НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИБезпека дорожнього руху

ПРИСТРІЙ

ПРИМУСОВОГО ЗНИЖЕННЯ ШВИДКОСТІ

ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОЇ ТЕХНІКИ

НА ВУЛИЦЯХ І ДОРОГАХ

Загальні технічні вимоги

ДСТУ 4123:2006Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2006


ДСТУ 4123:2006

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державний науково-дослідний центр безпеки дорожнього руху та діяльності до
рожньо-патрульної служби місцевої міліції МВС України

РОЗРОБНИКИ: В. Душник (керівник розробки); Є. Макаренко; І. Савченко

 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 3 лютого 2006 р. № 18

 2. НА ЗАМІНУ ДСТУ 4123-2002Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково

на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспожиестандарту України.

Держспоживстандарт України, 2006

II


ДСТУ 4123:2006

ЗМІСТ


 1. Сфера застосування 1

 2. Нормативні посилання 1

 3. Загальні технічні вимоги 2

 4. Вимоги безпеки 4

 5. Правила застосовування 4

III

ДСТУ4123:2006

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ

ПРИСТРІЙ

ПРИМУСОВОГО ЗНИЖЕННЯ ШВИДКОСТІ

ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОЇ ТЕХНІКИ

НА ВУЛИЦЯХ І ДОРОГАХ

Загальні технічні вимоги

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

УСТРОЙСТВО

ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СНИЖЕНИЯ СКОРОСТИ

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ТЕХНИКИ

НА УЛИЦАХ И ДОРОГАХ

Общие технические требования

ROAD TRAFFIC SAFETY

ARRANGEMENT

OF COMPULSORY DECREASE

OF SPEED IN STREET AND ROAD

General requirements

Чинний від 2006-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на пристрій примусового зниження швидкості дорожньо-транспортної техніки на вулично-дорожній мережі і установлює загальні вимоги і правила його застосовування.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 3090-95 Безпека дорожнього руху. Організація робіт з експлуатації міських вулиць та доріг Загальні положення

ДСТУ 4100-2002 Дорожні знаки. Загальні технічні умови. Правила застосування

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия зксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (Машини, прилади та інші технічні вироби. Виконання для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатування, зберігання і транспортування в частині дії кліматичних чинників довкілля).

Видання офіційне


1

ДСТУ 4123:2006

3 ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

 1. Пристрій примусового зниження швидкості дорожньо-транспортної техніки треба виробляти згідно з вимогами цього стандарту та технічною документацією, затвердженою в установленому порядку.

 2. Пристрій примусового зниження швидкості дорожньо-транспортної техніки складається з двох кінцевих елементів та кількох основних елементів, кількість яких залежить від ширини проїзної частини (ширини смуг для руху в одному напрямку).

 1. Конструкція і розміри

3.3.1 За формою та призначенням елементи примусового зниження швидкості поділяють на:
вид А — основний елемент (рисунок 1);

вид Б — кінцевий елемент (рисунок 2).

3.3.2 За своїми геометричними розмірами елементи примусового зниження швидкості поділя
ють на типи І, II, III.

Таблиця 1 — Види і типи елементів примусового зниження швидкості

Розміри у міліметрахГабаритні розміри

Вид А

Вид Б

К

L

М

Р

K

S

Тип І Тип II Тип III

300 — 600 600 — 900 900—1100

500 500 500

30—50 50 — 70 70—80

300 — 600 600—900 900—1100

150 — 300 300 — 450 450 — 550

30— 50 50— 70 70 — 80

Р озміри К і Р обирають із наведеного діапазону у разі конкретного замовлення. Допустимі відхили цих розмірів мають бути ± 5 мм.Рисунок 1

Рисунок 2


2

ДСТУ 4123:2006

3.4 Основні показники та характеристики

3.4.1 Поверхня пристрою примусового зниження швидкості повинна бути жовтого кольору і бути стійка до витирання, або жовто-чорного кольору із сумарною площею жовтого кольору не менше ніж 30 % від загальної площі поверхні конструкції з елементів примусового зниження швидкості (рисунки 3 та 4).
Рисунок З

Рисунок 4

 1. Пристрій примусового зниження швидкості треба розташовувати так, щоб його візуально добре сприймали і ідентифікували учасники дорожнього руху в світлий і темний час доби.

 2. Щоб унеможливити об'їзд перешкоди смугою зустрічного руху, пристрій примусового зниження швидкості монтують перпендикулярно проїзній частині на ширину смуг для руху в одному напрямку, якщо розділову смугу піднято над рівнем проїзної частини. В іншому випадку, пристрій з елементів примусового зниження швидкості встановлюють на всю ширину проїзної частини.

 3. Конструкція елементів примусового зниження швидкості, а також їхня поверхня мають забезпечувати швидке стікання води та бруду.

 4. Коефіцієнт зчеплення поверхні елементів примусового зниження швидкості з колесами транспортних засобів має бути не менше ніж 0,3.

