НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИРесурсні елементні кошторисні норми
на монтаж
ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ УСТАНОВОК

(Збірник 8)

(ДБН Д.2.3-8-99, МOD)


ДСТУ Б Д.2.3-8:2012
Видання офіційне

Київ

МІНРЕГІОН УКРАЇНИ

2012

ПЕРЕДМОВА1 Внесено: Департамент розвитку будівельної діяльності,

ціноутворення та економіки будівництва,

ТОВ «Науково-виробнича фірма «Інпроект»,

Технічний комітет ТК 311 «Ціноутворення та

кошторисне нормування у будівництві»2 ПРИЙНЯТО ТА: наказ Міністерства регіонального розвитку,

НАДАНО ЧИННОСТІ: будівництва та житлово-комунального

господарства України від 28.12.2012 № 667,

чинний з 2014-01-013 Національний стандарт відповідає ДБН Д.2.3-8-99 «Ресурсні елементні кошторисні норми на монтаж устаткування. Збірник 8. Електротехнічні установки».4 На заміну: ДБН Д.2.3-8-995 Цей стандарт згідно з ДБН А.1.1-1:2009 належить до комплексу нормативних документів «Д.2.3» – «Ресурсні елементні кошторисні норми на монтаж устаткування»
_____________________________________________________________________________


Право власності на цей документ належить державі Україна.

Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований і

розповсюджений як офіційне видання без дозволу Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Мінрегіон України, 2012ВСТУП

Цей національний стандарт розроблено на заміну ДБН Д.2.3-8-99 «Ресурсні елементні кошторисні норми на монтаж устаткування. Збірник 8. Електротехнічні установки» методом перевидання (передруку) з актуалізацією нормативних посилань згідно з додатком до цього вступу.

Підставою для розроблення цього національного стандарту є Закони України «Про стандартизацію», «Про будівельні норми» постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 471 «Про затвердження Програми перегляду державних будівельних норм і правил на період до 2015 року».

До цього стандарту внесено Додаток А «Зміни та доповнення до ДБН Д.2.3-8-99 «Ресурсні елементні кошторисні норми на монтаж устаткування. Збірник 8. Електротехнічні установки».

Цей стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.
ДБН Д.2.3-8-99


Збірник 8. Електротехнічні установки.


1 Технічна частина


1.1 Даний збірник містить ресурсні елементні кошторисні норми на монтаж устаткування (витрати труда робітників-монтажників та машиністів, норми часу експлуатації будівельних машин і механізмів, кошторисні норми витрат будівельних матеріалів), необхідні для визначення потреби у ресурсах при виконанні електромонтажних робіт.

1.2 У нормах враховані ресурси на виконання повного комплексу монтажних робіт, які передбачені відповідними нормативними документами на поставку і монтаж устаткування, включаючи:

- переміщення електрообладнання і матеріальних ресурсів від приоб'єктного складу до місця проведення робіт:

а) горизонтальне переміщення електрообладнання - на відстань до 1000 м, якщо інше не вказано у
вступних вказівках до підрозділів збірника,

б) горизонтальне переміщення матеріальних ресурсів - на відстань до 1000 м,

в) вертикальне переміщення - на відстань, вказану у вступних вказівках до підрозділів збірника,

 • підключення жил кабелів, проводів, шин і заземлювальних провідників,

 • фарбування шин (крім важких), відкритих шинопроводів, тролеїв, трубопроводів і конструкцій,

 • визначення можливості включення електрообладнання без ревізії і сушіння,

 • роботи зі шкідливими умовами праці (газозварювальні і електрозварювальні роботи, кріплення конструкцій і деталей із застосуванням монтажного пістолета, малярні роботи із застосуванням асфальтового, кузбаського і пічного лаків у закритих приміщеннях із застосуванням нітрофарб і лаків, що містять у собі бензол, толуол, складні спирти та інші шкідливі хімічні речовини, а також приготування сумішей з цих фарб, паяння на свинцю, спаювання освинцьованих кабелів і заливання свинцем кабельних муфт, монтаж ртутних випрямлячів із застосуванням відкритої ртуті),

 • чергування при індивідуальному випробуванні електроустаткування,

 • пробивання отворів та гнізд діаметром менше 30 мм для установлення дюбелів, шпильок і штирів опорно-підтримуючих конструкцій.

