Працівники, зайняті підйомно-спусковими роботами, повинні бути попереджені про початок руху візків звуковим сигналом.

 1. При зупинці візків під колеса повинні бути підкладені спеціальні гальмівні башмаки (для сліпових шляхів) або звичайні (для залізничних).
 2. Під час руху візків по ухилу у надводній і підводній частині шляху необхідно перевіряти відсутність перекосів через кожні 8-10 м.
 3. Підйомно-спускові роботи на сліпах повинні виконуватися відповідно до чинного законодавства.
 4. Вимоги безпеки під час проведення електромонтажних, радіомонтажних іелектрорадіоремонтних робіт
 5. До початку електромонтажних, радіомонтажних і електрорадіоремонтних робіт повинні бути введені в дію тимчасові системи електропостачання і забезпечено телефонний зв’язок судна з берегом.

Електроустановки тимчасового електропостачання повинні бути прийняті в експлуатацію в порядку, передбаченому вимогами Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 25 липня 2006 року № 258, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 року за № 1143/13017.

Мережі освітлення повинні бути виконані з ізольованою нейтраллю джерела електроживлення. Параметри напруги повинні відповідати вимогам чинного законодавства.

 1. Під час робіт, пов'язаних з наявністю електромагнітних полів високих, ультрависоких і надвисоких частот необхідно керуватися вимогами Державних санітарних норм та правил при роботі з джерелами електромагнітних полів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 18 грудня 2002 року № 476 зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 березня 2003 року за № 203/7524 (ДСНіП 3.3.6.096-2002).
 2. До моменту прийняття на головний щит напруги судно повинно бути забезпечене захисними засобами (у всіх місцях, передбачених проектом, повинні бути прокладені гумові доріжки і килимки).
 3. Електромонтажні, радіомонтажні і електрорадіоремонтні роботи в замкнутих і важкодоступних приміщеннях повинні проводитися після аналізу стану повітряного середовища за допомогою газоаналізаторів при працюючій приточно-витяжній вентиляції та виконуватися тільки за нарядом-допуском на проведення робіт підвищеної небезпеки відповідно до Загальних вимог стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників затверджених наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 25 січня 2012 року № 67, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 лютого 2012 року за № 226/20539 не менше ніж двома працівниками, один з яких повинен бути спостерігачем.
 4. Електромонтажні, радіомонтажні та електрорадіоремонтні роботи відповідно до НПАОП 40.1-1.21-98 можуть виконуватися:

за нарядами-допусками;

за розпорядженнями;

в порядку поточної експлуатації.

Переліки робіт, що виконуються за нарядами-допусками, розпорядженнями і в порядку поточної експлуатації, визначаються працівником, відповідальним за електрогосподарство, та затверджуються роботодавцем.

Форма наряду-допуску та вказівки щодо його заповнення наведені в додатку 4 до НПАОП 40.1-1.21-98.

 1. До робіт у діючих електроустановках на судах допускаються працівники, які:

не молодше 18 років;

пройшли медичний огляд;

пройшли навчання і перевірку знань з питань охорони праці;

мають ІІІ або більшу групу допуску з електробезпеки;

мають кваліфікаційне посвідчення з записом про допуск на виконання цих робіт, видане відповідно до вимог НПАОП 40.1-1.21-98.

 1. Перевірка знань і присвоєння кваліфікаційної групи з електробезпеки здійснюється відповідно до вимог НПАОП 40.1-1.21-98.
 2. Відповідно до кваліфікації працівника, що перевіряється, комісія присвоює йому кваліфікаційну групу з електробезпеки і видає посвідчення.
 3. Кваліфікація працівників, що виконують роботи в діючих електроустановках на судах, визначається в залежності від складності робіт, але не нижче II групи. Роботи, що вимагають зняття напруги, перевірки відсутності або наявності напруги, повинні виконуватися працівниками з кваліфікаційною групою не нижче III.
 4. Роботи в умовах, що виключають можливість випадкового дотику до струмоведучих частин, повинні виконуватись відповідно до вимог НПАОП 40.1-1.21-98.
 5. Роботи на невідключених струмовідних частинах чи в безпосередній близькості від необгороджених струмоведучих частин повинні проводитися не менше ніж двома працівниками з III кваліфікаційною групою (або вище) із застосуванням засобів індивідуального захисту від ураження електричним струмом (діелектричних рукавичок, ботів, гумових килимків), що відповідають вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту.
 6. Аварійні роботи без зняття напруги можуть проводитися працівниками з III кваліфікаційною групою під безпосереднім наглядом спостерігача з IV кваліфікаційною групою.
 7. Вимоги безпеки під час виконання добудовних робіт
 8. Швартування судна біля добудовної набережної повинно виконуватись відповідно до схем швартування способом, що забезпечує цілісність комунікацій тимчасових систем енергопостачання судна з берега при будь-якій зміні осідання судна.
 9. Трапи і сходні суден, що перебувають на плаву, повинні бути закріплені на судні. Не допускається застосування конопляних канатів для закріплення трапів і сходнів.
 10. У місцях доступу на судно повинна бути поміщена схема шляхів евакуації з судна.
 11. Під час роботи з плотів за бортом судна не допускається перевантаження плотів працівниками, матеріалами, деталями.
 12. Ліси, встановлені на плоти, повинні бути рівномірно розподілені по площі плотів, міцно скріплені з ними і перевірені на міцність. Плоти повинні бути перевірені на остійність.
 13. Плоти повинні мати щільні настили і поруччя. Висота поруччя повинна бути не менше 1,2 м.
 14. Для сполучення з берегом на плотах мають використовуватися робочі шлюпки, обладнані рятувальними засобами.
 15. Під час проведення робіт, під час яких існує небезпека падіння працівників у воду, мають використовуватися запобіжні пояси. Робочі місця повинні бути обладнані рятувальними засобами.
 16. Посадка і висадка працівників у шлюпки повинні проводитися тільки в спеціально обладнаних для цього місцях.
 17. Працівникам, які беруть участь в добудівних роботах, забороняється працювати з механізмами та устаткуванням, що не входять у сферу їх діяльності.
 18. На бортах судна і палубах надбудов мають бути встановлені леєрні огородження, установлені на висоті 1,0-1,2 м.

