2.22. Перед пуском гідропреса попередити членів бригади і підручного про початок виконання згинання і дати сигнал машиністові гідропреса про включення преса.

2.23. Виконати перевірку технічного стану листоправильної або листозгинальної машини (вальців). Зробити змащення всіх ходових частин.

2.24. Перед пуском вальців попередити членів бригади і підручного про початок виконання робіт і дати сигнал робітнику, що знаходиться біля пускового пристрою, про включення вальців.

2.25. Перевірити стан нагрівальної печі і переконатися в її справності:

- нагрівальна піч повинна мати справні щільно прилягаючі дверцята для обмеження виділення конвекційного і променистого тепла в робоче приміщення;

- дверцята печі повинні мати механічний привід; у малих печей він може бути ручним, причому робоче зусилля при підйомі не повинно перевищувати 12 кгс, а противага - обгороджена;

- робочий отвір нагрівальної печі, а також устаткування для обслуговування печі при відкритих дверцятах повинні мати справні пристосування для захисту від теплового опромінення;

- навколо нагрівальної печі повинен бути вільний прохід не менш 1,5 м.

2.26. Перед пуском нагрівальної печі згинальник повинен:

- оглянути мазутопроводи, газопроводи, повітропроводи і переконатися в їх справності;

- подивитися, чи немає на поді печі натікшого мазуту, виявлений мазут видалити;

- перевірити наявність біля печі достатньої кількості піску, а при відсутності його повідомити майстрові і не починати роботу, поки пісок не доставлять;

- якщо піч електрична, перед її включенням необхідно перевірити цілісність заземлення, справність вимірювальних приладів і захисних пристроїв.

2.27. Про всі несправності печі доповісти майстрові для вживання необхідних заходів з усунення несправностей.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ

РОБІТ

3.1. Варто уважно ознайомитися з виданим завданням і операціями технологічного процесу на доручену роботу.

3.2. Під час роботи на виробничому устаткуванні необхідно дотримуватись вимог інструкцій з експлуатації.

3.3. При одержанні нової (незнайомої) роботи необхідно звертатися до майстра за роз'ясненням і інструктажем з безпечного виконання роботи.

3.4. Важкі заготовки, листи, штампи й інше оснащення масою більш 16 кг необхідно подавати і встановлювати краном, кран-балкою, кран-укосиною, пройшовши попереднє навчання на такелажника.

3.5. При подачі вантажу вантажопідйомними засобами не можна знаходитися поперед нього або під ним. Вантаж необхідно супроводжувати тільки знаходячись за ним. Не утримувати вантаж руками, знаходитися на безпечній від нього відстані.

3.6. Звільняти вантаж від стропів і чалочно-захватних пристосувань необхідно тільки після надійної його установки.

3.7. Дрібні деталі, листи, оснащення, маса яких не перевищує 16 кг, дозволяється подавати і установлювати вручну.

При переміщенні вантажу разом з іншими робітниками піднімати й опускати його необхідно по команді старшого.

3.8. При виконанні роботи декількома робітниками один з них призначається старшим. Команди повинен подавати тільки старший.

3.9. Інструменти і прокладки, застосовувані при згинальних роботах, повинні бути справними і сухими. Якщо вони забруднені мастилом або мазутом, необхідно протерти їх насухо.

3.10. При створенні малих внутрішніх і зворотних вигинів, доведенні деталей складної кривизни до заданої форми, а також при виправленні крайок і бухтин необхідно користуватися прокладками відповідно до технологічних вказівок. Прокладки, застосовувані при згинанні, повинні бути виготовлені з матеріалу більш пластичного, чим матеріал заготовок.

Ширина прокладки повинна бути не менш, ніж у п'ять разів більше товщини прокладки. Поверхня прокладки повинна бути без тріщин, задирок, розшарувань.

Не слід застосовувати прокладки, що не мають клейма ВТК, що мають на поверхні дефекти і масляні плями.

3.11. При роботі на пресах, вальцях, верстатах і іншому устаткуванні необхідно виконувати тільки ті роботи, для яких вони призначені.

3.12. Не допускається залишати інструмент і інші пристосування на устаткуванні, не спиратися на устаткування, не передавати і не приймати руками що-небудь через робочу зону устаткування при його роботі.

3.13. Необхідно стежити за справністю і чіткою роботою механічної, гідравлічної й електричної частин використовуваного устаткування.

Не слід переключати самовільно роботу устаткування з установленого майстром (наладчиком) режиму. Не допускається перевантаження устаткування.

При виявленні несправності варто негайно припинити роботу і відновити її тільки після усунення неполадок.

3.14. Налагодження устаткування повинен виконувати спеціально навчений наладчик.

