 2-го рівнів доступу, за допомогою котрої виводиться інформація тільки про несправності.

8.2.4 Наведені нижче несправності повинні відображуватися за допомогою окремих світловипромінювальних індикаторів і (або) на алфавітно-цифровому дисплеї. Ця індикація може пригнічуватись під час режиму пожежної тривоги:

a) індикація для кожної зони, в якій на передавання сигналів від будь-якого компонента до ППКП впливає:

- коротке замикання чи обрив кола виявляння;

- вилучання будь-якого компонента;

b) індикація, принаймні, загальна для будь-якої несправності джерела електроживлення, що викликана:

- коротким замиканням чи обривом лінії зв'язку з джерелом електроживлення (позиція L рисунка 1 EN 54-1), коли джерело електроживлення розміщено в окремому від ППКП корпусі;

- несправностями джерела електроживлення, зазначеними в EN 54-4;

c) індикація, принаймні, загальна для будь-якого короткого замикання на землю, що може впливати на виконування будь-якої обов'язкової функції та яка не відображується як несправність цієї контрольованої функції;

d) індикація несправності контрольованої функції внаслідок спрацювання будь-якого запобіжника чи пристрою захисту, що може впливати на виконування обов'язкової функції в режимі пожежної тривоги;

e) індикація будь-якого короткого замикання чи обриву, принаймні, загальна для всіх ліній зв'язку між блоками ППКП, що конструктивно виконані в більше ніж одному корпусі, що може впливати на виконування будь-якої обов'язкової функції та яка не відображається як несправність цієї контрольованої функції;

f) індикація будь-якого короткого замикання чи обриву, принаймні, загальна для всіх ліній зв'язку, що впливає на передавання сигналів до пожежних пристроїв керування автоматичними засобами протипожежного захисту (позиція G рисунка 1 EN 54-1);

g) індикація будь-якого короткого замикання чи обриву, принаймні, загальна для всіх ліній зв'язку, що впливає на передавання сигналів до пристроїв передавання сигналу про несправність (позиція J рисунка 1 EN 54-1).

8.2.5 Наведені далі несправності повинні відображуватися за допомогою окремих світловипромінювальних індикаторів і (або) на алфавітно-цифровому дисплеї. Ця індикація не повинна пригнічуватись під час режиму пожежної тривоги:

a) індикація будь-якого короткого замикання чи обриву, принаймні, загальна для всіх ліній зв'язку, яка впливає на передавання сигналів до пожежних оповіщувачів (позиція С рисунка 1 EN 54-1);

b) індикація будь-якого короткого замикання чи обриву, принаймні, загальна для всіх ліній зв'язку, яка впливає на передавання сигналів до пристроїв передавання пожежної тривоги (позиція Е рисунка 1 EN 54-1).

8.2.6 Наведені далі несправності повинні відображуватися, принаймні, за допомогою загального індикатора попередження про несправності:

a) будь-яке коротке замикання чи обрив лінії зв'язку між блоками ППКП, що містяться в більше ніж одному корпусі, якщо ця несправність не впливає на виконування будь-якої обов'язкової функції;

b) будь-яке коротке замикання чи обрив кола виявляння, якщо ця несправність не перешкоджає передаванню сигналів на ППКП.

8.3 Сигнали несправності від компонентів (необов'язкова функція з вимогами)

ППКП може забезпечувати приймання, обробляння та відображування сигналів несправності від компонентів. У цьому випадку, несправності повинні відображуватися, принаймні, як несправності зони відповідно до 8.2.4а).

8.4 Повне порушення електропостачання (необов'язкова функція з вимогами)

За відсутності живлення від основного джерела живлення (згідно з EN 54-4) ППКП може забезпечувати розпізнавання та відображування ушкодження резервного джерела живлення, за якого він не має можливості надалі виконувати обов'язкові функції цього стандарту. У цьому випадку, принаймні, повинен видаватись звуковий сигнал протягом не менше однієї години.

8.5 Системна помилка

Системна помилка - це помилка, зазначена в 13.4 чи 13.6 у випадку програмно-керованих ППКП. Системна помилка може перешкоджати виконанню інших, відмінних від зазначених у 8.5 і 13.7, обов'язкових вимог цього стандарту. За системної помилки, принаймні, повинне виконуватися наведене нижче:

a) системна помилка повинна відображуватися візуально за допомогою загального індикатора режиму попередження про несправність та окремого світловипромінювального індикатора. Ця індикація не повинна пригнічуватись в інших режимах роботи ППКП і повинна зберігатись до ручного скидання і (або) іншої ручної операції;

b) системна помилка повинна відображуватись звуковим сигналом. Цей сигнал можна вимикати.

