знімати дверні полотна в отворах, що з'єднують коридори зі

сходовими клітками;

забивати двері евакуаційних виходів;

застосовувати з метою опалення нестандартні (саморобні)

нагрівальні пристрої;

використовувати електроплитки, кип'ятильники, електрочайники,

газові плити тощо для приготування їжі та трудового навчання за

винятком спеціально обладнаних приміщень;

захаращувати шляхи евакуації;

установлювати дзеркала та влаштовувати фальшиві двері на

шляхах евакуації;

влаштовувати на шляхах евакуації пороги, виступи, турнікети,

розсувні, підйомні двері та інші пристрої, що перешкоджають

евакуації людей;

здійснювати вогневі, електрогазозварювальні та інші види

пожежонебезпечних робіт у будівлях у разі наявності в їх

приміщеннях людей;

обгортати електричні лампи папером, матерією та іншими

горючими матеріалами;

застосовувати для освітлення свічки, гасові лампи і ліхтарі;

виконувати прибирання приміщень, очищення деталей і

обладнання за допомогою легкозаймистих і горючих рідин;

здійснювати відігрівання труб системи опалення,

водопостачання, каналізації тощо із застосуванням відкритого вогню

(з цією метою використовують гарячу воду, пару чи нагрітий пісок);

зберігати на робочих місцях і в шафах, а також залишати в

кишенях спецодягу використані обтиральні матеріали;

залишати без нагляду ввімкнені в мережу лічильні і друкарські

машинки, радіоприймачі, телевізори та інші електроприлади.

4.2.25. Одяг і взуття слід сушити в приміщеннях, виділених

спеціально для цієї мети, з обігрівом радіаторами водяного

опалення.

4.2.26. Вогневі та зварювальні роботи можуть виконуватися

тільки з письмового дозволу керівника закладу, установи чи

організації з оформленням наряду-допуску. Ці роботи мають

проводитися згідно з вимогами правил пожежної безпеки під час

проведення зварювальних та інших вогневих робіт.

4.2.27. Користуватися прасками в закладах чи установах

дозволяється лише в спеціально відведених приміщеннях під наглядом

працівника закладу, установи. Використання приміщень для іншої

мети, наприклад, для зберігання білизни, не дозволяється.

Прасування виконується лише прасками зі справними

терморегуляторами та світловими індикаторами ввімкнення. Праски

повинні встановлюватися на підставках з вогнетривких матеріалів.

4.2.28. Пошкодження вогнезахисних покриттів (штукатурки,

спеціальних фарб, лаків, обмазок тощо) будівельних конструкцій,

повітроводів повинні негайно усуватися.

Після обробки (просочення) антипіренами дерев'яних

конструкцій, тканин та інших горючих матеріалів повинен бути

складений акт про проведення роботи підрядною організацією.

Перевірку стану вогнезахисної обробки слід проводити не менше

одного разу на рік зі складанням акта перевірки.

4.2.29. Усі будівлі і приміщення закладів, установ і

організацій мають бути забезпечені первинними засобами

пожежогасіння (додаток 2).

4.2.30. Після закінчення занять у класах, майстернях,

кабінетах і лабораторіях учителі, викладачі, лаборанти, майстри

виробничого навчання та інші працівники закладу чи установи

повинні оглянути приміщення, усунути виявлені недоліки і зачинити

приміщення, знеструмивши електромережу.


4.3. Опалення, вентиляція та кондиціонування повітря

4.3.1. Керівник закладу, установи, організації зобов'язаний

своїм наказом призначити осіб, відповідальних за експлуатацію та

технічний стан опалювальних установок.

4.3.2. Котли центрального опалення закладів, установ і

організацій повинні розміщуватися у відокремлених негорючих

приміщеннях, які мають самостійний вихід.

4.3.3. Перед початком опалювального сезону котельні,

калориферні установки, печі та інші прилади опалювання, а перед

початком навчального року (першої зміни для закладів і установ

сезонного типу) системи вентиляції та кондиціювання повітря і

кухонні печі повинні бути ретельно перевірені та відремонтовані, а

обслуговуючий персонал повинен пройти протипожежний інструктаж.

4.3.4. Опалювальні установки повинні відповідати

протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших

нормативних актів. Несправні пристрої систем опалення, вентиляції

та кондиціювання повітря, а також несправні кухонні печі до

експлуатації не допускаються.

4.3.5. Особи, призначені відповідальними за технічний стан

опалювальних установок, систем вентиляції та кондиціювання

повітря, зобов'язані організовувати постійний контроль за

правильністю їх утримання та експлуатації, своєчасний і якісний

ремонт відповідно до СНиП 2.01.02-85*.

