Примітка. Якщо випробування газопроводів та обладнання на міцність і герметичність проводяться роздільно для високої і низької сторін тиску, то в даному розділі паспорта потрібно зробити два записи - один з випробування на високій стороні тиску, другий - на низькій.

С.5 ВИСНОВОК

ГРП (ГРПБ) збудований згідно з проектом, розробленим___________________________

(найменування проектної організації і дата випуску проекту) з урахуванням узгоджених змін проекту, внесених в робочі креслення №_____________

Будівництво розпочато "____ "_________ 200_ р.

Будівництво закінчено "_____ "_________ 200_ р.

Головний інженер

будівельно-монтажної організації_____________________________________________

(підпис, ініціали, прізвище) МП Представник експлуатаційної організації_______________________________________________________________

(посада, підпис, ініціали, прізвище) МП Представник замовника_______________________________________________________________

(посада, підпис, ініціали, прізвище) МП

Примітка. Дана форма може бути використана для будівельних паспортів випарної і групової балонної установки ЗВГ, якщо вони розміщуються в окремій будівлі (приміщенні)

Додаток Т (обов'язковий)

БУДІВЕЛЬНИЙ ПАСПОРТ РЕЗЕРВУАРНОЇ УСТАНОВКИ ЗВГ

збудованої і змонтованої _____________________________________________________

(найменування будівельно-монтажної організації,

номер проекту) за адресою: ______________________________________________________________________

T.1 ХАРАКТЕРИСТИКА УСТАНОВКИ

Вказується тип, число, заводи-виготовлювачі і заводські номери резервуарів, випарників і арматурних головок; реєстраційні номери і тип захисного покриття резервуарів та випарників, місткість кожного резервуару, продуктивність кожного випарника, тип та

число регуляторів тиску арматурних головок_________________________________

Т.2 ПЕРЕЛІК ДОДАНИХ СЕРТИФІКАТІВ,

ТЕХНІЧНИХ ПАСПОРТІВ (АБО ЇХ КОПІЙ) ТА ІНШИХ ДОКУМЕНТІВ, ЩО ЗАСВІДЧУЮТЬ ЯКІСТЬ МАТЕРІАЛІВ ТА ОБЛАДНАННЯ

Примітка. Допускається додавати (або розміщувати в даному розділі) витяги з вказаних документів, завірених особою, відповідальною за будівництво об'єкту, які містять необхідні відомості (номер сертифікату, марка (тип), нормативних або технічних документів, розміри, номер партії, завод-виготовлювач, дата випуску, результати випробувань).

(посада, підпис, ініціали, прізвище виконавця робіт)

Т.З ДАНІ ПРО ЗВАРЮВАННЯ СТИКІВ ТРУБ ОБВ'ЯЗУВАННЯ РЕЗЕРВУАРІВ Таблиця T. 1

T.4 ПРИЙМАННЯ ПРИХОВАНИХ РОБІТ ПРИ МОНТАЖІ РЕЗЕРВУАРНОЇ УСТАНОВКИ

Фундаменти закладені_____________________________________________________________

(відповідно проекту з відступами

від проекту, зазначити відступи та їхнє обгрунтування)

Основа і фундаменти резервуарів і випарників відповідають вимогам СНиП 3.02.01 та

проекту.

Виконавець робіт_______________________________________________________________

(посада, підпис, ініціали, прізвище) МП Представник експлуатаційної організації_____________________________________________________________________

(посада, підпис, ініціали, прізвище) МП

Т.5 ПЕРЕВІРКА ЯКОСТІ ЗАХИСНОГО ПОКРИТТЯ РЕЗЕРВУАРІВ, ВИПАРНИКІВ ТА ТРУБОПРОВОДІВ ОБВ'ЯЗУВАННЯ

Т.5.1 Перед опусканням резервуару ЗВГ у котлован перевірена якість захисного покриття: на

відсутність механічних пошкоджень і тріщин - зовнішнім оглядом;

товщина - заміром за ГОСТ 9.602 _____ мм;

адгезії до сталі за ГОСТ 9.602;

суцільність - дефектоскопом.