1.3 У нормах не враховані:

- ресурси, приведені у вступних вказівках до підрозділів збірника,

- проектні матеріальні ресурси, перелік яких приведений у вступних вказівках до підрозділів збірника та в таблиці З,

 • будівельні роботи, пов'язані з проведенням електромонтажних робіт,

 • ревізія та сушіння електрообладнання.

1.4 У випадку проведення робіт на висоті понад ту, що вказана у вступних вказівках до підрозділів збірника, до норм витрат труда слід застосовувати коефіцієнти:

 • 1,05 при висоті понад 2 м до 8 м,

 • 1,1 при висоті понад 8 м до 15 м,

 • 1,25 при висоті понад 15 м до 30 м,

 • 1,4 при висоті понад ЗО м до 60 м,

 • 1,6 при висоті понад 60 м до 100 м,

 • 1,8 при висоті понад 100 м.

Цими коефіцієнтами враховуються витрати часу на підйом та спуск робітників і ускладненість рухів при виконанні робіт на висоті. Переміщення на висоту електрообладнання і матеріальних ресурсів понад ту, що вказана у вступних вказівках до підрозділів збірника, слід визначати за відподідними нормами "Вказівок щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування".

1.5 Найменування, технічна характеристика, марка, тип матеріалів, виробів і конструкцій, не врахованих у нормах на монтаж устаткування, приймаються за проектними даними Витрати матеріальних ресурсів слід приймати з урахуванням норм відходів, приведених у таблиці 1.

1.6 Витрати труда на шефмонтаж наведені у таблиці 2.


Таблиця 1- Норми відходів матеріальних ресурсів, не врахованих у нормах на монтаж обладнання

Найменування матеріальних ресурсів

Норми відходів, %

1 Арматура люмінесцентна з розсіювачем із оргскла

1

2 Арматура освітлювальна металева

-

3 Арматура освітлювальна пластмасова

1

4 Арматура освітлювальна фарфорова і скляна

3

5 Затискачі апаратні і арматура лінійна для кріплення проводів відкритих розподільних пристроїв

3

6 Кабелі всіх марок і перерізів

2

7 Лампи електричні всіх видів, призначень і потужностей

2

8 Проводи всіх марок перерізом до 10 мм2 включно

3

9 Проводи всіх марок перерізом понад 10 мм2

2

10 Стекла для освітлювальної арматури

3

11 Троси (канати сталеві)

2

12 Труби азбестоцементні і пластмасові

2

13 Труби з кольорових металів, сталеві і рукави (шланги)

3

14 Шини і стрічки з кольорових металів всіх профілів і перерізів

3

15 Електроустановні вироби (вимикачі, розетки, патрони і т.д.)

2


Таблиця 2 - Витрати труда на шефмонтаж

Номер норми

Тривалість роботи шефмонтажного персоналу, дні

Чисельність шефмонтаж-

ного пеpсо-

налу, люд.


керівник бригади

ведучий інженер

інженеp 1 категоpії

інженеp 2 категоpії

інженеp 3 категоpії

технік 1 категоpії

технік 2 категоpії


1

2

3

4

5

6

7

8

9

Розподільні пристрої відкриті 6 – 750 кВ

8-1-13

-

-

-

42

-

-

-

1

8-1-14

-

-

-

48

-

-

2


8-1-16

-

-

-

42

-

-

-

1

8-1-17

-

-

-

42

-

-

-

1

(125000, 160000)