 5. Елементи кріплення виробу до проїзної частини повинні витримувати зсувну силу не менше ніж 4,0 т.

 6. Елементи примусового зниження швидкості треба виготовляти в кліматичних виконаннях УХЛ, категорії розміщення 1 згідно з ГОСТ 15150.

 7. Середній строк служби не менше ніж 5 років.

3.5 Вимоги до сировини, матеріалів, покупних виробів

3.5.1 Елементи примусового зниження швидкості треба виготовляти з нетоксичного, нерадіо-активного, негорючого, пружного матеріалу із підвищеними фізико-механічними властивостями, що забезпечують цілісність конструкції під час наїзду на них вантажного автомобіля з тиском не менше ніж 60 кг/см2, згідно з нормативними документами, прийнятими у встановленому порядку.

Дозволено елементи примусового зниження швидкості виконувати із інших матеріалів (бруківка, бетон, асфальтобетон тощо) у разі узгодження в установленому порядку в кожному випадку їх конструкції та схеми розміщення.

3.5.2 Елементи примусового зниження швидкості повинні бути стійкі до корозії та паливно-мастильних матеріалів, бути вологостійкі та повинні витримувати температурні коливання від мінус 40 °С до плюс 50 °С.

З


ДСТУ 4123:2006

3.6 Комплектність

Комплект постачання повинен містити:

 • основні елементи;

 • кінцеві елементи;

 • засоби кріплення

3.7 Марковання та паковання

3.7.1 Кожен елемент примусового зниження швидкості (крім випадків застосування бруківки, бетону, асфальтобетону) повинен мати марковання, що містить таку інформацію:

 • назву продукції;

 • назву країни-виробника;

 • назву підприємства-виробника;

 • юридичну адресу підприємства-виробника;

 • масу нетто, основні розміри;

 • товарний знак підприємства-виробника;

 • дату виготовлення;

 • познаку стандарту (технічних умов), за якими продукцію вироблено.


 1. Елементи примусового зниження швидкості повинні бути упаковані відповідно до технічних умов, розроблених підприємством-виробником.

 2. Порядок пакування встановлює виробник.

4 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

Під час виконання робіт з установлювання пристрою примусового зниження швидкості треба керуватися вимогами ДСТУ 3090.

5 ПРАВИЛА ЗАСТОСОВУВАННЯ

5.1 Пристрій примусового зниження швидкості можна застосовувати в районі розташування дитячих та навчальних закладів, зон масового відпочинку, перед нерегульованими пішохідними переходами, розташованими поза межами перехресть, перед нерегульованими перехрестями за відповідного обґрунтування.

Елементи примусового зниження швидкості можна застосовувати в місцях інтенсивного руху транспортних засобів у житлових зонах та прилеглих до дороги територіях.

5.2 На ділянках доріг, де застосовують елементи примусового зниження швидкості, треба встановлювати дорожній знак 1.11 «Пагорб».

Елементи примусового зниження швидкості встановлюють на відстані 5—6 м від небезпечної ділянки. Для обмеження швидкості руху на ділянках протяжністю понад 100 м дозволено послідовно встановлювати настили на відстані 20—30 м один від одного за напрямком руху. Для ступінчастого обмеження швидкості дозволено послідовно встановлювати два або три елементи примусового зниження швидкості за напрямком руху на відстані 10 — 30 м один від одного

 1. У місцях, що передують ділянкам доріг, де застосовують елементи примусового зниження швидкості, треба встановлювати дорожні знаки 3.29 «Обмеження максимальної швидкості» відповідно до 10.2.3 та 10.5.25 ДСТУ 4100.

 2. Елементи типу І призначені для встановлювання в місцях в'їзду на ділянки, з дозволеною швидкістю руху не більше ніж 30 км/год.

 3. Елементи типу II призначені для встановлювання в місцях в'їзду на ділянки, з дозволеною швидкістю руху не більше ніж 20 км/год.

 4. Елементи типу III призначені для встановлювання в місцях в'їзду на ділянки, з дозволеною швидкістю руху не більше ніж 10 км/год.

4

ДСТУ 4123:2006

 1. Заборонено встановлювати елементи примусового зниження швидкості на автомобільних дорогах загального користування поза межами населених пунктів та на магістральних вулицях.

 2. Схеми розміщення елементів примусового зниження швидкості підлягають обов'язковому погодженню в установленому порядку.УКНД 93.080.30

Ключові слова: дорожній рух, елементи примусового зниження швидкості, дорожній знак.

5
Редактор С. Мельниченко Технічний редактор О. Касіч

Коректор Т. Нагорна Верстальник Л. Мялківська

Підписано до друку 15.02.2006. Формат 60 х 84 1/8.
Ум. друк. арк. 0.93. Зам. Ціна договірна

В ідділ науково-технічного редагування та термінології

нормативних документів ДП «УкрНДНЦ»

03115, м. Київ, вул. Святошинська, 2