Таблиця 4-1 Коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм


п/п

Види і умови виконання робіт

Коеффіцієнти до :

витрат труда

експлуатації машин

1

2

4

5


Прокладка трубопроводів у вертикальних стволах з притоком води у робочого місця, м3/год.1

 • 6 – 13

1,09

1,00

2

 • 13,1 - 20

1,20

1,00

3

 • понад 20

1,26

1,00


Виконання робіт в горизонтальних та похилих виробках при:4

 • кут нахилу до 30о

1,08

1,08

5

 • кут нахилу до 45о

1,14

1,14

6

 • кут нахилу більше 45о

1,24

1,24

7

 • виділення води з грунту

1,05

1,00

8

 • капання переривним струменем

1,10

1,00

9

 • сильне капання непереривним струменем

1,2

1,00

10

Прокладка тимчасового трубопроводу

0,90

1,00
Таблиця 5 - Витрати материалів для демонтажу трубопроводів (на 1 тону трубопровода)


Діаметр труби, мм, до

Цехові трубопроводи

Міжцехові трубопроводи

Кисень, м3

(111-0324)

Пропан-бутан, м3 (1546-66)

Кисень, м3

(111-0324)

Пропан-бутан, м3 (1546-66)

57

2,8

0,26

0,3

0,52

108

2,9

0,26

0,3

0,52

159

2,9

0,26

0,3

0,52

273

2,9

0,26

0,5

0,52

377

2,9

0,26

0,5

0,52

530

2,9

0,26

0,6

0,52

820

3,0

0,31

0,6

0,52

1420

3,0

0,31

0,6

0,52


2. Трубопроводи технологічні цехові


2.1 Вступні вказівки


2.1.1 У цьому розділі наведені норми на монтаж трубопроводів, що монтуються у приміщеннях або на відкритих площадках у границях цехів, що проектуються.

2.1.2 У нормах враховані ресурси на:

- горизонтальне переміщення устаткування - від приоб'єктного складу до місця установлення на відстань до 1000 м;

- вертикальне переміщення устаткування - до 5 м;

- установлення кронштейнів, опор, підвісок і хомутів;

- аргонодугове зварювання, установлення і приварювання бобишок для заземлення, розпізнавальне фарбування, грунтування і покриття емаллю зварних швів трубопроводів кріогенних з екранно-вакуумною ізоляцією за нормами групи 44.

2.1.3 При монтажі трубопроводів у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних до витрат усіх ресурсів за групами 2, 3 слід застосовувати коефіцієнт 1,1.

2.1.4 Для трубопроводів, які монтуються за нормами групи 5, ресурси на монтаж фланцевих, зварних з'єднувань і відведень визначаються додатково за нормами груп 6,7 і 8. При монтажі цих трубопроводів із готових фасонних деталей витрату труб слід визначати в метрах за мінусом розгорнутої довжини деталей, а деталей - у штуках; при монтажі трубопроводів із застосуванням фасонних деталей [відведень], що виготовлені на монтажній площадці, витрату труб слід уважати із врахуванням розгорнутої довжини відведень.

2.1.5 Для трубопроводів групи 9 ресурси на монтаж фланцевих і зварних з'єднувань визначаються за нормами груп 11 і 12. При виготовленні гнутих фасонних деталей [відведень] на монтажній площадці слід додатково враховувати монтаж відведень за нормами групи 10, витрату труб слід уважати із врахуванням розгорнутої довжини відведень.

2.1.6 При монтажі гумованих або фаолітованих трубопроводів із готових деталей, що постачаються промисловістю, до витрат усіх ресурсів за групою 13 слід застосувати коефіцієнт 0,4.

2.1.7 У нормах групи 15 зазначені діаметри основних труб, для яких призначені сорочки.

2.1.8 В нормах групи 86 враховано надходження деталей із фланцями на відбортовуванні. При відбортовуванні труб під фланці на місці монтажу до норм витрат труда слід застосовувати коефіцієнт 1,2, а при монтажі деталей без фланців - 1,4.


3. Трубопроводи технологічні міжцехові


3.1.Вступні вказівки


3.1.1 У цьому розділі наведені норми на монтаж трубопроводів, що монтуються у границях території, яка обмежена генеральним планом підприємства, і прокладаються на естакадах, кронштейнах, спецконструкціях, у траншеях, каналах і лотках.

3.1.2 У нормах враховані ресурси на:

- горизонтальне переміщення на відстань до 1000 м;

- монтаж трубопроводів у каналах і траншеях - на глибині до 3 м.

3.1.3 Монтаж трубопроводів на естакадах, кронштейнах і спецконструкціях вважається на висоті до 5 м при конструкції естакади, що передбачає одноярусне розташування опорної площини під трубопроводи.

Під опорною площиною слід розуміти горизонтальні конструкції естакади, на якій розташовані [або підвішені] трубопроводи. При тій самій висоті та двоярусному розташуванні трубопроводів до норм витрат труда робітників і часу використання машин і механізмів застосовувати коефіцієнт 1,05.

При висоті більше 5 м і одноярусному розташуванні трубопроводів до норм витрат труда робітників і часу використання машин і механізмів застосовувати коефіцієнт 1,05; при двоярусному - 1,15; трьох'ярусному і більше - 1,25. Ярусом слід уважати кожну опорну площину, на якій розташовані або підвішені трубопроводи, незалежно від кількості їх рядів і кількості ниток у кожному ряді;

3.1.4 При монтажі трубопроводів у тунелях із діючими лініями трубопроводів до норм витрат труда робітників і часу використання машин і механізмів застосовувати коефіцієнт 1,2.