-

-

-

55

-

-

55

2

8-1-18

-

-

-

65

65

-

30

3

8-1-19

67

-

-

67

67

-

40

4

8-1-21

67

-

-

67

67

-

40

4

8-1-22

80

-

-

80

80

-

40

4

8-1-23

-

-

-

55

-

-

55

2

8-1-24

-

67

-

67

67

-

-

3

8-1-25

-

67

-

67

67

-

-

3

8-1-26

80

-

80

80

-

-

40

4

8-1-27

-

-

70

-

70

-

-

2

8-1-28

-

-

70

-

70

-

-

2

8-1-29

-

64

-

64

-

-

40

3

8-1-30

-

64

-

64

-

-

40

3

8-2-1

-

-

-

15

-

-

-

1

8-2-3

-

-

-

15

-

-

-

1

8-4-6

-

-

35

-

35

-

-

2

8-4-7

-

-

35

-

35

-

-

2

8-6-7

-

-

-

-

4

-

-

1

8-7-6

-

-

-

-

6

-

-

1

8-8-1

-

-

-

-

10

-

-

1

8-8-2

-

-

-

-

10

-

-

1

8-8-3

-

-

-

15

-

-

-

1

8-8-4

-

-

-

20

-

-

-

1

8-8-5

-

-

-

18

-

-

18

2

8-8-6

-

-

-

24

-

24

-

2

8-8-7

-

-

30

-

-

-

-

1

8-8-8

-

-

45

-

-

10

-

2

8-8-9

-

-

-

24

-

24

-

2

8-8-10

-

-

-

36

-

36

-

2

8-8-11

-

-

50

-

-

10

-

2

8-8-12

-

-

36

-

36

-

-

2

8-11-7

-

-

-

-

15

-

-

1

8-11-8

-

-

-

-

15

-

-

1

8-11-9

-

-

-

-

20

-

-

1

8-11-10

-

-

-

23

-

-

-

1

8-11-11

-

-

-

25

-

-

-

1

8-11-12

-

-

-

30

-

-

-

1

(220 кВ)

