Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»

Дочірня компанія "Укртрансгаз"ПІ 1.1.23-355-20005


ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС РОБІТ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ

ДОМКРАТІВ1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Примірна інструкція з охорони праці під час виконання робіт із застосуванням домкратів (далі - Інструкція) призначена для всіх осіб, які використовують домкрати під час роботи на підприємствах ДК "Укртрансгаз".

1.2. До робіт із застосуванням домкратів допускаються особи, придатні за станом здоров'я до виконання робіт за відповідною професією, які пройшли в установленому на підприємстві порядку навчання та інструктаж з охорони праці, оволоділи практичними навичками безпечного виконання робіт.

1.3. Стан домкратів, режим їх роботи та обслуговування повинні відповідати вимогам підприємств-виготовлювачів.

1.4. Працівник, що виконує роботи із застосуванням домкратів, зобов'язаний:

- дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я оточуючих людей в процесі виконання робіт;

- знати і виконувати вимоги цієї інструкції, внутрішнього трудового розпорядку, правила поводження з обладнанням, користуватись засобами колективного та індивідуального захисту;

- проходити у встановленому на підприємстві порядку попередні та періодичні медичні огляди.

Працівнику забороняється застосовувати обладнання з корисливою метою, а також для виконання робіт, не передбачених виробничим завданням.

1.5. Під час роботи працівник повинен користуватись засобами індивідуального захисту (313) відповідно до основної професії та дотримуватись правил особистої гігієни, зокрема:

• утримувати в чистоті і порядку робоче місце і інструмент;

• правильно і дбайливо користуватись санітарно-побутовими приміщеннями, засобами індивідуального захисту;

• утримувати спецодяг і спецвзуття у справному стані і чистому вигляді;

• перед кожним прийманням їжі мити руки водою з милом чи іншими миючими засобами. Застосовувати при митті рук бензин, гас, ацетон та інші легкозаймисті речовини забороняється;

• дотримуватись питного режиму з врахуванням особливостей умов праці;

• дотримуватись режиму праці і відпочинку;

• при появі температури чи інших ознак захворювання слід попередити керівника робіт та негайно звертатись до лікаря.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Надіти спецодяг та інші 313 відповідно до основної професії. Спецодяг повинен бути добре підігнаний і застібнутий.

2.2. Оглянути робоче місце, забрати з-під ніг предмети, що заважають у роботі, звільнити проходи і не захаращувати їх під час роботи. Якщо підлога слизька (облита водою, маслом), необхідно її витерти або посипати піском чи тирсою.

2.3. Перед початком виконання, робіт із застосуванням домкратів їх необхідно оглянути. Перевірити вантажопідйомність домкрата та дату проведення наступного випробування. Опорна поверхня головки домкрата повинна бути такою, що запобігає проковзування вантажу, що піднімається домкратом.

2.4. Під час зовнішнього огляду рейкових та гвинтових домкратів необхідно переконатись у:

- наявності та справності стопорних пристосувань — для запобігання виходу гвинта або рейки у разі перебування штока у верхньому крайньому положенні

- задовільному технічному стані корпусу, манжет та прокладок;

- справності зубів, шестерень та рейки, нарізі гвинта, храповика, собачок, тріскачки;

- наявності автоматичного гвинтового гальма для запобігання самочинному опусканню вантажу - у рейкових домкратів;

- наявності пристрою для автоматичного вимкнення двигуна в крайніх (верхньому та нижньому) положеннях штока - для рейкових домкратів з електричним приводом;

- відсутності тріщин, відламаних частин та задирок на корпусі домкрата та гальмового пристрою — у рейкових домкратах;

- вільному (але без послаблення) обертанні вручну головки гвинта або рейки домкрата;

- задовільному технічному стані насічки на опорних поверхнях головки та лап. Насічка, а також шипи на торцевій поверхні корпусів, що запобігають ковзанню по підкладках, не повинні бути збиті або стерті;

- відповідності вертикального люфту у з'єднанні головки технічним умовам (люфт не повинен перевищувати 3 мм);

- цілості всіх зубів передавальних механізмів та рейок та неспрацьованості їх (спрацювання зубів не повинно перевищувати 20 % товщини);

- відсутності зігнутості рейки та гвинта (кривизна рейки та гвинта, яка перевіряється прикладанням до них сталевої лінійки, не повинна перевищувати 1 мм по всій довжині);

