j) age of mortar when tested;

k) total mass of each individual test sample;

l) test method used (Method A - Workable life of general purpose mortar, Method В-Workable life of thin layer mortar or Method С - Correction time of thin-layer mortar), and reference limit value of workable life.m) test results (individual values and mean value of the workable life of general purpose mortar rounded to the nearest minute; individual values and the mean value of the workable life and the correction time of thin-layer mortar rounded to the nearest minute);n) remarks, if any;


ДОДАТОК НА

(довідковий)

ПЕРЕЛІК ЧИННИХ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ УКРАЇНИ, ЩО ВІДПОВІДАЮТЬ МІЖНАРОДНИМ СТАНДАРТАМ, НА ЯКІ Є ПОСИЛАННЯ В ЦЬОМУ СТАНДАРТІ


Познака та назва міжнародного стандарту

Національний стандарт України, що відповідає міжнародному стандарту

EN 771 Specification for masonry units

ДСТУ Б B.2.7-61:2008 Будівельні матеріали. Цегла та камені керамічні рядові і лицьові. Технічні умови

(EN 771-1:2003, NEQ) ИСС «З о д ч и й»

ДСТУ Б В.2.7-7:2008 Будівельні матеріали. Вироби бетонні стінові дрібноштучні. Технічні умови

(EN 771-3:2003, NEQ)


Код УКНД 91 100,10


Ключові слова; розчинова суміш, методи випробувань, термін придатності, час коригування

1)Ця інформація міститься в нормативному документі про відбір проб (див. EN 1015-2).

1) This information is contained on the certificate of sampling (see EN 1015-2).

3