Т.5.2 Стики, обв'язування, ізольовані в траншеї, перевірені зовнішнім оглядом на відсутність

механічних пошкоджень та тріщин.

Начальник лабораторії____________________________________________________________

(підпис, ініціали, прізвище) МП

Представник експлуатаційної

організації______________________________________________________________________

(посада, підпис, ініціали, прізвище) МП

Т.6 ПЕРЕВІРКА КОНТУРУ ЗАЗЕМЛЕННЯ РЕЗЕРВУАРІВ

Контур заземлення резервуарів і випарників відповідає проекту. Опір при перевірці дорівнює

_____ Ом.

Перевірку провів представник лабораторії

(найменування організації, посада. Підпис, ініціали, прізвище) МП

"___ " _________ 200_ р.

T.7 ВИПРОБУВАННЯ РЕЗЕРВУАРНОЇ УСТАНОВКИ НА МІЦНІСТЬ І ГЕРМЕТИЧНІСТЬ

Т.7.1 "_ "___________ 200_ р. проведені випробування резервуарної установки на міцність

тиском __ MHaз витримкою протягом 1 год. Резервуарна установка випробування на міцність витримала.

Т.7.2 "___ "__________ 200_ р. резервуарна установка, що складається з резервуарів,

випарників із встановленою апаратурою та трубопроводів обв'язування, була піддана

випробуванню на герметичність тиском_______ МПа.

Фланцеві, зварні та різьбові з'єднання, а також арматура голівок ємкостей, випарники ЗВГ, відключаючі пристрої і трубопроводи обв'язування перевірені.

При перевірці витіки та дефекти не виявлені.

Резервуарна установка випробування на герметичність витримала.

Виконавець робіт____________________

(підпис, ініціали, прізвище) МП Представник експлуатаційної організації____________________________________________________________

(посада, підпис, ініціали, прізвище) МП

Примітка - Якщо випробування на міцність і герметичність резервуарів і випарників із встановленою апаратурою та трубопроводів їх обв'язування виконується роздільно для високої і низької сторін тиску, то в даному розділі паспорту належить зробити два записи - один по випробуванню на високій стороні, другий - на низькій.

Т.8 ВИСНОВОК

Резервуарна установка ЗВГ змонтована відповідно проекту, розробленому

(найменування організації)

з урахуванням погоджених змін проекту, внесених в робочі креслення №___________________

Будівництво розпочато "_ _"____________ 200_ р.

Будівництво закінчене "_ _"____________ 200_ р.

Головний інженер

будівельно-монтажної організації___________________________________________________

(підпис, ініціали, прізвище) МП

Представник експлуатаційної

організації_________ _________________________________________________________

(посада, підпис, ініціали, прізвище) МП

Представник

замовника____________________________________________________________________

(посада, підпис, ініціали, прізвище) МП


Додаток У (обов'язковий)

Лабораторія__________________________

(її належність)

ПРОТОКОЛ ПЕРЕВІРКИ ЗВАРНИХ СТИКІВ СТАЛЕВОГО ГАЗОПРОВОДУ

РАДІОГРАФІЧНИМ МЕТОДОМ

№_________ " " 200_ р.

Виконано перевірку зварних стиків газопроводу __________________ тиску, що будується за

адресою _______________________________________________________________

(вулиця, прив'язки початкового та кінцевого пікетів)

Газопровід зварений_____________________ зварюванням із труб зовнішнім діаметром

(вид зварювання)______ MM, ТОВЩИНОЮ СТІНКИ__ MM.