- відсутності послаблення рейки в оковках корпусу (відхилення головки рейки у висунутому положенні не повинно перевищувати 10 мм, спрацювання нарізі гвинта або гайки — 20 %, а діаметр гвинта та спрацювання нарізі повинні визначатись на найбільш спрацьованій ділянці та порівнюватись з розміром на кінці гвинта);

- відсутності "мертвого" ходу тріскачкового механізму;

- досить щільному притисненні собачки до зубів та її надійному закріпленні на осі;

- міцності болтових з'єднань: усі болтові з'єднання повинні затягуватись ключем вручну до відмови;

- достатньо вільному ходу рукоятки (вільний хід рукоятки повинен бути від 3 до 15%). 2.5. Під час огляду гідравлічних домкратів необхідно упевнитись, що вони мають:

- щільні з'єднання — для запобігання витіканню рідини з робочих циліндрів під час піднімання та переміщування вантажів;

- пристосування (зворотні клапани, діафрагму) — для забезпечення повільного та плавного опускання штока або зупинення його у разі пошкодження трубопроводів, що підводять або відводять рідину;

- герметичні з'єднання гідросистеми (капання та підтікання робочої рідини не допускаються), чисті канали, чисті нарізь та внутрішні поверхні. Запірна голка повинна вільно обертатись за допомогою воротка, а гвинт робочого плунжера — від зусилля руки;

- непогнуті спускні вентилі, масляну ванну без тріщин, зворотний клапан, що не пропускає робочу рідину, справні манжети, плунжер із прозіром між ним та корпусом менше 1 мм.

Підготовлений до роботи домкрат повинен працювати під повним навантаженням без заїдань.

2.6.Перевірити справність освітлення місця роботи.

2.7. При виявленні будь-якої несправності домкрата, а також у разі закінчення терміну його чергового випробування негайно повідомити безпосереднього керівника і без його вказівки до роботи не приступати.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

3.1. Під час піднімання вантажів домкратами слід дотримуватись таких вимог:

- під домкрат залежно від маси вантажу, що піднімається домкратом, необхідно підкладати дерев'яну викладку (шпали, бруски, дошки завтовшки від 40 до 50 мм) більшої площі, ніж площа основи корпусу домкрата;

- домкрат необхідно установити суворо у вертикальне положення відносно вантажу, що піднімається, а у разі пересування вантажу — без перекошування до опорної частини вантажу;

- головку (лапу) домкрата необхідно упирати в міцні вузли обладнання, що піднімається домкратом, — для запобігання зламу їх. У цьому разі між головкою (лапою) та вантажем необхідно покласти пружну прокладку;

- головка (лапа) домкрата повинна опиратись на вантаж, що піднімається домкратом, усією своєю площиною — для запобігання зісковзуванню вантажу під час піднімання;

- усі обертові частини привода домкрата повинні вільно (без заїдань) обертатись вручну;

- усі частини домкрата, що труться, необхідно періодично змащувати густим мастилом;

- під час піднімання вантажу необхідно слідкувати за його стійкістю;

- у міру піднімання вантажу під нього необхідно укладати підкладки, а у міру його опускання — поступово виймати їх.

3.2. Навантаження домкрата не повинно перевищувати його вантажопідйомність, зазначену в паспорті.

Звільняти домкрат з-під піднятого вантажу та переставляти його допускається тільки після надійного закріплення вантажу у піднятому положенні або укладання його на стійкі опори (шпальну кліть).

3.3. Не дозволяється застосовувати подовжувачі (труби), що надягаються на рукоятку домкрата, знімати руку з рукоятки домкрата до опускання вантажу на підкладки та залишати вантаж на домкраті під час перерви в роботі, а також приварювати до лап домкратів труби або кутики.

3.4. Під час піднімання вантажу рейковим домкратом собачку необхідно накинути на храповик.

3.5. Під час заповнення домкрата робочою рідиною слід дотримуватись наступних вимог:

- робоча рідина повинна бути чистою перед заливанням її в домкрат і профільтрованою через металеву сітку, виготовлену з дроту діаметром не менше 0,12 мм та кількістю отворів наї см2 від 1200 до 1300;

- робоча рідина повинна заливатись в домкрат до краю його наливного отвору за допомогою мірної посудини (перед заливанням цієї рідини в домкрат запірну голку необхідно відвернути, а плунжери опустити в крайнє положення);

- тиск робочої рідини (який визначається за показами установленого і на домкраті манометра) не повинен перевищувати максимальне значення, зазначене в паспорті домкрата;

- за мінусової температури довкілля в домкраті повинна застосовуватись робоча рідина, що не замерзає.