3.1.5 У нормах не враховані ресурси на монтаж конструкцій естакад, кронштейнів, колон, щогл, міжколонних підвісок і підпір, що визначаються за відповідними ресурсними елементними кошторисними нормами на будівельні роботи.

3.1.6 Для трубопроводів групи 166 монтаж фланцевих, зварних з'єднувань і відведень визначається додатково за групами 6,7,8. При монтажі трубопроводів із готових фасонних деталей витрату труб слід визначати в метрах за мінусом розгорнутої довжини деталей, а деталей - у штуках; при монтажі трубопроводів із застосуванням фасонних деталей [відведень], що виготовлені на монтажній площадці, витрату труб слід уважати із врахуванням розгорнутої довжини відведень.

3.1.7 Для трубопроводів групи 167 монтаж фланцевих і зварних з'єднувань визначається за нормами груп 11 і 12. При виготовленні гнутих фасонних деталей [відведень] на монтажній площадці слід додатково враховувати монтаж відведень за нормами групи 10, витрату труб слід уважати із врахуванням розгорнутої довжини відведень.

3.1.8 При монтажі гумованих або фаолітованих трубопроводів із готових деталей, що постачаються промисловістю, до витрат всіх ресурсів за групами 168, 169 слід застосовувати коефіцієнт 0,4 .

3.1.9 У нормах групи 238 враховано надходження деталей з фланцями на відбортовуванні, при відбортовуванні труб під фланці на місці монтажу до норм витрат труда слід застосувати коефіцієнт 1,2, а при монтажу деталей без фланців - 1,4.


4. Трубопроводи внутрішньостанційні теплових електричних станцій


4.1 Вступні вказівки4.1.1 У цьому розділі наведені норми на монтаж станційних трубопроводів, що розташовуються у границях головних корпусів теплових електричних станцій.

4.1.2 У нормах враховані ресурси на:

- горизонтальне переміщення устаткування - від приоб'єктного складу до місця установлення на відстань до 200 м за групами 300, 301, 303, 319-321, 325, 326 і до 500 м - за групами 302, 304-307, 322-324, 327-329;

- вертикальне переміщення устаткування - до 25 м;

- монтаж трубопроводів діаметром зовнішнім до 76 мм розсипом [труби] із використанням готових деталей;

- установлення постійних опор і підвісок із вивіренням уклонів і регулюванням;

- установлення підкладних кілець у зварних з'єднуваннях;

- попереднє, супровідне підігрівання, термооброблювання і контроль якості зварних з'єднувань [крім груп 300, 319] ультразвуковою дефектоскопією відповідно до вимог РТМ-1С-81;

- холодне натягування;

- контроль стилоскопуванням наявності легуючих присадок у сталі трубопроводів, що працюють при температурі більше 723 град.К [450 град.С] [кінців труб, металу шва, деталей опор і підвісок];

- зовнішній огляд зварних з'єднувань.

4.1.3 Об'єм контролю за групами 300 і 319 залежно від призначення трубопроводів приймається за таблицею 16.5 РТМ-1С-81 "Об'єм контролю фізичними методами зварних з'єднувань трубопроводів", потреба у ресурсах на контроль визначається за відповідними нормами ДБН Д.2.3-37 "Контроль якості зварних з'єднань".

4.1.4 Монтаж трубопроводів, що розташовуються за межами головних корпусів теплових електричних станцій, визначається за відповідними нормами розділу 3.

4.1.5 При монтажі трубопроводів діаметром 76 мм із товщиною стінки 11 мм і більше, до норми 12-305-3 слід застосовувати коефіціент 1,6.

5. Трубопроводи шахтові


5.1 Вступні вказівки


5.1.1 У нормах враховане горизонтальне переміщення від приоб'єктного складу до ствола шахти на відстань до 1000 м.

5.1.2 Нормами передбачено монтаж трубопроводів при:

 • припливі води у вертикальних стволах – до 6 м3/год.;

 • незначному капанні води в горизонтальних та похилих виробках с кутом нахилу до 13о.

Для інших умов виконання робіт до норм слід застосовувати коеффіцієнти, наведені в таблиці 4–1 технічної частини Збірника 12.

5.1.3 Не враховані ресурси:

 • норми груп 372-374, 390, 391, 394, 416, 427, 428 – на спускання в шахту та доставку по горизонтальних та похилих виробках трубопроводів, механізмів і пристосувань для монтажу, які визначаються згідно з «Вказівками щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування»;

 • норми груп 359–360 – на установку опорних металоконструкцій під опорне коліно для трубопроводів, які монтуються в стволі шахти, що визначаються по ДБН Д.2.2.–35–99 том 6, табл. 560‑586 (установка сталевих растрелов);

 • норми груп 359-360 – на монтаж прохідницьких лебідок, що визначається за відповідними нормами ДБН Д.2.3.–3–99;

 • норми груп 359, 360 – на експлуатацію прохідницьких лебідок, що враховуються в загальношахтних витратах.

5.1.4. При виконанні монтажних робіт в підземних умовах в нормах враховано ресурси на:

 • установку опорних стулів і колін, сальникових компенсаторів, набивку сальників, хомутів (норми груп 359, 360);

 • монтаж засувок нагнітальних трубопроводів, зворотніх та приймальних клапанів (норми груп 390, 391, 394, 417‑418);

 • установку засобів кріплення (підвісок) до раніше установлених штирів для монтажу трубопроводів (норми груп 372 – 374);

 • виготовлення вузлів трубопроводів (норми груп 359, 360, 372, 373, 390, 391, 394, 417, 418);.