Результати перевірки Таблиця У. 1

Начальник лабораторії__________________________________________________________

(підпис, ініціали, прізвище) МП

Дефектоскопіст_____________________________________________________________

(посада, підпис, ініціали, прізвище) МП

Додаток Ф (обов'язковий)

Лабораторія

(її належність)

ПРОТОКОЛ МЕХАНІЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ ЗВАРНИХ З'ЄДНАНЬ СТАЛЕВОГО (ПОЛІЕТИЛЕНОВОГО) ГАЗОПРОВОДУ

№_________ " " 200_ р.

Зроблені механічні випробування зварних з'єднань сталевого (поліетиленового) газопроводу

тиск, вулиця (провулок), населений пункт (прив'язки

____________________________________________________________________________

початкового та кінцевого пунктів)

зваренного______________________ із труб згідно з нормативними або

(вид зварювання)

технічними документами_________________________________________________________

марки сталі (поліетилену) ___________ _____ зовнішнім діаметром___________ mm,

товщиною стінки __________ mm із використанням з'єднувальних деталей

________________________ , виготовлених ______________________________________ ,

(найменування деталі) (найменування виготовлювача)

згідно______________________________ ______________________________________

(шифр стандарту на деталі) (найменування будівельної організації)

зварником_______________________________________ , що має номер (клеймо) із

(прізвище, ім'я, по батькові)

використанням зварювальної установки______________________________________________ ,

(найменування та шифр установки) зварених в період із "______ "____________ 200_ р. по "______ "_____________ 200_ р.

Вид випробовуваних з'єднань___________________________________________________

(контрольне, в процесі будівництва)

Результата механічних випробувань зварних з'єднань сталевого газопроводу Таблиця Ф.1

Результати механічних випробувань на осьовий розтяг з'єднань поліетиленових труб, зварених нагрітим інструментом встик

Таблиця Ф.2

Висновок:

Начальник лабораторії__________________________________________________________

(підпис, ініціали, прізвище) МП

Випробування провадив_________________________________________________________

(підпис, ініціали, прізвище) МП

Примітка. Протокол випробування належить складати на кожного зварника окремо і копію подавати в складі виконавчої документації на всі об'єкти, на яких протягом календарного місяця працював цей зварник.

Додаток X(обов'язковий)

Лабораторія

(її належність)

ПРОТОКОЛ ПЕРЕВІРКИ ЗВАРНИХ СТИКІВ СТАЛЕВОГО ГАЗОПРОВОДУ

УЛЬТРАЗВУКОВИМ МЕТОДОМ

№ " " _ 200_ р.

роблено перевірку зварних стиків газопроводу __________________________________________

иску, що будується за адресою_____________________________________________________ .

(вулиця, прив'язки початкового та кінцевого пікетів)

'азопровід зварений_____________________ зварюванням із труб зовнішнім діаметром

(вид зварювання)_____ mm, товщиною стінки труби___________ mm.

Результати перевірки Таблица X. 1

Начальник лабораторії__________________________________________________________

(підпис, ініціали, прізвище) МП

Дефектоскопіст________________________________________________________________

(посада, підпис, ініціали, прізвище) МП

Додаток Ц (обов'язковий)

Лабораторія

(її належність)

ПРОТОКОЛ ПЕРЕВІРКИ ПАРАМЕТРІВ КОНТАКТНОГО ЗВАРЮВАННЯ (ПАЙКИ)

СТАЛЕВИХ ГАЗОПРОВОДІВ

№_________ " " 200_ р.

Адреса об'єкта__________________________________________________________________

(вулиця, прив'язки початкового

і кінцевого пікетів) Газопровід зварений (спаяний) із сталевих труб згідно з норативними або технічними

документами_____________________________________________________________

зовнішнім діаметром_________ mm, товщиною стінки труби____________ mm.