8.6 Звукові сигнали

8.6.1 Звуковий сигнал про несправність відповідно до 8.2 повинен мати можливість вимикатись ручною операцією за 1-го чи 2-го рівнів доступу. Ту саму ручну операцію можна використовувати для вимкнення звукового сигналу в режимі пожежної тривоги.

8.6.2 Звуковий сигнал повинен вимикатись автоматично, якщо в ППКП відбулось автоматичне скидання режиму попередження про несправність.

8.6.3 Після вимкнення звуковий сигнал повинен повторно вмикатися для кожної нової розпізнаної несправності.

8.7 Скидання індикації несправності

8.7.1 Індикація несправностей, зазначена в 8.2, повинна скидатися одним чи двома способами:

- автоматично, коли несправності більше не виявляють;

- ручною операцією за 2-го рівня доступу, яка може бути тією самою, що її використовують для скидання режиму пожежної тривоги.

8.7.2 Після скидання індикація правильних режимів роботи відповідно до будь-яких одержуваних сигналів повинна або залишитися, або відновитися за час не більше ніж 20 с.

8.8 Вихід несправності

ППКП повинен мати вихід, який сигналізує про всі зазначені у розділі 8 несправності. Це може бути вихід, зазначений у 8.9. Вихідний сигнал повинен бути виданий і тоді, коли відбулося повне відімкнення ППКП від електроживлення.

8.9 Вихід на пристрої передавання попередження про несправність (необов'язкова функція з вимогами - див. 9.4.1с))

ППКП може забезпечувати передавання сигналів несправності до пристроїв передавання попередження про несправність (позиція J рисунка 1 EN 54-1). Цей вихід повинен передавати сигнал про всі несправності, зазначені у розділі 8. Вихідний сигнал повинен бути виданий і тоді, коли відбулося повне відімкнення ППКП від електроживлення.


9 РЕЖИМ ВИМКНЕННЯ

9.1 Загальні вимоги

9.1.1 Вимкнення, зазначені в 9.4 та 9.5, повинні забороняти всю відповідну обов'язкову індикацію і (або) вихідні сигнали, але не повинні перешкоджати іншій обов'язковій індикації і (або) вихідним сигналам.

9.1.1 ППКП повинен забезпечувати незалежне вимкнення та повторне увімкнення кожної з функцій, зазначених у 9.4, ручною операцією за 2-го рівня доступу.

9.1.2 ППКП повинен перебувати в режимі вимкнення поки мають місце вимкнення відповідно до 9.4 і (або) 9.5.

9.1.3 Скидання режиму пожежної тривоги чи режиму попередження про несправність не повинні впливати на вимкнення та повторне увімкнення.

9.2 Індикація режиму вимкнення

Режим вимкнення повинен відображуватись візуально за допомогою:

a) окремого світловипромінювального індикатора (загальний індикатор вимкнення);

b) індикації для кожного вимкнення відповідно до 9.3, 9.4 та 9.5.

9.3 Індикація конкретних вимкнень

9.3.1 Вимкнення повинні бути відображеними за час не пізніше ніж 2 с після виконання ручної операції.

9.3.2 Той самий світловипромінювальний індикатор можна використовувати для відображування відповідної несправності, однак індикація повинна відрізнятися. Той самий світловипромінювальний індикатор і ту саму індикацію можна використовувати для відображування вимкненої зони і зони, яку тестують.

9.3.3 Якщо індикація виводиться на алфавітно-цифровий дисплей, що не може одночасно відображувати всі вимкнення у зв'язку з його обмеженою ємністю, необхідно, принаймні, виконувати такі умови:

a) повинна відображуватись наявність індикації про вимкнення, що була пригнічена;

b) пригнічена індикація повинна мати можливість відображування незалежно від іншої індикації ручною операцією за 1-го чи 2-го рівнів доступу.

9.4 Вимкнення та їх індикація

9.4.1 Повинні мати можливість незалежного вимкнення та повторного увімкнення:

a) кожна зона;

b) вихідні сигнали і (або) лінії зв'язку з пристроями керування автоматичними засобами протипожежного захисту (позиція G рисунка 1 EN 54-1), із керуванням і індикацією, принаймні, загальними для всіх G;