ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
Науково-технічна рада
Р І Ш Е Н Н Я
16.05.2003 N 43

Про вдосконалення системи технічної легалізації
продукції будівельного призначення в Україні

З метою удосконалення системи технічної легалізації продукції
будівельного призначення науково-технічна рада В И Р І Ш И Л А:
1. Схвалити проект постанови Кабінету Міністрів України "Про
Правила підтвердження придатності нових матеріалів, виробів,
конструкцій і технологій для застосування у будівництві" з
врахуванням висловлених зауважень і пропозицій.
2. Управлінню науково-технічної політики у будівництві до
кінця травня 2003 року надіслати членам НТР підготовлені схеми
проходження технічної легалізації продукції та узагальнити відгуки
для вибору оптимального варіанта системи технічної легалізації
продукції будівельного призначення.
3. Управлінню науково-технічної політики у будівництві
(Д.Барзилович) разом з НДІ будівельного виробництва (В.Балицький)
протягом III кварталу 2003 року забезпечити узгодження
доопрацьованого проекту постанови Кабінету Міністрів України з
відповідними центральними органами виконавчої влади.

Голова НТР В.Череп