4.3.6. Повітронагрівальні і опалювальні прилади повинні

розміщуватися так, щоб до них був забезпечений вільний доступ для

огляду й очищення. Очищення димоходів та печей від сажі потрібно

проводити перед початком, а також протягом усього опалювального

сезону, а саме:

опалювальних печей періодичної дії на твердому та рідкому

паливі - не рідше одного разу на три місяці;

печей та осередків вогню безперервної дії - не рідше одного

разу на два місяці;

кухонних плит та кип'ятильників - один раз на місяць.

Результати очищення димоходів та печей повинні фіксуватися в

журналі.

4.3.7. Печі та інші опалювальні прилади повинні мати

протипожежні розділки (відступки) від горючих конструкцій, що

відповідають вимогам будівельних норм, не менше 0,51 м.

4.3.8. У приміщенні котелень не дозволяється:

виконувати роботи, які не пов'язані з експлуатацією котельних

установок;

допускати до роботи в котельнях і доручати нагляд за котлами

стороннім особам, а також особам, які не пройшли спеціальної

підготовки або перебувають в нетверезому стані;

допускати підтікання рідкого палива або витікання газу в

місцях з'єднання трубопроводів і форсунок;

застосовувати для розпалювання печей легкозаймисті та горючі

рідини (бензин, гас, мастила тощо);

подавати паливо при згаслих форсунках або газових пальниках;

працювати з несправними приладами контролю і автоматики;

розпалювати котельні установки без попереднього їх продування

повітрям;

сушити будь-які матеріали, що можуть горіти, на котлах та

паротрубопроводах;

закривати горючими матеріалами жалюзі повітряного опалення;

залишати без нагляду котли, що перебувають у роботі;

зберігати запаси твердого палива, що перевищують добову

потребу;

користуватися витратними баками, які не мають пристроїв для

видалення палива до аварійної ємкості (безпечне місце) у разі

пожежі;

зберігати легкозаймисті та інші горючі рідини та матеріали.

4.3.9. Біля отвору топки на дерев'яній або іншій підлозі,

виготовленій з горючих матеріалів, має бути закріплений металевий

лист розміром не менше як 0,5 х 0,7 м.

4.3.10. У виробничих, складських та допоміжних приміщеннях на

відстані 0,15 м від радіаторів (приладів центрального опалення)

слід ставити металеві огороджувальні решітки.

4.3.11. Не дозволяється палити печі в нічний час у будівлях з

цілодобовим перебуванням людей (у дошкільних і середніх закладах,

гуртожитках), а також під час проведення у закладах та установах

освіти культурно-масових заходів. Топлення печей має закінчуватися

за дві години до того, як діти і студенти лягли спати, а в

дошкільному закладі з денним перебуванням дітей - не пізніше ніж

за годину до приходу дітей.

4.3.12. Під час експлуатації печей не дозволяється:

розпалювати печі гасом, бензином та іншими легкозаймистими

рідинами;

залишати без нагляду запалені печі, а також доручати нагляд

за ними дітям і стороннім особам;

сушити та тримати одяг, взуття, дрова, вугілля та інші

матеріали, що можуть горіти, на опалювальних приладах або біля

них;

користуватися печами з несправними та відкритими дверцями;

використовувати для топлення дрова, довжина яких перевищує

розміри топки;

влаштовувати тимчасові опалювальні прилади.

4.3.13. У літній період під час сильного вітру здійснювати

опалення печей і котельних установок, які працюють на твердому

паливі, не дозволяється.

4.3.14. Димові труби котлів, які працюють на твердому паливі,

повинні бути обладнані іскрогасниками.

4.3.15. Під час переведення печей з одного виду твердого

палива на інший вони мають бути відповідним чином переобладнані

(футерування пальника вогнетривкою цеглою тощо).

4.3.16. На горищах усі димові труби і стіни, в яких проходять

димові канали, мають бути підштукатурені та побілені.

4.3.17. Використання вентиляційних каналів для відводу

продуктів згоряння від печей і газових приладів не дозволяється.

4.3.18. Вугілля, золу і шлак з печей, які вигрібають з топки

до металевої тари, слід заливати водою і виносити у спеціально

відведені місця. Не дозволяється висипати їх поблизу будівель.