3.15. При виконання роботи в сидячому положенні необхідно застосовувати спеціальні стільці. Не слід використовувати для сидіння шухляди або інші випадкові предмети.

3.16. Пневматичні штовхальники, застосовувані при згинальних роботах на плиті, повинні мати клеймо із вказівкою на них дати випробувань і тиску, що допускається. Шланги пневматичного штовхальника повинні бути захищені від механічних ушкоджень і мати вогнестійку ізоляцію.

3.17. Перед розпалюванням печі, що працює на рідкому або газовому паливі, необхідно спочатку відкрити повітряні вентилі і шибери витяжної вентиляції для продувки печі повітрям, щоб уникнути вибухів, а потім уже відкривати вентилі на трубопроводі мазуту (газу) і негайно підпалювати форсунки (пальники). Дверцята печі перед продувкою повинні бути відкриті.

3.18. Розпалювання печі, що працює на рідкому паливі, треба робити смолоскипом з рукояткою не менш одного метра, при цьому не слід стояти проти розтопочного отвору печі і не заглядати в нього, працювати в захисних окулярах.

При розпалюванні печей, що працюють на газовому паливі, необхідно пам'ятати, що якщо запалення газу не відбулося відразу або пальник погас, необхідно припинити подачу газу, продути піч повітрям і лише потім повторити розпалювання. Якщо після повторного розпалювання запалення не відбулося, необхідно докласти майстрові.

3.19. Коли форсунка (пальник) загориться, слід спочатку поступово додати повітря, а потім мазут (газ) і довести форсунки (пальник) до нормального горіння.

Для зниження температури в печі слід зменшити спочатку подачу мазуту (газу), а потім повітря.

3.20. При раптовому припиненні подачі в піч повітря необхідно негайно відключити форсунки (пальники), перекрити вентиль на мазутопроводі (газопроводі), а потім вентиль на повітропроводі.

3.21. Регулювати тягу в печі необхідно так, щоб із закритих робочих камер не вибивало полум'я.

3.22. Перед відкриванням завантажувальних дверцят печі слід перекривати засувки повітропроводів настільки, щоб полум'я з топки не вибивало.

3.23. У наскрізних печей одночасне відкривання завантажувальних дверцят із двох сторін неприпустимо.

3.24. Завантажувати піч слід тільки сухими заготовками, у зимовий час очищати їх від снігу і льоду. Недотримання цієї вимоги може привести до сильного викидання полум'я з отвору печі і навіть до вибуху.

3.25. Ручне завантаження і вивантаження з печі деталей необхідно робити за допомогою кліщів і захватів, стежачи при цьому, щоб шлях руху був вільний від сторонніх предметів.

3.26. Важкі заготовки завантажувати і вивантажувати з печі за допомогою крана, лебідки або інших механізмів.

3.27. При згинанні деталей на плиті необхідно надійно кріпити заготовки до плити за допомогою притисків, упорів і інших пристосувань.

3.28. Щоб уникнути опіків відлетілою окалиною перед згинанням, слід змахувати окалину з нагрітої заготовки мітлою або шкребком.

3.29. Під час роботи кувалдою необхідно стежити, щоб не зачепити поруч працюючого. Переконатися у відсутності предметів, що перешкоджають вільному розмаху кувалдою. Наносити удари кувалдою в точній відповідності з подаваною командою.

3.30. При згинанні деталей за допомогою пневматичного штовхальника слід виконувати інструкцію по безпечному його обслуговуванню.

3.31. При роботі пневматичним штовхальником не допускається:

- пускати штовхальник у хід, якщо хто-небудь знаходиться проти його поршня;

- при згинанні встановлювати його не в упор, а під кутом до виробу;

- робити роботу «на удар».

3.32. На гідропресах зусиллям 400 т і більш повинна працювати бригада з трьох згинальників у складі: бригадир (старший робітник), підручний і машиніст гідропреса.

Під час роботи на пресі команду крановику і машиністу гідропреса подає тільки бригадир. Перед подачею команди машиністу преса на опускання плунжера бригадир повинен переконатися, що руки робітників не знаходяться в небезпечній зоні.

При спільній роботі підручний повинен точно виконувати розпорядження бригадира або старшого робітника.

Машиніст гідропреса повинен невідлучно знаходитися біля пускового пристрою й уважно стежити за роботою преса, точно виконувати команду бригадира або старшого робітника.

3.33. Оглядаючи прес перед кожним пуском, необхідно стежити, щоб пуансон і матриця не були в мастилі. Перед роботою витерти їх сухим дрантям.

3.34. При згинанні деталей з довгих смуг необхідно користуватися технологічними підставками з кульовими, роликовими і рольганговими опорами.

