3.2 Правила обчислення об'ємів робіт

  1. Об'єм земляних робіт, незалежно від способу розробки, слід обчислювати за обміром в щільному тілі.

  2. Кріплення стінок траншей і котлованів обчислюється:

при кріпленні дошками - за площею стінок траншей і котлованів;

при кріпленні інвентарними щитами - за об'ємом вийнятого ґрунту.

  1. Ширина котлованів і траншей по дну приймається при ритті з укосами рівною ширині основи під фундаменти, а за наявності кріплень - рівною ширині фундаменту з додаванням 0,15 м з кожної сторони. За необхідності спуску робітників у котлован найменша ширина між огороджувальними поверхнями повинна складати не менше 0,7 м. ИСС «Зодчий»

  2. Об'єм надлишкового ґрунту, що підлягає відвезенню, слід приймати за кількістю ґрунту, витисненого фундаментами, підвалами, технічними підпіллями, колодязями, камерами, трубами, основами під трубопроводи, спеціальними піщаними засипками приямків, траншей і пазух та іншими заглибленими спорудами.

  3. Об'єм ґрунту, що підсипається при зміні рівня підлог у будівлі, слід приймати з коефіцієнтом 1,05.

  4. Глибину котлованів або траншей слід приймати від чорної позначки землі до:

підошви закладення фундаментів (подушки під фундаменти);

позначки закладення трубопроводів (підошви основи під трубопроводи);

підошви підстильного шару під підлоги.

3.2.7 Об'єм робіт з планування обчислюється в квадратних метрах спланованої площі.

3.3 Коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм

Таблиця 2 - Коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм

Умови застосування

Номери груп (норм)

Коефіцієнти до норм

витрат труда робітників-буді-вельників

часу експлуатації машин

1

2

3

4

1 Розробка в'язких ґрунтів підвищеної вологості, що сильно налипають на стінках і зубах ковша одно-ковшевих екскаваторів (крім 5 групи грунтів)

5, 8, 9

(1-4, 6-11)

1,1

1,1

2 Розробка одноковшевими екскаваторами об'єму ґрунту, який знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, що заважають, а також об'єму ґрунту, який знаходиться від наземного предмета, що заважає (дерев, стовпів тощо), у межах вильоту стріли екскаватора

5, 8, 9

1,2

1,2

3 Переміщення бульдозерами раніше розпушених ґрунтів

11 (1-4, 9-12, 17-20)

-

0,85

4 Доробка вручну, зачищення дна і стінок з викиданням ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом

16-19

1,2

-

5 Розробка ґрунту в місцях, що знаходяться на відстані до 1 м від незахищених кабелів

16-19

1,3

-

6 Те саме, від кабелів, прокладених у трубопроводах або коробах, а також від водопровідних і каналізаційних труб

16-19

1,15

-

7 Те саме, у місцях, що знаходяться на відстані до 2 м від зовнішньої рейки, при перетинанні трамвайних і залізничних колій без припинення руху по них

16-19

1,5

-

8 Розробка ґрунту на проїзній частині вулиць і доріг за наявності систематичного руху транспорту

16-19, 21, 23

1,2

1,2

9 Розробка ґрунту в траншеях шириною менше 1 м за наявності кріплень

16

1,1

-

10 Розробка скельного ґрунту відбійним молотком при ширині траншей більше 1 м і глибині 3 м у ґрунтах 4р групи

23(1)

1,4

-

11 Те саме, 5р, 5 груп

23 (2, 3)

1,3

-

12 Розробка, доробка, навантаження, планування і розрівнювання ґрунтів підвищеної вологості, що сильно налипають на інструменти, вручну:

1, 2, 4, 6, 7, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 29

1,1

-

12.1 група ґрунту 1


1,15

-

12.2 група ґрунту 2


1,2

-

12.3 група ґрунту 3, 4
4 НОРМИ

Група 1 Розробка ґрунту всередині будівлі

Склад робіт: Розробка ґрунту вручну. Улаштування та розбирання кріплень. Зворотне засипання ґрунту з трамбуванням. Видалення надлишків ґрунту ручними візками з улаштуванням ходів.