4.3.19. Паливо (дрова, вугілля, торф тощо) має зберігатися у

спеціально пристосованих для цієї мети приміщеннях або на

відгороджених майданчиках, розміщених на відстані від будівель з

урахуванням вимог будівельних норм. У підвальних і цокольних

приміщеннях з перекриттями, що можуть горіти, зберігання дров,

вугілля та інших видів палива не допускається.

4.3.20. Не дозволяється користуватися для опалення приміщень

електронагрівальними приладами, електрокамінами тощо.

4.3.21. Черговий персонал, який здійснює нагляд за

вентиляційними установками, зобов'язаний проводити планові

профілактичні огляди вентиляторів, повітроводів,

вогнезатримувальних пристроїв, камер зрошення, заземлювальних

пристроїв і вжити заходів щодо усунення будь-яких недоліків, які

можуть призвести до виникнення і розповсюдження пожежі.

4.3.22. Вентиляційні короби потрібно виготовляти з негорючих

матеріалів.

4.3.23. Експлуатаційний та протипожежний режим роботи

установок (систем) вентиляції повинен визначатися робочими

інструкціями. У цих інструкціях повинні бути передбачені заходи

пожежної безпеки, терміни очищення повітроводів, фільтрів

вогнезатримувальних клапанів і іншого обладнання, а також

визначений порядок дії обслуговуючого персоналу на випадок

виникнення пожежі або аварії.

4.3.24. У вентиляційних камерах зберігання обладнання і

матеріалів не дозволяється.

4.3.25. У приміщеннях з пожежо- і вибухонебезпечними

виробництвами при несправних гідрофільтрах, сухих фільтрах,

пиловідсмоктувальних, пиловловлювальних та інших пристроїв систем

вентиляції робота навчального технологічного обладнання не

допускається. Вентиляційні установки в таких приміщеннях повинні

мати автоматичне блокування їх відключення в разі пожежі з діючими

системами автоматичної пожежної сигналізації та пожежогасіння.

4.3.26. У приміщеннях, де вентиляційні установки

транспортують горючі і вибухонебезпечні речовини, всі металеві

повітроводи, трубопроводи, фільтри та інші обладнання витяжних

установок повинні бути заземлені.

4.3.27. Автоматичні вогнезатримувальні пристрої (заслінки,

шибери, клапани тощо), встановлені на повітроводах у місцях

перетину протипожежних перешкод, пристроїв блокування

вентиляційних систем з автоматичною пожежною сигналізацією та

системами пожежогасіння, протипожежні пристрої димоходів, витяжні

зонти і канали від плит мають утримуватися у справному стані.

Перевірка працездатності автоматичних вогнезатримувальних

пристроїв проводиться не рідше одного разу на 6 місяців.

4.3.28. Під час експлуатації систем вентиляції та

кондиціювання повітря не дозволяється:

відключати або знімати вогнезатримувальні пристрої;

випалювати нагромаджені в повітроводах і зонтах жирові

відкладення, пил та інші горючі матеріали;

закривати витяжні канали, отвори та решітки;

з'єднувати вентиляційні канали з димовими;

поєднувати вентиляцію приміщень вибухо-, пожежонебезпечних

виробництв із загальною системою вентиляції;

здійснювати перевірку ефективності роботи вентиляційної

системи за допомогою відкритого вогню.

4.3.29. У місцях забору повітря має бути унеможливлена поява

горючих газів і парів, диму, іскор та відкритого вогню.

4.3.30. На об'єктах, які обладнані системою протидимного

захисту, слід не менше одного разу на місяць перевіряти наявність

замків і пломб на щитах електроживлення автоматики, наявність

захисних щитів, а також готовність до роботи системи протидимного

захисту способом короткочасного (3 - 5 хв.) включення

електрообладнання за допомогою кнопок дистанційного пуску, про що

складається відповідний акт.


4.4. Електроустановки

4.4.1. Електричні мережі та електрообладнання, що

використовуються у закладах та установах, та їх експлуатація

повинні відповідати вимогам діючих Правил влаштування

електроустановок та ДНАОП 0.00-1.21-98; будівельну частину

електроустановок слід виконувати відповідно до протипожежних вимог

будівельних норм ДБН В.2.2.3-97.

4.4.2. Керівники закладів, установ і організацій зобов'язані

забезпечити обслуговування та технічну експлуатацію

електрообладнання і електромереж, своєчасне проведення

профілактичних оглядів, планово-попереджувальних ремонтів та

експлуатацію електрообладнання, апаратури й електромереж

відповідно до вимог документів, зазначених у п.4.4.1, та своєчасно

усувати виявлені недоліки.

4.4.3. Усі роботи повинні проводитися на справному