3.35. При укладанні заготовок, знятті деталі після згинання або прокладок за допомогою пінцета тримати пінцет необхідно можливо ближче до кінця рукоятки, щоб рука перебувала за межами пуансона.

3.36. При укладанні заготовки і знятті деталі з матриці не допускається тримати руку (ногу) на зупинно-пускових пристосуваннях (кнопках, важелях, педалях і інших).

3.37. Укладання заготовки в матрицю, пересування її по матриці і знімання деталей з матриці необхідно робити тільки при повній зупинці плунжера у верхнім положенні.

3.38. Слід подавати команду стропальнику, щоб він стропував заготовку так, як необхідно для згинання, щоб струбцини були затиснуті і на стропах не було косого натягу.

3.39. Не допускається подавати згинання деталі облиті мастилом або з масляними плямами. Поверхню таких деталей необхідно попередньо знежирити.

При випадковому влученні мастила на заготовки в процесі згинання варто зупинити прес: підняти плунжер у крайнє верхнє положення, зняти заготовку з матриці і за допомогою сухого дрантя видалити жирні забруднення. Після цього продовжити процес згинання.

3.40. Включати прес або подавати команду машиністу гідропреса про включення преса на робочий хід треба тільки після того, як заготовка буде правильно покладена на матрицю, а руки виведені з небезпечної зони. При русі плунжера преса не треба поправляти заготовку, навіть якщо вона неправильно покладена. У цьому випадку негайно виключити прес.

3.41. Необхідно стежити за тим, щоб педаль або рукоятка включення преса мали огородження, щоб уникнути самовключення преса від випадково упалих на неї деталей і інструмента. Крім того, на відкриту педаль може хто-небудь випадково наступити.

3.42. Включення пускової кнопки, педалі або рукоятки преса слід робити до відказу, тому що недбале включення може викликати здвоєний хід плунжера. Включення гідравлічного преса робити плавно, не допускаючи удару.

3.43. Для підтримки довгих і важких заготовок під час згинання на потрібному рівні можливе застосування струбцини і тому подібних стропальних пристосувань.

Струбцини необхідно надійно закріплювати на листі (при поганому закріпленні він може зірватися), а стропи повинні бути послаблені.

3.44. Необхідно стежити за тим, щоб перед кожним натиском пуансона на заготовку стропи крана, що підтримують заготовку, не знаходилися в натягнутому положенні. Натягнуті стропи в момент натиску пуансона можуть лопнути.

3.45. Деталі, що згинаються на пресі для здійснення наступного натиску необхідно пересувати за допомогою ломика. Щоб уникнути одержання травми, не допускається пересувати деталі руками.

3.46. Під час роботи преса не допускається перебування осіб, безпосередньо не працюючих на даному пресі.

3.47. Необхідно стежити за центруванням пуансона, не допускати косого натиску. При підправленні або знятті пуансона слід виключити прес, а повзун поставити на

запобіжник.

3.48. Застосовувані відповідно до технологічних указівок при згинанні листових деталей складної кривизни прокладки повинні розташовуватися точно по осьовій лінії пуансона і матриці. У противному випадку під час натиску пуансона прокладка може вислизнути і ранити працюючого.

3.49. Укладання прокладки на заготовку або матрицю необхідно робити при крайньому верхньому положенні плунжера гідропреса, а її переміщення в робочій зоні -спеціальними гачками або кліщами. Типи прокладок і способи укладання повинні бути зазначені в робочому технологічному процесі на згинання кожної деталі або при інструктажі майстром робітників по безпечним умовам виконання згинальних робіт.

3.50. При згинанні півкілець на пресі слід зупинитися з боку кінців півкільця (від осі півкільця), щоб при зламі заготовки не поранило випадково відскочившим уламком.

3.51. Прес повинен бути обладнаний захисними пристроями, що виключають травмування рук у небезпечній зоні (дворуке включення, фотоелементний захист, рухливе огородження, блокування й інше). Якщо засоби захисту відсутні, то робота зі згинання деталей з ножним керуванням не допускається. Застосування захисних пристроїв повинно бути обговорене в інструкціях з експлуатації кожного преса і робочих технологічних процесах.

3.52. На горизонтальному пресі типу «Бульдозер» необхідно працювати вдвох, при протягуванні деталей через верстат по рольгангах варто бути уважним й обережним, щоб не одержати травму рук, свої дії погоджувати з діями напарника.

3.53. При роботі на малковочному верстаті необхідно:

- установити огородження на плиті в місці виходу виробів;

- не стояти поруч із вводимим на малковку косинцем.

3.54. При виправленні, доведенні деталей до необхідної форми вручну необхідно користуватися прокладкою, щоб на поверхні деталей не було ум'ятин від молота або молотка.