Вимірник: 100 м3 ґрунту

Шифр

ресурсу

Найменування ресурсу

Одиниця виміру

в котлованах

в траншеях

1-1-1

1-1-2

1

2

3

4

5

1

Витрати труда робітників-будівельників

люд.год

787,1

605,2

2

Середній розряд робіт


2,7

2,7


Матеріали
111-1853-7

Цвяхи будівельні 3,5x90 мм

т

0,005

0,003

112-0082

Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт

м3

1,7

0,71

112-0284

Колоди будівельні

м3

0,85

0,55


Група 2 Розробка ґрунту при підведенні, заміні або посиленні фундаментів

Склад робіт: Розробка ґрунту вручну. Улаштування та розбирання кріплення стін котловану. Зворотне засипання ґрунту. Видалення надлишків ґрунту ручними візками з улаштуванням ходів.

Вимірник: 100 м3 ґрунту

Шифр

ресурсу

Найменування ресурсу

Одиниця виміру

внутрішніх стін

зовнішніх стін

глибиною котловану, м

до 1,5

до 2

1-2-1

1-2-2

1

2

3

4

5

1

Витрати труда робітників-будівельників

люд.год

692,58

719,8

2

Середній розряд робіт


2,7

2,7


Матеріали
111-1853-7

Цвяхи будівельні 3,5x90 мм

т

0,001

0,002

112-0082

Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт

м3

0,95

0,53

112-0284

Колоди будівельні

м3

1,13

0,63

Група 3 Зміна рівня підлоги у будівлі

Склад робіт: Перекидання та переміщення ґрунту. Планування поверхні. Трамбування ґрунту (1). Улаштування ходів для ручних візків.

Вимірник: 100 м3 ґрунту

Шифр ресурсу

Найменування ресурсу

Одиниця виміру

підсипання ґрунту

виймання ґрунту з розробленням та наванта- женням

1-3-1

1-3-2

1

2

3

4

5

1

Витрати труда робітників-будівельників

люд.год

559,3

731

2

Середній розряд робіт


2,2

2,1


Матеріали
111-1853-7

Цвяхи будівельні 3,5x90 мм

т

0,003

0,001

112-0082

Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт

м3

0,47

0,23


Група 4 Копання ям для встановлення стояків та стовпів

Склад робіт: Розробка ґрунту вручну. Зворотне засипання. Перекидання надлишкового ґрунту.

Вимірник: 10 ям

Шифр ресурсу

Найменування ресурсу

Одиниця виміру

глибиною 0,4 м

глибиною 0,7 м

1-4-1

1-4-2

1

2

3

4

5

1

Витрати труда робітників-будівельників

люд.год

3,08

6,87

2

Середній розряд робіт


2,3

2,3


Група 5 Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну

Склад робіт: Розробка ґрунту екскаватором. Доробка та перекидання ґрунту вручну.

Вимірник: 100 м3 ґрунту

Шифр ресурсу

Найменування ресурсу

Одиниця

виміру

група ґрунтів

1

2

3

1-5-1

1-5-2

1-5-3

1

2

34

1

Витрати труда робітників-будівельників

люд.год

3,94

5,34

7,65

2

Середній розряд робіт


2

2

2

3

Витрати труда машиністів

люд.год

13,75

14,86

15,84


Машини та механізми

206-0337

Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмо-колісному ходу, місткість ковша 0,25 м3

маш.год

13,75

14,86

15,84

Група 6 Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди

Склад робіт: Навантаження неущільненого ґрунту.

Вимірник: 100 м3 ґрунту у пухкому стані

Шифр

ресурсу

Найменування ресурсу

Одиниця виміру

1-6-1

1

2

3

4

1

Витрати труда робітників-будівельників

люд.год

183,6

2

Середній розряд робіт


2


Група 7 Планування площ

Склад робіт: Планування основної площі полотна (1-3). Улаштування зливної призми та зачищення нерівностей (1-3). Планування укосів зрізуванням (1-3). Планування поверхні зі зрізуванням нерівностей (4-7). Засипання заглиблень, ущільнення ґрунту, зачистка поверхні та перевірка шаблоном (4-7).

Вимірник: 1000 м2 спланованої площі

Шифр ресурсу

Найменування ресурсу

Одиниця виміру

механізованим способом

ручним способом

група ґрунтів

1

2

3

1

2

3

4

1-7-1

1-7-2

1-7-3

1-7-4

1-7-5

1-7-6

1-7-7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Витрати труда робітників-будівельників

люд.год

-

-

-

195,5

240,47

318,67

406,64

2

Середній розряд робіт


-

-

-

3

3

3

3

3

Витрати труда машиністів

люд.год

1,65

1,95

2,63

-

-

-

-


Машини та механізми

207-0149

Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]

маш.год

0,97

1,2

1,74

-

-

-

-

212-0202

Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]

маш.год

0,68

0,75

0,89

-

-

-

-