Результати перевірки Таблиця Ц. 1

Начальник лабораторії________________________________________________________

(підпис, ініціали, прізвище) МП

Іспити

проводив___________________________________________________________________

(підпис, ініціали, прізвище) МП

Додаток Ш (обов'язковий)

АКТ

ПРИЙМАННЯ ЕЛЕКТРОЗАХИСНОЇ УСТАНОВКИ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

м.________________ "_____ " 200_ р.

Комісія в складі представників:

Замовник __________________________________________________________________

(найменування організації, посада, ініціали, прізвище)

Будівельно-монтажна організація__________________________________________________

(найменування організації, посада, ініціали, прізвище)

Експлуатаційна організація

(найменування організації, посада, ініціали, прізвище)

ознайомившись із технічною документацією, оглянувши усі вузли електрозахисної установки, змонтованої на

(стіні, опорі, фундаменті)

за адресою_____________________________________________________________________

установила таке:

Ш.1 ___________ ____ захист виконаний за проектом

(дренажний, катодний)

Ш.2 Загальна протяжність мереж, що захищаються

у тому числі:_____________________________________________________________________

Ш.3 Характеристика вузлів захисту:

а)обладнання________________________________________________ (шт.)

(тип)

б)кабель __________________________________________________

(марка, довжина)

в)анодне заземлення___________________________________________________________

(характеристика величини опору розтікання)

г)опорні пункти_______________________________________________________________

(кількість та на яких спорудах)

д)перемички між_______________

е)заземлення електрозахисної установки____________________________________________

(засіб, величина опору розтіканню)

ж) інші устрої

Ш.4 Дані режиму роботи електрозахисної установки:

а)величина струму (загальна)____________________________________________________

б)величина струму в перемичках _________________________________________________

в)напруга джерела_____________________________________________________________

г)опір_______________________________________________________________________

Ш.5 Зауваження з монтажу та наладки електрозахисної установки:

Ш.6 Комісія ухвалила електрозахисну установку прийняти в експлуатацію з____ 200 _ р.

Представник

будівельно-монтажної організації_______________________________________________

(посада, підпис, ініціали, прізвище) МП

Представник

експлуатаційної організації____________________________________________________

(посада, підпис, ініціали, прізвище) МП

Представник Замовника_____________________________________________________

(посада, підпис, ініціали, прізвище) МП

Додаток Щ (обов'язковий)

Особливості приймання закінчених будівництвом об'єктів системи газопостачання


Щ. 1 Приймання закінченого будівництвом об'єкту системи газопостачання, спорудженого згідно з проектом та вимогами цих Норм, повинно виконуватися приймальною комісією згідно з вимогами ДБН A.3.1-3, ДНАОП 0.00-1.20.

Щ.2 Крім документації на будівництво об'єктів газопостачання, передбаченої ДБН A.3.1.3, приймальній комісії повинні бути подані такі документи:

- сертифікати, паспорти або інші документи заводів-виготовлювачів (або їх завірені копії), які засвідчують якість труб, з'єднувальних деталей, зварочних та ізоляційних матеріалів;

- технічні паспорти заводів-виготовлювачів (ЦЗЗ, ЦЗМ) або їхні копії на обладнання, вузли, з'єднувальні деталі, ізоляційні покриття, ізолюючі фланці, арматуру діаметром понад 100 mm, а також інші документи, що засвідчують якість обладнання (виробів);

- інструкції заводів-виготовлювачів з експлуатації газового обладнання та приладів;

- будівельні паспорти: підземного (надземного) газопроводу, газового вводу; внутрішньодомового (внутрішньоцехового) обладнання, ГРП, резервуарної установки ЗВГ, а також протоколи перевірки зварних стиків сталевого газопроводу радіографічним методом, протоколи механічних випробувань зварних стиків сталевого та поліетиленового газопроводів, протокол перевірки зварних стиків сталевого газопроводу ультразвуковим методом та протокол перевірки якості стиків, виконаних контактним зварюванням та паянням, що оформлені згідно з формами, викладеними в додатках П, P, C, T, У, Ф, X, Ц, Ш;