Кінець таблиці Н.3

Показник

Property

Розділ

Clause

Примітки

Notes/references

Метод випробувань

Test method

Мінімальна періодичність випробувань

Minimum test frequency

порівняльне випробування міцності на стиск, термін тужавлення

comparative strength test - stiffening time

15.3

EN

1744-1:1998

1 раз на рік

1 per year

легкі органічні домішки

lightweight organic contaminators14.2

EN

1744-1:1998

2 рази на рік

2 per year

6 Силікатний розпад

Dicalcium silicate disintegration

6.4.2.1

Тільки доменні шлаки

Blastfurnace slag only

19.1

EN

1744-1:1998

2 рази на рік

2 per year

7 Залізистий розпад

Iron disintegration

6.4.2.2

Тільки доменні шлаки

Blastfurnace slag only

19.2

EN

1744-1:1998

2 рази на рік

2 per year

8 Вплив на початок тужавлення цементу

Influence on initial setting time of cement

6.4.1

Тільки заповнювачі, що використовують повторно

Recycled aggregates only

EN 1744-6

2 рази на рік

2 per year

9 Частина крупних вторинних заповнювачів

Constituents of coarse recycled aggregates

5.8

Тільки крупні заповнювачі, що використовують повторно

Coarse recycled aggregates only

prEN 933-11

1 раз на місяць

1 per month

10 Щільність часток та водопиглинання

Particle density and water absorption

5.5

Тільки крупні заповнювачі, що використовують повторно

Coarse recycled aggregates only

EN 1097-6

1 раз на місяць

1 per month

11 Водорозчинні сульфати

Water-soluble sulfate

6.3

Тільки заповнювачі, що використовують повторно

Recycled aggregates only

EN 1744-1

1 раз на місяць

1 per month

a Для вторинних заповнювачів застосовуються вимоги згідно з базовим складом матеріалів походження

а For recycled aggregates, the source can be considered as the processing depot.


Код УКНД 91.100.15, 91.100.30


Ключові слова: заповнювачі для бетону, геометричні показники, фізичні показники, хімічні показники, методи контролювання.

3