-

-

-

-

15

-

-

1

Розподільні пристрої закриті 35 - 220 кВ

8-44-1

-

-

-

-

10

-

-

1

Розподільні пристрої закриті 3 - 220 кВ

8-56-5

-

-

-

10

-

-

-

1

8-56-6

-

-

-

10

-

-

-

1

8-60-1

-

-

-

-

10

-

-

1

Кабельні лінії до 550 кВ

8-175-3

-

-

-

9

-

6

-

2

8-175-4

-

-

-

9

-

6

-

2

8-177-3

-

-

-

10

-

5

-

2

8-177-4

-

-

-

10

-

5

-

2

8-177-5

-

-

-

10

-

5

-

2

8-177-6

-

-

-

15

-

5

-

2

8-177-7

-

-

-

15

-

5

7

3

8-177-8

-

-

-

15

-

5

7

3

8-177-10

-

-

-

15

-

5

7

3

8-177-11

-

-

-

15

-

5

7

3

8-177-12

-

-

-

10

-

5

-

2

8-177-13

-

-

-

10

-

5

-

2

8-184-1

-

-

-

6

-

2

-

2

Електричні машини

8-484-5

-

-

-

-

11

-

-

1

8-484-6

-

-

-

-

13

-

-

1

8-484-12

-

-

-

-

13

-

-

1

8-484-13

-

-

-

-

15

-

-

1

8-484-14

-

-

-

-

16

-

-

1

8-484-15

-

-

-

-

23

-

-

1

8-484-16

-

-

26

-

-

26

-

2

8-484-17

-

-

29

-

-

29

-

2

8-484-18

-

-

35

-

-

35

-

2

8-484-19

-

-

42

-

-

42

-

2

8-484-20

-

-

47

-

-

47

-

2

8-484-21

-

-

55

-

-

55

-

2

8-484-22

-

-

63

-

-

63

-

2

8-484-23

-

-

71

-

-

71

-

2

8-484-28

-

-

-

-

1

-

-

1

8-484-33

-

-

-

-

1

-

-

1

8-484-34

-

-

-

-

1

-

-

1

8-484-35

-

-

1

-

-

1

-

1

8-484-36

-

-

2

-

-

2

-

2

8-484-37

-

-

2

-

-

2

-

2

8-484-38

-

-

3

-

-

3

-

2

8-484-39

-

-

3

-

-

3

-

2

8-484-40

-

-

4

-

-

4

-

2

8-485-2

-

-

-

-

17

-

-

1

8-485-3

-

-

-

-

22

-

-

1

8-485-4

-

-

-

-

25

-

-

1

8-485-6

-

-

-

-

22

-

-

1

8-485-7

-

-

-

-

27

-

-

1

8-485-8

-

-

-

-

33

-

-

1

8-485-9

-

-

-

-

44

-

-

1

8-485-10

-

-

54

-

-

54

-

2

8-485-12

-

-

-

-

1

-

-

1

8-485-13

-

-

-

-

1

-

-

1

8-485-14

-

-

-

-

1

-

-

1

8-485-16

-

-

-

-

1

-

-

1

8-485-17

-

-

-

-

1

-

-

1

8-485-18

-

-

-

-

1

-

-

1

8-485-19

-

-

-

-

1

-

-

1

8-485-20

-

-

-

-

2

-

-

1

8-485-21

-

-

2

-

-

2

-

2

8-486-3

-

-

-

-

18

-

-

1

8-486-4

-

-

-

-

26

-

-

1

8-486-5

-

-

32

-

-

32

-

2

8-486-6

-

-

47

-

-

47

-

2

8-486-7

-

-

57

-

-

57

-

2

8-486-8

-

-

68

-

-

68

-

2

8-486-9

-

-

78

-

-

78

-

2

8-486-10

-

-

100

-

-

100

-

2

8-486-12

-

-

-

-

1

-

-

1

8-486-13

-

-

2

-

-

2

-

2

8-486-14

-

-

3

-

-

3

-

2

8-486-15

-

-

3

-

-

3

-

2

8-486-16

-

-

4

-

-

4

-

2

8-486-17

-

-

5

-

-

5

-

2

8-487-1

-

-

14

-

14

-

-

2

8-487-2

-

-

14

-

14

-

-

2

8-487-3

-

-

21

-

21

-

-

2

8-487-4

-

-

21

-

21

-

-

2

8-487-5

-

-

21

-

21

-

-

2

8-488-1

-

-

60

-

60

-

-

2

8-488-2

-

-

100

-

100

-

-

2

8-488-3

-

-

125

-

125

-

-

2

8-490-4

-

-

22

-

-

-

-

1

8-490-5

-

-

25

-

-

-

-

1

8-490-6

-

-

29

-

-

29

-

2

8-490-7

-

-

42

-

-

42

-

2

8-490-8

-

-

50

-

-

50

-

2

8-490-9

-

-

58

-

-

58

-

2

8-490-13

-

-

-

-

18

-

-

1

8-490-14

-

-

25

-

-

-

-

1

8-490-15

-

-

29

-

-

-

-

1

8-490-16

-

-

34

-

-

34

-

2

8-490-17

-

-

48

-

-

48

-

2

8-490-18

-

-

58

-

-

58

-

2

8-490-19

-

-

68

-

-

68

-

2

8-490-20

-

-

79

-

-

79

-

2

8-490-24

-

-

-

-

19

-

-

1

8-490-25

-

-

28

-

-

-

-

1

8-490-26

-

-

32

-

-

-

-

1

8-490-27

-

-

37

-

-

37

-

2

8-490-28

-

-

54

-

-

54

-

2

8-490-29

-

-

66

-

-

66

-

2

8-490-30

-

-

78

-

-

78

-

2

8-490-31

-

-

91

-

-

91

-

2

8-490-34

-

-

-

22

-

-

-

1

8-490-35

-

-

30

-

-

-

-

1

8-490-36

-

-

36

-

-

-

-

1

8-490-37

-

-

41

-

-

41

-

2

8-490-38

-

-

59

-

-

59

-

2

8-490-39

-

-

71

-

-

71

-

2

8-490-40

-

-

83

-

-

83

-

2

8-490-44

-

-

-

-

27

-

-

1

8-490-45

-

-

32

-

-

-

-

1

8-490-46

-

-

36

-

-

-

-

1

8-490-47

-

-

38

-

-

-

-

1

8-490-48

-

-

41

-

-

-

-

1

8-490-49

-

-

41

-

-

-

-

1