3.6. У разі необхідності утримувати гідравлічними домкратами вантаж у піднятому положенні під головку поршня між циліндром та вантажем необхідно підкладати спеціальні сталеві підкладки у вигляді напівкілець — для запобігання раптовому опусканню поршня внаслідок зниження тиску в циліндрі.

У разі необхідності тривало утримувати вантаж у піднятому положенні його необхідно обперти на напівкільця і зняти тиск.

3.7. Під час виконання робіт із застосуванням домкратів необхідно дотримуватись наступних вимог безпеки:

- навантажувати домкрати вантажем, який не перевищує їх вантажопідйомність, зазначену в паспорті;

- не застосовувати подовжувачі (труби), що надягаються на рукоятку домкрата;

- не знімати руку з рукоятки домкрата до опускання вантажу на підкладки;

- не залишати вантаж на домкраті під час перерви в роботі;

- не наварювати відсутні зуби передавальних механізмів та рейок;

- не приварювати лапи;

- не приварювати труби або кутики до лап домкратів;

- не виконувати роботу у разі крапання робочої рідини або її підтікання.

3.8. Перед вивішуванням частини автомобіля (причепа, напівпричепа) домкратами, необхідно спочатку встановити транспортний засіб на рівній поверхні, зупинити двигун, включити нейтральну передачу, загальмувати його стоянковим гальмом, підставити під колеса, що не підіймаються, упорні колодки; у автобуса перевірити стан опорної площадки кузова.

3.9. Під час вивішування частини транспортного засобу плунжер домкрата або надставка до нього повинні бути встановлені у місцях, які вказані у технологічній документації, Керівництві з експлуатації транспортних засобів.

3.10. Домкрат необхідно встановлювати на рівну неслизьку поверхню. У разі неміцного ґрунту під основу домкрата необхідно підкласти міцну дерев'яну підставку площею не менше 0,1 кв.м або дошку.

3.11. Під час вивішення частини транспортного засобу за допомогою домкратів для огляду, виконання профілактичних робіт та ремонту повинні бути встановлені підставки (козелки).

3.12. Підставки (козелки) під вивішені частини транспортного засобу повинні встановлюватися у місцях, які вказані у технологічній документації, Керівництві з експлуатації транспортного засобу.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1. Привести в порядок робоче місце.

4.2. Повідомити керівника робіт, про всі неполадки, що виникли під час роботи, та вжиті заходи щодо їх усунення.

4.3. Зняти спецодяг та інші засоби індивідуального захисту; почистити, прибрати у місця зберігання.

4.4. Вимити руки та обличчя теплою водою з милом або прийняти душ.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1. Під час роботи домкрата можуть виникнути такі види аварійних ситуацій:

- зміщення вантажу відносно центру домкрата;

- деформація домкрата;

- втрата стійкості домкрата.

5.2. У разі виникнення цих аварійних ситуацій слід припинити роботу; відійти на безпечну відстань, щоб уникнути травмування вантажем; огородити небезпечну зону та не допускати у неї сторонніх осіб; повідомити керівника робіт і далі діяти за його вказівками.

5.3. Дії, спрямовані на запобігання виникненню аварійних ситуацій:

- слідкувати за правильним центруванням вантажу;

- слідкувати, щоб вага вантажу не перевищувала вантажопідйомність домкрату;

- слідкувати, щоб домкрат був встановлений на рівну, тверду і неслизьку поверхню; не користуватись випадковими предметами для підмощування.

5.4. Про кожний нещасний випадок потерпілий або працівник, який його виявив, чи інша особа - свідок нещасного випадку повинні негайно повідомити безпосереднього керівника робіт чи іншу уповноважену особу підприємства і вжити заходів до подання необхідної допомоги потерпілому.

5.5. Послідовність надання першої допомоги:

• припинити дію на організм факторів, що спричинили нещасний випадок, які загрожують здоров'ю чи життю потерпілого (звільнити від дії електричного струму, винести з ураженої зони, загасити одяг, що спалахнув) і оцінити його стан;

• за необхідності вжити заходів щодо рятування потерпілого у порядку першочерговості (відновити прохідність дихальних шляхів, провести штучне дихання, зовнішній масаж серця, зупинити кровотечу, накласти пов'язку тощо);

• викликати швидку допомогу чи лікаря або вжити заходів для відправки потерпілого в найближчий медичний заклад.

7