Справність леєрних огороджень необхідно постійно контролювати, періодично в міру послаблення обтягувати тятиви тросових леєрів, виправляти трубчасті леєри, замінювати зіпсовані ділянки ланцюгів, перевіряти міцність кріплення стійок і особливо справність крючків у місцях відкривання огороджень.

 1. За наявністю і станом огороджень люків, лазів, шахт, а також леєрних огороджень повинен бути встановлений постійний контроль.
 2. Для виконання на судні робіт, пов’язаних з пригонкою і установкою тонколистових виробів, в суднових приміщеннях повинні бути спеціальні робочі місця, обладнані верстатами або козлами з укріпленими на них лещатами, рейками.
 3. Переносне обладнання повинне бути міцно укріплене на стійких підставках.
 4. Знаходячись на території суднобудівного/судноремонтного заводу, у виробничих приміщеннях та виробничих площадках, на судні, що будується або ремонтується (крім адміністративних будівель, пішохідних доріжок для проходу на роботу та з роботи пішки або а/транспорті), працівники, посадові особи, фахівці, особи, що відвідують підприємство (представники контролюючих органів, екскурсії та ін.), зобов’язані носити захисні каски.
 5. Вимоги безпеки до організації та проведення робіт у замкнутих іважкодоступних приміщеннях
 6. На період проведення робіт замкнуті і важкодоступні приміщення повинні бути обладнані не менш ніж двома люками або лазами, один з яких повинен використовуватися тільки для проходу працівників, а другий для прокладки тимчасових комунікацій. При відсутності штатних люків повинні бути виконані технологічні люки або лази.
 7. У замкнутих і важкодоступних приміщеннях для електроживлення повинні бути передбачені резервні, незалежні джерела живлення, влаштовані відповідно до вимог чинного законодавства.
 8. Роботи у замкнутих і важкодоступних приміщеннях повинні проводитися за нарядом-допуском на виконання робіт з підвищеною небезпекою не менше ніж трьома працівниками, один з яких повинен бути спостерігачем.

Під час проведення робіт у замкнутих і важкодоступних приміщеннях працівники повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту згідно з вимогами НПАОП 35.1-3.15-07.

 1. Не дозволяється використовувати стиснене повітря для вентиляції замкнутих і важкодоступних приміщень.
 2. Не допускається проводити обробку гуми шкіркою, прокатку і відрив приклеєної гуми і склопластику одночасно зі знежиренням.
 3. При зварювальних та газополуменевих роботах в замкнутих і важкодоступних приміщеннях необхідно забезпечити безперебійну роботу вентиляції, яка забезпечує нормовані параметри повітря в робочій зоні згідно з вимогами чинного законодавства.

Гази повинні підводитися з безпечного місця поза цими приміщеннями.

Не допускається залишати пальник і шланги без нагляду при перервах в роботі.

Після закінчення роботи зварювальна апаратура, шланги, кабелі повинні бути прибрані, приміщення повинні бути провентильовані.

 1. При проведенні робіт, що супроводжуються шкідливими виділеннями, необхідно забезпечувати нормовані параметри повітря в робочій зоні згідно з вимогами чинного законодавства за допомогою переносних вентиляційних установок. В приміщеннях, де неможливо забезпечити нормальну вентиляцію, робота повинна проводитися із застосуванням засобів індивідуального захисту органів дихання.
 2. У замкнутих і важкодоступних приміщеннях дозволяється працювати тільки з заземленим електроінструментом, розрахованим на напругу 12, 24 і 36 В, 50 і 200 Гц з обов'язковим застосуванням захисних засобів від ураження електричним струмом (діелектричних рукавичок, ботів, гумових килимків).

Заступник директораДепартаменту заробітноїплати та умов праці -начальник відділу